Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-03-1980.2 dB05:28:3420.9 dB03:50:42 45.9 dB45.1 dB0.0 dB47.2 dB23.7 dB 55.3 dB
2019-03-1894.0 dB08:09:3721.1 dB00:27:31 63.4 dB56.4 dB67.0 dB58.4 dB24.2 dB 69.2 dB
2019-03-1779.8 dB17:13:1422.1 dB01:33:49 54.1 dB47.4 dB60.9 dB51.1 dB24.6 dB 59.1 dB
2019-03-1686.3 dB01:16:5822.3 dB01:45:50 56.7 dB54.7 dB44.9 dB56.3 dB25.2 dB 62.9 dB
2019-03-1583.4 dB08:19:0521.2 dB05:19:25 54.4 dB52.3 dB58.0 dB54.2 dB24.5 dB 59.8 dB
2019-03-1484.4 dB09:52:5621.3 dB00:33:13 54.4 dB48.3 dB62.0 dB48.2 dB25.3 dB 60.2 dB
2019-03-1390.6 dB17:26:5926.1 dB18:20:46 52.8 dB54.7 dB53.0 dB51.6 dB28.1 dB 59.4 dB
2019-03-1281.5 dB15:17:1820.7 dB03:31:22 51.8 dB48.1 dB58.2 dB50.0 dB26.3 dB 57.6 dB
2019-03-1186.2 dB00:58:2920.7 dB04:32:51 55.0 dB44.8 dB47.9 dB47.1 dB28.0 dB 60.7 dB
2019-03-1086.9 dB07:03:0521.2 dB02:51:26 61.6 dB61.9 dB61.7 dB57.0 dB25.6 dB 67.4 dB
2019-03-0985.8 dB18:25:2621.1 dB04:23:39 60.1 dB52.3 dB57.4 dB52.7 dB25.0 dB 63.0 dB
2019-03-0882.4 dB07:09:2121.2 dB00:13:49 60.2 dB53.3 dB67.5 dB55.7 dB24.1 dB 65.8 dB
2019-03-0777.4 dB16:56:0222.6 dB03:24:27 45.5 dB48.3 dB32.8 dB49.0 dB25.5 dB 52.4 dB
2019-03-0685.0 dB05:42:5120.9 dB00:23:38 56.5 dB55.5 dB61.2 dB48.2 dB24.4 dB 62.8 dB
2019-03-0589.2 dB01:48:5421.0 dB00:51:01 63.9 dB52.6 dB71.0 dB54.6 dB25.8 dB 69.5 dB
2019-03-0488.2 dB16:10:1720.8 dB03:58:10 53.1 dB55.4 dB44.7 dB50.0 dB23.9 dB 59.8 dB
2019-03-0378.1 dB02:33:1321.2 dB01:03:33 56.2 dB44.5 dB60.8 dB47.6 dB23.9 dB 60.9 dB
2019-03-0292.0 dB00:36:5022.7 dB16:48:15 62.9 dB58.4 dB54.6 dB47.9 dB28.0 dB 68.7 dB
2019-03-0185.8 dB07:33:0322.3 dB01:03:27 54.3 dB55.5 dB53.2 dB48.5 dB25.5 dB 59.9 dB
2019-02-2886.0 dB00:55:1821.9 dB02:38:50 57.9 dB53.1 dB42.0 dB54.2 dB27.2 dB 60.4 dB
2019-02-2780.5 dB10:09:4123.2 dB04:39:01 47.6 dB48.3 dB50.5 dB50.8 dB30.4 dB 53.9 dB
2019-02-2680.5 dB12:18:5321.6 dB18:12:51 45.1 dB47.4 dB44.2 dB44.2 dB24.9 dB 51.7 dB
2019-02-2578.4 dB17:07:2721.7 dB00:25:45 48.1 dB46.5 dB54.5 dB46.7 dB28.4 dB 54.2 dB
2019-02-2490.8 dB13:55:5522.5 dB05:06:19 55.3 dB58.3 dB38.0 dB46.8 dB30.4 dB 62.1 dB
2019-02-2371.8 dB13:58:1124.0 dB03:28:37 49.2 dB51.0 dB41.2 dB54.5 dB33.0 dB 55.8 dB
2019-02-2289.8 dB12:17:5522.3 dB05:16:20 58.4 dB59.2 dB61.2 dB55.0 dB26.0 dB 64.8 dB
2019-02-2185.6 dB08:13:0424.0 dB00:08:32 52.1 dB52.6 dB51.3 dB47.7 dB27.9 dB 58.5 dB
2019-02-2068.8 dB16:57:5622.6 dB18:14:44 46.6 dB40.2 dB53.4 dB45.0 dB26.6 dB 52.3 dB
2019-02-1979.5 dB03:51:5222.6 dB18:10:43 42.2 dB43.6 dB38.9 dB42.9 dB25.9 dB 48.8 dB
2019-02-1881.9 dB10:14:2023.4 dB17:51:28 41.8 dB44.2 dB38.6 dB42.3 dB25.8 dB 48.5 dB

Дневни показатели:

2019-03-19  L24 = 55.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 45.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 45.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 80.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 47.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 23.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.