Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-12-0461.9 dB09:53:0334.9 dB00:03:03 41.9 dB42.6 dB0.0 dB45.9 dB38.6 dB 51.3 dB
2022-12-0387.4 dB11:11:0835.9 dB12:02:48 61.7 dB53.7 dB41.6 dB48.6 dB38.8 dB 67.4 dB
2022-12-0276.0 dB15:27:5034.8 dB03:50:45 44.2 dB45.9 dB42.2 dB48.2 dB38.2 dB 50.7 dB
2022-12-0169.7 dB11:31:4034.2 dB02:02:48 42.7 dB44.1 dB41.0 dB47.3 dB37.7 dB 49.1 dB
2022-11-3074.2 dB10:17:0634.0 dB05:23:59 43.2 dB44.8 dB41.4 dB47.4 dB37.1 dB 49.6 dB
2022-11-2976.5 dB14:55:5234.2 dB04:02:47 44.5 dB44.0 dB41.2 dB47.0 dB38.0 dB 49.0 dB
2022-11-2885.7 dB14:02:0434.3 dB02:02:46 46.6 dB48.7 dB41.7 dB46.5 dB39.0 dB 53.3 dB
2022-11-2784.4 dB08:14:2434.8 dB08:02:43 51.2 dB54.0 dB42.8 dB47.9 dB39.2 dB 57.9 dB
2022-11-2688.5 dB07:43:1336.0 dB06:02:44 58.9 dB61.0 dB52.2 dB56.0 dB41.0 dB 65.6 dB
2022-11-2586.2 dB09:50:4338.6 dB10:03:26 50.9 dB53.5 dB43.6 dB47.7 dB42.0 dB 57.6 dB
2022-11-2487.6 dB15:34:0833.9 dB13:34:44 54.6 dB54.3 dB59.0 dB55.7 dB38.3 dB 60.9 dB
2022-11-2384.6 dB07:09:1329.9 dB09:54:13 53.7 dB55.6 dB40.7 dB55.1 dB36.9 dB 60.3 dB
2022-11-2288.3 dB15:54:3335.4 dB11:44:55 53.0 dB55.9 dB40.9 dB48.0 dB38.5 dB 59.8 dB
2022-11-2188.7 dB09:13:5133.4 dB14:39:30 62.5 dB63.3 dB47.4 dB63.7 dB38.8 dB 68.9 dB
2022-11-2084.6 dB01:58:5031.8 dB13:24:57 55.2 dB54.0 dB50.2 dB55.5 dB39.4 dB 60.6 dB
2022-11-1984.2 dB06:36:1937.9 dB06:02:43 54.4 dB52.5 dB43.8 dB51.8 dB41.8 dB 60.5 dB
2022-11-1887.6 dB08:09:5638.0 dB04:02:43 55.3 dB58.0 dB44.1 dB53.4 dB40.5 dB 62.0 dB
2022-11-1785.4 dB17:49:2437.9 dB18:26:42 52.2 dB54.5 dB43.5 dB51.1 dB39.9 dB 58.5 dB
2022-11-1689.1 dB18:00:3937.0 dB07:38:30 59.9 dB60.2 dB50.0 dB49.1 dB40.1 dB 66.2 dB
2022-11-1585.0 dB17:10:2639.5 dB07:02:42 57.1 dB56.0 dB63.0 dB49.2 dB43.3 dB 63.2 dB
2022-11-1495.8 dB11:07:2939.5 dB03:20:08 55.8 dB58.6 dB47.4 dB48.8 dB42.3 dB 62.5 dB
2022-11-1385.9 dB08:47:1940.0 dB09:37:32 56.9 dB57.1 dB58.8 dB49.2 dB43.5 dB 63.2 dB
2022-11-1285.1 dB16:04:4835.9 dB14:12:45 52.6 dB54.6 dB46.0 dB49.1 dB42.0 dB 59.2 dB
2022-11-1182.7 dB08:19:0040.4 dB18:23:42 48.4 dB49.8 dB44.5 dB47.9 dB42.8 dB 54.9 dB
2022-11-1078.2 dB15:39:3039.8 dB06:02:55 47.7 dB47.7 dB48.8 dB49.6 dB43.2 dB 53.8 dB
2022-11-0980.6 dB08:03:0340.4 dB12:02:41 48.0 dB48.6 dB48.7 dB48.6 dB43.9 dB 54.2 dB
2022-11-0882.3 dB07:45:2740.5 dB13:02:39 58.9 dB55.3 dB54.2 dB52.8 dB43.5 dB 64.7 dB
2022-11-0785.2 dB07:40:1041.0 dB18:12:43 52.4 dB54.4 dB46.9 dB48.3 dB42.7 dB 58.6 dB
2022-11-0688.3 dB03:19:2040.5 dB01:51:27 52.7 dB53.9 dB44.1 dB48.1 dB42.0 dB 59.1 dB
2022-11-0584.4 dB01:18:0141.0 dB03:53:08 56.7 dB50.8 dB44.0 dB49.0 dB42.5 dB 62.5 dB

Дневни показатели:

2022-12-04  L24 = 51.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 41.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 42.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 61.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 34.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 45.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 38.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.