INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните през отчетното денонощие данни в паметта на апарата се прехвърлят в системата, през интернет в началото на следващото денонощие в интервала между 01:00 ч. ÷ 01:10 ч. Това е причината записите на събитията за текущния ден да не се виждат в системата. По време на трансфера на данни апаратът е изключен, но тогава не се провеждат и взривни работи.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


<
Event Time Download Description
2018-11-17 18:21:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.173
2018-11-17 12:59:01Download fileTran, Tran Peak-1.293, Long Peak-1.277, Vert Peak-1.513
2018-11-17 11:36:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-11-17 11:31:39Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.615
2018-11-17 10:18:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.158
2018-11-16 16:30:46Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.134
2018-11-16 16:29:50Download fileLong, Tran Peak-0.686, Long Peak-1.127, Vert Peak-0.158
2018-11-16 16:28:16Download fileTran, Tran Peak-1.230, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.300
2018-11-16 16:27:09Download fileTran, Tran Peak-3.507, Long Peak-2.333, Vert Peak-1.072
2018-11-16 12:05:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.434
2018-11-16 07:31:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.244
2018-11-16 07:20:03Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.284
2018-11-15 23:40:47Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.599
2018-11-15 13:06:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.142
2018-11-14 16:49:22Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.307
2018-11-14 16:33:18Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.331
2018-11-14 07:30:40Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-1.001, Vert Peak-0.851
2018-11-14 06:38:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-11-14 06:38:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.134
2018-11-14 05:57:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.520
2018-11-13 15:23:56Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.347
2018-11-13 11:37:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.173
2018-11-13 11:31:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-11-13 11:07:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-11-13 10:41:33Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-11-13 10:41:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-11-13 10:07:52Download fileTran, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-11-13 10:06:40Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.260
2018-11-13 09:23:31Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.205
2018-11-13 07:08:02Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.260
2018-11-13 06:52:33Download fileTran, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.654
2018-11-12 09:48:25Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-11-12 09:48:22Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.236
2018-11-12 09:37:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-11-12 09:37:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-11-12 07:30:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-11-10 10:01:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2018-11-10 09:59:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-11-10 09:42:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.221
2018-11-10 09:42:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-11-10 09:41:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-11-10 09:40:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-11-10 09:32:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.236
2018-11-10 09:26:23Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.244
2018-11-10 06:29:49Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.410
2018-11-10 06:00:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.497
2018-11-09 16:19:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-11-08 09:44:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-11-08 06:41:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.142
2018-11-07 09:28:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.150
2018-11-07 07:58:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-11-07 00:33:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.205
2018-11-06 20:58:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.300
2018-11-06 15:01:51Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.166
2018-11-06 14:47:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.118
2018-11-06 12:43:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-11-06 12:32:24Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-11-06 12:32:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-11-06 12:26:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-11-06 11:28:59Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.189
2018-11-06 11:26:20Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-11-06 09:47:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.150
2018-11-06 09:32:44Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-11-06 06:59:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2018-11-06 01:59:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-11-05 22:23:53Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.284
2018-11-05 14:28:51Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.102
2018-11-05 14:26:41Download fileTran, Tran Peak-1.206, Long Peak-0.378, Vert Peak-1.963
2018-11-05 09:45:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-11-05 09:39:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.181
2018-11-05 09:25:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-11-05 09:25:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.252
2018-11-05 07:04:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.158
2018-11-05 05:56:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.126
2018-11-03 09:50:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.236
2018-11-03 09:12:59Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.205
2018-11-03 09:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.213
2018-11-03 09:08:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2018-11-03 08:59:45Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.252
2018-11-03 07:29:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-11-02 08:06:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.166
2018-11-02 07:45:34Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.355
2018-11-01 21:06:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.244
2018-11-01 07:52:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.118
2018-11-01 07:52:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-11-01 07:10:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2018-10-30 10:02:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-10-30 10:02:35Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.213
2018-10-30 10:02:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.079
2018-10-30 10:01:37Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.102
2018-10-30 10:01:29Download fileLong, Tran Peak-1.198, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.717
2018-10-30 10:00:39Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2018-10-30 09:57:22Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.126
2018-10-30 09:55:47Download fileTran, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-10-30 09:54:47Download fileTran, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2018-10-30 09:54:43Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.047
2018-10-30 09:54:33Download fileTran, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.047
2018-10-30 09:54:06Download fileTran, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2018-10-30 09:53:19Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.418
2018-10-30 09:52:41Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.347
2018-10-30 09:50:49Download fileVert, Tran Peak-1.490, Long Peak-0.883, Vert Peak-1.190
2018-10-30 09:50:24Download fileTran, Tran Peak-0.851, Long Peak-0.686, Vert Peak-1.064
2018-10-30 09:48:02Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.292
2018-10-30 09:47:54Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.252
2018-10-30 09:46:25Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.268
2018-10-30 09:45:16Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.213
2018-10-30 09:45:05Download fileTran, Tran Peak-0.741, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.402
2018-10-30 09:44:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.378
2018-10-30 09:43:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.071
2018-10-30 09:43:11Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.347
2018-10-30 09:40:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.205
2018-10-30 09:40:44Download fileTran, Tran Peak-1.316, Long Peak-0.820, Vert Peak-1.931
2018-10-30 09:40:32Download fileVert, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.583
2018-10-30 09:40:20Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.095
2018-10-30 09:39:49Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.323
2018-10-30 09:39:14Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.244
2018-10-30 09:38:45Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.244
2018-10-30 09:38:30Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.268
2018-10-30 09:38:25Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.457
2018-10-30 09:38:03Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.110
2018-10-30 09:37:54Download fileTran, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.631
2018-10-30 09:37:43Download fileLong, Tran Peak-1.096, Long Peak-0.465, Vert Peak-1.064
2018-10-30 09:34:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.055
2018-10-30 09:31:54Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.142
2018-10-30 09:30:40Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.229
2018-10-30 09:29:19Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.221
2018-10-29 14:03:52Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.102
2018-10-27 09:45:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-10-27 09:12:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.252
2018-10-27 07:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-10-27 07:48:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-10-27 00:33:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-10-26 09:50:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2018-10-26 09:41:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.236
2018-10-26 09:36:50Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.236
2018-10-26 09:30:48Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.260
2018-10-26 08:25:32Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.158
2018-10-26 08:06:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.118
2018-10-26 07:45:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.150
2018-10-26 06:31:52Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-10-26 06:31:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.181
2018-10-26 06:11:17Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.158
2018-10-26 06:07:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.244
2018-10-26 03:47:55Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.378
2018-10-25 19:44:57Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.307
2018-10-25 18:40:45Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.126
2018-10-25 17:55:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.181
2018-10-25 16:45:43Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.331
2018-10-25 09:27:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-10-25 09:25:16Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-10-25 09:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.173
2018-10-25 09:16:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.189
2018-10-25 08:23:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.205
2018-10-25 06:31:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2018-10-25 06:06:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.276
2018-10-25 04:24:26Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-25 00:15:39Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-10-24 23:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.181
2018-10-24 10:23:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-10-24 09:52:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.189
2018-10-24 09:50:40Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2018-10-24 09:50:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.142
2018-10-24 09:34:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.244
2018-10-24 09:33:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.236
2018-10-24 09:28:12Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.252
2018-10-24 09:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-10-24 08:14:54Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.213
2018-10-24 07:16:34Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-10-24 06:59:46Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.292
2018-10-24 06:18:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.158
2018-10-24 06:06:14Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.173
2018-10-23 09:50:56Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.126
2018-10-23 09:27:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-10-23 07:18:28Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.166
2018-10-23 06:08:17Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.276
2018-10-23 00:26:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.166
2018-10-22 03:48:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.236
2018-10-21 15:09:51Download fileTran, Tran Peak-1.214, Long Peak-0.977, Vert Peak-0.520
2018-10-21 15:09:33Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.355
2018-10-21 15:08:49Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.087
2018-10-21 15:08:28Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.465
2018-10-21 15:07:14Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.134
2018-10-21 15:05:50Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-1.505, Vert Peak-1.584
2018-10-20 18:21:08Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.142
2018-10-20 18:20:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-20 18:20:47Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.701
2018-10-20 18:20:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.300
2018-10-20 18:20:36Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.497
2018-10-20 18:20:27Download fileLong, Tran Peak-0.828, Long Peak-1.253, Vert Peak-1.308
2018-10-20 18:20:19Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.638
2018-10-20 18:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.686, Vert Peak-1.458
2018-10-20 18:19:56Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.307
2018-10-20 18:19:42Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.355
2018-10-20 18:19:27Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.268
2018-10-20 18:19:18Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.166
2018-10-20 17:28:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.087
2018-10-20 10:14:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.142
2018-10-20 09:45:56Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-10-20 09:36:57Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-10-20 09:14:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.213
2018-10-20 07:26:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.150
2018-10-19 22:06:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.055
2018-10-19 16:24:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.110
2018-10-19 10:14:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.142
2018-10-19 09:46:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2018-10-19 09:45:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.150
2018-10-19 09:30:57Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-10-19 09:27:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-10-19 08:47:22Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.252
2018-10-19 08:47:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.189
2018-10-18 10:32:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-10-18 10:16:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-10-18 10:00:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.236
2018-10-18 10:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-10-18 06:34:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.158
2018-10-18 06:17:30Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.166
2018-10-18 03:48:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.236
2018-10-17 17:53:12Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.205
2018-10-17 17:52:08Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.126
2018-10-17 17:51:37Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.118
2018-10-17 17:51:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2018-10-17 17:51:24Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.213
2018-10-17 17:51:20Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.252
2018-10-17 17:50:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.071
2018-10-17 17:50:18Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.095
2018-10-17 17:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.197
2018-10-17 17:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.252
2018-10-17 17:49:55Download fileTran, Tran Peak-2.420, Long Peak-1.781, Vert Peak-1.269
2018-10-17 17:49:33Download fileLong, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.118
2018-10-17 17:49:06Download fileLong, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.197
2018-10-17 17:49:01Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.055
2018-10-17 17:48:52Download fileLong, Tran Peak-0.662, Long Peak-1.576, Vert Peak-0.292
2018-10-17 17:48:41Download fileLong, Tran Peak-0.654, Long Peak-1.466, Vert Peak-0.300
2018-10-17 17:48:29Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.166
2018-10-17 17:48:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.079
2018-10-17 17:48:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.102
2018-10-17 17:47:59Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.173
2018-10-17 09:25:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.095
2018-10-17 09:25:38Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.221
2018-10-17 09:25:32Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.181
2018-10-17 09:24:24Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.126
2018-10-17 09:24:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.126
2018-10-17 09:20:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.071
2018-10-17 09:19:23Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.221
2018-10-17 09:18:04Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.142
2018-10-17 09:16:07Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.244
2018-10-17 09:15:16Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.236
2018-10-17 09:07:47Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2018-10-17 09:01:20Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.244
2018-10-17 08:46:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.284
2018-10-17 08:26:21Download fileTran, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-17 08:24:43Download fileTran, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-10-17 08:24:34Download fileTran, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.118
2018-10-17 08:23:18Download fileTran, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-10-17 08:23:05Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.481
2018-10-17 08:22:44Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.292
2018-10-17 08:21:18Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.473
2018-10-17 08:21:14Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.575
2018-10-17 08:21:08Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.370
2018-10-17 08:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.213
2018-10-17 08:19:55Download fileLong, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.465
2018-10-17 08:18:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.173
2018-10-17 08:18:46Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.323
2018-10-17 08:02:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-10-17 07:49:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.236
2018-10-17 07:46:40Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.189
2018-10-17 07:45:24Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.300
2018-10-17 06:42:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.142
2018-10-17 06:32:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.158
2018-10-17 00:26:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-10-16 09:20:44Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.236
2018-10-16 09:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.189
2018-10-16 08:11:29Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.567
2018-10-16 08:03:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-10-16 07:09:13Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.142
2018-10-16 06:58:59Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-10-16 06:49:13Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2018-10-16 06:24:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.126
2018-10-16 06:17:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.166
2018-10-16 05:45:48Download fileTran, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.812
2018-10-15 16:18:33Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.142
2018-10-15 12:03:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-10-15 10:56:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.173
2018-10-15 09:28:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-10-15 09:16:22Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-10-15 07:16:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.150
2018-10-15 06:09:06Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-10-14 09:34:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-10-14 09:31:52Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.134
2018-10-14 09:17:54Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.252
2018-10-14 06:07:07Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.276
2018-10-14 06:02:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.158
2018-10-13 08:40:53Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-10-13 07:55:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.150
2018-10-12 15:56:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.095
2018-10-12 10:31:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.110
2018-10-12 10:25:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.150
2018-10-12 10:13:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.158
2018-10-12 09:11:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.229
2018-10-12 08:30:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-10-12 06:35:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.142
2018-10-12 06:06:29Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.260
