Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-06-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 56.0 dB0.0 dB0.0 dB59.0 dB40.5 dB 0.0 dB
2024-06-2489.6 dB04:24:0737.3 dB04:02:31 59.9 dB49.3 dB48.1 dB53.9 dB42.8 dB 65.6 dB
2024-06-2390.7 dB04:41:2435.9 dB04:02:31 63.7 dB45.1 dB48.2 dB54.5 dB42.2 dB 69.0 dB
2024-06-2278.2 dB03:08:3236.5 dB04:02:31 51.6 dB44.5 dB52.3 dB49.7 dB42.4 dB 57.3 dB
2024-06-2185.3 dB04:50:2636.9 dB04:02:31 49.9 dB44.3 dB47.6 dB47.6 dB42.9 dB 55.6 dB
2024-06-2088.0 dB06:12:3437.1 dB04:02:31 53.0 dB44.8 dB48.9 dB48.5 dB42.6 dB 58.7 dB
2024-06-1983.3 dB04:46:5238.0 dB07:02:35 53.0 dB45.1 dB48.9 dB49.9 dB42.3 dB 58.8 dB
2024-06-1885.4 dB05:53:5935.9 dB00:02:32 53.0 dB44.3 dB46.4 dB48.1 dB41.2 dB 58.6 dB
2024-06-1790.8 dB06:19:1936.6 dB12:02:32 57.6 dB44.5 dB47.9 dB48.0 dB41.8 dB 63.3 dB
2024-06-1678.9 dB04:47:4837.4 dB03:02:32 52.1 dB45.2 dB47.9 dB50.4 dB41.7 dB 57.8 dB
2024-06-1572.1 dB12:31:5336.5 dB01:02:32 47.9 dB46.9 dB47.7 dB49.6 dB41.5 dB 53.9 dB
2024-06-1489.9 dB04:45:1736.7 dB15:49:27 57.4 dB52.6 dB48.5 dB58.3 dB42.5 dB 62.7 dB
2024-06-1388.7 dB04:48:3437.1 dB00:02:33 60.6 dB44.7 dB57.4 dB59.2 dB41.3 dB 66.2 dB
2024-06-1287.3 dB04:49:1429.0 dB13:25:53 57.7 dB44.7 dB45.0 dB48.7 dB38.8 dB 63.4 dB
2024-06-1189.4 dB03:24:0631.0 dB12:21:33 62.6 dB48.2 dB55.8 dB52.4 dB38.4 dB 68.2 dB
2024-06-1084.3 dB04:15:3137.4 dB12:02:35 55.4 dB44.9 dB48.1 dB50.8 dB41.4 dB 61.1 dB
2024-06-0986.4 dB06:12:5936.3 dB15:02:36 56.2 dB44.7 dB46.7 dB48.5 dB40.1 dB 59.2 dB
2024-06-0881.3 dB06:16:5636.3 dB00:02:36 51.6 dB43.7 dB46.1 dB49.0 dB40.7 dB 57.4 dB
2024-06-0786.1 dB04:08:0436.9 dB15:28:32 58.9 dB43.7 dB45.6 dB48.6 dB40.6 dB 64.5 dB
2024-06-0685.4 dB06:15:5130.8 dB15:09:23 51.6 dB42.7 dB46.2 dB46.5 dB40.0 dB 57.1 dB
2024-06-0584.6 dB03:45:4828.9 dB13:58:47 58.8 dB48.6 dB50.7 dB53.8 dB38.2 dB 64.5 dB
2024-06-0489.2 dB18:05:2730.9 dB14:43:16 60.7 dB53.1 dB59.5 dB54.6 dB38.6 dB 66.1 dB
2024-06-0378.0 dB00:33:0435.8 dB00:02:37 59.3 dB47.8 dB59.9 dB53.8 dB40.7 dB 59.8 dB
2024-06-0288.5 dB04:51:1835.8 dB15:02:37 56.9 dB54.4 dB46.3 dB51.6 dB39.7 dB 62.8 dB
2024-06-0187.8 dB05:19:1535.4 dB03:02:37 61.1 dB47.9 dB57.4 dB58.4 dB40.2 dB 66.7 dB
2024-05-3177.2 dB07:32:1824.0 dB02:55:25 55.9 dB50.4 dB58.8 dB54.4 dB33.6 dB 58.7 dB
2024-05-3079.8 dB07:30:2124.4 dB04:11:36 49.9 dB52.3 dB47.1 dB51.3 dB34.0 dB 56.6 dB
2024-05-2990.2 dB14:42:0529.6 dB09:03:38 58.4 dB54.5 dB55.8 dB55.4 dB37.0 dB 64.3 dB
2024-05-2887.0 dB06:33:2530.9 dB16:15:42 53.2 dB49.4 dB50.5 dB53.1 dB37.8 dB 57.6 dB
2024-05-2785.5 dB07:10:1031.0 dB09:49:17 54.6 dB55.4 dB48.1 dB56.0 dB39.3 dB 61.0 dB

Дневни показатели:

2024-06-25  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 59.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 40.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.