Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-02-1676.5 dB08:07:4225.8 dB05:02:36 52.2 dB54.9 dB40.7 dB56.3 dB35.7 dB 58.9 dB
2019-02-1574.2 dB15:40:2428.3 dB01:02:47 48.8 dB51.3 dB44.5 dB51.6 dB36.7 dB 55.6 dB
2019-02-1475.9 dB17:29:4226.4 dB03:02:36 50.7 dB53.4 dB41.8 dB52.0 dB35.5 dB 57.4 dB
2019-02-1376.2 dB09:49:5928.2 dB04:02:38 49.7 dB52.6 dB40.3 dB50.1 dB35.5 dB 56.5 dB
2019-02-1275.5 dB08:11:3926.2 dB05:02:28 52.2 dB55.1 dB44.6 dB56.3 dB34.4 dB 59.0 dB
2019-02-1175.5 dB10:08:5529.2 dB06:02:49 49.8 dB52.7 dB41.3 dB50.6 dB34.9 dB 56.7 dB
2019-02-1076.5 dB17:11:1426.0 dB04:02:31 50.8 dB53.7 dB36.9 dB54.9 dB34.3 dB 57.6 dB
2019-02-0976.2 dB17:18:0325.7 dB05:02:35 49.3 dB52.1 dB41.0 dB52.4 dB34.4 dB 56.2 dB
2019-02-0875.9 dB13:52:4024.4 dB02:02:38 50.8 dB53.4 dB48.7 dB53.5 dB34.4 dB 57.6 dB
2019-02-0777.2 dB10:09:0527.4 dB03:02:45 50.8 dB53.5 dB46.6 dB53.2 dB34.6 dB 57.7 dB
2019-02-0675.0 dB14:21:0028.4 dB06:02:52 49.5 dB52.3 dB38.1 dB53.5 dB35.5 dB 56.2 dB
2019-02-0575.3 dB09:38:5825.1 dB05:02:41 50.2 dB53.1 dB39.4 dB54.7 dB34.3 dB 57.1 dB
2019-02-0473.0 dB14:11:4327.7 dB03:02:45 49.7 dB52.6 dB38.8 dB53.5 dB34.0 dB 56.5 dB
2019-02-0373.8 dB10:40:4527.1 dB06:02:50 47.6 dB50.3 dB39.8 dB49.9 dB32.8 dB 54.3 dB
2019-02-0274.5 dB10:34:3429.1 dB06:02:47 48.5 dB51.4 dB37.4 dB50.1 dB34.8 dB 55.4 dB
2019-02-0175.0 dB15:13:4127.7 dB03:02:50 49.8 dB52.7 dB41.9 dB52.2 dB33.7 dB 56.6 dB
2019-01-3174.5 dB09:52:3128.1 dB02:02:51 47.8 dB50.6 dB42.0 dB50.9 dB33.2 dB 54.5 dB
2019-01-3075.2 dB15:21:0828.7 dB00:02:55 48.8 dB51.3 dB43.9 dB52.0 dB35.0 dB 55.6 dB
2019-01-2972.5 dB11:56:1927.5 dB04:02:41 47.4 dB50.1 dB38.7 dB50.2 dB32.9 dB 54.3 dB
2019-01-2888.0 dB12:15:4427.5 dB04:02:46 51.3 dB54.3 dB39.6 dB51.6 dB32.7 dB 58.2 dB
2019-01-2782.8 dB17:03:2828.1 dB05:02:47 54.1 dB57.1 dB37.8 dB55.0 dB33.6 dB 60.9 dB
2019-01-2680.3 dB12:01:5430.4 dB05:02:47 58.3 dB61.4 dB42.3 dB57.6 dB35.3 dB 65.3 dB
2019-01-2575.5 dB17:30:0729.5 dB03:02:50 47.9 dB49.4 dB49.9 dB51.9 dB34.9 dB 54.5 dB
2019-01-2476.1 dB15:33:4930.2 dB15:02:47 49.1 dB50.3 dB37.7 dB53.0 dB35.6 dB 55.6 dB
2019-01-2382.7 dB01:34:3831.8 dB09:02:54 51.6 dB49.6 dB46.6 dB55.7 dB35.5 dB 57.1 dB
2019-01-2274.8 dB17:47:0630.2 dB03:02:30 47.6 dB50.2 dB42.0 dB49.7 dB34.6 dB 54.2 dB
2019-01-2179.1 dB16:48:4626.8 dB01:02:46 53.4 dB56.5 dB35.8 dB53.0 dB32.5 dB 60.4 dB
2019-01-2072.0 dB14:48:0026.0 dB05:02:48 47.7 dB50.5 dB41.2 dB51.2 dB32.5 dB 54.4 dB
2019-01-1980.5 dB15:41:0826.7 dB03:02:35 56.2 dB59.2 dB49.3 dB56.2 dB33.7 dB 63.1 dB
2019-01-1880.2 dB15:42:0128.2 dB02:02:37 49.1 dB51.9 dB39.9 dB48.7 dB33.9 dB 55.9 dB

Дневни показатели:

2019-02-16  L24 = 58.9 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 52.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 54.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 40.7 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 76.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 25.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 56.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 35.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.