Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-04-130.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 40.7 dB0.0 dB0.0 dB42.3 dB37.7 dB 0.0 dB
2024-04-1271.6 dB15:16:1924.4 dB03:49:09 46.3 dB48.0 dB42.0 dB50.0 dB34.7 dB 52.6 dB
2024-04-1166.4 dB15:40:1321.7 dB04:17:57 44.6 dB46.3 dB37.2 dB47.7 dB30.4 dB 51.2 dB
2024-04-1068.0 dB06:19:0323.2 dB04:18:50 50.3 dB46.3 dB52.7 dB49.0 dB31.1 dB 56.2 dB
2024-04-0967.1 dB11:23:4522.2 dB03:23:21 51.2 dB43.9 dB34.8 dB46.1 dB27.7 dB 57.1 dB
2024-04-0864.0 dB00:15:0720.7 dB00:24:19 41.9 dB42.8 dB40.4 dB45.6 dB30.4 dB 48.3 dB
2024-04-0787.6 dB08:20:4323.1 dB03:48:10 48.6 dB51.4 dB36.9 dB46.3 dB31.6 dB 55.4 dB
2024-04-0665.3 dB12:05:2024.1 dB01:30:17 39.6 dB38.7 dB40.9 dB41.5 dB29.1 dB 46.5 dB
2024-04-0581.7 dB15:42:5122.1 dB01:19:32 50.6 dB49.6 dB51.5 dB47.0 dB27.9 dB 56.8 dB
2024-04-0467.6 dB07:18:5420.7 dB04:43:15 40.4 dB41.8 dB35.6 dB44.6 dB26.9 dB 46.9 dB
2024-04-0375.7 dB13:35:4421.6 dB00:10:06 44.1 dB46.4 dB38.9 dB45.1 dB27.9 dB 50.9 dB
2024-04-0272.8 dB07:35:2021.7 dB04:07:41 45.0 dB47.3 dB41.2 dB45.4 dB30.3 dB 51.6 dB
2024-04-0168.1 dB10:46:0622.4 dB00:17:49 44.0 dB46.0 dB44.5 dB46.8 dB26.3 dB 50.6 dB
2024-03-3181.3 dB07:35:4224.1 dB04:24:54 56.8 dB59.7 dB43.2 dB62.6 dB27.4 dB 63.6 dB
2024-03-3067.2 dB10:16:1023.6 dB01:25:49 44.4 dB46.0 dB36.9 dB45.1 dB30.2 dB 51.3 dB
2024-03-2966.0 dB06:43:4126.4 dB15:01:41 56.1 dB54.7 dB37.7 dB64.5 dB31.4 dB 62.2 dB
2024-03-2876.9 dB06:53:0622.2 dB00:33:49 51.3 dB54.1 dB34.1 dB49.7 dB28.0 dB 58.0 dB
2024-03-2765.6 dB06:23:3222.5 dB04:54:52 52.6 dB55.5 dB27.1 dB51.7 dB25.0 dB 59.4 dB
2024-03-2662.9 dB00:27:1923.4 dB01:12:13 39.7 dB40.2 dB28.1 dB43.1 dB26.2 dB 46.1 dB
2024-03-2570.9 dB14:48:3225.2 dB17:41:22 44.0 dB45.3 dB46.6 dB47.1 dB29.2 dB 50.5 dB
2024-03-2466.6 dB08:48:0724.0 dB03:39:22 40.5 dB41.4 dB34.0 dB44.3 dB27.9 dB 46.9 dB
2024-03-2376.3 dB14:39:2422.7 dB15:08:42 47.7 dB50.3 dB38.4 dB44.2 dB28.2 dB 54.5 dB
2024-03-2263.0 dB08:13:0521.5 dB00:49:02 38.7 dB39.0 dB35.2 dB42.2 dB26.6 dB 45.0 dB
2024-03-2174.9 dB07:58:2822.1 dB17:13:48 51.9 dB41.6 dB58.2 dB47.8 dB27.5 dB 56.0 dB
2024-03-2070.3 dB01:05:0222.6 dB17:27:22 39.1 dB40.3 dB29.0 dB43.6 dB27.4 dB 45.3 dB
2024-03-1975.0 dB07:27:3124.3 dB11:41:27 45.7 dB47.5 dB42.9 dB48.6 dB31.3 dB 52.0 dB
2024-03-1870.6 dB08:33:0623.4 dB16:53:55 59.8 dB40.4 dB27.5 dB65.6 dB27.3 dB 65.4 dB
2024-03-1766.0 dB03:56:3722.9 dB04:32:42 58.0 dB40.4 dB32.6 dB65.5 dB25.9 dB 63.6 dB
2024-03-1665.2 dB11:01:5022.2 dB03:56:31 50.7 dB40.9 dB34.2 dB44.1 dB26.0 dB 46.3 dB
2024-03-1575.4 dB07:08:2223.8 dB12:45:21 50.8 dB53.4 dB40.2 dB46.9 dB27.8 dB 57.6 dB

Дневни показатели:

2024-04-13  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 40.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 42.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 37.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.