Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-04-1975.4 dB10:55:1826.2 dB04:59:59 51.8 dB54.7 dB0.0 dB56.0 dB29.4 dB 61.2 dB
2019-04-1875.3 dB08:58:0926.1 dB01:54:57 50.5 dB52.9 dB49.7 dB52.7 dB31.4 dB 57.3 dB
2019-04-1775.8 dB10:06:3627.1 dB02:02:37 49.9 dB52.7 dB42.9 dB51.7 dB32.7 dB 56.8 dB
2019-04-1674.7 dB11:16:0228.1 dB04:02:37 49.5 dB51.9 dB49.1 dB52.1 dB33.0 dB 56.2 dB
2019-04-1575.1 dB15:46:1926.4 dB04:02:38 51.3 dB53.5 dB44.5 dB53.6 dB37.5 dB 58.0 dB
2019-04-1475.8 dB12:54:3228.2 dB01:02:32 52.5 dB54.3 dB47.5 dB55.0 dB47.2 dB 59.0 dB
2019-04-1374.8 dB13:27:5627.9 dB02:02:32 52.2 dB53.4 dB45.6 dB56.9 dB35.9 dB 58.6 dB
2019-04-1275.7 dB08:59:4729.4 dB05:02:31 52.2 dB55.2 dB41.9 dB54.7 dB35.3 dB 59.1 dB
2019-04-1188.9 dB17:27:3026.3 dB03:02:35 54.5 dB57.4 dB44.7 dB59.0 dB34.9 dB 61.3 dB
2019-04-1075.0 dB11:04:4925.7 dB04:02:35 53.3 dB56.0 dB42.3 dB54.8 dB33.9 dB 60.0 dB
2019-04-0974.8 dB10:12:0027.6 dB06:02:36 53.4 dB53.2 dB49.8 dB58.9 dB36.3 dB 59.7 dB
2019-04-0874.8 dB08:56:0824.8 dB05:02:39 51.1 dB53.2 dB49.5 dB55.6 dB35.3 dB 57.4 dB
2019-04-0775.2 dB11:41:2227.1 dB17:02:43 50.7 dB53.6 dB40.5 dB54.0 dB35.2 dB 57.5 dB
2019-04-0674.6 dB08:32:2924.1 dB04:02:31 50.9 dB53.8 dB39.8 dB54.1 dB33.2 dB 57.7 dB
2019-04-0574.8 dB09:06:0026.1 dB05:02:33 50.5 dB53.4 dB41.9 dB53.2 dB34.4 dB 57.3 dB
2019-04-0475.3 dB14:32:2724.1 dB02:02:37 51.2 dB54.2 dB41.9 dB56.6 dB33.9 dB 58.1 dB
2019-04-0375.6 dB13:45:0424.6 dB04:02:36 50.9 dB53.6 dB46.0 dB53.1 dB34.3 dB 57.7 dB
2019-04-0274.5 dB15:13:4725.6 dB03:02:41 50.8 dB53.5 dB46.1 dB53.1 dB33.5 dB 57.6 dB
2019-04-0175.0 dB12:07:2325.4 dB04:02:42 50.3 dB52.9 dB42.5 dB53.2 dB33.9 dB 57.2 dB
2019-03-3175.6 dB08:07:2923.7 dB04:02:33 50.2 dB52.8 dB45.1 dB54.1 dB33.7 dB 57.0 dB
2019-03-3077.8 dB05:54:5825.4 dB05:02:37 53.6 dB54.8 dB44.4 dB57.6 dB34.2 dB 60.1 dB
2019-03-2974.0 dB09:22:5224.2 dB03:02:36 49.1 dB51.7 dB44.3 dB52.4 dB34.8 dB 55.9 dB
2019-03-2875.0 dB07:21:1626.5 dB04:02:39 50.9 dB53.8 dB43.3 dB52.4 dB34.2 dB 57.8 dB
2019-03-2780.8 dB17:04:3424.2 dB01:02:29 50.1 dB52.6 dB45.5 dB54.2 dB34.4 dB 56.9 dB
2019-03-2674.4 dB09:05:3027.1 dB04:02:33 50.9 dB53.5 dB43.5 dB55.0 dB35.6 dB 57.7 dB
2019-03-2574.9 dB09:49:0926.0 dB02:02:35 50.1 dB52.8 dB44.3 dB51.8 dB34.9 dB 56.8 dB
2019-03-2475.0 dB09:16:0025.5 dB03:02:33 51.0 dB53.9 dB41.8 dB53.5 dB34.2 dB 57.9 dB
2019-03-2376.2 dB14:20:1924.7 dB03:02:35 49.8 dB52.5 dB45.6 dB52.9 dB34.0 dB 56.6 dB
2019-03-2274.5 dB15:07:2824.4 dB04:02:38 50.4 dB53.3 dB42.9 dB53.9 dB34.0 dB 57.3 dB
2019-03-2174.6 dB08:52:5125.4 dB04:02:39 48.9 dB51.6 dB43.0 dB51.3 dB33.6 dB 55.7 dB

Дневни показатели:

2019-04-19  L24 = 61.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 51.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 54.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 75.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 26.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 56.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 29.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.