Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-03-1979.4 dB08:18:0621.2 dB02:55:21 44.3 dB45.5 dB0.0 dB47.8 dB25.4 dB 53.7 dB
2019-03-1877.4 dB16:02:5823.6 dB01:24:24 48.6 dB48.8 dB52.1 dB48.6 dB28.7 dB 54.8 dB
2019-03-1788.2 dB12:56:0622.5 dB03:56:10 55.9 dB58.7 dB30.5 dB48.4 dB27.0 dB 62.6 dB
2019-03-1687.8 dB13:16:1021.6 dB03:46:56 53.7 dB55.5 dB28.5 dB49.5 dB25.5 dB 61.5 dB
2019-03-1583.3 dB12:49:4320.6 dB01:14:05 52.9 dB55.7 dB44.2 dB49.9 dB24.4 dB 59.7 dB
2019-03-1486.8 dB04:49:1220.8 dB05:21:46 56.2 dB45.6 dB31.7 dB50.5 dB25.7 dB 61.9 dB
2019-03-1389.2 dB11:26:0626.6 dB18:01:03 60.0 dB59.2 dB65.8 dB51.0 dB34.1 dB 66.2 dB
2019-03-1289.4 dB15:39:4621.1 dB03:30:10 50.5 dB53.2 dB38.3 dB47.8 dB25.1 dB 57.3 dB
2019-03-1181.1 dB16:19:3521.7 dB04:11:51 53.1 dB48.2 dB56.1 dB56.9 dB36.8 dB 60.4 dB
2019-03-1086.3 dB16:51:0222.1 dB02:26:20 58.0 dB50.2 dB58.4 dB51.1 dB25.7 dB 63.9 dB
2019-03-0983.1 dB17:00:2723.3 dB03:18:44 55.2 dB52.3 dB59.9 dB56.0 dB26.9 dB 61.2 dB
2019-03-0887.4 dB15:02:3422.5 dB00:06:07 50.0 dB50.8 dB43.9 dB52.9 dB26.2 dB 56.1 dB
2019-03-0783.9 dB13:44:1822.1 dB04:23:31 47.5 dB49.4 dB47.6 dB50.0 dB26.4 dB 54.1 dB
2019-03-0680.3 dB16:21:5921.8 dB04:02:11 46.6 dB48.6 dB29.4 dB47.2 dB25.9 dB 53.2 dB
2019-03-0579.9 dB16:08:3422.4 dB00:57:52 46.3 dB48.8 dB38.0 dB47.9 dB25.8 dB 52.9 dB
2019-03-0491.9 dB10:15:2321.2 dB03:14:42 60.3 dB62.6 dB30.6 dB51.5 dB25.1 dB 67.1 dB
2019-03-0384.1 dB10:28:0121.1 dB05:56:13 52.9 dB51.5 dB25.9 dB50.4 dB24.3 dB 55.7 dB
2019-03-0278.0 dB08:00:3722.6 dB05:22:05 46.5 dB47.1 dB31.1 dB49.2 dB26.8 dB 64.1 dB
2019-03-0176.5 dB08:40:2423.0 dB13:57:16 49.1 dB46.0 dB43.5 dB49.2 dB28.2 dB 53.6 dB
2019-02-2881.6 dB03:35:4321.7 dB00:01:54 50.1 dB46.6 dB37.5 dB49.9 dB24.8 dB 56.0 dB
2019-02-2771.0 dB11:08:2223.7 dB00:57:54 46.0 dB46.8 dB26.9 dB50.1 dB26.2 dB 51.4 dB
2019-02-2683.8 dB02:45:5722.6 dB05:36:17 54.5 dB56.3 dB42.3 dB58.4 dB27.4 dB 61.4 dB
2019-02-2591.3 dB15:33:3021.6 dB02:42:54 65.7 dB68.9 dB57.1 dB53.7 dB25.2 dB 72.6 dB
2019-02-2473.6 dB07:55:0921.6 dB05:25:05 53.8 dB46.2 dB26.6 dB49.1 dB25.4 dB 59.6 dB
2019-02-2372.5 dB17:32:2123.3 dB04:11:04 46.5 dB46.3 dB33.7 dB48.6 dB29.9 dB 52.5 dB
2019-02-2270.9 dB16:19:4622.4 dB04:41:08 43.6 dB45.9 dB27.5 dB48.3 dB25.7 dB 50.4 dB
2019-02-2187.2 dB16:20:2024.0 dB02:35:41 52.2 dB54.0 dB42.9 dB52.0 dB27.6 dB 58.8 dB
2019-02-2085.7 dB10:24:2922.9 dB12:07:21 50.8 dB52.2 dB50.4 dB52.0 dB27.8 dB 57.2 dB
2019-02-1973.7 dB15:56:2423.9 dB12:40:40 48.2 dB45.9 dB52.5 dB50.5 dB27.6 dB 53.4 dB
2019-02-1880.2 dB10:02:1322.9 dB13:03:33 49.6 dB46.9 dB56.0 dB51.2 dB27.6 dB 55.4 dB

Дневни показатели:

2019-03-19  L24 = 53.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 44.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 45.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 79.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 21.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 47.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 25.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.