Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-06-2583.6 dB13:55:0323.1 dB04:37:11 53.4 dB49.2 dB50.3 dB52.8 dB34.0 dB 59.2 dB
2019-06-2476.5 dB05:10:3023.6 dB04:45:57 53.4 dB42.9 dB55.0 dB57.9 dB34.2 dB 58.2 dB
2019-06-2375.9 dB05:23:2822.0 dB03:56:59 54.8 dB42.9 dB51.2 dB51.7 dB33.4 dB 60.4 dB
2019-06-2281.2 dB08:03:4223.6 dB02:49:17 49.1 dB44.9 dB50.4 dB50.0 dB31.2 dB 54.9 dB
2019-06-2176.4 dB05:17:5222.5 dB03:27:03 54.4 dB43.2 dB54.0 dB46.7 dB34.2 dB 58.6 dB
2019-06-2084.6 dB14:39:0922.6 dB04:34:33 51.7 dB47.7 dB42.0 dB46.3 dB30.5 dB 57.7 dB
2019-06-1977.0 dB05:01:3723.1 dB03:23:54 51.1 dB44.8 dB45.4 dB47.5 dB28.0 dB 56.9 dB
2019-06-1884.0 dB14:01:5024.5 dB04:01:53 51.1 dB47.5 dB43.4 dB47.3 dB34.6 dB 57.1 dB
2019-06-1777.0 dB05:15:2823.6 dB03:35:15 51.0 dB45.1 dB45.9 dB47.6 dB32.5 dB 56.8 dB
2019-06-1676.3 dB05:18:4322.5 dB04:24:02 47.2 dB43.4 dB40.8 dB44.7 dB30.4 dB 53.1 dB
2019-06-1576.3 dB05:14:4022.9 dB03:59:09 50.3 dB49.5 dB42.2 dB50.9 dB29.2 dB 56.6 dB
2019-06-1483.5 dB15:16:4326.0 dB04:41:31 57.8 dB51.3 dB49.3 dB46.6 dB33.9 dB 63.6 dB
2019-06-1376.6 dB05:10:5525.7 dB02:18:47 48.9 dB46.2 dB43.4 dB46.1 dB33.3 dB 54.9 dB
2019-06-1274.4 dB05:24:0128.6 dB04:44:12 50.4 dB47.4 dB43.9 dB48.8 dB38.0 dB 56.5 dB
2019-06-1182.7 dB15:34:1425.2 dB03:16:06 45.4 dB47.6 dB43.8 dB46.4 dB31.4 dB 52.1 dB
2019-06-1076.5 dB17:48:1328.8 dB04:37:32 49.0 dB51.6 dB44.8 dB47.7 dB38.0 dB 55.7 dB
2019-06-0988.6 dB16:14:0330.1 dB04:47:16 54.4 dB53.3 dB41.1 dB47.8 dB37.1 dB 60.4 dB
2019-06-0878.0 dB15:34:4928.8 dB04:44:58 52.1 dB48.2 dB44.3 dB47.6 dB38.3 dB 57.9 dB
2019-06-0776.2 dB05:06:4625.6 dB02:42:32 50.1 dB44.4 dB43.8 dB47.3 dB37.8 dB 55.8 dB
2019-06-0688.9 dB14:46:3222.5 dB04:09:21 53.1 dB48.7 dB50.2 dB50.7 dB35.6 dB 59.0 dB
2019-06-0575.9 dB05:11:5524.4 dB04:22:06 48.7 dB44.1 dB42.6 dB46.3 dB38.0 dB 54.6 dB
2019-06-0460.6 dB08:21:3023.0 dB03:09:29 46.3 dB43.6 dB51.5 dB48.1 dB34.6 dB 52.0 dB
2019-06-0386.9 dB02:01:3927.5 dB07:11:12 57.2 dB46.5 dB40.1 dB48.7 dB35.2 dB 56.9 dB
2019-06-0276.0 dB05:35:0428.4 dB04:12:27 69.2 dB48.0 dB52.5 dB48.0 dB34.5 dB 74.8 dB
2019-06-0182.5 dB18:29:3626.4 dB03:54:01 47.5 dB47.8 dB44.7 dB48.5 dB37.0 dB 53.8 dB
2019-05-3171.0 dB12:27:3129.2 dB14:02:54 45.1 dB41.8 dB49.4 dB47.3 dB38.2 dB 50.9 dB
2019-05-3089.2 dB14:20:3724.6 dB04:00:45 48.2 dB50.3 dB45.3 dB46.4 dB36.9 dB 54.9 dB
2019-05-2971.5 dB17:31:5526.2 dB03:00:36 44.5 dB45.9 dB44.1 dB45.2 dB37.9 dB 50.9 dB
2019-05-2863.0 dB09:12:2829.2 dB04:53:30 42.0 dB42.2 dB41.8 dB44.4 dB37.4 dB 48.2 dB
2019-05-2777.5 dB09:12:2323.7 dB04:04:10 47.0 dB44.4 dB43.0 dB46.7 dB34.0 dB 52.9 dB

Дневни показатели:

2019-06-25  L24 = 59.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 53.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 49.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 50.3 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 83.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 23.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 52.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 34.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.