Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-05-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 39.2 dB0.0 dB0.0 dB41.2 dB36.9 dB 0.0 dB
2021-05-1778.2 dB07:34:5929.2 dB04:15:44 48.2 dB48.8 dB52.3 dB50.2 dB36.0 dB 54.5 dB
2021-05-1681.7 dB06:25:5329.6 dB04:11:12 51.4 dB49.1 dB49.7 dB50.0 dB36.8 dB 58.1 dB
2021-05-1587.9 dB06:25:4530.2 dB03:45:42 53.8 dB45.9 dB51.5 dB48.8 dB36.4 dB 59.5 dB
2021-05-1487.6 dB02:30:2831.5 dB16:07:56 57.0 dB49.4 dB45.4 dB51.4 dB37.9 dB 62.7 dB
2021-05-1385.3 dB02:02:1332.3 dB13:01:29 57.8 dB52.1 dB55.0 dB50.8 dB40.1 dB 63.7 dB
2021-05-1286.1 dB09:19:3832.3 dB14:29:24 51.8 dB52.0 dB50.6 dB53.6 dB38.6 dB 58.1 dB
2021-05-1191.1 dB06:46:0731.6 dB12:29:06 63.4 dB49.8 dB70.5 dB57.5 dB39.0 dB 69.0 dB
2021-05-1084.3 dB06:39:3331.9 dB15:28:11 56.7 dB48.9 dB56.2 dB48.4 dB39.3 dB 60.7 dB
2021-05-0980.8 dB16:09:1729.3 dB04:27:11 50.0 dB46.3 dB50.0 dB47.8 dB36.2 dB 53.8 dB
2021-05-0880.3 dB07:48:5428.2 dB02:05:16 51.4 dB49.8 dB54.0 dB48.1 dB35.8 dB 55.8 dB
2021-05-0785.6 dB07:14:5729.7 dB10:24:17 56.8 dB58.7 dB47.9 dB50.9 dB37.5 dB 63.3 dB
2021-05-0686.7 dB07:38:3126.9 dB03:53:59 60.1 dB53.4 dB49.0 dB49.3 dB33.9 dB 66.7 dB
2021-05-0590.2 dB00:15:2929.3 dB01:24:58 55.8 dB54.2 dB61.8 dB50.6 dB36.5 dB 61.9 dB
2021-05-0484.8 dB03:27:2528.4 dB17:09:10 58.0 dB45.5 dB59.3 dB50.2 dB35.6 dB 63.3 dB
2021-05-0385.5 dB05:22:4028.7 dB04:34:45 52.4 dB50.4 dB47.9 dB50.5 dB35.9 dB 58.6 dB
2021-05-0288.8 dB06:20:2726.3 dB03:43:51 59.8 dB56.4 dB52.2 dB52.9 dB35.4 dB 65.8 dB
2021-05-0192.7 dB07:32:5127.6 dB04:00:46 57.2 dB58.6 dB53.0 dB52.4 dB34.2 dB 63.7 dB
2021-04-3087.4 dB07:57:2327.2 dB01:38:28 53.4 dB50.7 dB44.4 dB51.7 dB35.6 dB 58.2 dB
2021-04-2989.2 dB06:16:4628.4 dB00:54:10 55.8 dB55.9 dB55.8 dB48.5 dB35.0 dB 62.1 dB
2021-04-2884.3 dB00:48:3326.8 dB00:22:52 52.1 dB51.4 dB49.4 dB53.5 dB36.1 dB 58.6 dB
2021-04-2777.6 dB07:06:2626.9 dB04:53:25 47.7 dB49.6 dB47.5 dB50.2 dB35.3 dB 54.3 dB
2021-04-2684.9 dB07:48:1728.6 dB02:47:06 52.2 dB48.8 dB47.6 dB48.1 dB34.6 dB 55.7 dB
2021-04-2585.2 dB07:37:4029.6 dB03:37:14 55.3 dB53.5 dB53.7 dB53.3 dB34.8 dB 58.4 dB
2021-04-2486.3 dB07:01:2127.9 dB02:03:17 54.9 dB53.9 dB59.9 dB49.5 dB34.5 dB 61.1 dB
2021-04-2383.4 dB01:30:3927.0 dB04:41:01 53.1 dB48.6 dB59.5 dB49.6 dB33.1 dB 58.9 dB
2021-04-2275.2 dB07:23:2029.9 dB10:24:31 46.3 dB45.8 dB50.9 dB48.0 dB35.8 dB 52.4 dB
2021-04-2185.0 dB07:10:2229.3 dB01:56:06 51.0 dB53.3 dB49.4 dB49.5 dB35.8 dB 57.7 dB
2021-04-2081.9 dB07:55:5128.4 dB16:15:42 46.8 dB46.4 dB52.0 dB46.3 dB35.9 dB 53.0 dB
2021-04-1984.8 dB01:04:3728.8 dB04:48:04 56.6 dB50.2 dB46.0 dB55.1 dB36.8 dB 62.5 dB

Дневни показатели:

2021-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 39.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 41.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 36.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305