Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-06-2582.3 dB07:02:0620.3 dB04:46:37 51.6 dB47.5 dB46.5 dB50.2 dB28.7 dB 57.3 dB
2019-06-2483.6 dB13:58:3319.9 dB02:44:09 47.5 dB49.0 dB46.3 dB50.3 dB24.8 dB 54.1 dB
2019-06-2378.5 dB17:50:2019.3 dB04:03:44 57.7 dB49.3 dB63.3 dB51.7 dB23.5 dB 63.3 dB
2019-06-2275.0 dB17:04:4019.9 dB04:07:55 49.0 dB44.1 dB44.3 dB48.5 dB24.4 dB 55.0 dB
2019-06-2184.4 dB08:26:0019.8 dB04:14:39 53.1 dB45.9 dB54.6 dB48.6 dB26.1 dB 56.9 dB
2019-06-2075.3 dB07:16:1519.8 dB04:14:14 47.4 dB43.7 dB53.9 dB48.7 dB24.6 dB 53.4 dB
2019-06-1976.5 dB06:16:5919.5 dB04:13:38 43.1 dB41.3 dB42.5 dB47.9 dB24.2 dB 49.3 dB
2019-06-1873.7 dB18:20:5121.4 dB04:07:11 46.7 dB46.8 dB50.1 dB49.3 dB26.5 dB 53.1 dB
2019-06-1767.8 dB02:00:4121.3 dB03:07:51 49.1 dB43.1 dB56.2 dB49.0 dB26.6 dB 54.9 dB
2019-06-1677.0 dB04:21:4820.0 dB04:18:10 46.6 dB43.0 dB44.2 dB46.7 dB25.3 dB 52.6 dB
2019-06-1578.2 dB06:17:2321.4 dB03:44:58 50.3 dB47.8 dB41.4 dB48.8 dB26.6 dB 56.6 dB
2019-06-1489.3 dB15:16:3921.1 dB03:48:34 58.1 dB54.6 dB47.0 dB49.7 dB27.6 dB 58.7 dB
2019-06-1370.7 dB18:23:4921.5 dB03:12:55 47.0 dB43.1 dB38.6 dB46.7 dB29.9 dB 49.5 dB
2019-06-1272.5 dB04:32:1723.3 dB02:00:13 50.0 dB45.0 dB49.5 dB50.6 dB29.0 dB 55.9 dB
2019-06-1176.3 dB14:59:2522.7 dB03:53:32 44.9 dB45.7 dB44.4 dB49.0 dB32.5 dB 52.0 dB
2019-06-1074.2 dB05:40:4325.1 dB03:41:29 52.2 dB46.7 dB58.5 dB49.3 dB35.0 dB 57.2 dB
2019-06-0993.8 dB16:10:2224.2 dB03:18:32 55.1 dB54.6 dB43.3 dB50.7 dB33.7 dB 61.2 dB
2019-06-0873.7 dB07:04:2022.8 dB04:04:38 52.5 dB44.0 dB60.2 dB49.0 dB29.9 dB 58.2 dB
2019-06-0773.1 dB18:29:5721.8 dB03:57:56 44.1 dB43.0 dB44.9 dB48.7 dB27.7 dB 50.3 dB
2019-06-0684.6 dB05:59:5022.1 dB03:40:12 47.3 dB47.8 dB43.1 dB48.6 dB30.3 dB 53.7 dB
2019-06-0582.9 dB13:44:3821.6 dB03:28:47 49.6 dB50.2 dB44.3 dB48.6 dB29.9 dB 56.1 dB
2019-06-0481.9 dB06:20:5921.9 dB03:27:45 48.0 dB46.8 dB43.7 dB49.9 dB28.6 dB 54.1 dB
2019-06-0387.7 dB17:09:0922.6 dB01:07:40 55.4 dB53.0 dB59.9 dB55.1 dB28.1 dB 60.7 dB
2019-06-0281.3 dB06:23:1723.5 dB03:39:24 69.2 dB45.9 dB51.9 dB50.0 dB31.9 dB 74.8 dB
2019-06-0177.5 dB18:20:2421.4 dB04:18:13 50.5 dB45.9 dB57.3 dB49.6 dB30.6 dB 56.4 dB
2019-05-3177.7 dB06:39:5323.3 dB03:28:37 48.6 dB45.4 dB50.8 dB51.1 dB31.0 dB 54.2 dB
2019-05-3082.4 dB06:48:2227.0 dB03:24:54 52.4 dB45.8 dB50.9 dB53.5 dB33.2 dB 57.9 dB
2019-05-2989.8 dB07:37:2626.3 dB03:18:58 60.4 dB61.3 dB51.7 dB64.4 dB36.5 dB 66.8 dB
2019-05-2886.4 dB17:53:5723.6 dB03:49:29 56.2 dB54.6 dB61.3 dB58.8 dB32.2 dB 61.9 dB
2019-05-2783.3 dB08:32:4024.6 dB04:12:23 49.2 dB51.4 dB47.1 dB49.5 dB32.0 dB 56.4 dB

Дневни показатели:

2019-06-25  L24 = 57.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 51.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 47.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 46.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 82.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 50.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 28.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.