Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-03-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 27.7 dB0.0 dB0.0 dB32.8 dB22.0 dB 0.0 dB
2024-03-0368.8 dB15:22:1718.8 dB05:38:28 41.5 dB44.2 dB29.2 dB42.6 dB21.5 dB 48.3 dB
2024-03-0263.4 dB07:29:2718.5 dB06:08:06 39.7 dB42.1 dB29.0 dB44.6 dB22.4 dB 46.4 dB
2024-03-0169.4 dB17:25:0119.3 dB03:52:31 44.1 dB46.9 dB34.8 dB46.2 dB24.1 dB 50.9 dB
2024-02-2988.3 dB14:48:5820.3 dB00:03:03 53.7 dB48.2 dB39.3 dB46.0 dB25.9 dB 52.3 dB
2024-02-2871.5 dB15:36:5920.6 dB00:21:07 41.6 dB44.2 dB35.2 dB43.9 dB25.5 dB 48.4 dB
2024-02-2777.3 dB15:06:1119.4 dB00:13:41 42.3 dB44.3 dB42.5 dB43.7 dB23.6 dB 48.9 dB
2024-02-2664.2 dB07:40:4219.9 dB00:05:20 43.4 dB40.4 dB50.2 dB42.7 dB25.4 dB 49.4 dB
2024-02-2571.8 dB11:19:2221.0 dB05:32:58 38.8 dB40.5 dB39.4 dB41.5 dB25.7 dB 45.3 dB
2024-02-2469.7 dB12:59:2221.1 dB00:39:37 40.0 dB42.2 dB39.1 dB42.0 dB25.3 dB 46.6 dB
2024-02-2379.1 dB18:19:0121.3 dB04:38:31 43.9 dB46.7 dB36.6 dB41.6 dB29.3 dB 50.7 dB
2024-02-2280.5 dB16:43:4821.4 dB00:11:44 43.2 dB44.9 dB44.7 dB42.0 dB29.1 dB 49.7 dB
2024-02-2162.1 dB14:59:4219.1 dB00:45:25 37.0 dB38.4 dB34.4 dB40.9 dB24.5 dB 43.4 dB
2024-02-2071.7 dB14:30:1620.0 dB03:22:12 40.4 dB42.7 dB35.4 dB43.1 dB26.8 dB 47.1 dB
2024-02-1971.5 dB16:44:4119.1 dB04:37:13 46.0 dB48.9 dB39.1 dB43.0 dB28.4 dB 52.8 dB
2024-02-1871.1 dB14:47:4919.6 dB00:26:42 37.6 dB40.0 dB33.2 dB37.5 dB23.3 dB 44.2 dB
2024-02-1771.7 dB15:25:4919.2 dB00:32:04 40.8 dB42.7 dB41.8 dB42.9 dB22.8 dB 47.3 dB
2024-02-1658.9 dB15:23:4819.5 dB00:19:05 38.8 dB40.3 dB37.8 dB42.1 dB23.4 dB 45.3 dB
2024-02-1561.6 dB18:21:0523.5 dB00:04:21 38.3 dB40.0 dB36.6 dB41.0 dB30.4 dB 44.7 dB
2024-02-1462.3 dB18:24:3020.5 dB04:48:11 38.4 dB40.7 dB35.2 dB42.2 dB25.5 dB 45.0 dB
2024-02-1363.4 dB07:24:3119.9 dB04:36:02 38.0 dB40.5 dB32.8 dB42.4 dB23.2 dB 44.7 dB
2024-02-1279.2 dB17:54:0724.7 dB14:58:42 48.2 dB49.2 dB36.2 dB50.5 dB33.7 dB 54.6 dB
2024-02-1173.0 dB17:08:3124.9 dB04:38:17 48.0 dB47.6 dB50.7 dB52.4 dB34.2 dB 53.7 dB
2024-02-1083.1 dB15:21:3722.4 dB00:50:51 44.1 dB46.8 dB39.5 dB45.5 dB28.8 dB 50.8 dB
2024-02-0978.5 dB18:09:1321.0 dB06:18:20 45.1 dB47.6 dB44.2 dB45.0 dB29.3 dB 51.9 dB
2024-02-0878.4 dB14:51:3326.9 dB01:43:04 45.2 dB48.0 dB38.1 dB42.8 dB29.2 dB 51.9 dB
2024-02-0763.1 dB13:43:1220.7 dB05:22:17 45.7 dB41.6 dB52.9 dB43.4 dB25.4 dB 51.6 dB
2024-02-0664.9 dB11:24:3722.5 dB05:05:45 37.6 dB39.2 dB35.3 dB40.8 dB31.0 dB 44.1 dB
2024-02-0572.4 dB14:30:2520.9 dB06:00:59 39.8 dB41.1 dB38.1 dB41.4 dB29.6 dB 46.2 dB
2024-02-0480.8 dB18:21:0520.0 dB16:06:49 44.9 dB47.3 dB44.1 dB36.6 dB26.1 dB 51.6 dB

Дневни показатели:

2024-03-04  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 27.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 32.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 22.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.