Показатели от последния час на 2024-06-25:  PM2,5 = 1 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 0 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 15.6 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 97092 BPАтмосферно налягане

  RHi = 48.9 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.2 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред