Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-03-1975.4 dB06:55:3719.7 dB03:17:34 46.0 dB46.9 dB32.2 dB50.0 dB22.0 dB 52.9 dB
2019-03-1869.2 dB08:24:3520.5 dB00:23:57 57.4 dB47.4 dB33.5 dB50.0 dB22.2 dB 51.9 dB
2019-03-1770.6 dB17:28:5520.1 dB02:34:12 51.3 dB45.2 dB27.0 dB48.8 dB22.5 dB 55.9 dB
2019-03-1665.1 dB10:20:4320.2 dB03:21:17 50.5 dB45.4 dB28.5 dB48.5 dB23.0 dB 56.4 dB
2019-03-1569.5 dB07:40:2619.2 dB01:08:16 49.0 dB46.5 dB33.6 dB48.3 dB22.1 dB 55.0 dB
2019-03-1477.6 dB12:58:3419.5 dB01:24:58 54.0 dB46.3 dB29.9 dB48.5 dB22.6 dB 59.8 dB
2019-03-1371.5 dB16:51:0227.6 dB05:08:55 45.6 dB47.5 dB36.2 dB48.2 dB34.9 dB 52.1 dB
2019-03-1278.4 dB09:07:0419.5 dB04:28:53 44.4 dB46.1 dB43.6 dB46.9 dB22.5 dB 50.9 dB
2019-03-1170.3 dB10:54:4620.6 dB04:32:15 50.8 dB46.0 dB36.1 dB46.7 dB23.6 dB 56.7 dB
2019-03-1068.1 dB13:39:5119.8 dB04:41:40 56.5 dB44.1 dB32.4 dB46.0 dB21.9 dB 62.2 dB
2019-03-0967.8 dB13:18:5920.5 dB05:02:47 53.5 dB44.9 dB37.3 dB46.6 dB22.1 dB 59.2 dB
2019-03-0874.6 dB17:25:5420.7 dB02:57:09 44.6 dB45.5 dB37.2 dB45.9 dB22.3 dB 49.7 dB
2019-03-0765.4 dB14:31:2520.1 dB02:35:55 43.3 dB45.0 dB37.3 dB46.1 dB26.5 dB 49.1 dB
2019-03-0674.3 dB14:57:2919.8 dB03:00:44 45.9 dB48.8 dB33.6 dB48.3 dB21.6 dB 52.7 dB
2019-03-0562.5 dB09:59:3421.0 dB04:07:44 41.0 dB43.4 dB35.2 dB44.9 dB23.0 dB 47.6 dB
2019-03-0474.1 dB10:09:3819.2 dB03:58:09 44.9 dB47.9 dB31.7 dB45.6 dB21.2 dB 51.8 dB
2019-03-0364.4 dB08:09:2019.6 dB01:13:26 49.4 dB39.6 dB24.4 dB40.1 dB21.4 dB 55.1 dB
2019-03-0270.9 dB10:37:2520.9 dB05:01:01 47.3 dB46.1 dB30.0 dB46.1 dB26.1 dB 63.9 dB
2019-03-0170.4 dB15:41:4121.2 dB01:51:28 40.7 dB43.4 dB32.7 dB44.5 dB23.5 dB 57.2 dB
2019-02-2876.0 dB14:28:5219.7 dB00:18:06 41.1 dB43.8 dB35.0 dB43.4 dB23.3 dB 47.8 dB
2019-02-2765.1 dB14:21:4322.6 dB04:37:27 44.5 dB45.3 dB36.1 dB47.1 dB27.6 dB 49.4 dB
2019-02-2687.9 dB15:16:3120.7 dB01:34:48 47.1 dB48.9 dB34.4 dB42.7 dB24.1 dB 53.7 dB
2019-02-2559.8 dB08:09:0820.9 dB00:34:47 37.4 dB39.9 dB33.2 dB41.3 dB26.9 dB 48.5 dB
2019-02-2460.7 dB10:34:1721.6 dB05:28:34 53.4 dB40.2 dB31.2 dB41.7 dB26.3 dB 59.1 dB
2019-02-2373.5 dB14:13:2222.5 dB02:34:18 47.6 dB49.2 dB39.0 dB51.8 dB32.8 dB 53.9 dB
2019-02-2264.4 dB16:01:5720.5 dB02:48:16 40.8 dB43.4 dB35.6 dB45.1 dB24.7 dB 47.7 dB
2019-02-2167.4 dB13:09:2121.7 dB04:52:29 42.0 dB44.9 dB34.1 dB46.4 dB25.9 dB 48.8 dB
2019-02-2064.0 dB12:50:5721.1 dB03:31:36 41.7 dB44.1 dB36.9 dB46.4 dB25.2 dB 48.4 dB
2019-02-1988.7 dB14:18:2221.3 dB04:49:59 47.9 dB50.6 dB32.9 dB46.6 dB24.6 dB 54.8 dB
2019-02-1887.5 dB12:36:3221.8 dB01:59:04 50.6 dB53.5 dB28.7 dB47.1 dB25.0 dB 57.3 dB

Дневни показатели:

2019-03-19  L24 = 52.9 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 46.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 46.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 32.2 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 75.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 50.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 22.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.