2018-10-11 15:51:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.150
2018-10-11 14:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-10-11 14:17:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.126
2018-10-11 10:41:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-10-11 10:29:32Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.118
2018-10-11 09:49:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-10-11 09:32:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-10-11 09:31:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-10-11 09:21:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2018-10-11 09:15:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-10-11 06:51:11Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.142
2018-10-11 06:34:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.142
2018-10-11 06:07:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.126
2018-10-10 17:25:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.134
2018-10-10 09:17:37Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2018-10-10 08:48:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-10-10 07:42:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.126
2018-10-10 07:32:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.118
2018-10-10 06:11:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.110
2018-10-10 06:04:56Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.339
2018-10-10 04:18:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2018-10-09 20:56:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.229
2018-10-09 10:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.142
2018-10-09 09:27:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2018-10-09 09:16:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.158
2018-10-09 09:15:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.150
2018-10-09 08:47:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.118
2018-10-09 08:33:33Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-10-09 08:26:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-10-09 07:37:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-10-09 06:11:27Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.134
2018-10-09 00:42:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.244
2018-10-08 16:29:59Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.607
2018-10-08 16:18:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.110
2018-10-08 16:17:27Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.315
2018-10-08 16:14:59Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.118
2018-10-08 16:13:39Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.166
2018-10-08 16:13:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-10-08 09:23:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.252
2018-10-08 08:27:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-10-08 08:17:31Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.307
2018-10-08 08:08:13Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.394
2018-10-08 05:48:53Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.638
2018-10-07 01:51:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-10-06 09:12:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.300
2018-10-06 00:23:09Download fileTran, Tran Peak-1.237, Long Peak-1.072, Vert Peak-1.253
2018-10-03 07:06:46Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.394
2018-10-02 15:02:52Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-10-02 15:02:15Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-10-02 15:01:35Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-10-02 15:01:22Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-10-02 15:00:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2018-10-02 15:00:27Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-10-02 15:00:20Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.102
2018-10-02 15:00:13Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.126
2018-10-02 14:59:39Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-02 14:57:49Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-10-02 14:46:51Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-10-02 14:45:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-02 14:45:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-02 14:43:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-02 14:19:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-10-02 14:12:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-02 13:55:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-02 13:36:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-02 13:30:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.102
2018-10-02 13:26:25Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-02 13:08:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-02 12:43:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-10-02 12:22:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-02 12:11:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-02 12:08:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-02 12:04:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-10-02 12:02:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-02 11:59:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-02 11:19:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-02 11:14:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-02 11:14:09Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-10-02 11:02:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-02 11:00:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-10-02 10:57:02Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-10-02 10:52:58Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2018-10-02 10:51:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-02 10:46:45Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-10-02 10:41:12Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.102
2018-10-02 10:40:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-02 10:37:18Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-10-02 10:37:02Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-10-02 10:37:01Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2018-10-02 10:35:20Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-02 10:33:56Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-02 10:04:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-02 09:53:09Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.126
2018-10-02 09:46:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2018-10-02 09:45:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-02 09:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2018-10-02 09:36:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-10-02 09:35:22Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.110
2018-10-02 09:22:41Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2018-10-02 09:17:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-02 09:15:56Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.102
2018-10-02 09:13:32Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.102
2018-10-02 09:08:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-02 09:04:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-02 09:03:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-02 08:59:20Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.158
2018-10-02 08:57:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-10-02 08:52:31Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-10-02 08:48:48Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.110
2018-10-02 08:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-02 08:39:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-02 08:38:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-02 08:28:29Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.102
2018-10-02 08:21:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-02 08:21:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-02 08:20:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-02 07:54:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-02 07:52:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-02 07:52:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-02 07:51:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-02 07:41:14Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-02 07:34:11Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-10-02 07:33:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-02 07:31:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-02 07:11:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-02 06:52:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-10-02 06:51:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-02 06:48:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-02 06:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-02 06:28:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-02 06:24:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-02 06:21:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-02 06:07:31Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.118
2018-10-02 06:02:39Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-10-02 05:57:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-02 05:26:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-02 04:30:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-02 03:49:11Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.126
2018-10-02 00:36:34Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.095
2018-10-02 00:20:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.095
2018-10-01 22:36:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 21:39:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 20:56:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-01 20:51:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 20:10:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 20:06:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-01 19:55:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-01 19:36:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 19:18:32Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.087
2018-10-01 19:15:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.087
2018-10-01 19:06:53Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.095
2018-10-01 18:44:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 18:20:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 18:18:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 18:07:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 18:01:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 17:57:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 17:54:41Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-10-01 17:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2018-10-01 17:47:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-01 17:46:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-01 17:45:01Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.118
2018-10-01 17:43:07Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 17:41:07Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 17:40:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 17:39:01Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.118
2018-10-01 17:38:23Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-10-01 17:32:51Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-10-01 17:32:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-10-01 17:23:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 17:22:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 17:16:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 17:12:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.071
2018-10-01 17:12:22Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2018-10-01 17:09:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 17:08:53Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-10-01 17:05:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:58:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:53:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 16:51:46Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.095
2018-10-01 16:51:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.110
2018-10-01 16:51:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 16:46:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 16:37:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 16:37:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:34:18Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.087
2018-10-01 16:31:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 16:28:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:23:47Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 16:23:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 16:19:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:19:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:16:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 16:15:00Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.102
2018-10-01 16:15:00Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.102
2018-10-01 16:12:19Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.087
2018-10-01 16:12:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:11:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 16:11:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 16:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:08:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:06:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 16:04:30Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.087
2018-10-01 16:00:34Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-01 15:58:55Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-10-01 15:55:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 15:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 15:48:20Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-10-01 15:46:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 15:45:23Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.087
2018-10-01 15:44:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 15:35:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 15:34:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 15:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 15:24:41Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 15:23:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 15:22:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 15:18:53Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 15:09:52Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2018-10-01 15:07:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 15:07:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-10-01 15:04:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 15:02:42Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.134
2018-10-01 15:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-10-01 14:55:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 14:54:46Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.110
2018-10-01 14:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 14:49:10Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-10-01 14:47:31Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.118
2018-10-01 14:38:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 14:38:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-01 14:35:38Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-10-01 14:33:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 14:29:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 14:28:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 14:23:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 14:21:42Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.118
2018-10-01 14:15:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 14:10:21Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2018-10-01 14:08:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 14:02:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 13:56:07Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-10-01 13:45:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 13:38:07Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.087
2018-10-01 13:35:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 13:34:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-10-01 13:32:22Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 13:31:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-01 13:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-10-01 13:23:12Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-10-01 13:22:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 13:20:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 13:16:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 13:14:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 13:14:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 12:57:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 12:49:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 12:45:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 12:44:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 12:41:45Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-10-01 12:41:44Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 12:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-01 12:39:29Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 12:38:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 12:37:12Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.126
2018-10-01 12:35:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 12:34:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:30:43Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-10-01 12:30:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-10-01 12:27:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 12:25:29Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2018-10-01 12:22:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:21:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:20:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 12:15:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 12:13:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:11:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:10:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:08:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:06:14Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.102
2018-10-01 12:02:53Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-10-01 12:02:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 11:58:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 11:56:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 11:50:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 11:47:16Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2018-10-01 11:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-10-01 11:32:19Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-10-01 11:31:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-01 11:27:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 11:26:09Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.079
2018-10-01 11:25:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 11:23:24Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.095
2018-10-01 11:23:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-10-01 11:20:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 11:20:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 11:17:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 11:15:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 11:14:55Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.087
2018-10-01 11:12:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 11:07:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 11:06:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 11:00:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 10:59:31Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2018-10-01 10:55:33Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.110
2018-10-01 10:54:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 10:53:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 10:49:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 10:46:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-10-01 10:46:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 10:41:51Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.095
2018-10-01 10:41:35Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.087
2018-10-01 10:38:38Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-10-01 10:38:20Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 10:36:41Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-01 10:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 10:26:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 10:25:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 10:22:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 10:16:10Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.095
2018-10-01 10:15:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 10:09:14Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.126
2018-10-01 10:08:09Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.087
2018-10-01 10:08:00Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2018-10-01 10:07:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-10-01 10:03:01Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.166
2018-10-01 10:02:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 10:02:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 10:01:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:57:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 09:57:26Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.118
2018-10-01 09:57:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 09:54:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:53:33Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.118
2018-10-01 09:53:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:49:09Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.118
2018-10-01 09:49:02Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.134
2018-10-01 09:46:26Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.134
2018-10-01 09:43:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:39:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:39:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:39:04Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.102
