Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-05-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-05-1774.2 dB01:50:2525.0 dB03:15:26 46.0 dB46.6 dB44.5 dB46.5 dB36.5 dB 52.3 dB
2021-05-1695.7 dB02:51:2424.5 dB04:35:14 57.6 dB59.7 dB51.4 dB49.0 dB36.2 dB 64.3 dB
2021-05-1578.2 dB13:52:5427.4 dB04:37:48 48.9 dB50.6 dB46.7 dB47.2 dB38.0 dB 55.2 dB
2021-05-1479.5 dB01:19:2724.4 dB04:33:16 49.7 dB49.4 dB50.2 dB51.5 dB38.0 dB 55.9 dB
2021-05-1378.7 dB00:18:1525.5 dB03:56:48 53.7 dB47.6 dB58.9 dB56.5 dB37.4 dB 59.4 dB
2021-05-1289.4 dB18:02:1725.8 dB02:24:08 55.7 dB58.4 dB50.8 dB51.4 dB35.6 dB 62.5 dB
2021-05-1187.2 dB03:16:2423.9 dB04:00:34 53.0 dB51.0 dB53.9 dB50.7 dB35.1 dB 59.1 dB
2021-05-1080.2 dB01:26:3323.3 dB01:55:09 53.6 dB49.3 dB54.5 dB53.7 dB33.5 dB 59.5 dB
2021-05-0979.2 dB17:15:1721.2 dB04:30:59 49.9 dB52.3 dB44.6 dB50.4 dB31.8 dB 56.6 dB
2021-05-0888.5 dB08:04:1627.1 dB03:51:08 56.5 dB56.2 dB58.8 dB55.1 dB36.2 dB 62.3 dB
2021-05-0785.7 dB11:39:0926.4 dB03:26:49 53.8 dB51.4 dB47.0 dB51.3 dB36.0 dB 59.8 dB
2021-05-0685.9 dB09:28:2124.9 dB04:31:11 54.0 dB51.1 dB58.0 dB56.3 dB33.5 dB 65.0 dB
2021-05-0592.6 dB01:53:0226.4 dB15:01:25 58.1 dB58.7 dB56.3 dB57.2 dB33.9 dB 64.5 dB
2021-05-0492.6 dB03:43:4126.6 dB04:23:06 65.2 dB60.3 dB61.4 dB54.6 dB34.6 dB 71.1 dB
2021-05-0379.6 dB13:41:2826.8 dB04:04:15 53.3 dB52.2 dB59.4 dB53.2 dB33.8 dB 59.6 dB
2021-05-0288.5 dB11:48:4226.1 dB04:21:20 52.6 dB55.5 dB38.9 dB49.3 dB33.6 dB 59.4 dB
2021-05-0189.9 dB15:48:1128.7 dB03:57:13 58.7 dB60.7 dB48.2 dB57.4 dB34.2 dB 64.6 dB
2021-04-3086.3 dB13:41:3725.4 dB04:14:45 52.6 dB54.7 dB41.1 dB46.0 dB33.4 dB 59.8 dB
2021-04-2973.0 dB13:50:5823.1 dB04:20:19 49.2 dB45.5 dB53.1 dB48.7 dB33.6 dB 55.1 dB
2021-04-2879.0 dB09:23:2425.4 dB00:33:42 53.6 dB48.3 dB61.1 dB57.0 dB31.9 dB 59.6 dB
2021-04-2778.0 dB14:25:2925.1 dB03:51:27 49.9 dB52.7 dB40.8 dB46.0 dB30.2 dB 56.7 dB
2021-04-2678.5 dB16:03:3224.0 dB02:51:57 56.7 dB54.0 dB62.0 dB52.2 dB28.6 dB 61.7 dB
2021-04-2584.8 dB06:52:2923.5 dB03:46:06 54.7 dB57.5 dB41.7 dB45.6 dB30.0 dB 61.5 dB
2021-04-2473.1 dB08:21:2327.3 dB16:13:10 48.9 dB43.2 dB55.8 dB45.3 dB32.7 dB 54.7 dB
2021-04-2372.8 dB16:13:0628.0 dB11:18:19 47.9 dB49.5 dB40.3 dB47.3 dB32.7 dB 53.5 dB
2021-04-2278.4 dB12:55:3326.0 dB00:34:26 44.1 dB46.4 dB39.8 dB45.9 dB30.2 dB 50.8 dB
2021-04-2188.5 dB17:37:2926.7 dB01:24:43 51.4 dB54.3 dB44.4 dB49.3 dB32.9 dB 58.2 dB
2021-04-2083.8 dB08:19:2125.4 dB05:14:48 46.8 dB46.5 dB43.2 dB45.4 dB34.6 dB 51.5 dB
2021-04-1976.5 dB14:53:3326.5 dB01:53:42 46.8 dB48.4 dB46.5 dB47.5 dB32.0 dB 53.3 dB

Дневни показатели:

2021-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = N/A dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305