Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-03-030.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 36.5 dB0.0 dB0.0 dB38.4 dB33.7 dB 0.0 dB
2021-03-0274.7 dB17:09:2527.8 dB04:37:24 46.6 dB46.0 dB43.9 dB47.4 dB33.1 dB 52.7 dB
2021-03-0179.4 dB16:34:1927.2 dB01:49:00 43.5 dB45.6 dB42.3 dB46.7 dB33.2 dB 50.0 dB
2021-02-2884.1 dB10:07:5826.9 dB01:35:49 55.4 dB49.3 dB42.7 dB45.2 dB32.3 dB 61.2 dB
2021-02-2775.3 dB09:58:5528.2 dB17:56:30 62.9 dB44.5 dB71.1 dB49.0 dB33.1 dB 68.6 dB
2021-02-2676.9 dB09:52:2528.9 dB11:48:46 44.1 dB46.2 dB38.6 dB46.2 dB33.6 dB 50.5 dB
2021-02-2578.9 dB01:10:2429.7 dB15:05:36 49.4 dB47.9 dB54.1 dB47.8 dB33.6 dB 55.5 dB
2021-02-2474.0 dB07:54:5030.6 dB15:18:15 44.1 dB46.4 dB38.9 dB48.5 dB33.7 dB 50.7 dB
2021-02-2378.9 dB17:31:0827.7 dB15:27:11 49.5 dB50.5 dB37.6 dB50.3 dB35.3 dB 54.5 dB
2021-02-2279.7 dB15:53:5325.5 dB08:54:58 45.3 dB46.5 dB38.6 dB47.5 dB30.5 dB 51.8 dB
2021-02-2186.9 dB08:33:1127.8 dB02:17:02 49.6 dB52.5 dB42.8 dB44.6 dB31.6 dB 56.4 dB
2021-02-2081.8 dB10:58:0527.6 dB00:06:58 52.3 dB48.0 dB39.7 dB45.7 dB31.1 dB 58.2 dB
2021-02-1983.1 dB10:51:4727.2 dB01:20:18 51.3 dB48.7 dB33.4 dB43.5 dB30.4 dB 52.6 dB
2021-02-1875.1 dB16:34:0624.0 dB01:59:09 46.3 dB44.4 dB51.7 dB47.6 dB28.0 dB 53.4 dB
2021-02-1773.2 dB14:31:2323.7 dB09:55:39 41.5 dB43.4 dB31.4 dB44.6 dB28.5 dB 48.1 dB
2021-02-1675.3 dB08:41:2526.2 dB00:01:59 47.7 dB50.5 dB41.3 dB52.5 dB32.0 dB 54.5 dB
2021-02-1577.3 dB16:45:2323.7 dB01:44:21 44.3 dB47.0 dB40.4 dB46.0 dB28.1 dB 51.1 dB
2021-02-1473.3 dB12:04:4428.2 dB16:06:03 41.6 dB43.9 dB32.1 dB45.6 dB30.8 dB 48.2 dB
2021-02-1370.3 dB11:06:5826.8 dB00:07:59 43.0 dB43.6 dB41.1 dB45.4 dB30.6 dB 49.1 dB
2021-02-1286.9 dB10:20:2128.6 dB16:15:47 53.8 dB56.2 dB43.5 dB49.8 dB32.9 dB 60.5 dB
2021-02-1183.5 dB12:37:2628.7 dB18:25:39 56.9 dB59.3 dB55.7 dB61.4 dB33.3 dB 63.6 dB
2021-02-1088.4 dB12:17:4228.5 dB04:35:01 53.3 dB55.0 dB41.6 dB50.4 dB32.6 dB 58.9 dB
2021-02-0984.1 dB10:10:0730.9 dB18:00:00 52.5 dB55.4 dB46.2 dB56.7 dB34.4 dB 59.3 dB
2021-02-0889.2 dB17:55:0328.6 dB01:35:21 67.2 dB65.4 dB58.0 dB66.3 dB37.9 dB 70.2 dB
2021-02-0780.1 dB09:52:3525.9 dB00:02:08 51.5 dB47.1 dB50.8 dB50.1 dB28.4 dB 57.0 dB
2021-02-0677.4 dB00:56:3427.5 dB08:30:56 60.9 dB49.5 dB39.1 dB51.6 dB31.0 dB 56.1 dB
2021-02-0576.6 dB09:56:0028.6 dB17:24:38 43.4 dB45.6 dB33.9 dB46.8 dB31.4 dB 50.1 dB
2021-02-0488.5 dB15:32:4827.4 dB06:59:00 49.4 dB52.1 dB40.8 dB49.0 dB29.9 dB 56.1 dB
2021-02-0388.6 dB07:42:1927.0 dB10:28:22 55.0 dB53.8 dB34.1 dB48.4 dB30.8 dB 61.1 dB
2021-02-0285.8 dB10:44:2028.4 dB18:09:52 58.4 dB56.1 dB64.8 dB48.5 dB32.6 dB 64.1 dB

Дневни показатели:

2021-03-03  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 36.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 38.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 33.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.