Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-11-1879.2 dB09:36:5324.4 dB00:08:03 47.8 dB49.6 dB0.0 dB46.6 dB29.4 dB 57.3 dB
2018-11-1783.3 dB06:53:0819.8 dB03:20:14 49.3 dB51.3 dB28.3 dB46.5 dB23.0 dB 56.0 dB
2018-11-1693.0 dB17:33:2120.2 dB00:56:19 60.0 dB63.0 dB53.1 dB45.4 dB24.5 dB 66.9 dB
2018-11-1577.0 dB07:47:1419.3 dB04:00:01 45.2 dB47.6 dB44.6 dB49.0 dB25.3 dB 52.0 dB
2018-11-1476.8 dB07:27:0119.4 dB05:54:44 40.7 dB43.1 dB34.0 dB42.2 dB27.3 dB 47.4 dB
2018-11-1391.2 dB03:23:5819.5 dB02:51:18 53.6 dB52.2 dB38.4 dB51.3 dB27.1 dB 59.7 dB
2018-11-1282.2 dB07:11:2720.6 dB01:15:30 44.1 dB46.5 dB36.8 dB45.5 dB25.2 dB 50.8 dB
2018-11-1175.5 dB17:08:3519.4 dB04:42:57 43.9 dB46.0 dB40.9 dB46.6 dB23.8 dB 50.3 dB
2018-11-1087.1 dB17:33:2219.6 dB04:55:22 46.5 dB49.0 dB39.8 dB46.4 dB26.0 dB 53.3 dB
2018-11-0987.2 dB08:53:2119.6 dB02:07:06 51.4 dB54.2 dB44.7 dB44.2 dB24.7 dB 58.1 dB
2018-11-0892.3 dB11:49:5319.0 dB03:51:25 54.5 dB57.1 dB47.6 dB50.6 dB24.6 dB 61.2 dB
2018-11-0783.1 dB07:55:2919.6 dB05:02:04 50.8 dB53.5 dB46.7 dB44.6 dB26.6 dB 57.6 dB
2018-11-0677.0 dB09:46:1119.1 dB04:50:33 46.0 dB48.3 dB44.6 dB48.9 dB23.2 dB 52.6 dB
2018-11-0583.8 dB15:28:0519.3 dB05:10:29 52.5 dB55.0 dB38.8 dB47.2 dB27.1 dB 59.3 dB
2018-11-0478.2 dB16:54:1519.1 dB04:15:17 46.4 dB46.0 dB46.2 dB48.6 dB25.1 dB 52.6 dB
2018-11-0380.6 dB08:01:2818.9 dB03:05:54 51.3 dB53.4 dB43.1 dB55.9 dB23.0 dB 58.0 dB
2018-11-0288.2 dB08:07:4118.7 dB04:37:31 57.4 dB57.2 dB51.7 dB46.6 dB24.7 dB 63.7 dB
2018-11-0178.1 dB17:38:0319.8 dB02:40:43 50.1 dB51.5 dB31.3 dB52.1 dB25.5 dB 55.7 dB
2018-10-3192.4 dB07:35:2418.8 dB04:30:02 58.9 dB62.0 dB31.6 dB41.9 dB25.4 dB 65.8 dB
2018-10-3072.7 dB06:57:2719.2 dB04:18:58 45.2 dB46.2 dB44.8 dB48.9 dB23.6 dB 51.5 dB
2018-10-2988.4 dB08:48:4919.3 dB05:53:53 53.5 dB56.2 dB35.7 dB53.9 dB26.9 dB 60.2 dB
2018-10-2879.0 dB16:28:0720.5 dB05:38:15 55.4 dB47.3 dB45.0 dB44.7 dB33.5 dB 61.1 dB
2018-10-2777.4 dB17:19:2320.6 dB06:25:53 45.7 dB47.1 dB48.5 dB50.4 dB27.3 dB 52.2 dB
2018-10-2678.1 dB08:17:3819.1 dB04:06:58 42.9 dB45.2 dB37.6 dB44.8 dB24.9 dB 54.7 dB
2018-10-2581.3 dB02:16:1924.7 dB06:41:12 54.7 dB46.8 dB42.6 dB58.7 dB33.8 dB 60.6 dB
2018-10-2476.2 dB08:15:4718.8 dB01:29:19 51.6 dB45.0 dB40.5 dB50.0 dB27.3 dB 49.7 dB
2018-10-2370.0 dB17:08:0219.5 dB02:07:18 42.6 dB43.7 dB45.5 dB45.1 dB25.6 dB 49.1 dB
2018-10-2279.7 dB17:17:0119.4 dB02:18:04 44.7 dB46.3 dB36.1 dB48.8 dB25.6 dB 51.2 dB
2018-10-2183.3 dB18:35:3919.8 dB01:11:45 55.4 dB52.3 dB61.9 dB48.3 dB23.8 dB 61.4 dB
2018-10-2079.8 dB18:41:0619.7 dB05:43:57 44.1 dB46.5 dB42.6 dB44.7 dB24.8 dB 50.8 dB

Дневни показатели:

2018-11-18  L24 = 57.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 47.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 49.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 79.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 29.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.