Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-03-0362.2 dB00:38:2932.7 dB01:25:08 41.1 dB45.4 dB0.0 dB44.7 dB35.5 dB 49.8 dB
2021-03-0281.1 dB17:39:0132.0 dB16:12:00 47.3 dB49.9 dB39.5 dB50.8 dB34.7 dB 54.0 dB
2021-03-0176.9 dB08:30:2631.3 dB00:14:02 47.3 dB49.8 dB43.1 dB50.9 dB35.5 dB 54.1 dB
2021-02-2879.8 dB08:28:1831.4 dB02:03:18 56.0 dB59.1 dB41.3 dB52.3 dB34.7 dB 62.9 dB
2021-02-2778.8 dB17:29:0132.4 dB14:04:55 49.2 dB51.8 dB40.6 dB52.4 dB35.6 dB 55.9 dB
2021-02-2676.5 dB08:22:3332.4 dB04:43:02 47.2 dB49.8 dB39.8 dB50.7 dB35.4 dB 53.9 dB
2021-02-2578.5 dB08:36:5733.0 dB01:51:42 47.2 dB49.6 dB40.5 dB51.0 dB35.7 dB 53.9 dB
2021-02-2476.6 dB08:16:5932.6 dB00:34:38 46.6 dB48.9 dB42.3 dB50.9 dB35.6 dB 53.3 dB
2021-02-2379.2 dB08:26:1432.0 dB01:03:52 46.5 dB48.8 dB42.6 dB50.8 dB34.8 dB 53.2 dB
2021-02-2278.1 dB17:37:3932.6 dB02:03:00 45.8 dB48.2 dB42.1 dB49.6 dB35.2 dB 52.6 dB
2021-02-2189.2 dB17:40:5632.7 dB15:22:04 50.3 dB53.1 dB41.8 dB53.8 dB36.2 dB 57.1 dB
2021-02-2075.6 dB13:03:0832.9 dB16:34:59 49.4 dB51.3 dB48.8 dB53.6 dB39.3 dB 55.9 dB
2021-02-1978.8 dB10:43:5434.3 dB04:20:55 48.0 dB50.2 dB44.7 dB51.8 dB38.8 dB 54.7 dB
2021-02-1874.8 dB07:25:3432.0 dB03:03:08 47.7 dB49.9 dB42.2 dB50.0 dB39.5 dB 54.4 dB
2021-02-1772.8 dB07:35:3631.4 dB01:03:08 43.5 dB45.6 dB41.7 dB46.6 dB34.1 dB 50.1 dB
2021-02-1688.3 dB10:09:3532.0 dB01:03:09 45.5 dB48.2 dB36.4 dB46.1 dB34.2 dB 52.2 dB
2021-02-1567.2 dB17:52:1631.7 dB02:10:07 41.2 dB43.5 dB37.5 dB44.6 dB33.7 dB 47.9 dB
2021-02-1473.1 dB06:59:2933.4 dB00:15:35 42.5 dB43.3 dB37.6 dB43.7 dB34.5 dB 48.9 dB
2021-02-1371.9 dB14:16:5630.7 dB01:03:08 43.6 dB46.0 dB38.1 dB48.8 dB32.8 dB 50.3 dB
2021-02-1272.7 dB08:01:4132.6 dB18:20:11 44.7 dB46.9 dB39.5 dB48.7 dB34.6 dB 51.4 dB
2021-02-1180.5 dB13:25:4232.8 dB04:02:56 54.2 dB55.5 dB55.8 dB59.3 dB37.2 dB 60.4 dB
2021-02-1073.6 dB12:19:3133.6 dB18:02:51 47.6 dB49.8 dB43.3 dB51.0 dB38.4 dB 54.1 dB
2021-02-0977.0 dB08:15:1634.5 dB10:55:57 50.0 dB51.2 dB51.3 dB54.4 dB40.1 dB 56.4 dB
2021-02-0891.4 dB17:43:4231.6 dB01:02:58 67.6 dB66.6 dB60.7 dB68.0 dB37.3 dB 73.9 dB
2021-02-0774.2 dB07:51:3233.8 dB12:42:58 47.3 dB49.4 dB39.5 dB51.7 dB37.9 dB 53.9 dB
2021-02-0688.7 dB14:55:1534.0 dB00:03:04 48.7 dB51.1 dB44.8 dB50.8 dB37.3 dB 55.4 dB
2021-02-0574.7 dB09:31:1233.8 dB17:56:29 45.8 dB48.2 dB40.5 dB49.6 dB36.6 dB 52.5 dB
2021-02-0471.6 dB05:50:0031.8 dB14:02:55 45.6 dB47.4 dB43.6 dB49.8 dB38.5 dB 52.1 dB
2021-02-0375.1 dB10:03:0034.0 dB18:11:58 48.2 dB50.6 dB40.7 dB51.9 dB37.7 dB 54.9 dB
2021-02-0274.5 dB00:23:2833.6 dB15:03:01 48.7 dB51.0 dB44.5 dB51.4 dB39.8 dB 55.4 dB

Дневни показатели:

2021-03-03  L24 = 49.8 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 41.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 45.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 62.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 32.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 35.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.