Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-11-1879.0 dB15:05:5032.8 dB02:02:54 48.9 dB50.1 dB0.0 dB52.2 dB37.3 dB 58.3 dB
2018-11-1774.8 dB14:01:2823.2 dB04:02:31 48.1 dB50.9 dB36.2 dB49.2 dB33.6 dB 55.0 dB
2018-11-1674.3 dB13:52:3622.6 dB01:02:32 49.2 dB51.6 dB40.4 dB51.4 dB34.0 dB 55.7 dB
2018-11-1574.8 dB08:55:3623.8 dB05:02:48 50.0 dB52.8 dB38.1 dB54.7 dB34.2 dB 56.8 dB
2018-11-1473.9 dB07:30:3024.0 dB02:02:39 48.5 dB51.4 dB40.2 dB51.7 dB33.2 dB 55.3 dB
2018-11-1374.0 dB13:31:5423.2 dB03:02:37 49.6 dB52.2 dB44.8 dB50.7 dB33.5 dB 56.4 dB
2018-11-1275.3 dB11:18:3023.7 dB05:02:40 50.9 dB52.0 dB41.4 dB54.2 dB35.5 dB 57.4 dB
2018-11-1174.2 dB11:26:1524.4 dB04:02:29 50.9 dB53.8 dB42.2 dB55.4 dB33.7 dB 57.7 dB
2018-11-1074.4 dB09:11:0223.6 dB04:58:42 50.0 dB52.9 dB41.6 dB53.3 dB33.2 dB 56.8 dB
2018-11-0973.3 dB09:20:4024.3 dB00:04:57 47.7 dB50.2 dB42.7 dB50.0 dB28.4 dB 54.5 dB
2018-11-0873.7 dB07:57:3326.2 dB04:20:34 49.2 dB52.0 dB42.0 dB49.3 dB29.4 dB 55.9 dB
2018-11-0773.8 dB14:05:3825.2 dB01:04:38 47.6 dB50.4 dB42.2 dB47.7 dB28.1 dB 54.4 dB
2018-11-0674.0 dB13:28:4924.3 dB03:03:25 50.7 dB52.5 dB36.3 dB55.5 dB28.9 dB 57.4 dB
2018-11-0584.9 dB09:37:5523.3 dB03:33:21 50.4 dB52.8 dB43.2 dB53.6 dB29.1 dB 57.1 dB
2018-11-0475.1 dB11:22:3622.9 dB02:15:20 53.2 dB55.6 dB47.4 dB57.7 dB31.1 dB 59.9 dB
2018-11-0374.9 dB11:28:2224.9 dB03:03:38 51.2 dB54.0 dB39.3 dB55.8 dB30.7 dB 58.1 dB
2018-11-0274.2 dB07:40:1424.0 dB03:37:53 50.6 dB52.9 dB48.5 dB53.7 dB29.3 dB 57.2 dB
2018-11-0174.6 dB08:39:4124.8 dB00:46:22 49.3 dB52.1 dB43.9 dB53.4 dB30.4 dB 56.1 dB
2018-10-3174.2 dB07:09:2123.8 dB01:22:00 48.9 dB51.8 dB35.9 dB51.3 dB28.5 dB 55.7 dB
2018-10-3073.9 dB09:21:4523.1 dB01:03:36 48.2 dB51.1 dB36.1 dB49.8 dB29.4 dB 55.0 dB
2018-10-2974.6 dB17:41:3122.6 dB05:03:25 49.0 dB50.3 dB42.2 dB51.9 dB30.9 dB 55.5 dB
2018-10-2877.2 dB12:27:2322.7 dB01:19:10 55.4 dB56.7 dB38.2 dB35.5 dB32.7 dB 61.8 dB
2018-10-2773.5 dB11:57:2724.1 dB04:20:21 48.6 dB51.1 dB42.0 dB52.1 dB32.0 dB 55.4 dB
2018-10-2679.6 dB06:31:1126.3 dB02:02:30 53.6 dB50.0 dB51.4 dB55.0 dB31.1 dB 59.5 dB
2018-10-2574.4 dB14:37:2226.3 dB06:42:26 49.9 dB51.3 dB50.6 dB53.0 dB38.5 dB 56.0 dB
2018-10-2474.1 dB08:16:2623.1 dB01:49:43 50.8 dB52.2 dB41.6 dB55.6 dB28.7 dB 57.1 dB
2018-10-2373.4 dB15:20:3623.8 dB03:53:44 48.6 dB50.9 dB44.6 dB52.7 dB27.3 dB 55.2 dB
2018-10-2274.0 dB08:53:0123.4 dB03:02:37 50.6 dB51.7 dB53.3 dB54.6 dB27.8 dB 57.0 dB
2018-10-2173.4 dB09:51:4923.3 dB02:44:58 49.4 dB52.2 dB36.6 dB52.1 dB27.1 dB 56.1 dB
2018-10-2075.7 dB11:06:3323.9 dB01:37:33 52.2 dB52.7 dB36.8 dB58.3 dB30.5 dB 58.6 dB

Дневни показатели:

2018-11-18  L24 = 58.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 50.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 79.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 32.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 52.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 37.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.