Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-04-2295.8 dB14:40:1734.1 dB12:32:06 66.5 dB68.9 dB0.0 dB70.2 dB39.6 dB 75.9 dB
2021-04-2199.7 dB16:30:2532.7 dB18:11:57 63.0 dB66.0 dB48.3 dB65.9 dB37.4 dB 69.9 dB
2021-04-2088.0 dB08:38:3932.8 dB14:59:29 57.4 dB60.3 dB46.3 dB60.9 dB36.1 dB 64.2 dB
2021-04-1975.7 dB16:55:2531.2 dB00:43:16 51.4 dB50.6 dB57.1 dB55.4 dB33.7 dB 57.6 dB
2021-04-1878.2 dB11:50:4231.2 dB01:55:56 51.9 dB51.7 dB46.6 dB56.3 dB32.9 dB 58.1 dB
2021-04-1780.4 dB12:09:2133.5 dB14:46:59 53.4 dB55.3 dB47.7 dB57.8 dB38.2 dB 60.0 dB
2021-04-1675.3 dB15:49:1130.9 dB02:07:22 49.7 dB50.7 dB50.4 dB54.5 dB33.5 dB 56.1 dB
2021-04-1581.9 dB06:27:2032.9 dB11:12:08 51.1 dB52.3 dB44.1 dB54.4 dB36.3 dB 57.6 dB
2021-04-1487.7 dB15:29:4932.6 dB00:42:24 55.7 dB57.8 dB49.5 dB59.6 dB36.0 dB 62.2 dB
2021-04-1376.9 dB00:14:4033.3 dB16:58:53 51.2 dB51.4 dB44.3 dB54.2 dB36.1 dB 57.5 dB
2021-04-1284.8 dB08:20:1432.8 dB16:45:46 51.3 dB50.8 dB44.9 dB54.0 dB37.1 dB 56.0 dB
2021-04-1180.7 dB07:45:3832.7 dB18:27:57 55.4 dB57.5 dB48.4 dB59.5 dB37.2 dB 62.1 dB
2021-04-1081.1 dB10:18:5432.3 dB16:26:54 52.7 dB54.8 dB53.3 dB55.7 dB37.4 dB 59.4 dB
2021-04-0976.7 dB16:20:4832.0 dB15:03:26 50.1 dB50.9 dB50.5 dB54.4 dB36.5 dB 56.4 dB
2021-04-0888.3 dB08:47:3732.8 dB17:37:57 55.0 dB57.4 dB46.2 dB56.9 dB39.0 dB 61.7 dB
2021-04-0776.0 dB00:16:3634.3 dB15:50:19 52.5 dB53.3 dB54.3 dB56.6 dB37.9 dB 58.6 dB
2021-04-0686.1 dB08:22:5834.5 dB17:09:23 54.7 dB54.4 dB51.1 dB56.5 dB37.4 dB 61.0 dB
2021-04-0576.2 dB12:49:5832.7 dB15:03:32 51.1 dB52.7 dB47.3 dB55.6 dB39.0 dB 57.6 dB
2021-04-0477.4 dB14:23:0231.1 dB03:19:59 55.7 dB56.8 dB57.9 dB60.0 dB36.2 dB 62.1 dB
2021-04-03101.8 dB10:06:0134.1 dB00:02:57 69.5 dB72.6 dB47.1 dB65.9 dB37.1 dB 76.5 dB
2021-04-0288.3 dB07:46:0332.2 dB02:23:01 49.3 dB51.5 dB44.2 dB51.5 dB34.6 dB 55.7 dB
2021-04-0173.0 dB06:47:4431.5 dB04:06:01 45.7 dB47.3 dB42.3 dB49.2 dB33.4 dB 52.3 dB
2021-03-3177.5 dB10:51:1432.0 dB00:28:50 52.7 dB55.6 dB42.2 dB52.0 dB34.8 dB 59.6 dB
2021-03-3076.7 dB17:35:5631.8 dB00:13:19 49.4 dB52.0 dB40.7 dB53.5 dB35.1 dB 56.1 dB
2021-03-2976.5 dB05:52:0031.7 dB00:37:09 47.5 dB49.3 dB44.6 dB51.0 dB34.6 dB 54.1 dB
2021-03-2877.4 dB09:02:2332.5 dB17:32:05 48.9 dB51.1 dB43.4 dB52.5 dB35.9 dB 55.5 dB
2021-03-2782.6 dB10:39:0831.7 dB12:50:51 53.1 dB55.8 dB43.6 dB54.4 dB36.1 dB 59.9 dB
2021-03-2676.0 dB00:31:1831.0 dB15:04:53 47.5 dB49.4 dB44.3 dB51.0 dB36.6 dB 54.2 dB
2021-03-2577.4 dB10:51:2531.8 dB03:15:17 47.8 dB49.9 dB46.3 dB51.6 dB34.7 dB 54.5 dB
2021-03-2476.5 dB09:06:2131.7 dB01:06:11 47.2 dB49.3 dB40.2 dB51.7 dB34.1 dB 53.9 dB

Дневни показатели:

2021-04-22  L24 = 75.9 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 66.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 68.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 95.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 34.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 70.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 39.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305