Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-12-0477.0 dB09:41:3434.3 dB00:12:18 56.2 dB58.9 dB0.0 dB62.0 dB40.0 dB 65.6 dB
2022-12-0381.0 dB14:08:2432.5 dB01:02:42 62.6 dB65.7 dB42.4 dB67.8 dB35.3 dB 69.5 dB
2022-12-0275.5 dB07:47:5433.8 dB06:45:34 52.2 dB53.4 dB43.4 dB57.0 dB38.8 dB 58.6 dB
2022-12-0178.1 dB17:30:5935.9 dB03:33:37 55.2 dB57.2 dB53.7 dB57.8 dB43.7 dB 61.9 dB
2022-11-3080.7 dB09:19:3234.7 dB13:47:39 52.9 dB54.6 dB47.8 dB56.5 dB44.5 dB 59.4 dB
2022-11-2976.5 dB09:39:3634.2 dB16:30:06 54.4 dB56.8 dB47.3 dB60.0 dB43.3 dB 61.1 dB
2022-11-2874.8 dB09:39:3231.2 dB00:59:40 53.6 dB55.7 dB53.3 dB55.7 dB34.9 dB 60.2 dB
2022-11-2779.4 dB13:23:1831.4 dB05:02:41 50.4 dB53.4 dB39.2 dB55.6 dB33.4 dB 57.3 dB
2022-11-2676.2 dB14:00:2231.4 dB03:24:38 50.5 dB53.3 dB40.8 dB55.7 dB34.0 dB 57.3 dB
2022-11-2575.3 dB13:42:2931.3 dB00:48:10 48.9 dB51.8 dB40.6 dB55.0 dB33.2 dB 55.7 dB
2022-11-2477.0 dB10:53:4431.4 dB04:22:46 51.5 dB54.5 dB41.4 dB57.0 dB33.2 dB 58.4 dB
2022-11-2377.4 dB08:02:5331.9 dB18:27:13 53.5 dB55.9 dB38.8 dB58.8 dB36.5 dB 60.3 dB
2022-11-2280.4 dB02:41:5231.3 dB01:29:51 54.7 dB54.2 dB41.7 dB57.1 dB34.3 dB 60.9 dB
2022-11-2184.2 dB00:57:4731.8 dB17:34:13 57.6 dB56.1 dB40.8 dB61.0 dB37.6 dB 63.7 dB
2022-11-2080.5 dB03:30:2431.4 dB00:00:03 54.5 dB55.6 dB55.4 dB58.8 dB40.0 dB 60.8 dB
2022-11-1977.1 dB11:21:2130.5 dB03:28:25 50.2 dB53.0 dB40.1 dB53.5 dB35.5 dB 57.0 dB
2022-11-1879.5 dB13:05:3331.7 dB02:02:40 50.5 dB53.0 dB44.4 dB53.6 dB34.4 dB 57.2 dB
2022-11-1771.6 dB09:36:1930.8 dB04:20:06 48.4 dB51.0 dB40.8 dB52.4 dB33.6 dB 55.3 dB
2022-11-1681.7 dB16:18:3231.6 dB18:11:08 51.7 dB54.3 dB41.1 dB54.0 dB34.8 dB 58.5 dB
2022-11-1578.3 dB06:53:5131.6 dB14:56:16 53.5 dB56.4 dB42.5 dB54.4 dB33.2 dB 60.3 dB
2022-11-1476.5 dB09:34:3331.4 dB04:19:14 52.8 dB55.8 dB43.0 dB55.3 dB33.4 dB 59.7 dB
2022-11-1379.6 dB14:27:5631.6 dB18:08:17 48.0 dB50.2 dB46.9 dB52.2 dB34.2 dB 54.7 dB
2022-11-1277.0 dB12:19:2632.3 dB02:16:44 57.3 dB59.8 dB43.7 dB58.6 dB37.0 dB 64.1 dB
2022-11-1174.7 dB08:38:3931.6 dB00:36:32 49.1 dB51.9 dB39.9 dB53.5 dB34.3 dB 55.9 dB
2022-11-1076.0 dB16:20:5431.1 dB03:02:16 48.7 dB51.6 dB40.1 dB53.3 dB32.9 dB 55.5 dB
2022-11-0977.9 dB10:50:0431.1 dB00:33:47 50.6 dB53.6 dB38.0 dB55.9 dB32.6 dB 57.5 dB
2022-11-0878.5 dB08:14:2531.2 dB01:46:56 48.9 dB51.7 dB39.0 dB53.5 dB32.8 dB 55.7 dB
2022-11-0778.7 dB18:19:2830.8 dB00:08:27 49.2 dB52.1 dB38.9 dB54.0 dB33.4 dB 56.1 dB
2022-11-0678.0 dB09:50:2131.2 dB18:21:53 51.8 dB54.8 dB38.8 dB54.5 dB33.8 dB 58.7 dB
2022-11-0577.6 dB06:37:5932.0 dB18:10:11 49.6 dB52.4 dB39.1 dB54.0 dB34.7 dB 56.4 dB

Дневни показатели:

2022-12-04  L24 = 65.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 58.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 77.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 34.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 62.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 40.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.