Показатели от последния час на 2023-03-24:  PM2,5 = 8 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 9 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = N/A FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 13.2 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96152 BPАтмосферно налягане

  RHi = 43.7 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред