Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-11-1872.5 dB09:21:1127.7 dB00:06:28 40.4 dB42.1 dB0.0 dB44.2 dB33.5 dB 49.8 dB
2018-11-1765.3 dB10:47:4318.7 dB03:05:45 45.3 dB42.4 dB28.5 dB42.7 dB23.0 dB 51.3 dB
2018-11-1664.0 dB10:18:4418.4 dB00:54:00 42.6 dB45.0 dB40.2 dB46.5 dB21.5 dB 49.3 dB
2018-11-1571.6 dB07:23:0618.5 dB00:12:55 44.4 dB46.2 dB43.9 dB48.6 dB20.1 dB 51.5 dB
2018-11-1471.8 dB10:10:4618.5 dB00:02:24 42.1 dB43.8 dB42.7 dB46.2 dB19.3 dB 48.5 dB
2018-11-1384.6 dB14:08:4218.8 dB03:47:59 52.1 dB46.2 dB43.2 dB45.8 dB23.9 dB 50.7 dB
2018-11-1267.4 dB11:03:3019.0 dB03:31:37 42.6 dB44.9 dB41.3 dB46.8 dB24.5 dB 49.2 dB
2018-11-1169.6 dB15:45:2419.0 dB04:22:32 42.6 dB45.4 dB31.3 dB47.1 dB24.2 dB 50.0 dB
2018-11-1071.0 dB15:53:2718.6 dB03:16:56 40.5 dB43.0 dB35.9 dB44.9 dB22.5 dB 47.2 dB
2018-11-0987.1 dB13:57:4018.6 dB02:15:09 44.9 dB47.7 dB36.6 dB43.9 dB20.1 dB 51.7 dB
2018-11-0872.8 dB15:30:1418.4 dB02:13:00 44.0 dB44.3 dB37.6 dB45.6 dB19.4 dB 48.5 dB
2018-11-0764.2 dB13:39:0918.9 dB01:03:48 43.1 dB45.9 dB30.5 dB47.5 dB20.6 dB 49.9 dB
2018-11-0685.2 dB14:38:3818.5 dB03:13:51 44.5 dB47.1 dB38.3 dB45.5 dB20.8 dB 51.2 dB
2018-11-0571.1 dB16:27:4518.6 dB02:14:30 42.4 dB45.1 dB37.2 dB46.3 dB22.8 dB 56.5 dB
2018-11-0469.6 dB16:39:2518.5 dB04:06:08 42.8 dB45.5 dB27.5 dB47.4 dB20.7 dB 49.5 dB
2018-11-0369.9 dB13:34:3418.6 dB02:54:43 43.0 dB46.0 dB28.7 dB48.2 dB20.9 dB 49.9 dB
2018-11-0263.9 dB08:29:2218.6 dB03:21:02 40.2 dB42.6 dB36.7 dB44.8 dB20.7 dB 46.9 dB
2018-11-0170.6 dB14:14:4319.1 dB04:43:48 40.4 dB43.1 dB29.7 dB44.8 dB22.5 dB 47.2 dB
2018-10-3169.3 dB13:52:4318.6 dB02:14:20 41.9 dB44.5 dB31.9 dB45.9 dB20.2 dB 48.7 dB
2018-10-3084.5 dB15:06:0618.8 dB03:31:29 44.2 dB47.0 dB34.8 dB46.8 dB20.9 dB 50.9 dB
2018-10-2974.0 dB13:48:5319.2 dB06:02:08 42.9 dB45.5 dB34.8 dB46.5 dB24.9 dB 49.8 dB
2018-10-2871.0 dB06:16:5119.4 dB05:59:46 55.4 dB43.8 dB34.3 dB36.4 dB31.7 dB 61.0 dB
2018-10-2774.8 dB09:49:2318.9 dB00:04:11 42.2 dB45.0 dB33.7 dB45.8 dB20.8 dB 49.4 dB
2018-10-2665.7 dB07:19:5618.6 dB03:02:28 41.5 dB44.0 dB35.9 dB45.6 dB25.1 dB 48.2 dB
2018-10-2574.1 dB02:18:4525.9 dB06:19:24 48.8 dB46.4 dB33.3 dB50.9 dB31.1 dB 54.8 dB
2018-10-2469.5 dB14:55:2118.6 dB02:13:56 45.1 dB44.9 dB29.4 dB46.9 dB22.6 dB 49.0 dB
2018-10-2375.8 dB09:23:1218.6 dB00:13:05 41.3 dB44.1 dB30.1 dB45.3 dB20.3 dB 48.1 dB
2018-10-2270.5 dB12:35:1718.6 dB01:17:14 41.9 dB44.6 dB33.1 dB45.3 dB20.2 dB 48.6 dB
2018-10-2169.7 dB16:01:0520.1 dB00:09:53 53.0 dB42.0 dB24.2 dB42.0 dB22.5 dB 46.1 dB
2018-10-2080.8 dB10:55:3818.9 dB02:12:05 46.8 dB49.7 dB26.3 dB47.0 dB22.1 dB 53.6 dB

Дневни показатели:

2018-11-18  L24 = 49.8 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 40.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 42.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 72.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 27.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 33.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.