2018-10-01 09:36:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 09:34:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:27:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:22:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:21:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 09:17:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:16:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 09:16:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 09:13:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 09:08:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 08:54:42Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 08:54:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:52:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:52:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2018-10-01 08:45:34Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 08:41:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:40:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:38:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 08:34:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:32:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 08:31:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:25:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:18:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:18:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.071
2018-10-01 08:17:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:14:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 08:13:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 08:11:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 08:06:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 08:04:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:57:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:56:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 07:56:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 07:55:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:53:40Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-01 07:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:42:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-01 07:42:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-01 07:41:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 07:41:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-10-01 07:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2018-10-01 07:38:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-10-01 07:37:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-01 07:37:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:36:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:35:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 07:35:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-01 07:32:26Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-10-01 07:31:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 07:31:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.102
2018-10-01 07:27:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-01 07:26:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-10-01 07:23:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.087
2018-10-01 07:15:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:11:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-10-01 07:10:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-10-01 07:10:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:09:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-10-01 07:09:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 06:59:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 06:57:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 06:55:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-10-01 06:54:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 06:45:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-10-01 06:37:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-10-01 06:30:42Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.087
2018-10-01 06:12:10Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.134
2018-10-01 06:09:26Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.087
2018-10-01 05:55:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-10-01 05:55:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-10-01 05:36:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-10-01 05:26:45Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 04:50:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-10-01 04:45:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 04:23:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-10-01 04:12:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-10-01 04:04:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-10-01 03:47:12Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.110
2018-10-01 03:46:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-10-01 03:32:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-10-01 01:00:58Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-10-01 00:31:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-10-01 00:13:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 23:30:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 23:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-30 23:05:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 23:00:32Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 22:57:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 22:38:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 22:31:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 22:13:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-09-30 22:12:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 22:07:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 22:04:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 22:01:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 22:01:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 21:46:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 21:29:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 21:18:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 21:11:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 21:05:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-30 21:03:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 20:58:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 20:55:15Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 20:53:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 20:52:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 20:36:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 20:34:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 20:26:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 20:21:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 20:17:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 20:15:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2018-09-30 19:55:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 19:49:51Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2018-09-30 19:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 19:33:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 19:26:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 19:23:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2018-09-30 19:21:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 19:08:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-09-30 19:06:48Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-30 19:03:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 18:59:39Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 18:58:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:55:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 18:51:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:50:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 18:50:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 18:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:46:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-09-30 18:39:13Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-30 18:37:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:35:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:34:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:32:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:32:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 18:31:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 18:27:00Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-30 18:25:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 18:23:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-30 18:22:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2018-09-30 18:17:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 18:12:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-30 18:10:22Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.079
2018-09-30 18:07:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 18:02:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 18:00:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:55:27Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:51:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:48:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:43:47Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:43:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:43:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:39:45Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 17:39:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:36:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:35:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:24:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-30 17:21:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:18:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:18:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:14:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:12:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 17:10:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 17:08:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 17:01:42Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:55:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:55:23Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:53:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 16:52:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:52:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:51:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:49:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:46:45Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-30 16:44:35Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.079
2018-09-30 16:44:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-30 16:39:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:36:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 16:31:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:31:21Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 16:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 16:29:18Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 16:27:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:26:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:25:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 16:18:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:18:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:18:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:14:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 16:12:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-30 16:12:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 16:12:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:11:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-30 16:08:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:03:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 16:01:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:57:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:56:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 15:56:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:53:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 15:53:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-09-30 15:50:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 15:48:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-09-30 15:46:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 15:42:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:36:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 15:31:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:28:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 15:26:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:23:58Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-30 15:22:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:21:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 15:20:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-09-30 15:17:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-09-30 15:17:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 15:12:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 15:11:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 15:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 15:09:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:03:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 15:02:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:59:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 14:56:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 14:55:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:54:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:53:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:52:21Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 14:50:27Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 14:49:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:48:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:47:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:47:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:46:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:46:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:42:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 14:41:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:41:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:40:34Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:38:53Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 14:36:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:36:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:35:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:35:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:33:25Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-09-30 14:20:48Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 14:18:49Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 14:16:55Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 14:16:40Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-30 14:14:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:13:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:12:18Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 14:12:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 14:11:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 14:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:06:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:06:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 14:04:16Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-30 14:02:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:59:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:57:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:56:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:54:18Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2018-09-30 13:52:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:51:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 13:48:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:44:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 13:44:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:43:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:38:53Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.095
2018-09-30 13:36:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:34:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:21:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 13:20:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-30 13:19:51Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2018-09-30 13:18:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 13:14:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:14:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:14:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:10:22Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 13:06:20Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:06:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 13:04:25Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:04:08Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:03:25Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:03:09Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:02:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 13:02:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:58:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-30 12:57:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-30 12:57:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-30 12:55:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:55:25Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.071
2018-09-30 12:52:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:49:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:43:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:39:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:37:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:34:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:34:07Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 12:32:25Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 12:31:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:31:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:30:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:25:56Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 12:22:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:21:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 12:17:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:16:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:15:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:14:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:13:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:12:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 12:12:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 12:11:38Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 12:05:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 12:00:56Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:59:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:57:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:56:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:56:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 11:56:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:55:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:55:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:54:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:54:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:50:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:46:46Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-30 11:43:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:43:10Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:37:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 11:36:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:34:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:33:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:30:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:24:40Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:23:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:20:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 11:17:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 11:16:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 11:15:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 11:13:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 11:10:19Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.118
2018-09-30 11:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 10:57:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 10:51:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 10:48:57Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-30 10:48:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:43:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:41:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:41:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:34:40Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 10:34:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-30 10:33:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:33:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:32:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:23:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:19:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 10:16:46Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 10:13:02Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-30 10:12:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 10:05:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-30 10:03:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 09:59:16Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.032
2018-09-30 09:58:47Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-30 09:57:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-30 09:57:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-30 09:53:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-30 09:51:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 09:39:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 09:37:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 09:34:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-30 09:32:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 09:25:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 09:24:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.039
2018-09-30 09:16:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 09:12:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 09:04:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 08:53:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 08:48:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-30 08:33:09Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.118
2018-09-30 08:33:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 08:21:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.039
2018-09-30 08:20:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.032
2018-09-30 08:14:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 08:14:22Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.087
2018-09-30 08:03:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 07:55:09Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-30 07:53:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 07:46:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 07:42:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 07:37:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 07:33:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 07:25:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 07:23:46Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-30 07:12:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2018-09-30 07:05:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-30 06:59:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 06:38:45Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-09-30 06:32:47Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-30 06:31:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 06:30:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-30 06:27:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 06:12:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 05:06:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-30 04:30:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 04:15:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-30 03:12:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-30 01:12:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-30 01:10:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 01:07:54Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-30 00:36:30Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-09-30 00:31:17Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-30 00:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 00:06:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-30 00:00:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 23:55:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 23:33:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 23:32:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 23:15:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 23:02:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 22:52:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 22:44:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.032
2018-09-29 22:44:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 22:29:00Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 22:18:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 22:12:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 22:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-29 21:26:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 21:18:16Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.095
2018-09-29 20:52:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 20:52:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 20:39:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 20:12:24Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 20:11:10Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.071
2018-09-29 19:55:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 19:46:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 19:36:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.032
2018-09-29 19:35:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 19:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-09-29 19:18:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 19:12:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 19:06:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:53:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 18:51:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:48:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 18:48:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:47:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 18:32:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:29:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.032
2018-09-29 18:27:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-29 18:23:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:18:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:18:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.032
2018-09-29 18:12:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 18:07:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 18:01:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 17:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-29 17:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 17:54:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 17:38:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 17:35:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 17:24:11Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-29 17:12:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 17:08:24Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.095
2018-09-29 17:01:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 16:54:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 16:49:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 16:41:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-29 16:31:38Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-29 16:31:14Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.095
2018-09-29 16:19:18Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-09-29 16:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 16:08:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 16:08:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.032
2018-09-29 16:05:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 15:48:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 15:43:26Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.087
2018-09-29 15:37:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 15:24:35Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.126
2018-09-29 15:22:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-29 15:12:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.032
2018-09-29 15:10:47Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.110
2018-09-29 15:05:46Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.087
2018-09-29 15:04:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 15:01:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 15:00:56Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.087
2018-09-29 14:57:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 14:55:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 14:54:00Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.087
2018-09-29 14:52:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 14:52:13Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.110
2018-09-29 14:49:17Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.095
2018-09-29 14:49:07Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-29 14:42:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 14:38:54Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-29 14:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-29 14:35:38Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.087
2018-09-29 14:26:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 14:24:39Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.087
2018-09-29 14:17:13Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2018-09-29 14:15:10Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-09-29 14:14:43Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-09-29 14:14:22Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 14:14:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 14:13:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 14:10:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 14:06:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:58:37Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-29 13:57:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-29 13:57:18Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.102
2018-09-29 13:57:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 13:57:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 13:55:59Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.079
2018-09-29 13:55:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:53:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:51:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:47:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-29 13:45:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 13:43:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 13:37:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:34:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:30:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-29 13:28:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:21:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 13:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 13:18:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 13:17:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:17:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 13:14:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 13:12:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 13:10:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 13:03:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 12:55:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 12:49:26Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.079
2018-09-29 12:47:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-09-29 12:45:30Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2018-09-29 12:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 12:27:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-29 12:23:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 12:21:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 12:19:34Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 12:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 12:10:43Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-29 11:49:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:37:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 11:36:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 11:35:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:35:32Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-29 11:33:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 11:31:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:23:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 11:21:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:19:29Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-29 11:17:52Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.087
2018-09-29 11:14:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:14:17Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.095
2018-09-29 11:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.039
2018-09-29 11:07:31Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:07:21Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-29 11:05:23Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.079
2018-09-29 11:05:06Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.102
2018-09-29 11:03:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:02:51Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.071
2018-09-29 11:02:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 11:01:59Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-29 11:01:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:59:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:58:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:58:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 10:57:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:52:54Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.087
2018-09-29 10:51:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 10:49:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-29 10:45:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:44:59Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-29 10:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.150
2018-09-29 10:39:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 10:35:51Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.118
2018-09-29 10:33:09Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.095
2018-09-29 10:32:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:30:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 10:28:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:27:06Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-29 10:25:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 10:25:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:24:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 10:23:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:20:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 10:20:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 10:18:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 10:17:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:16:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:16:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:16:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:16:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:14:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 10:13:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:09:13Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-29 10:04:43Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-29 10:03:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 10:01:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 10:01:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:58:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:57:45Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-29 09:57:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-29 09:55:38Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.110
2018-09-29 09:53:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:53:09Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:51:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:50:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-29 09:43:50Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.032
2018-09-29 09:43:37Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-29 09:42:46Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:41:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-29 09:41:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-29 09:39:54Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.110
2018-09-29 09:39:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:39:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:38:51Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.087
2018-09-29 09:36:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 09:33:43Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:33:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:32:45Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:32:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:32:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:31:00Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:29:18Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2018-09-29 09:29:10Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:28:58Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:28:41Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:28:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 09:27:29Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:22:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-29 09:22:05Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.118
2018-09-29 09:21:34Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-29 09:21:19Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.095
2018-09-29 09:21:00Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.126
2018-09-29 09:19:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:18:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:18:18Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.126
2018-09-29 09:16:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:14:48Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:12:49Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:11:40Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:11:09Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:10:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 09:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:08:30Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.126
2018-09-29 09:07:41Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:05:10Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 09:04:41Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-29 09:04:12Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 09:01:59Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:59:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:57:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:53:25Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:52:34Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-29 08:52:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:50:00Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:47:05Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-29 08:38:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 08:38:02Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.110
2018-09-29 08:37:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:36:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:35:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:34:08Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:32:25Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:31:43Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:31:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-29 08:31:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:27:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:23:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:22:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 08:19:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-29 08:16:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:15:15Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 08:14:00Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.118
2018-09-29 08:13:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 08:10:12Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.079
2018-09-29 08:07:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 08:06:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:04:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-29 08:02:37Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:01:58Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:01:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-29 08:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 07:51:27Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.095
2018-09-29 07:49:32Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 07:46:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 07:45:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:44:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-29 07:42:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:39:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:37:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:36:40Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-29 07:36:21Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:36:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:35:06Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.087
2018-09-29 07:34:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 07:31:16Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:26:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-29 07:22:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 07:13:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 07:13:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-29 07:07:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-29 07:06:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 07:00:20Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-29 06:59:55Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-29 06:56:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-29 06:51:55Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-29 06:46:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2018-09-29 06:43:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-29 06:41:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-29 06:39:20Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-29 06:35:25Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.095
2018-09-29 06:32:58Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.079
2018-09-29 06:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-29 06:26:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-29 06:25:12Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.087
2018-09-29 06:16:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 06:09:43Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 05:16:46Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-29 05:16:25Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-29 05:14:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-29 05:09:35Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-29 05:00:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 04:11:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-29 03:56:04Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-29 03:49:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-29 03:48:54Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.134
2018-09-29 02:34:23Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-09-29 02:07:51Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.079
2018-09-29 01:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.039
2018-09-29 01:26:26Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.055
2018-09-29 00:54:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-29 00:54:23Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 00:49:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-29 00:48:36Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-29 00:29:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.032
2018-09-29 00:29:02Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.095
2018-09-29 00:22:33Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-09-29 00:20:19Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-29 00:16:41Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.063
2018-09-29 00:11:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-29 00:07:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-29 00:05:01Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-28 23:59:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 23:56:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-28 23:52:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 23:48:24Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 23:29:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 23:16:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 22:43:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 22:23:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-28 22:15:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 22:15:00Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 21:53:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 21:45:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 21:42:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-28 21:31:54Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-28 21:25:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 21:15:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.039
2018-09-28 21:12:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-28 21:05:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-28 20:55:49Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.110
2018-09-28 20:53:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-28 20:51:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-28 20:48:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 20:40:50Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-28 20:36:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 20:34:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-28 20:27:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 20:22:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-28 20:22:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-28 20:18:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 20:14:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 20:09:42Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 20:08:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 20:00:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 19:56:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 19:15:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 18:57:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 18:54:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-28 18:53:28Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.063
2018-09-28 18:42:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-28 18:41:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 18:39:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-28 18:29:52Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.087
2018-09-28 18:23:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 18:22:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 18:21:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-09-28 18:20:21Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.126
2018-09-28 18:13:54Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-28 18:06:51Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 17:53:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-28 17:52:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.095
2018-09-28 17:49:55Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.102
2018-09-28 17:46:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 17:39:42Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-28 17:31:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-09-28 17:27:57Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.079
2018-09-28 17:27:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 17:27:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 17:25:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 17:24:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-09-28 17:02:58Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.071
2018-09-28 16:44:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-09-28 16:43:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 16:33:15Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 16:28:11Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-09-28 16:20:25Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.095
2018-09-28 16:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 16:15:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2018-09-28 16:08:30Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-28 16:06:18Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.126
2018-09-28 16:06:13Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-28 16:04:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-09-28 16:02:14Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 16:02:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 15:56:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 15:49:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 15:49:14Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2018-09-28 15:48:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2018-09-28 15:27:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-28 15:23:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-28 15:21:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-09-28 15:20:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 15:09:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 14:56:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-28 14:56:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.071
2018-09-28 14:27:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-28 14:16:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-09-28 14:05:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-09-28 14:02:44Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2018-09-28 14:01:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-28 14:01:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-28 13:45:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-28 13:33:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-28 13:30:40Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 13:29:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 13:17:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.087
2018-09-28 13:14:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-28 12:44:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 12:38:40Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-28 12:34:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-28 12:32:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-09-28 12:29:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-09-28 12:24:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 11:55:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-28 11:41:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-28 11:30:16Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.087
2018-09-28 11:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2018-09-28 11:26:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-28 10:54:26Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-28 10:54:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 10:44:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.095
2018-09-28 10:43:56Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.087
2018-09-28 10:42:45Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-28 10:24:42Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-09-28 10:24:36Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-28 10:23:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-28 10:21:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-28 10:21:21Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2018-09-28 10:18:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-09-28 10:13:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 10:02:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-09-28 09:53:57Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:53:17Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:53:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:52:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:51:40Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:51:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:47:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:37:27Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:37:11Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-28 09:36:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:35:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:33:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:32:33Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.095
2018-09-28 09:32:11Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.110
2018-09-28 09:31:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:27:58Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 09:26:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-09-28 09:26:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:25:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:23:38Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.095
2018-09-28 09:23:25Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.110
2018-09-28 09:22:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:15:51Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 09:15:39Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 09:13:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:13:19Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:12:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:11:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:11:37Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:11:17Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:09:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:09:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:07:03Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-28 09:05:58Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 09:05:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:02:14Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:01:32Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2018-09-28 09:01:25Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 09:00:50Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-28 09:00:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:57:50Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:56:15Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:56:09Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:55:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:54:54Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2018-09-28 08:54:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:53:59Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.087
2018-09-28 08:53:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:51:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:51:39Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.079
2018-09-28 08:51:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:50:46Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-28 08:50:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:48:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:47:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:47:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:44:56Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:42:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:42:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:41:58Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:39:35Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:39:20Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:37:51Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:37:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:34:42Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:34:14Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-09-28 08:32:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:32:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:25:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:25:33Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:24:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:24:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:22:45Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 08:21:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:21:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:20:58Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.071
2018-09-28 08:20:49Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.071
2018-09-28 08:19:55Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.087
2018-09-28 08:19:32Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-28 08:17:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:14:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:11:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:08:45Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:08:15Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 08:07:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:05:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-28 08:04:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-28 08:03:57Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 08:03:50Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 08:01:59Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.071
2018-09-28 07:59:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:59:53Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:59:13Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:59:02Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:58:35Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:57:17Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-28 07:56:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:56:52Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:55:58Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:54:56Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.102
2018-09-28 07:53:01Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:51:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.079
2018-09-28 07:51:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.079
2018-09-28 07:50:11Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.142
2018-09-28 07:46:35Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:44:39Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:43:31Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:43:19Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:43:10Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:43:04Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:42:48Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:42:08Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:40:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:39:12Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-28 07:39:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 07:38:51Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:37:46Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.102
2018-09-28 07:36:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 07:35:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:34:37Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.071
2018-09-28 07:34:28Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:33:33Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:33:03Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.087
2018-09-28 07:32:51Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-28 07:28:33Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:26:37Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-28 07:24:50Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:23:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:22:27Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.095
2018-09-28 07:22:26Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:21:02Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:20:35Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:19:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.055
2018-09-28 07:19:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 07:18:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:18:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.055
2018-09-28 07:17:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-28 07:14:27Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:12:56Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-28 07:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.102
2018-09-28 07:08:41Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 07:08:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-28 07:08:17Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:06:16Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:04:59Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-28 07:02:54Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:02:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:01:31Download fileTran, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.039
2018-09-28 07:00:17Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.102
2018-09-28 06:56:37Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-28 06:54:37Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-28 06:54:27Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 06:49:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 06:49:23Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.079
2018-09-28 06:47:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-28 06:47:13Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-28 06:46:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2018-09-28 06:45:40Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 06:45:07Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-09-28 06:39:33Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.063
2018-09-28 06:35:44Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 06:34:45Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.087
2018-09-28 06:29:38Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.095
2018-09-28 06:28:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-28 06:28:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-28 06:24:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 06:18:50Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.063
2018-09-28 06:18:25Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.063
2018-09-28 06:17:56Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.063
2018-09-28 06:15:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-28 06:14:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-28 06:00:50Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.079
2018-09-28 06:00:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-09-28 05:57:11Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.071
2018-09-28 05:55:15Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.063
2018-09-28 05:30:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.063
2018-09-28 05:26:13Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.134
2018-09-28 05:26:07Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-28 05:21:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2018-09-28 05:02:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-28 04:02:04Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.071
2018-09-28 03:51:43Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.118
2018-09-28 03:39:01Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.110
2018-09-28 02:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-09-28 02:36:02Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.071
2018-09-28 00:58:23Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-09-28 00:31:54Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.102
2018-09-28 00:04:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-27 23:36:51Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-27 23:29:41Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-27 23:24:02Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.055
2018-09-27 23:18:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-27 23:16:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.039
2018-09-27 23:05:41Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-27 23:01:57Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-27 22:45:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2018-09-27 22:25:31Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.063
2018-09-27 22:20:47Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-27 22:17:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2018-09-27 22:15:29Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.071
2018-09-27 22:13:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.079
2018-09-27 22:11:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.055
2018-09-27 22:09:11Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.087
2018-09-27 21:52:29Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-27 21:30:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2018-09-27 21:05:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-27 21:04:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-09-27 20:57:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-27 20:14:55Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.079
2018-09-27 20:03:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2018-09-27 19:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.079
2018-09-27 19:27:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-27 19:24:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-27 19:22:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-27 19:22:03Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.087
2018-09-27 19:17:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-27 19:15:23Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.095
2018-09-27 19:14:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-27 19:13:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-27 19:12:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-27 19:07:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2018-09-27 19:04:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2018-09-27 18:52:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-27 18:52:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-27 18:47:42Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.087
2018-09-27 18:41:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.039
2018-09-27 18:32:30Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.071
2018-09-27 18:25:52Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.071
2018-09-27 18:25:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2018-09-27 18:17:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2018-09-27 18:17:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2018-09-27 18:01:51Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.102
2018-09-27 17:59:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-27 17:51:15Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-27 17:42:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2018-09-27 17:40:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.087
2018-09-27 17:40:25Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.087
2018-09-27 17:22:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.095
2018-09-27 17:22:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.095
2018-09-27 17:20:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.063
2018-09-27 17:18:56Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.079
2018-09-27 17:05:29Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.102
2018-09-27 17:05:23Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.063
2018-09-27 17:01:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2018-09-27 16:58:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-09-27 16:57:59Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.087
2018-09-27 16:49:40Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-27 16:48:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.079
2018-09-27 16:46:36Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.071
2018-09-27 16:45:50Download fileTran, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-09-27 16:44:06Download fileTran, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2018-09-27 16:43:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.079
2018-09-27 16:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.055
