Показатели от последния час на 2024-03-03:  PM2,5 = 8 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 10 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 1.1 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 10.9 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96870 BPАтмосферно налягане

  RHi = 48.9 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.3 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред