Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-12-0470.2 dB14:22:2420.7 dB13:07:32 44.9 dB47.7 dB0.0 dB37.4 dB27.5 dB 54.3 dB
2022-12-0363.0 dB15:37:0918.2 dB02:18:24 33.9 dB36.6 dB24.3 dB37.5 dB19.0 dB 40.7 dB
2022-12-0264.7 dB07:44:1420.9 dB16:09:34 39.0 dB39.2 dB28.4 dB44.2 dB27.6 dB 45.2 dB
2022-12-0182.5 dB14:28:2127.4 dB03:25:23 42.8 dB45.0 dB36.5 dB45.8 dB34.6 dB 49.4 dB
2022-11-3058.4 dB15:17:0326.1 dB04:59:05 38.6 dB39.7 dB36.4 dB42.4 dB33.3 dB 44.9 dB
2022-11-2977.9 dB15:56:3324.0 dB14:33:08 42.1 dB44.7 dB32.0 dB42.2 dB30.9 dB 48.8 dB
2022-11-2863.0 dB07:17:1719.2 dB02:14:55 40.9 dB42.0 dB40.7 dB44.0 dB27.3 dB 47.3 dB
2022-11-2763.0 dB15:09:1019.6 dB04:02:54 40.0 dB42.7 dB32.8 dB44.3 dB24.6 dB 46.7 dB
2022-11-2663.3 dB17:15:4822.3 dB16:11:32 35.2 dB36.6 dB32.6 dB37.7 dB29.6 dB 41.6 dB
2022-11-2562.4 dB02:15:5919.4 dB01:00:17 39.5 dB42.0 dB32.5 dB44.0 dB23.5 dB 46.3 dB
2022-11-2469.8 dB14:44:4618.8 dB04:21:06 37.0 dB39.3 dB32.7 dB40.0 dB23.9 dB 56.4 dB
2022-11-2374.1 dB08:02:4724.8 dB11:29:53 49.0 dB43.3 dB34.3 dB47.5 dB32.7 dB 54.9 dB
2022-11-2263.4 dB14:25:4319.0 dB03:35:43 36.7 dB39.0 dB33.1 dB40.6 dB22.3 dB 43.3 dB
2022-11-2175.1 dB01:03:1921.4 dB16:11:07 49.4 dB47.6 dB31.0 dB53.1 dB28.8 dB 55.5 dB
2022-11-2070.1 dB04:32:0626.8 dB15:18:50 45.4 dB41.6 dB38.8 dB50.0 dB34.7 dB 50.8 dB
2022-11-1965.0 dB12:16:5421.6 dB04:08:12 39.3 dB41.2 dB32.8 dB43.2 dB29.4 dB 45.8 dB
2022-11-1864.6 dB12:56:4219.6 dB04:32:32 40.3 dB42.1 dB37.6 dB44.2 dB26.9 dB 46.5 dB
2022-11-1771.2 dB08:17:5419.7 dB00:03:48 39.8 dB42.4 dB31.2 dB44.0 dB28.1 dB 46.6 dB
2022-11-1664.0 dB12:02:0820.2 dB00:17:24 38.0 dB40.3 dB31.1 dB42.2 dB28.8 dB 44.6 dB
2022-11-1583.0 dB14:12:3419.5 dB04:14:02 51.0 dB44.4 dB34.9 dB43.1 dB24.3 dB 56.8 dB
2022-11-1470.1 dB16:17:5221.4 dB01:18:11 38.1 dB40.6 dB33.4 dB40.3 dB27.4 dB 44.9 dB
2022-11-1371.9 dB09:15:1819.6 dB18:22:19 37.2 dB38.0 dB39.5 dB38.8 dB26.1 dB 43.5 dB
2022-11-1257.1 dB07:28:4820.3 dB02:25:14 40.1 dB40.3 dB36.2 dB45.0 dB27.4 dB 46.3 dB
2022-11-1165.1 dB13:02:2219.8 dB05:27:52 37.1 dB38.8 dB35.9 dB41.0 dB26.6 dB 43.4 dB
2022-11-1063.4 dB10:47:4120.3 dB15:52:44 38.6 dB41.0 dB35.0 dB42.7 dB25.7 dB 45.3 dB
2022-11-0965.9 dB16:58:2220.2 dB03:32:09 37.8 dB40.2 dB33.0 dB39.8 dB26.2 dB 44.5 dB
2022-11-0864.5 dB08:22:2320.1 dB03:41:22 37.7 dB39.9 dB32.6 dB42.4 dB25.7 dB 44.3 dB
2022-11-0766.6 dB06:28:3218.6 dB00:10:30 39.1 dB41.0 dB33.2 dB42.5 dB27.1 dB 45.7 dB
2022-11-0668.0 dB06:31:3319.6 dB01:39:45 35.8 dB36.7 dB26.9 dB38.9 dB23.6 dB 42.2 dB
2022-11-0571.0 dB07:08:2219.7 dB03:34:51 50.8 dB43.3 dB30.9 dB44.2 dB25.1 dB 56.5 dB

Дневни показатели:

2022-12-04  L24 = 54.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 44.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 47.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 70.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 37.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 27.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.