Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-01-1769.7 dB08:51:2421.1 dB00:17:55 43.1 dB46.2 dB0.0 dB47.8 dB24.2 dB 52.2 dB
2019-01-1682.5 dB10:27:5420.3 dB03:44:57 44.6 dB47.6 dB35.7 dB45.8 dB22.6 dB 51.5 dB
2019-01-1575.5 dB14:25:0021.2 dB00:50:17 51.5 dB53.4 dB38.0 dB55.8 dB24.6 dB 57.3 dB
2019-01-1471.0 dB15:19:2321.5 dB00:49:16 41.7 dB44.5 dB30.8 dB46.1 dB23.9 dB 48.5 dB
2019-01-1368.1 dB08:26:4821.5 dB12:37:14 38.7 dB41.3 dB32.2 dB43.1 dB23.1 dB 45.5 dB
2019-01-1273.0 dB15:35:3325.0 dB12:28:53 40.4 dB43.2 dB30.0 dB44.8 dB27.5 dB 47.2 dB
2019-01-1168.9 dB14:42:0627.2 dB11:32:08 42.2 dB44.4 dB32.0 dB45.4 dB29.9 dB 48.6 dB
2019-01-1062.0 dB11:55:2627.8 dB06:03:25 52.4 dB44.4 dB54.7 dB48.5 dB33.0 dB 53.7 dB
2019-01-0966.9 dB10:54:5319.1 dB05:56:03 48.5 dB42.3 dB56.0 dB45.6 dB21.3 dB 54.1 dB
2019-01-0869.1 dB11:18:2019.0 dB00:29:34 40.3 dB43.3 dB28.7 dB41.5 dB21.0 dB 47.2 dB
2019-01-0761.4 dB10:40:2718.5 dB01:37:23 36.5 dB38.8 dB34.0 dB40.5 dB20.8 dB 43.2 dB
2019-01-0663.2 dB13:55:3818.3 dB02:32:32 34.9 dB37.8 dB23.9 dB39.1 dB19.2 dB 41.7 dB
2019-01-0570.7 dB10:30:2918.6 dB00:01:30 35.7 dB38.1 dB24.6 dB39.4 dB20.6 dB 42.5 dB
2019-01-0460.8 dB02:12:2218.9 dB04:56:49 45.2 dB38.6 dB36.8 dB40.7 dB23.3 dB 43.4 dB
2019-01-0365.2 dB09:15:1219.2 dB04:18:43 44.3 dB45.3 dB47.7 dB47.9 dB21.0 dB 50.8 dB
2019-01-0261.8 dB11:21:1619.3 dB03:20:47 39.0 dB41.8 dB31.8 dB43.0 dB22.2 dB 47.4 dB
2019-01-0171.7 dB00:01:0120.1 dB03:59:39 42.6 dB44.1 dB27.2 dB45.2 dB23.2 dB 49.2 dB
2018-12-3163.0 dB09:59:2118.7 dB04:02:21 33.7 dB33.3 dB38.3 dB37.8 dB19.8 dB 39.6 dB
2018-12-3069.4 dB13:02:0818.9 dB17:07:07 38.4 dB41.4 dB25.8 dB36.6 dB21.1 dB 45.3 dB
2018-12-2966.8 dB11:46:1919.5 dB00:45:35 38.4 dB41.3 dB27.0 dB44.0 dB21.9 dB 45.2 dB
2018-12-2860.7 dB14:12:5020.0 dB00:44:40 37.8 dB40.8 dB27.5 dB43.6 dB22.1 dB 44.7 dB
2018-12-2764.5 dB11:34:3521.5 dB02:08:54 37.1 dB39.8 dB30.3 dB41.5 dB24.9 dB 43.8 dB
2018-12-2664.0 dB10:12:2119.9 dB02:48:02 41.8 dB44.9 dB27.7 dB39.8 dB22.2 dB 61.1 dB
2018-12-2567.2 dB11:08:3222.4 dB00:03:06 43.0 dB43.8 dB38.0 dB46.6 dB29.9 dB 50.3 dB
2018-12-2467.6 dB13:24:0521.8 dB02:18:40 41.2 dB43.5 dB41.4 dB43.3 dB24.1 dB 49.1 dB
2018-12-2363.9 dB16:34:5621.1 dB02:58:25 35.6 dB37.5 dB30.0 dB39.0 dB24.2 dB 42.2 dB
2018-12-2275.2 dB08:44:1921.0 dB01:04:20 42.0 dB45.0 dB24.1 dB45.4 dB23.0 dB 48.9 dB
2018-12-2164.0 dB09:56:0119.6 dB00:44:18 48.4 dB42.2 dB31.9 dB44.2 dB20.3 dB 46.3 dB
2018-12-2086.3 dB14:46:2819.1 dB04:59:49 44.8 dB47.8 dB32.1 dB43.2 dB19.8 dB 51.7 dB
2018-12-1963.0 dB10:04:0124.1 dB17:02:58 40.3 dB42.2 dB32.1 dB44.8 dB28.7 dB 46.9 dB

Дневни показатели:

2019-01-17  L24 = 52.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 43.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 46.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 69.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 21.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 47.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 24.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.