Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-03-030.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 38.8 dB0.0 dB0.0 dB43.5 dB26.2 dB 0.0 dB
2021-03-0274.9 dB08:46:4624.9 dB17:59:57 39.6 dB42.4 dB33.5 dB40.3 dB29.0 dB 46.4 dB
2021-03-0188.2 dB02:54:3024.9 dB04:07:20 52.1 dB51.8 dB38.7 dB45.0 dB28.4 dB 58.4 dB
2021-02-2878.2 dB17:57:2023.6 dB17:49:33 51.9 dB54.2 dB29.1 dB43.7 dB28.6 dB 58.6 dB
2021-02-2776.9 dB18:09:3025.5 dB16:42:10 45.2 dB46.5 dB48.2 dB48.9 dB30.7 dB 51.6 dB
2021-02-2680.9 dB04:51:3023.7 dB12:26:24 49.8 dB49.8 dB37.2 dB42.9 dB29.6 dB 55.9 dB
2021-02-2578.3 dB09:22:2426.2 dB15:50:28 41.2 dB42.7 dB43.3 dB43.1 dB29.1 dB 47.7 dB
2021-02-2491.6 dB00:07:1227.0 dB15:15:08 57.3 dB56.3 dB41.0 dB45.9 dB30.5 dB 63.5 dB
2021-02-2383.1 dB18:12:2523.4 dB15:45:26 57.1 dB57.6 dB61.4 dB58.7 dB30.4 dB 63.6 dB
2021-02-2286.5 dB17:23:4624.0 dB15:01:45 49.0 dB52.0 dB36.6 dB39.1 dB28.0 dB 55.9 dB
2021-02-2186.3 dB12:39:0225.1 dB12:14:47 49.8 dB52.7 dB30.0 dB37.8 dB28.1 dB 56.5 dB
2021-02-2086.9 dB10:13:2324.6 dB05:54:39 48.8 dB50.4 dB31.7 dB38.7 dB26.8 dB 55.2 dB
2021-02-1990.0 dB10:59:3225.7 dB16:04:19 54.6 dB57.7 dB33.5 dB37.3 dB29.1 dB 61.5 dB
2021-02-1864.2 dB11:35:5524.6 dB02:26:03 37.1 dB39.2 dB31.7 dB39.5 dB28.5 dB 48.5 dB
2021-02-1786.1 dB14:35:3923.6 dB11:03:11 45.5 dB48.3 dB38.8 dB41.4 dB27.6 dB 52.3 dB
2021-02-1685.0 dB12:34:4826.0 dB09:37:42 47.6 dB50.5 dB37.1 dB41.5 dB29.6 dB 54.4 dB
2021-02-1584.8 dB12:12:0225.6 dB09:45:12 53.6 dB56.6 dB29.0 dB47.8 dB28.2 dB 60.5 dB
2021-02-1489.2 dB12:03:0725.0 dB00:58:54 56.1 dB58.6 dB53.5 dB40.5 dB28.6 dB 62.7 dB
2021-02-1389.4 dB11:40:0323.6 dB12:34:23 57.0 dB53.5 dB28.0 dB48.5 dB26.6 dB 57.4 dB
2021-02-1276.3 dB17:03:1026.6 dB08:24:54 43.7 dB43.3 dB28.8 dB41.2 dB28.5 dB 49.9 dB
2021-02-1184.4 dB17:30:2728.0 dB02:52:08 50.1 dB52.6 dB47.8 dB53.6 dB32.2 dB 56.8 dB
2021-02-1086.2 dB08:35:3928.9 dB12:16:01 49.5 dB52.4 dB39.5 dB47.1 dB32.5 dB 56.3 dB
2021-02-0983.1 dB12:30:3231.1 dB10:51:33 48.9 dB51.3 dB46.1 dB47.0 dB36.0 dB 55.6 dB
2021-02-0890.8 dB14:52:5526.4 dB04:05:38 60.9 dB61.8 dB56.2 dB59.0 dB33.8 dB 67.3 dB
2021-02-0788.4 dB09:53:3027.5 dB11:52:46 55.2 dB58.1 dB49.9 dB52.4 dB33.0 dB 62.0 dB
2021-02-0677.6 dB10:05:3428.9 dB10:17:26 50.3 dB51.9 dB32.0 dB43.1 dB31.9 dB 56.9 dB
2021-02-0581.4 dB17:27:1527.8 dB11:21:02 57.3 dB60.3 dB33.0 dB64.5 dB31.9 dB 64.1 dB
2021-02-0493.0 dB11:19:1526.3 dB14:04:16 53.3 dB56.4 dB35.2 dB47.3 dB32.9 dB 60.2 dB
2021-02-0390.3 dB16:54:0526.5 dB14:06:31 52.0 dB55.1 dB35.5 dB38.3 dB28.2 dB 58.9 dB
2021-02-0282.9 dB10:28:4229.0 dB15:41:37 49.5 dB51.5 dB35.8 dB44.3 dB34.2 dB 56.1 dB

Дневни показатели:

2021-03-03  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 38.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 43.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 26.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.