Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-11-1884.9 dB11:06:3124.6 dB02:23:27 50.8 dB51.5 dB0.0 dB48.6 dB28.6 dB 60.4 dB
2018-11-1792.0 dB11:22:1020.7 dB18:24:05 56.9 dB56.9 dB55.8 dB57.0 dB25.9 dB 63.3 dB
2018-11-1693.3 dB05:58:5918.8 dB01:16:39 62.4 dB52.8 dB56.2 dB61.4 dB24.4 dB 68.1 dB
2018-11-1577.8 dB16:20:1718.3 dB00:53:26 61.7 dB49.6 dB65.5 dB58.8 dB19.8 dB 62.0 dB
2018-11-1475.1 dB06:25:1718.6 dB00:02:35 45.5 dB45.5 dB45.8 dB47.4 dB21.3 dB 51.8 dB
2018-11-1385.7 dB16:05:4718.5 dB02:25:59 57.3 dB56.4 dB48.9 dB51.5 dB22.1 dB 62.4 dB
2018-11-1275.6 dB17:37:3018.7 dB04:58:49 48.8 dB47.4 dB54.7 dB48.8 dB22.3 dB 54.8 dB
2018-11-1182.4 dB10:53:0118.5 dB02:01:44 47.6 dB49.0 dB28.6 dB49.8 dB21.6 dB 54.5 dB
2018-11-1087.1 dB13:23:3718.4 dB04:50:30 50.7 dB50.7 dB43.5 dB49.1 dB22.6 dB 57.0 dB
2018-11-0984.0 dB06:25:0618.8 dB05:04:46 49.7 dB45.5 dB36.3 dB48.6 dB25.0 dB 55.7 dB
2018-11-0885.1 dB14:07:2718.5 dB01:52:32 49.4 dB50.9 dB48.2 dB49.8 dB21.1 dB 55.5 dB
2018-11-0789.6 dB14:55:3019.2 dB04:09:07 60.3 dB63.4 dB29.0 dB52.4 dB23.1 dB 67.2 dB
2018-11-0682.0 dB08:16:4118.9 dB04:19:40 49.9 dB48.0 dB26.5 dB47.1 dB23.2 dB 56.1 dB
2018-11-0589.2 dB17:59:0218.5 dB04:24:21 62.1 dB51.6 dB42.8 dB52.4 dB23.6 dB 65.4 dB
2018-11-0484.1 dB08:51:2819.0 dB04:24:51 51.8 dB51.4 dB52.9 dB47.6 dB23.6 dB 58.0 dB
2018-11-0382.3 dB08:01:5018.8 dB02:17:08 49.7 dB51.5 dB52.0 dB48.8 dB23.0 dB 56.4 dB
2018-11-0281.1 dB08:32:2818.5 dB04:53:10 43.4 dB46.0 dB28.2 dB45.6 dB22.5 dB 50.2 dB
2018-11-0190.2 dB15:19:0218.8 dB00:27:09 55.2 dB57.5 dB35.0 dB53.6 dB22.8 dB 61.9 dB
2018-10-3194.4 dB05:43:5318.6 dB01:57:11 61.5 dB46.9 dB47.2 dB50.2 dB21.5 dB 67.2 dB
2018-10-3081.7 dB03:26:2818.6 dB03:36:55 55.7 dB50.1 dB24.8 dB52.8 dB22.7 dB 56.1 dB
2018-10-2987.6 dB06:13:5118.7 dB05:01:46 51.3 dB50.5 dB53.5 dB51.1 dB24.2 dB 57.2 dB
2018-10-2894.5 dB17:52:1918.8 dB03:52:44 55.4 dB55.7 dB60.5 dB27.5 dB26.3 dB 61.7 dB
2018-10-2787.5 dB16:49:0719.1 dB04:41:25 57.4 dB58.0 dB62.1 dB50.5 dB22.4 dB 63.8 dB
2018-10-2674.5 dB17:24:1118.8 dB03:04:19 51.7 dB47.6 dB52.6 dB49.0 dB24.4 dB 54.2 dB
2018-10-2585.1 dB09:08:1722.9 dB06:25:44 54.5 dB54.0 dB59.3 dB50.8 dB28.3 dB 60.9 dB
2018-10-2480.8 dB00:24:3318.7 dB04:49:08 57.9 dB42.0 dB61.3 dB47.9 dB22.8 dB 60.3 dB
2018-10-2387.5 dB14:45:5418.7 dB04:46:25 55.2 dB53.3 dB59.1 dB51.0 dB22.5 dB 60.9 dB
2018-10-2281.4 dB06:29:3218.6 dB02:21:07 50.3 dB47.7 dB49.9 dB50.8 dB22.2 dB 56.2 dB
2018-10-2191.0 dB18:19:4118.5 dB03:50:26 56.0 dB53.6 dB56.8 dB50.7 dB21.1 dB 58.0 dB
2018-10-2080.0 dB15:37:1818.5 dB04:53:42 51.0 dB49.0 dB37.3 dB50.2 dB22.7 dB 57.1 dB

Дневни показатели:

2018-11-18  L24 = 60.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 50.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 51.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 84.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 48.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 28.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.