Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-05-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 45.4 dB0.0 dB0.0 dB46.8 dB44.0 dB 0.0 dB
2021-05-1776.0 dB08:14:2733.5 dB04:03:06 50.8 dB52.1 dB46.0 dB53.8 dB40.2 dB 57.3 dB
2021-05-1676.0 dB07:48:0333.9 dB03:03:15 52.6 dB52.6 dB51.5 dB56.2 dB41.2 dB 58.9 dB
2021-05-1595.0 dB06:40:4433.0 dB01:03:01 54.0 dB51.7 dB51.3 dB54.5 dB39.8 dB 60.0 dB
2021-05-1492.9 dB16:11:4631.1 dB01:03:00 55.1 dB57.5 dB47.5 dB54.0 dB35.1 dB 61.8 dB
2021-05-1373.7 dB17:50:5031.4 dB04:02:59 47.6 dB49.1 dB47.2 dB51.5 dB35.0 dB 54.1 dB
2021-05-1273.8 dB07:22:1331.3 dB02:03:05 50.1 dB50.9 dB46.9 dB53.5 dB35.3 dB 56.4 dB
2021-05-1173.7 dB17:35:1931.4 dB02:03:04 50.7 dB51.8 dB48.5 dB54.4 dB34.4 dB 57.1 dB
2021-05-1076.7 dB16:29:5431.0 dB02:03:05 50.4 dB52.5 dB46.0 dB53.1 dB34.3 dB 57.0 dB
2021-05-0991.7 dB06:01:0931.8 dB00:03:03 54.7 dB56.4 dB46.7 dB54.4 dB37.4 dB 61.3 dB
2021-05-0893.0 dB11:06:0131.1 dB04:03:03 51.3 dB53.5 dB48.3 dB53.3 dB35.8 dB 58.1 dB
2021-05-0775.9 dB05:46:2732.4 dB03:02:56 51.3 dB51.8 dB51.0 dB55.0 dB36.6 dB 57.5 dB
2021-05-0698.1 dB17:54:3932.7 dB04:04:13 60.1 dB63.0 dB46.1 dB53.6 dB38.3 dB 66.9 dB
2021-05-0573.6 dB05:51:1731.2 dB03:03:02 48.7 dB50.0 dB46.3 dB52.6 dB37.0 dB 55.2 dB
2021-05-0480.2 dB18:29:2031.2 dB03:02:39 58.2 dB50.4 dB63.5 dB54.7 dB34.6 dB 64.1 dB
2021-05-0376.4 dB08:32:5932.1 dB04:03:26 51.1 dB52.8 dB48.1 dB55.9 dB36.0 dB 57.4 dB
2021-05-0273.7 dB13:24:5131.6 dB04:03:31 50.1 dB50.8 dB48.4 dB54.2 dB38.3 dB 56.4 dB
2021-05-0178.8 dB07:23:5332.9 dB00:03:29 50.6 dB51.3 dB46.2 dB54.7 dB37.6 dB 57.0 dB
2021-04-3079.7 dB06:21:2033.7 dB14:13:57 52.8 dB54.9 dB50.6 dB56.5 dB39.5 dB 59.4 dB
2021-04-2977.7 dB17:30:3832.7 dB01:02:57 52.5 dB54.8 dB50.6 dB56.5 dB38.5 dB 59.2 dB
2021-04-2878.0 dB08:37:4632.1 dB01:04:10 50.1 dB52.6 dB44.9 dB53.8 dB36.3 dB 56.9 dB
2021-04-2773.4 dB09:05:2731.8 dB05:03:29 49.9 dB51.9 dB46.5 dB53.5 dB37.3 dB 56.4 dB
2021-04-2678.0 dB08:18:4632.5 dB00:20:58 52.3 dB53.9 dB46.2 dB54.6 dB38.0 dB 58.8 dB
2021-04-2599.1 dB15:12:4931.4 dB01:03:10 68.3 dB71.4 dB46.9 dB69.3 dB35.5 dB 75.3 dB
2021-04-2480.3 dB06:32:1834.4 dB14:04:07 55.4 dB57.9 dB48.0 dB60.2 dB37.0 dB 62.2 dB
2021-04-2393.5 dB09:04:0731.5 dB02:42:54 65.0 dB67.9 dB58.7 dB65.5 dB34.8 dB 71.8 dB
2021-04-2295.8 dB14:40:1734.1 dB12:32:06 65.3 dB68.3 dB46.4 dB68.6 dB38.4 dB 72.2 dB
2021-04-2199.7 dB16:30:2532.7 dB18:11:57 63.0 dB66.0 dB48.3 dB65.9 dB37.4 dB 69.9 dB
2021-04-2088.0 dB08:38:3932.8 dB14:59:29 57.4 dB60.3 dB46.3 dB60.9 dB36.1 dB 64.2 dB
2021-04-1975.7 dB16:55:2531.2 dB00:43:16 51.4 dB50.6 dB57.1 dB55.4 dB33.7 dB 57.6 dB

Дневни показатели:

2021-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 45.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 44.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305