Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-01-1774.4 dB10:32:1124.2 dB01:08:31 48.1 dB51.2 dB0.0 dB53.9 dB27.6 dB 57.5 dB
2019-01-1671.6 dB14:08:0422.5 dB04:02:54 47.6 dB48.4 dB49.1 dB50.4 dB26.8 dB 54.0 dB
2019-01-1579.8 dB09:10:4524.9 dB00:36:41 50.0 dB50.9 dB46.8 dB51.2 dB28.2 dB 55.2 dB
2019-01-1490.1 dB13:50:5623.7 dB18:07:40 48.2 dB50.8 dB38.9 dB45.7 dB27.7 dB 55.1 dB
2019-01-1383.4 dB09:52:3424.5 dB05:44:00 51.7 dB50.9 dB55.4 dB53.9 dB27.4 dB 58.0 dB
2019-01-1279.5 dB16:26:5125.5 dB05:10:24 48.5 dB48.8 dB44.6 dB53.4 dB29.3 dB 54.8 dB
2019-01-1187.7 dB09:13:1426.7 dB16:23:33 50.5 dB50.9 dB55.4 dB51.7 dB30.4 dB 56.9 dB
2019-01-1090.7 dB16:11:2029.6 dB06:57:24 54.5 dB54.8 dB50.2 dB51.0 dB35.5 dB 59.5 dB
2019-01-0978.5 dB08:45:5520.7 dB00:45:43 53.9 dB50.1 dB59.8 dB52.6 dB25.8 dB 59.7 dB
2019-01-0893.2 dB16:45:3919.4 dB12:34:40 56.5 dB59.5 dB37.8 dB49.1 dB23.4 dB 63.3 dB
2019-01-0770.6 dB07:37:2019.1 dB05:31:57 44.6 dB47.8 dB25.1 dB46.1 dB22.7 dB 51.5 dB
2019-01-0681.2 dB17:38:2918.5 dB04:47:02 47.0 dB47.9 dB26.1 dB49.8 dB19.9 dB 53.5 dB
2019-01-0569.5 dB06:43:4119.8 dB00:22:14 42.7 dB48.3 dB21.6 dB44.2 dB21.3 dB 50.4 dB
2019-01-0476.6 dB07:42:0519.7 dB04:57:53 49.6 dB45.8 dB0.0 dB50.2 dB22.7 dB 0.0 dB
2019-01-0379.8 dB14:33:3221.0 dB01:56:04 45.4 dB46.5 dB42.7 dB48.8 dB25.0 dB 51.3 dB
2019-01-0279.2 dB01:39:0521.1 dB02:14:29 47.1 dB46.7 dB37.3 dB49.3 dB24.2 dB 53.7 dB
2019-01-0188.4 dB15:20:5223.4 dB03:52:53 51.0 dB52.9 dB36.5 dB50.5 dB28.1 dB 57.7 dB
2018-12-3178.2 dB13:57:5620.4 dB03:48:55 43.5 dB45.8 dB40.2 dB46.4 dB23.4 dB 50.1 dB
2018-12-3087.5 dB13:20:3220.4 dB17:04:42 50.6 dB52.6 dB51.9 dB49.5 dB24.1 dB 57.2 dB
2018-12-2974.1 dB16:08:1122.0 dB00:45:15 44.3 dB47.1 dB33.2 dB46.7 dB25.8 dB 51.1 dB
2018-12-2883.7 dB10:52:1121.6 dB11:44:42 48.5 dB51.2 dB36.4 dB49.3 dB25.2 dB 55.3 dB
2018-12-2789.0 dB08:57:1622.8 dB00:50:16 47.3 dB49.4 dB45.9 dB50.0 dB26.1 dB 54.0 dB
2018-12-2673.0 dB11:25:5221.8 dB04:43:01 45.1 dB46.3 dB30.5 dB49.5 dB25.3 dB 51.6 dB
2018-12-2578.1 dB04:39:3825.5 dB17:28:47 47.0 dB47.5 dB31.6 dB49.9 dB27.8 dB 53.2 dB
2018-12-2488.4 dB08:42:1223.5 dB18:17:27 50.8 dB53.7 dB35.3 dB52.2 dB26.4 dB 57.8 dB
2018-12-2389.6 dB00:18:4223.4 dB03:12:21 54.9 dB55.4 dB29.7 dB56.4 dB27.1 dB 61.3 dB
2018-12-2282.3 dB06:51:3022.3 dB00:56:17 55.1 dB55.1 dB32.7 dB57.5 dB27.3 dB 61.4 dB
2018-12-2190.1 dB14:00:3121.4 dB00:05:42 59.3 dB62.1 dB30.6 dB50.9 dB23.6 dB 65.8 dB
2018-12-2074.0 dB15:22:3420.9 dB03:40:09 47.7 dB46.8 dB0.0 dB49.8 dB23.0 dB 0.0 dB
2018-12-1972.7 dB14:06:0023.1 dB18:12:16 44.7 dB46.4 dB26.5 dB46.9 dB26.2 dB 50.7 dB

Дневни показатели:

2019-01-17  L24 = 57.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 51.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 74.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 53.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 27.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.