Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-12-0458.0 dB09:07:5822.5 dB11:31:03 38.7 dB39.3 dB0.0 dB39.2 dB37.6 dB 48.1 dB
2022-12-0370.5 dB16:19:2524.8 dB00:21:06 37.7 dB39.8 dB36.4 dB40.9 dB25.6 dB 44.2 dB
2022-12-0271.6 dB10:43:1423.7 dB06:15:49 38.1 dB39.3 dB28.5 dB42.3 dB27.1 dB 44.6 dB
2022-12-0167.1 dB00:28:3226.2 dB18:06:18 40.9 dB42.8 dB33.2 dB43.8 dB30.7 dB 47.4 dB
2022-11-3057.8 dB08:28:4924.6 dB11:47:25 35.4 dB35.8 dB33.1 dB38.5 dB30.9 dB 41.7 dB
2022-11-2973.8 dB13:25:0723.1 dB15:05:45 36.9 dB38.9 dB31.3 dB36.9 dB28.0 dB 43.5 dB
2022-11-2861.0 dB12:58:3320.6 dB00:08:30 37.0 dB38.5 dB35.8 dB40.5 dB25.8 dB 43.5 dB
2022-11-2763.9 dB06:53:2620.4 dB03:38:44 36.3 dB38.3 dB30.9 dB38.8 dB26.8 dB 42.9 dB
2022-11-2659.4 dB04:04:2821.9 dB17:50:15 38.0 dB35.9 dB41.0 dB38.3 dB27.3 dB 44.0 dB
2022-11-2559.9 dB05:51:3122.6 dB06:54:51 44.2 dB46.1 dB27.3 dB50.1 dB27.1 dB 50.8 dB
2022-11-2471.8 dB07:49:2122.0 dB06:51:53 40.0 dB39.2 dB27.3 dB42.6 dB27.2 dB 46.0 dB
2022-11-2380.9 dB08:02:4423.2 dB11:18:42 43.4 dB44.2 dB29.7 dB46.4 dB29.3 dB 49.9 dB
2022-11-2262.8 dB14:25:4220.6 dB06:50:58 34.1 dB35.3 dB28.1 dB37.2 dB26.1 dB 40.4 dB
2022-11-2171.7 dB04:46:1623.7 dB18:03:10 47.0 dB45.9 dB43.5 dB50.3 dB28.1 dB 53.2 dB
2022-11-2063.1 dB01:51:1324.9 dB12:26:48 41.7 dB39.4 dB37.3 dB45.8 dB31.9 dB 47.5 dB
2022-11-1971.7 dB15:09:2220.8 dB04:28:22 38.9 dB40.4 dB36.0 dB42.2 dB29.4 dB 45.4 dB
2022-11-1864.7 dB06:32:1918.8 dB00:06:08 40.3 dB42.7 dB35.0 dB43.2 dB24.0 dB 47.0 dB
2022-11-1777.0 dB14:10:3719.9 dB00:13:33 39.9 dB42.4 dB25.8 dB42.9 dB23.7 dB 46.7 dB
2022-11-1665.3 dB08:30:1620.8 dB18:25:18 36.7 dB39.1 dB28.9 dB40.3 dB24.5 dB 43.4 dB
2022-11-1569.4 dB12:20:5118.7 dB03:42:38 37.6 dB40.2 dB28.9 dB39.1 dB24.4 dB 44.2 dB
2022-11-1465.3 dB10:49:3420.7 dB18:24:22 37.6 dB39.1 dB36.6 dB38.7 dB28.8 dB 44.1 dB
2022-11-1360.0 dB08:53:4121.6 dB09:00:16 33.1 dB33.5 dB33.3 dB33.6 dB27.0 dB 39.4 dB
2022-11-1258.9 dB04:48:2324.5 dB02:21:51 39.5 dB39.0 dB39.4 dB44.3 dB30.3 dB 45.7 dB
2022-11-1167.0 dB04:26:3921.7 dB00:54:35 34.8 dB35.2 dB31.0 dB37.6 dB27.7 dB 41.1 dB
2022-11-1068.0 dB16:46:1020.3 dB00:09:43 40.4 dB42.1 dB37.0 dB41.5 dB26.7 dB 47.0 dB
2022-11-0960.3 dB09:24:4619.1 dB00:04:34 36.2 dB35.7 dB40.6 dB38.1 dB24.8 dB 42.3 dB
2022-11-0883.4 dB09:40:1720.9 dB15:42:53 40.8 dB43.5 dB33.4 dB36.6 dB25.7 dB 47.5 dB
2022-11-0759.6 dB11:05:5923.7 dB17:27:47 38.3 dB37.3 dB30.4 dB41.5 dB28.2 dB 44.4 dB
2022-11-0662.3 dB11:36:4822.5 dB12:34:13 39.9 dB41.5 dB41.0 dB42.3 dB28.1 dB 46.3 dB
2022-11-0574.2 dB07:41:4322.4 dB04:56:01 40.3 dB41.3 dB42.3 dB43.8 dB29.7 dB 46.7 dB

Дневни показатели:

2022-12-04  L24 = 48.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 38.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 39.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 58.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 39.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 37.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.