Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-01-1781.0 dB08:23:0523.8 dB01:05:50 47.7 dB50.8 dB0.0 dB47.3 dB25.8 dB 57.2 dB
2019-01-1676.2 dB10:21:2021.7 dB03:29:16 48.4 dB45.6 dB52.1 dB46.6 dB25.2 dB 53.0 dB
2019-01-1585.2 dB08:34:1623.6 dB01:19:43 58.3 dB61.3 dB52.0 dB64.0 dB25.6 dB 65.2 dB
2019-01-1486.3 dB05:19:5522.5 dB18:11:58 54.5 dB49.7 dB44.2 dB44.9 dB26.1 dB 60.6 dB
2019-01-1382.3 dB08:37:0823.8 dB13:04:27 44.1 dB46.8 dB39.9 dB42.9 dB26.1 dB 50.9 dB
2019-01-1280.4 dB15:06:1526.3 dB05:15:54 46.2 dB49.0 dB42.4 dB41.4 dB28.5 dB 53.0 dB
2019-01-1169.4 dB02:02:5228.0 dB18:27:43 40.3 dB41.0 dB30.0 dB42.5 dB29.5 dB 46.8 dB
2019-01-1072.6 dB17:09:0830.6 dB07:53:49 53.5 dB48.2 dB57.1 dB54.2 dB33.2 dB 56.7 dB
2019-01-0985.6 dB16:33:2519.8 dB07:04:16 54.9 dB53.5 dB61.0 dB44.7 dB22.3 dB 60.8 dB
2019-01-0877.6 dB12:50:2219.4 dB03:01:53 46.4 dB46.4 dB39.8 dB43.2 dB21.2 dB 52.8 dB
2019-01-0774.5 dB08:21:1619.1 dB02:47:16 41.3 dB43.6 dB29.2 dB40.9 dB21.4 dB 47.5 dB
2019-01-0689.4 dB10:37:1119.3 dB01:01:52 53.3 dB56.4 dB34.8 dB44.3 dB21.0 dB 60.3 dB
2019-01-0582.8 dB00:27:4720.5 dB00:05:45 50.6 dB45.3 dB27.8 dB44.4 dB21.3 dB 56.4 dB
2019-01-0482.6 dB17:00:5719.8 dB06:07:29 47.6 dB50.3 dB36.3 dB45.7 dB24.4 dB 54.4 dB
2019-01-0372.2 dB10:21:2120.7 dB05:27:59 46.6 dB43.6 dB53.0 dB49.9 dB24.5 dB 52.5 dB
2019-01-0274.8 dB11:26:3420.9 dB04:58:16 53.5 dB43.2 dB61.3 dB45.8 dB23.7 dB 59.4 dB
2019-01-0181.6 dB10:50:3922.8 dB00:56:00 53.7 dB47.5 dB59.1 dB53.8 dB26.8 dB 59.0 dB
2018-12-3193.5 dB11:56:2920.0 dB01:57:49 54.2 dB56.5 dB48.7 dB51.5 dB25.2 dB 60.8 dB
2018-12-3087.7 dB11:56:2920.2 dB13:00:35 55.2 dB54.7 dB27.3 dB50.4 dB23.8 dB 59.1 dB
2018-12-2984.1 dB08:23:3121.8 dB01:48:58 51.7 dB52.2 dB56.3 dB47.2 dB24.4 dB 58.0 dB
2018-12-2887.2 dB15:15:2521.4 dB12:47:33 54.5 dB49.1 dB61.6 dB46.1 dB24.8 dB 60.4 dB
2018-12-2778.1 dB11:52:1622.3 dB18:26:05 46.5 dB44.0 dB38.7 dB43.6 dB24.9 dB 52.5 dB
2018-12-2691.8 dB15:50:5121.1 dB04:47:23 57.9 dB60.9 dB33.7 dB43.7 dB23.9 dB 64.7 dB
2018-12-2572.6 dB10:44:3022.5 dB00:06:22 48.7 dB49.6 dB45.7 dB52.5 dB30.6 dB 55.1 dB
2018-12-2474.1 dB15:19:1824.2 dB05:29:11 48.2 dB51.1 dB42.5 dB52.6 dB26.2 dB 55.0 dB
2018-12-2389.7 dB17:37:2123.3 dB05:07:40 51.3 dB54.4 dB34.8 dB42.4 dB25.4 dB 58.3 dB
2018-12-2286.4 dB13:06:0522.8 dB17:48:30 51.6 dB54.7 dB31.0 dB46.6 dB25.1 dB 58.5 dB
2018-12-2187.6 dB09:54:2721.2 dB00:37:55 51.1 dB54.2 dB33.8 dB42.6 dB22.9 dB 58.0 dB
2018-12-2079.6 dB18:06:5220.4 dB04:42:22 49.1 dB44.1 dB27.6 dB39.0 dB21.8 dB 55.0 dB
2018-12-1987.4 dB10:08:5524.2 dB05:28:51 52.0 dB55.0 dB27.0 dB45.7 dB25.5 dB 58.9 dB

Дневни показатели:

2019-01-17  L24 = 57.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 47.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 50.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 81.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 23.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 47.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 25.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.