Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-03-0359.0 dB07:44:3025.6 dB02:50:49 36.4 dB40.2 dB0.0 dB39.2 dB29.8 dB 45.8 dB
2021-03-0284.5 dB14:10:5623.4 dB03:30:52 44.0 dB46.7 dB37.6 dB44.5 dB27.7 dB 50.7 dB
2021-03-0165.9 dB08:03:3024.0 dB00:07:44 40.7 dB42.6 dB38.6 dB44.4 dB29.4 dB 47.2 dB
2021-02-2875.6 dB06:09:1423.2 dB01:59:24 38.4 dB39.8 dB31.6 dB39.9 dB27.4 dB 44.9 dB
2021-02-2769.7 dB09:24:3324.3 dB05:21:07 38.7 dB41.1 dB30.0 dB42.1 dB27.9 dB 45.4 dB
2021-02-2670.3 dB09:29:1724.3 dB15:53:16 42.1 dB43.1 dB37.2 dB44.1 dB28.4 dB 47.4 dB
2021-02-2571.1 dB09:35:3123.7 dB04:59:37 43.1 dB45.3 dB37.5 dB45.1 dB28.6 dB 49.7 dB
2021-02-2474.5 dB07:10:5825.1 dB02:34:56 43.7 dB46.2 dB40.3 dB46.5 dB30.7 dB 50.4 dB
2021-02-2382.0 dB14:18:1226.6 dB00:44:23 44.5 dB46.6 dB37.8 dB44.7 dB31.7 dB 51.2 dB
2021-02-2274.1 dB09:34:3023.1 dB04:51:04 42.5 dB42.0 dB42.8 dB42.5 dB28.6 dB 47.0 dB
2021-02-2162.0 dB09:45:4625.6 dB03:59:23 34.1 dB35.8 dB31.6 dB36.5 dB29.0 dB 40.6 dB
2021-02-2076.8 dB10:49:3223.9 dB05:41:41 41.0 dB43.7 dB35.6 dB43.8 dB28.7 dB 47.8 dB
2021-02-1969.2 dB12:38:0026.5 dB16:03:44 41.6 dB43.5 dB39.6 dB44.1 dB35.4 dB 48.1 dB
2021-02-1869.8 dB08:54:3822.2 dB05:47:56 40.1 dB42.2 dB38.1 dB42.7 dB25.3 dB 49.6 dB
2021-02-1780.1 dB15:41:0921.6 dB04:33:36 39.9 dB42.3 dB37.3 dB40.2 dB25.1 dB 46.6 dB
2021-02-1671.5 dB10:43:0722.6 dB00:17:21 43.6 dB45.0 dB40.9 dB45.4 dB27.5 dB 49.3 dB
2021-02-1563.0 dB16:04:1521.7 dB02:11:20 39.8 dB41.9 dB39.1 dB44.9 dB24.0 dB 46.3 dB
2021-02-1461.4 dB15:18:1025.1 dB18:20:12 37.4 dB39.2 dB35.9 dB41.1 dB28.5 dB 43.9 dB
2021-02-1375.8 dB12:24:1324.4 dB00:18:46 44.5 dB47.5 dB32.4 dB39.7 dB28.2 dB 51.4 dB
2021-02-1273.2 dB12:28:5927.1 dB05:47:30 42.1 dB44.3 dB38.1 dB44.4 dB33.7 dB 48.6 dB
2021-02-1174.8 dB12:13:3629.1 dB03:32:32 49.6 dB52.0 dB44.8 dB52.2 dB34.9 dB 56.0 dB
2021-02-1073.5 dB09:43:2125.9 dB01:05:12 42.3 dB44.7 dB37.2 dB45.5 dB31.5 dB 49.0 dB
2021-02-0983.2 dB13:31:0130.9 dB06:19:55 44.7 dB47.3 dB40.2 dB46.5 dB34.7 dB 51.5 dB
2021-02-0880.9 dB12:48:0527.1 dB01:19:18 66.0 dB54.5 dB57.8 dB58.2 dB33.4 dB 66.9 dB
2021-02-0772.0 dB13:37:4725.7 dB01:36:59 40.0 dB42.4 dB36.5 dB41.2 dB30.0 dB 46.7 dB
2021-02-0672.1 dB12:38:3825.6 dB01:57:30 39.8 dB42.5 dB32.7 dB41.8 dB29.9 dB 46.6 dB
2021-02-0573.6 dB09:46:4527.1 dB06:01:02 41.0 dB43.4 dB36.6 dB43.0 dB32.5 dB 48.1 dB
2021-02-0487.2 dB15:19:2328.1 dB15:10:01 49.5 dB52.5 dB36.7 dB46.5 dB32.2 dB 56.3 dB
2021-02-0372.8 dB15:47:1325.3 dB04:19:25 40.9 dB43.3 dB37.0 dB43.0 dB30.2 dB 47.6 dB
2021-02-0288.8 dB15:56:0726.7 dB15:43:59 44.5 dB47.2 dB37.7 dB43.6 dB33.5 dB 51.3 dB

Дневни показатели:

2021-03-03  L24 = 45.8 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 36.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 40.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 59.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 25.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 39.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 29.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.