2018-09-27 15:49:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2018-09-27 15:47:16Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.095
2018-09-27 15:45:35Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.095
2018-09-27 15:18:13Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.087
2018-09-27 15:16:53Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2018-09-27 15:15:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-27 14:38:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.087
2018-09-27 14:32:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.063
2018-09-27 14:09:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2018-09-27 14:06:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.055
2018-09-27 13:23:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-27 12:51:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-09-27 12:33:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.087
2018-09-27 12:27:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2018-09-27 12:19:27Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.055
2018-09-27 12:04:20Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.095
2018-09-27 12:04:11Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.221
2018-09-27 12:04:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.095
2018-09-27 12:03:49Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.095
2018-09-27 12:03:34Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.205
2018-09-27 12:03:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.071
2018-09-27 12:02:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.079
2018-09-27 12:02:47Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.426
2018-09-27 12:02:42Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.252
2018-09-27 12:02:31Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.102
2018-09-27 12:02:23Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.449
2018-09-27 12:02:13Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.142
2018-09-27 12:02:05Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.339
2018-09-27 12:01:47Download fileTran, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.441
2018-09-27 11:19:27Download fileTran, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2018-09-27 11:19:00Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2018-09-27 11:18:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2018-09-27 11:08:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.079
2018-09-27 11:07:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2018-09-27 11:07:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.126
2018-09-27 11:02:27Download fileVert, Tran Peak-0.993, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.899
2018-09-21 11:10:21Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.339
2018-09-20 23:16:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.260
2018-09-20 19:28:12Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.394
2018-09-20 19:23:38Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.426
2018-09-20 08:25:01Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.189
2018-09-20 08:23:30Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.536
2018-09-20 07:47:18Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.150
2018-09-20 07:45:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.268
2018-09-19 07:15:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.142
2018-09-19 07:15:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.102
2018-09-19 07:12:48Download fileTran, Tran Peak-1.167, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.315
2018-09-17 22:46:38Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.323
2018-09-17 09:27:01Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.260
2018-09-17 06:59:27Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.087
2018-09-16 10:32:41Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.307
2018-09-16 09:00:16Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.520
2018-09-15 16:22:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.292
2018-09-15 09:18:51Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.189
2018-09-15 08:43:54Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.899
2018-09-15 08:43:28Download fileLong, Tran Peak-0.985, Long Peak-1.135, Vert Peak-2.979
2018-09-15 08:43:08Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.394
2018-09-13 08:06:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.150
2018-09-13 07:59:40Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.095
2018-09-11 07:27:04Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.158
2018-09-11 07:26:45Download fileVert, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.804, Vert Peak-1.143
2018-09-11 07:26:34Download fileVert, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.583
2018-09-07 14:59:22Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.158
2018-09-05 11:20:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.087
2018-09-04 18:14:22Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.386
2018-09-04 18:13:12Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.481
2018-09-04 18:13:02Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.434
2018-09-01 19:34:04Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.386
2018-09-01 19:33:46Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.686
2018-09-01 19:33:34Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.615
2018-09-01 19:33:19Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.307
2018-09-01 19:01:02Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.087
2018-08-31 15:44:36Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.363
2018-08-28 02:39:32Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.544
2018-08-27 18:35:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.244
2018-08-25 07:45:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.260
2018-08-24 15:30:39Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.126
2018-08-22 13:42:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.095
2018-08-22 13:38:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.166
2018-08-22 12:17:01Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.370
2018-08-21 12:54:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.331
2018-08-21 10:40:59Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.323
2018-08-21 06:25:28Download fileLong, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.213
2018-08-20 20:18:12Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.284
2018-08-20 09:58:51Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.244
2018-08-20 07:37:05Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.347
2018-08-20 04:11:22Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.386
2018-08-19 19:38:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.213
2018-08-19 18:46:04Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.276
2018-08-19 18:45:48Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.197
2018-08-19 18:44:57Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.575
2018-08-19 16:00:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.292
2018-08-19 04:22:00Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.300
2018-08-19 03:03:45Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.457
2018-08-18 21:38:08Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.252
2018-08-18 11:29:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.954, Vert Peak-0.780
2018-08-17 14:53:46Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.552
2018-08-17 07:15:17Download fileLong, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.244
2018-08-15 22:39:34Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.268
2018-08-15 16:15:48Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.260
2018-08-13 18:33:55Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.331
2018-08-13 18:28:39Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.095
2018-08-13 16:33:10Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.410
2018-08-13 15:17:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.300
2018-08-13 11:25:49Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.292
2018-08-12 18:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.197
2018-08-12 18:39:20Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.638
2018-08-12 18:38:37Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.268
2018-08-12 18:37:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.102
2018-08-12 18:37:23Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.134
2018-08-12 17:07:30Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.363
2018-08-12 16:45:09Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.150
2018-08-12 16:44:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.110
2018-08-12 12:29:31Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.473
2018-08-11 09:43:29Download fileLong, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.158
2018-08-11 09:41:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.252
2018-08-11 09:41:05Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.221
2018-08-11 09:40:57Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.166
2018-08-11 09:38:47Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.260
2018-08-11 09:38:33Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.134
2018-08-10 09:01:34Download fileLong, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.221
2018-08-09 22:12:19Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.355
2018-08-09 15:17:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.292
2018-08-08 11:06:49Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.449
2018-08-02 09:44:07Download fileVert, Tran Peak-1.442, Long Peak-1.466, Vert Peak-1.174
2018-08-02 09:43:56Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.363
2018-08-01 21:46:16Download fileLong, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.118
2018-08-01 11:41:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.142
2018-08-01 11:29:30Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.441
2018-08-01 11:16:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.142
2018-08-01 11:15:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.126
2018-07-30 11:28:26Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.150
2018-07-30 11:27:44Download fileLong, Tran Peak-1.103, Long Peak-1.773, Vert Peak-3.050
2018-07-24 13:47:05Download fileTran, Tran Peak-6.164, Long Peak-6.321, Vert Peak-2.640
2018-07-24 13:47:00Download fileLong, Tran Peak-2.751, Long Peak-4.059, Vert Peak-4.256
2018-07-24 13:46:54Download fileLong, Tran Peak-3.484, Long Peak-4.327, Vert Peak-2.412
2018-07-19 15:36:33Download fileTran, Tran Peak-2.743, Long Peak-2.853, Vert Peak-2.278
2018-07-16 14:53:44Download file---, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2018-07-16 14:46:48Download fileVert, Tran Peak-2.207, Long Peak-1.017, Vert Peak-4.430
2018-07-16 08:17:57Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.323
2018-07-11 09:23:39Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.631
2018-07-11 09:23:20Download fileVert, Tran Peak-2.136, Long Peak-1.632, Vert Peak-1.844
2018-07-03 15:54:07Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.528
2018-07-03 15:02:38Download fileTran, Tran Peak-4.169, Long Peak-4.658, Vert Peak-4.004
2018-07-03 14:01:19Download fileLong, Tran Peak-14.534, Long Peak-7.070, Vert Peak-25.663
2018-06-27 14:13:07Download fileTran, Tran Peak-1.963, Long Peak-2.309, Vert Peak-1.813
2018-06-26 09:26:28Download fileVert, Tran Peak-1.025, Long Peak-0.969, Vert Peak-1.056
2018-06-13 18:07:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.158
2018-06-13 18:07:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:07:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:07:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:07:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:06:51Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:06:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:06:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:06:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:06:24Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:06:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:05:34Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:05:29Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:05:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:05:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:04:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:04:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:04:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:03:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 18:03:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:03:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:02:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 18:01:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 18:01:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 18:00:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:58:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:57:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:56:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:56:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:56:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:55:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:55:36Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:55:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:55:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:55:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.158
2018-06-13 17:54:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:54:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:54:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:54:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:52:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:52:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:50:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:50:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:50:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:49:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:49:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:48:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:48:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:47:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:46:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:45:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:45:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:45:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:44:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:44:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:42:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:42:35Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 17:40:56Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.205
2018-06-13 17:40:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 17:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 17:37:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.173
2018-06-13 15:14:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:14:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:14:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:14:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:13:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:12:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:12:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:12:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:11:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:11:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:11:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:11:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:11:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:10:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:10:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:10:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:10:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:10:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:10:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:10:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:09:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:09:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:09:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:09:01Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:08:33Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:08:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:08:16Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:08:07Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:08:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:07:52Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:07:41Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:07:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:07:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:07:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:06:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:06:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:06:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:06:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:06:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:06:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:05:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:05:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:05:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:05:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:05:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:05:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:04:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:04:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:04:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:04:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:03:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:03:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:03:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:03:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:03:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:02:47Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:02:41Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:02:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:02:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:01:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:01:47Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:01:30Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:01:26Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:01:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:01:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:01:03Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:00:52Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 15:00:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:00:20Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 15:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:59:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:59:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:59:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:59:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:59:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.032, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:59:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:59:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:58:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:58:13Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:57:35Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:57:31Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.032, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:57:25Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:57:20Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:57:13Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:56:57Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:56:52Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:56:41Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:56:37Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:56:24Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:55:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:55:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.173
2018-06-13 14:55:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:54:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:52:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:51:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:51:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:50:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:49:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:49:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:47:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:47:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:46:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:46:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:46:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:46:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:45:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:45:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:44:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:43:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:42:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:41:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.158
2018-06-13 14:36:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.166
2018-06-13 14:35:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.166
2018-06-12 19:47:18Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.158
2018-06-12 19:03:59Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.166
2018-06-12 17:54:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.189
2018-06-12 17:20:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.166
2018-06-12 16:48:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.173
2018-06-12 15:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.158
2018-06-12 15:28:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-06-12 15:16:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.166
2018-06-12 15:13:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.173
2018-06-12 15:08:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.181
2018-06-12 06:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.166
2018-06-11 15:25:56Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-06-11 15:25:49Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-06-11 15:24:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.189
2018-06-11 15:24:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-06-11 15:24:03Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.181
2018-06-11 12:58:52Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-06-10 18:14:19Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.276
2018-06-10 18:14:13Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-06-10 18:14:02Download fileLong, Tran Peak-0.812, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.473
