Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-06-2592.0 dB05:46:0123.4 dB04:27:24 57.6 dB49.5 dB54.2 dB54.7 dB34.7 dB 63.2 dB
2019-06-2486.2 dB01:48:0723.9 dB04:03:20 58.8 dB45.2 dB56.1 dB52.5 dB33.8 dB 56.8 dB
2019-06-2392.1 dB06:57:3324.8 dB02:19:49 53.4 dB48.4 dB57.9 dB54.9 dB32.7 dB 58.9 dB
2019-06-2289.3 dB06:43:4824.3 dB03:31:17 58.0 dB45.3 dB64.8 dB56.2 dB37.4 dB 63.7 dB
2019-06-2183.6 dB02:26:3525.1 dB04:44:16 53.5 dB43.1 dB54.3 dB54.8 dB37.5 dB 59.2 dB
2019-06-2082.0 dB01:44:1624.4 dB02:33:03 50.4 dB44.8 dB50.7 dB52.8 dB35.0 dB 56.1 dB
2019-06-1990.8 dB00:00:3328.7 dB03:07:46 61.0 dB44.1 dB64.7 dB57.3 dB38.3 dB 66.8 dB
2019-06-1888.4 dB06:16:2330.0 dB02:19:23 55.7 dB46.2 dB55.3 dB52.5 dB40.2 dB 61.5 dB
2019-06-1793.3 dB05:41:3127.9 dB04:06:45 65.0 dB48.9 dB56.4 dB62.2 dB38.3 dB 70.8 dB
2019-06-1690.4 dB01:59:0128.3 dB04:20:57 56.7 dB45.9 dB55.6 dB53.6 dB37.8 dB 62.2 dB
2019-06-1588.5 dB00:37:3432.1 dB04:23:21 61.0 dB48.2 dB52.5 dB53.8 dB43.1 dB 66.8 dB
2019-06-1491.5 dB08:26:0531.8 dB14:34:55 64.4 dB65.3 dB52.5 dB60.5 dB39.3 dB 69.9 dB
2019-06-1382.6 dB06:48:2931.1 dB16:19:09 57.5 dB47.6 dB58.2 dB58.1 dB38.5 dB 57.1 dB
2019-06-1282.8 dB06:54:1932.5 dB15:39:47 53.3 dB50.2 dB57.0 dB53.8 dB42.2 dB 59.1 dB
2019-06-1181.6 dB05:53:4331.6 dB13:49:56 53.4 dB48.8 dB56.1 dB54.6 dB41.1 dB 59.1 dB
2019-06-1079.7 dB06:07:4333.0 dB00:50:44 53.0 dB48.6 dB56.9 dB55.2 dB43.8 dB 58.6 dB
2019-06-0993.8 dB16:11:3032.3 dB04:16:13 59.8 dB55.4 dB58.8 dB61.4 dB42.9 dB 65.7 dB
2019-06-0886.7 dB02:47:5130.3 dB13:17:06 58.8 dB48.4 dB62.2 dB54.3 dB39.5 dB 64.5 dB
2019-06-0778.3 dB06:45:2031.3 dB14:24:51 51.7 dB45.1 dB57.3 dB52.9 dB39.1 dB 57.4 dB
2019-06-0688.8 dB00:35:5030.6 dB02:17:45 60.3 dB47.2 dB55.5 dB56.6 dB39.4 dB 66.1 dB
2019-06-0585.5 dB06:28:5431.7 dB14:30:19 59.2 dB52.5 dB60.7 dB59.5 dB40.7 dB 64.9 dB
2019-06-0477.6 dB06:28:5631.7 dB03:46:17 55.6 dB46.6 dB56.4 dB57.7 dB39.9 dB 60.3 dB
2019-06-03100.2 dB01:59:0531.2 dB02:22:16 58.8 dB52.3 dB58.1 dB58.7 dB40.6 dB 64.6 dB
2019-06-02101.9 dB06:19:0032.3 dB12:55:10 69.5 dB60.1 dB58.1 dB55.0 dB39.2 dB 75.2 dB
2019-06-0189.7 dB07:14:5429.1 dB03:44:09 60.3 dB57.7 dB66.0 dB62.2 dB39.1 dB 66.3 dB
2019-05-3191.9 dB09:49:4330.1 dB14:03:49 58.6 dB56.7 dB56.0 dB55.2 dB37.8 dB 64.7 dB
2019-05-3085.6 dB04:07:0031.1 dB03:32:23 57.4 dB52.8 dB55.3 dB58.0 dB39.5 dB 62.2 dB
2019-05-2984.3 dB06:20:5233.0 dB04:18:24 53.4 dB46.8 dB53.2 dB53.9 dB40.1 dB 59.1 dB
2019-05-2884.4 dB06:56:5931.4 dB13:55:46 50.0 dB46.2 dB49.1 dB51.9 dB38.9 dB 55.7 dB
2019-05-2790.5 dB00:05:4332.6 dB14:30:06 68.2 dB48.9 dB55.4 dB64.5 dB39.6 dB 73.8 dB

Дневни показатели:

2019-06-25  L24 = 63.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 57.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 49.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 54.2 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 92.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 23.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 54.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 34.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.