Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-05-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 42.4 dB0.0 dB0.0 dB44.2 dB40.7 dB 0.0 dB
2021-05-1763.2 dB07:03:3923.3 dB04:40:33 45.6 dB45.4 dB46.8 dB49.9 dB39.6 dB 51.7 dB
2021-05-1666.5 dB08:27:5621.4 dB03:35:03 46.1 dB46.4 dB45.7 dB50.6 dB37.8 dB 54.2 dB
2021-05-1569.0 dB08:32:0823.6 dB04:26:18 44.9 dB44.5 dB43.5 dB49.6 dB37.6 dB 51.1 dB
2021-05-1465.7 dB11:41:5423.9 dB04:08:10 45.8 dB45.1 dB46.5 dB50.1 dB39.5 dB 57.5 dB
2021-05-1371.5 dB14:45:3722.7 dB04:38:45 53.7 dB45.6 dB44.2 dB50.9 dB39.0 dB 52.2 dB
2021-05-1269.6 dB09:00:4824.1 dB04:39:04 46.0 dB47.2 dB43.0 dB50.2 dB39.0 dB 52.5 dB
2021-05-1178.2 dB14:05:1423.0 dB04:31:12 59.8 dB46.2 dB46.2 dB49.7 dB37.6 dB 52.7 dB
2021-05-1064.2 dB11:12:0422.6 dB03:34:26 44.4 dB44.0 dB43.3 dB47.9 dB40.3 dB 50.6 dB
2021-05-0963.5 dB12:21:4520.3 dB04:10:16 47.1 dB44.4 dB43.2 dB49.2 dB35.7 dB 50.5 dB
2021-05-0867.1 dB15:35:0924.6 dB03:56:19 49.3 dB46.2 dB41.7 dB49.8 dB37.7 dB 52.1 dB
2021-05-0775.4 dB07:25:2724.2 dB04:38:25 45.8 dB46.0 dB43.5 dB50.0 dB38.6 dB 52.6 dB
2021-05-0663.7 dB05:37:1226.6 dB03:23:32 46.2 dB45.8 dB42.0 dB50.4 dB38.6 dB 64.3 dB
2021-05-0571.3 dB14:37:0323.9 dB03:04:42 45.2 dB45.2 dB43.3 dB49.7 dB34.6 dB 51.4 dB
2021-05-0467.7 dB14:23:5328.0 dB03:36:18 46.1 dB45.3 dB43.1 dB49.8 dB38.6 dB 52.2 dB
2021-05-0376.1 dB16:30:5426.1 dB02:34:58 46.9 dB47.7 dB41.6 dB50.7 dB37.0 dB 53.4 dB
2021-05-0268.1 dB06:12:1425.1 dB04:31:43 44.8 dB45.0 dB40.7 dB49.3 dB36.3 dB 51.0 dB
2021-05-0175.2 dB17:29:4824.9 dB03:52:29 52.7 dB45.7 dB38.6 dB50.7 dB34.6 dB 52.4 dB
2021-04-3083.3 dB07:25:2423.9 dB01:34:32 48.2 dB50.7 dB40.8 dB49.8 dB33.7 dB 54.9 dB
2021-04-2971.4 dB14:05:4423.9 dB03:48:25 44.3 dB44.6 dB41.6 dB48.0 dB35.1 dB 50.6 dB
2021-04-2878.3 dB09:38:1023.5 dB02:37:14 44.5 dB46.2 dB38.0 dB48.2 dB32.8 dB 51.2 dB
2021-04-2781.3 dB14:31:3523.6 dB04:51:48 44.2 dB45.4 dB38.6 dB45.6 dB34.8 dB 50.7 dB
2021-04-2684.2 dB07:21:3325.4 dB03:17:25 53.4 dB54.9 dB46.0 dB54.1 dB34.3 dB 59.9 dB
2021-04-2582.2 dB08:00:2225.2 dB03:51:00 49.7 dB51.8 dB46.6 dB50.6 dB32.2 dB 56.1 dB
2021-04-2476.1 dB12:35:4823.9 dB02:38:25 44.6 dB45.2 dB35.5 dB46.4 dB27.8 dB 50.9 dB
2021-04-2369.3 dB08:43:0326.0 dB02:03:55 42.5 dB44.1 dB37.7 dB45.9 dB31.5 dB 49.1 dB
2021-04-2267.0 dB14:09:3925.8 dB02:06:01 41.9 dB43.1 dB41.9 dB44.9 dB29.9 dB 48.3 dB
2021-04-2179.3 dB15:51:0925.1 dB05:18:49 44.4 dB46.9 dB41.6 dB46.5 dB29.1 dB 51.2 dB
2021-04-2077.6 dB06:27:0024.2 dB02:41:03 45.2 dB46.4 dB37.7 dB44.8 dB27.5 dB 51.7 dB
2021-04-1979.0 dB08:06:2423.9 dB05:14:12 54.5 dB47.9 dB44.5 dB47.0 dB27.7 dB 52.4 dB

Дневни показатели:

2021-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 42.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 40.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305