2018-06-10 17:18:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.150
2018-06-10 17:18:27Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.181
2018-06-10 17:18:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.166
2018-06-10 17:10:13Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.300
2018-06-10 15:34:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2018-06-09 17:08:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.166
2018-06-08 17:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.166
2018-06-08 17:15:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.150
2018-06-08 17:15:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.158
2018-06-08 16:39:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.181
2018-06-08 16:14:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.166
2018-06-08 16:14:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.166
2018-06-07 16:05:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-06-07 10:56:53Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.229
2018-06-07 10:56:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-06-07 10:56:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.158
2018-06-06 18:47:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2018-06-06 18:47:17Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.418
2018-06-06 18:46:53Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.268
2018-06-06 18:46:42Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.181
2018-06-06 03:54:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.236
2018-06-03 07:26:45Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.236
2018-05-30 15:55:58Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.315
2018-05-23 07:08:01Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.158
2018-05-21 18:18:54Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.386
2018-05-21 18:18:48Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.765, Vert Peak-1.056
2018-05-21 18:18:02Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.331
2018-05-21 18:17:49Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.646
2018-05-21 18:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.347
2018-05-21 18:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.536
2018-05-21 18:17:30Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.536
2018-05-20 17:19:06Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.276
2018-05-18 12:22:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.150
2018-05-16 12:16:37Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.268
2018-05-16 12:16:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.268
2018-05-16 12:16:16Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.449
2018-05-16 12:16:05Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.221
2018-05-16 12:16:00Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-05-16 07:52:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.323
2018-05-16 07:49:14Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.307
2018-05-16 07:49:07Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.284
2018-05-16 07:48:50Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.370
2018-05-16 07:48:30Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.370
2018-05-16 07:37:23Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.236
2018-05-16 07:37:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.244
2018-05-15 14:33:56Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.315
2018-05-15 14:33:33Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.434
2018-05-15 14:11:25Download fileTran, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.150
2018-05-15 14:11:18Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.276
2018-05-15 14:11:07Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.473
2018-05-15 14:11:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.244
2018-05-15 14:10:58Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.307
2018-05-15 14:10:41Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.268
2018-05-15 14:10:28Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.402
2018-05-15 11:48:43Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.355
2018-05-15 11:48:39Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.386
2018-05-15 11:48:31Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.378
2018-05-15 11:48:26Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.339
2018-05-15 11:46:34Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.307
2018-05-15 11:46:24Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.363
2018-05-15 11:46:21Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2018-05-15 11:45:11Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.331
2018-05-15 11:44:55Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.307
2018-05-15 11:44:46Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2018-05-15 11:44:20Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.331
2018-05-13 16:53:04Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.189
2018-05-13 15:32:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.363
2018-05-13 15:25:38Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.189
2018-05-13 15:22:38Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.142
2018-05-13 14:43:38Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.173
2018-05-13 11:23:41Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.260
2018-05-13 11:23:04Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.489
2018-05-12 15:58:59Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.213
2018-05-12 15:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.189
2018-05-12 15:58:26Download fileLong, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.323
2018-05-12 15:57:31Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.229
2018-05-05 14:12:28Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.489
2018-04-29 18:30:26Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.363
2018-04-29 18:30:17Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.236
2018-04-29 18:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.331
2018-04-29 18:29:46Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.394
2018-04-29 18:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.339
2018-04-29 18:29:25Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.410
2018-04-29 18:29:03Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.331
2018-04-29 18:28:59Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.615
2018-04-29 18:28:54Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.347
2018-04-29 17:50:03Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.331
2018-04-29 17:49:41Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.307
2018-04-29 17:49:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.276
2018-04-29 17:48:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.370
2018-04-29 17:48:40Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.402
2018-04-29 07:11:33Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.473
2018-04-29 07:09:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.236
2018-04-29 07:09:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.166
2018-04-28 12:44:43Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.197
2018-04-28 12:34:46Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.150
2018-04-28 09:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.173
2018-04-28 09:29:33Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.150
2018-04-27 06:54:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.197
2018-04-26 10:28:43Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.591
2018-04-26 10:08:47Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.441
2018-04-26 07:12:17Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.378
2018-04-26 07:11:47Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.205
2018-04-20 16:41:54Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-04-20 16:41:40Download fileTran, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.236
2018-04-20 16:41:30Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.599
2018-04-20 16:41:26Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.370
2018-04-20 16:11:34Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.331
2018-04-20 16:11:02Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.370
2018-04-20 15:26:36Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.315
2018-04-20 15:26:11Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.339
2018-04-20 15:25:55Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.631
2018-04-20 15:25:42Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.292
2018-04-20 15:25:24Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.378
2018-04-20 15:24:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.260
2018-04-20 15:24:26Download fileTran, Tran Peak-1.056, Long Peak-0.867, Vert Peak-1.829
2018-04-20 15:24:17Download fileTran, Tran Peak-1.064, Long Peak-0.922, Vert Peak-1.371
2018-04-20 15:24:08Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.662
2018-04-20 15:24:03Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.347
2018-04-20 15:23:59Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.394
2018-04-20 15:23:55Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.323
2018-04-20 15:23:47Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.623
2018-04-18 06:40:30Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.166
2018-04-14 08:55:09Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.481
2018-04-14 08:53:39Download fileVert, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.315, Vert Peak-1.222
2018-04-14 07:40:14Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.181
2018-04-14 07:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.205
2018-04-14 07:38:46Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.544
2018-04-14 07:38:02Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.583
2018-04-14 07:37:53Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.370
2018-04-14 07:35:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.142
2018-04-14 07:35:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-04-14 07:35:29Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.166
2018-04-14 07:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.158
2018-04-14 07:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.158
2018-04-14 07:28:51Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.173
2018-04-12 19:18:23Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.260
2018-04-12 16:33:20Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.284
2018-04-12 14:35:26Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.623
2018-04-12 07:04:07Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.166
2018-04-11 16:13:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.276
2018-04-09 18:58:09Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.646
2018-04-09 14:41:28Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.575
2018-04-09 14:41:22Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.473
2018-04-09 14:40:59Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.473
2018-04-09 14:40:49Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.323
2018-04-08 15:42:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.189
2018-04-08 15:42:45Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.205
2018-04-08 15:36:54Download fileTran, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.166
2018-04-08 15:36:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.181
2018-04-08 15:36:17Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.591
2018-04-08 15:30:50Download fileTran, Tran Peak-0.993, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.583
2018-04-08 15:30:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.173
2018-04-08 15:25:08Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.276
2018-04-08 15:24:36Download fileVert, Tran Peak-1.025, Long Peak-1.103, Vert Peak-0.788
2018-04-08 15:24:35Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.347
2018-04-08 15:23:11Download fileTran, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.213
2018-04-08 15:23:02Download fileTran, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.173
2018-04-08 15:21:22Download fileTran, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.221
2018-04-08 15:20:51Download fileVert, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.615
2018-04-08 15:19:51Download fileVert, Tran Peak-1.159, Long Peak-1.182, Vert Peak-0.812
2018-04-08 15:19:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.260
2018-04-08 15:19:25Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.229
2018-04-08 13:30:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.173
2018-04-08 13:29:56Download fileTran, Tran Peak-0.891, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.954
2018-04-08 10:50:09Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.181
2018-04-06 20:01:20Download fileVert, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.378
2018-04-06 18:25:55Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.363
2018-04-06 17:08:28Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.307
2018-04-06 17:08:24Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.189
2018-04-06 17:05:07Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.363
2018-04-06 17:04:43Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.355
2018-04-06 17:02:59Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.418
2018-04-06 17:01:29Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.323
2018-04-06 17:01:24Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.244
2018-04-06 16:46:02Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.355
2018-04-06 15:58:45Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.394
2018-04-06 15:57:32Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.315
2018-04-06 15:57:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.528
2018-04-06 15:33:24Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.221
2018-04-06 10:03:46Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.126
2018-04-05 20:19:53Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.158
2018-04-05 17:52:56Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.244
2018-04-05 17:08:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.489
2018-04-05 17:06:41Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2018-04-05 17:04:50Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.102
2018-04-05 17:04:14Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2018-04-05 17:03:59Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.158
2018-04-05 17:03:39Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2018-04-05 17:03:36Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.552
2018-04-05 17:03:22Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.331
2018-04-04 19:50:08Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.197
2018-04-04 19:40:29Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.292
2018-04-04 18:37:00Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2018-04-04 18:02:43Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.434
2018-04-04 15:28:40Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.307
2018-04-04 15:28:30Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.560
2018-04-04 15:26:05Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.457, Vert Peak-1.080
2018-04-04 15:26:00Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.173
2018-04-04 15:25:41Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.189
2018-04-04 15:25:38Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.544
2018-04-04 15:23:41Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.331
2018-04-04 15:23:05Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.166
2018-04-04 15:22:33Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.497
2018-04-04 15:22:04Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.252
2018-04-04 15:20:47Download fileLong, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.583
2018-04-04 15:19:16Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-04-04 15:18:44Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.426
2018-04-04 15:18:40Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.339
2018-04-04 15:17:04Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.323
2018-04-04 11:33:05Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.229
2018-04-04 11:32:47Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.260
2018-04-04 11:11:16Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.418
2018-04-04 11:11:07Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.457
2018-04-04 10:49:45Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.118
2018-04-04 10:49:19Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.292
2018-04-04 10:49:10Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.457
2018-04-04 10:47:41Download fileLong, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.307
2018-04-04 10:45:34Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.607
2018-04-04 10:45:05Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.323
2018-04-04 10:36:15Download fileLong, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.765
2018-04-04 10:32:42Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.378
2018-04-04 10:30:23Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2018-04-04 10:29:50Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.355
2018-04-04 10:27:48Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.481
2018-04-04 10:27:34Download fileVert, Tran Peak-4.280, Long Peak-5.115, Vert Peak-12.627
2018-04-04 10:27:23Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.370
2018-04-04 10:27:15Download fileTran, Tran Peak-1.939, Long Peak-2.128, Vert Peak-4.769
2018-04-04 10:27:06Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.339
2018-04-04 10:08:02Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.922
2018-04-04 10:05:11Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.418
2018-04-04 10:04:32Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.244
2018-04-04 10:04:24Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.315
2018-04-04 10:03:59Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.504
2018-04-04 10:03:46Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2018-04-04 09:53:01Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.347
2018-04-04 09:52:53Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.426
2018-04-04 09:52:41Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.244
2018-04-04 09:49:26Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.268
2018-04-03 17:45:21Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.158
2018-04-03 15:04:56Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.441
2018-04-03 15:04:49Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.591
2018-04-03 14:49:59Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.307
2018-04-03 14:47:42Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.331
2018-04-03 14:45:21Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.497
2018-04-03 14:45:12Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.504
2018-04-03 14:42:00Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.402
2018-04-03 14:41:55Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.276
2018-04-03 14:40:30Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.772
2018-04-03 14:36:26Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.575
2018-04-03 14:33:57Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.654
2018-04-03 14:31:49Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.426
2018-04-03 14:29:53Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.552
2018-04-03 14:29:12Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.307
2018-04-03 14:26:36Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.410
2018-04-03 14:22:11Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.749
2018-04-03 14:21:29Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.426
2018-04-03 14:18:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.236
2018-04-03 14:14:59Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.260
2018-04-03 14:14:34Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.323
2018-04-03 14:14:12Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.788
2018-04-03 14:10:53Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.307
2018-04-03 14:10:24Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.686
2018-04-03 14:09:57Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.694
2018-04-03 14:07:22Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.370
2018-04-03 14:07:17Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.410
2018-04-03 14:03:11Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.260
2018-04-03 13:29:27Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.370
2018-04-03 13:29:24Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.434
2018-04-03 13:27:54Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.394
2018-04-03 13:23:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.205
2018-04-03 13:20:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.236
2018-04-03 13:15:58Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.386
2018-04-03 13:11:56Download fileVert, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.560
2018-04-03 13:11:51Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.268
2018-04-03 13:11:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.197
2018-04-03 13:11:46Download fileTran, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.166
2018-04-03 13:11:20Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.268
2018-04-03 13:10:33Download fileTran, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.158
2018-04-03 13:10:10Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.181
2018-04-03 13:09:45Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.142
2018-04-03 13:09:37Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.150
2018-04-03 13:09:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.213
2018-04-03 13:09:10Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.323
2018-04-03 13:09:05Download fileTran, Tran Peak-2.026, Long Peak-1.025, Vert Peak-3.413
2018-04-03 13:09:01Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.449
2018-04-03 13:07:29Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.236
2018-04-03 13:07:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.300
2018-04-03 13:02:10Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.363
2018-04-03 12:59:31Download fileTran, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.118
2018-04-03 12:58:30Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.260, Vert Peak-1.064
2018-04-03 12:58:02Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.268
2018-04-03 12:54:14Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.709
2018-04-03 12:53:28Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.646
2018-04-03 12:47:58Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.512
2018-04-03 12:42:10Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.307
2018-04-03 12:41:27Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.615
2018-04-03 12:34:07Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.473
2018-04-03 12:34:01Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.528
2018-04-03 12:33:57Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.583
2018-04-03 12:32:47Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.434
2018-04-03 12:26:20Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.607
2018-04-03 12:24:39Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.536
2018-04-03 12:24:25Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.386
2018-04-03 12:23:47Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.307
2018-04-03 12:23:10Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.315
2018-04-03 12:22:20Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.331
2018-04-03 12:21:46Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.347
2018-04-03 12:20:57Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.623
2018-04-03 12:18:05Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.260
2018-04-03 12:17:49Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.142
2018-04-03 12:17:40Download fileTran, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.118
2018-04-03 12:17:01Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.197
2018-04-03 12:16:19Download fileVert, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.717, Vert Peak-1.773
2018-04-03 12:16:11Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.347
2018-04-03 12:16:01Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.394
2018-04-03 12:15:27Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.229
2018-04-03 12:14:35Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.150
2018-04-03 12:14:27Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.134
2018-04-03 12:14:20Download fileVert, Tran Peak-0.851, Long Peak-1.450, Vert Peak-2.112
2018-04-03 12:13:45Download fileTran, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2018-04-03 12:13:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.142
2018-04-03 12:13:07Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.662, Vert Peak-1.498
2018-04-03 12:12:59Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.142
2018-04-03 12:12:50Download fileVert, Tran Peak-0.843, Long Peak-1.048, Vert Peak-3.121
2018-04-03 12:12:35Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.725
2018-04-03 12:11:21Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-04-03 12:11:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-04-03 12:10:55Download fileTran, Tran Peak-4.012, Long Peak-3.184, Vert Peak-3.957
2018-04-03 12:05:25Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.575
2018-04-03 12:05:19Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.646
2018-04-03 12:03:46Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.575
2018-04-03 12:02:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2018-04-03 12:02:19Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.307
2018-04-03 12:02:01Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.457
2018-04-03 12:00:33Download fileTran, Tran Peak-4.217, Long Peak-3.523, Vert Peak-10.885
2018-04-03 12:00:26Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.567
2018-04-03 11:21:41Download fileVert, Tran Peak-1.923, Long Peak-1.427, Vert Peak-2.010
2018-04-03 11:21:30Download fileVert, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.709
2018-04-03 11:21:24Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.489
2018-04-03 11:21:15Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-1.096, Vert Peak-0.788
2018-04-03 11:21:11Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.276
2018-04-03 11:21:03Download fileVert, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.701, Vert Peak-1.119
2018-04-03 11:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.654
2018-04-03 11:19:42Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.394
2018-04-03 11:19:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.260
2018-04-03 11:18:41Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.331
2018-04-03 11:00:32Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.355
2018-04-03 11:00:20Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.347
2018-04-03 10:59:11Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.370
2018-04-03 10:57:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.252
2018-04-03 10:56:06Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.449
2018-04-03 10:55:09Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.307
2018-04-03 10:53:45Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.457
2018-04-03 10:52:54Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.457
2018-04-03 10:51:05Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.749
2018-04-03 10:50:25Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.378
2018-04-03 10:38:54Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.307
2018-04-03 10:29:46Download fileVert, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.638, Vert Peak-1.371
2018-04-03 10:29:35Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.434
2018-04-03 10:29:29Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.370
2018-04-03 10:28:45Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.441
2018-04-03 10:28:36Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.307
2018-04-03 10:28:31Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.528
2018-04-03 10:28:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.260
2018-04-03 10:13:07Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.118
2018-04-03 10:12:36Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.118
2018-04-03 10:12:31Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.126
2018-04-03 10:12:26Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.126
2018-04-03 10:12:19Download fileTran, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.134
2018-04-03 10:11:56Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.323
2018-04-03 10:11:14Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.284
2018-04-03 10:07:59Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.489
2018-04-03 10:04:38Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.355
2018-04-03 09:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.504
2018-04-03 09:41:11Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.355
2018-04-03 09:40:29Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.426
2018-04-03 09:40:17Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.276
2018-04-03 09:40:13Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.307
2018-04-03 09:39:12Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.260
2018-04-03 09:37:46Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.339
2018-04-03 09:37:34Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.434
2018-04-03 09:34:47Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.583
2018-04-03 09:34:07Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.197
2018-04-03 09:31:34Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.347
2018-04-03 09:31:23Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.197
2018-04-03 09:31:15Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2018-04-03 09:30:56Download fileLong, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.725
2018-04-03 09:30:40Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.386
2018-04-03 09:30:24Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.457
2018-04-03 09:29:40Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.339
2018-04-03 09:29:07Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.197
2018-04-03 09:28:37Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.284
2018-04-03 09:28:33Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.323
2018-04-03 09:28:08Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.300
2018-04-03 09:28:05Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.355
2018-04-03 09:27:59Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.938, Vert Peak-0.851
2018-04-03 00:13:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.205
2018-04-02 22:01:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.126
2018-04-02 22:01:06Download fileTran, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2018-04-02 22:00:30Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.355
2018-04-02 21:58:51Download fileVert, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.418, Vert Peak-1.151
2018-04-02 19:44:45Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2018-04-02 19:44:33Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.276
2018-04-02 19:44:10Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.331
2018-04-02 19:44:01Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.213
2018-04-02 19:43:14Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.370
2018-04-02 19:41:36Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.244
2018-04-02 19:41:23Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.457
2018-04-02 19:40:24Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.252
2018-04-02 19:34:24Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.142
2018-04-02 19:34:11Download fileVert, Tran Peak-1.096, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.725
2018-04-02 19:34:07Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.402
2018-04-02 19:33:57Download fileVert, Tran Peak-0.883, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.591
2018-04-02 19:33:23Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.142
2018-04-02 19:33:14Download fileTran, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2018-04-02 19:33:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.134
2018-04-02 19:33:06Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.118
2018-04-02 19:33:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.126
2018-04-02 19:32:34Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.536
2018-04-02 19:32:30Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2018-04-02 19:32:24Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.536
2018-04-02 19:32:14Download fileLong, Tran Peak-0.899, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.662
2018-04-02 19:31:47Download fileVert, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.701
2018-04-02 19:31:40Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.654
2018-04-02 19:31:30Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.504
2018-04-02 19:31:24Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.331
2018-04-02 19:31:16Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.110
2018-04-02 19:31:03Download fileTran, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.118
2018-04-02 19:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.134
2018-04-02 19:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.110
2018-04-02 19:28:45Download fileTran, Tran Peak-1.009, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.788
2018-04-02 19:28:38Download fileTran, Tran Peak-0.851, Long Peak-1.419, Vert Peak-0.906
2018-04-02 19:28:29Download fileLong, Tran Peak-0.985, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.607
2018-04-02 19:28:25Download fileLong, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.426
2018-04-02 19:28:15Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.355
2018-04-02 19:27:41Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.244
2018-04-02 19:27:28Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.481
2018-04-02 19:27:25Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.331
2018-04-02 19:27:18Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.835
2018-04-02 19:27:09Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.323, Vert Peak-1.135
2018-04-02 19:26:52Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2018-04-02 19:26:27Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.733
2018-04-02 19:26:19Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.426
2018-04-02 18:27:18Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.331
2018-04-02 18:26:10Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.181
2018-04-02 18:03:43Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.221
2018-04-02 17:10:31Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.236
2018-04-02 17:10:17Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.236
2018-04-02 17:06:08Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.323
2018-04-02 15:41:55Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.418
2018-04-02 15:39:15Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.213
2018-04-02 15:37:49Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.473
2018-04-02 14:17:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.134
2018-04-01 09:29:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.181
2018-03-31 10:53:08Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.323
2018-03-31 10:53:02Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.307
2018-03-30 11:27:52Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.260
2018-03-28 17:37:21Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.386
2018-03-27 11:08:40Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.166
2018-03-27 11:08:32Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.158
2018-03-27 10:50:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.213
2018-03-26 16:32:33Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.323
2018-03-26 13:48:51Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.236
2018-03-26 07:51:31Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.315
2018-03-26 07:51:28Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.331
2018-03-26 07:39:45Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.315
2018-03-26 07:37:38Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.315
2018-03-26 07:37:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.307
2018-03-26 07:07:07Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.307
2018-03-26 07:03:17Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.307
2018-03-23 16:45:22Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.134
2018-03-23 16:45:09Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.386
2018-03-15 04:37:23Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.323
2018-03-13 12:01:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.158
2018-03-13 11:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.173
2018-03-11 15:49:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.166
2018-03-11 15:49:35Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.229
2018-03-11 15:49:09Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.331
2018-03-11 15:48:04Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.276
2018-03-11 15:47:56Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2018-03-11 15:47:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.284
2018-03-11 15:47:07Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.323
2018-03-11 15:46:59Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.307
2018-03-11 15:43:20Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2018-03-06 18:09:03Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.418
2018-03-06 12:44:02Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.331
2018-03-06 12:43:15Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.434
2018-03-06 10:19:07Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.197
2018-03-03 14:22:54Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.213
2018-02-28 14:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.347
2018-02-28 14:27:44Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.473
2018-02-28 14:27:15Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.441
2018-02-22 01:42:32Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.307
2018-02-19 10:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.181
2018-02-18 14:54:54Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.229
2018-02-17 11:45:28Download fileVert, Tran Peak-1.702, Long Peak-2.002, Vert Peak-1.167
2018-02-15 11:14:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.205
2018-02-15 10:52:00Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.181
2018-02-09 09:23:23Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.221
2018-02-07 13:08:40Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.347
2018-02-07 13:08:33Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.504
2018-02-06 14:10:55Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.315
2018-02-06 13:12:21Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.197
2018-02-06 12:55:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.260
2018-02-06 10:33:18Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.386
2018-02-06 10:33:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.229
2018-02-05 13:05:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.173
2018-02-05 11:41:49Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.252
2018-02-05 11:41:37Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.166
2018-02-05 11:31:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.166
2018-02-05 11:25:22Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.142
2018-02-05 11:00:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.205
2018-02-01 18:24:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.252
2018-02-01 14:08:27Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.323
2018-02-01 13:55:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.158
2018-02-01 13:54:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.173
2018-02-01 13:53:56Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.307
2018-02-01 13:22:32Download fileTran, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.134
2018-02-01 13:22:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2018-02-01 13:21:09Download fileTran, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.142
2018-02-01 13:21:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.134
2018-02-01 13:20:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.284
2018-02-01 13:20:03Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2018-01-27 15:36:39Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.339
2018-01-27 15:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.173
2018-01-26 16:50:39Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.363
2018-01-26 16:49:08Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.244
2018-01-25 11:04:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.276
2018-01-23 15:31:28Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.166
2018-01-20 22:52:37Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.323
2018-01-20 22:52:29Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.662
2018-01-17 15:38:21Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.307
2018-01-16 08:27:44Download fileLong, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.701, Vert Peak-1.103
2018-01-15 13:49:08Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.260
2018-01-15 13:45:55Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.426
2018-01-15 13:45:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.276
2018-01-15 13:43:41Download fileTran, Tran Peak-8.095, Long Peak-2.893, Vert Peak-5.107
2018-01-15 13:42:25Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.173
2018-01-15 13:41:42Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.252
2018-01-15 12:08:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.276
2018-01-11 11:57:35Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-01-11 11:37:11Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.315
2018-01-10 09:30:39Download fileTran, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2018-01-10 09:30:28Download fileTran, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.142
2018-01-10 09:29:51Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.150
2018-01-10 09:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.126
2018-01-10 09:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.118
2018-01-10 09:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.118
2018-01-10 09:28:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.126
2018-01-10 09:28:23Download fileTran, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.134
2018-01-10 09:28:00Download fileTran, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.158
2018-01-10 09:27:18Download fileLong, Tran Peak-0.489, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.127
2018-01-10 09:27:10Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-1.119, Vert Peak-1.427
2018-01-10 09:26:58Download fileVert, Tran Peak-0.662, Long Peak-1.466, Vert Peak-2.057
2018-01-10 09:26:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.725
2018-01-10 09:26:46Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.418
2018-01-10 09:26:08Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.434
2018-01-10 09:25:57Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.150
2018-01-10 09:25:53Download fileTran, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.331
2018-01-10 09:25:41Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2018-01-10 09:25:12Download fileTran, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.142
2018-01-10 09:25:06Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.134
2018-01-10 09:24:53Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.189
2018-01-10 09:24:50Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.158
2018-01-10 09:24:44Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.205
2018-01-10 09:24:38Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.252
2018-01-10 09:24:32Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.512
2018-01-10 09:24:26Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.181
2018-01-10 09:24:02Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.284
2018-01-10 09:23:50Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-1.056, Vert Peak-1.616
2018-01-10 09:23:43Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.465, Vert Peak-1.364
2018-01-10 09:23:06Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.260
2018-01-10 09:22:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-01-08 10:40:32Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.197
2018-01-08 10:39:41Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.441
2018-01-08 10:34:21Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.236
2018-01-08 10:32:03Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.268
2018-01-08 10:31:36Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.205
2018-01-07 13:34:52Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.300
2018-01-06 16:09:20Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.142
2018-01-06 16:08:42Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.701
2018-01-06 16:08:38Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.363
2018-01-05 16:00:09Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.300
2018-01-05 12:16:06Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.260
2018-01-03 11:26:10Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.394
2018-01-01 11:59:40Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.173
2017-12-30 15:07:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.221
2017-12-30 11:46:07Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.418
2017-12-25 15:30:22Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2017-12-21 15:37:14Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.236
2017-12-21 15:36:27Download fileTran, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.142
2017-12-21 15:36:10Download fileVert, Tran Peak-5.494, Long Peak-2.026, Vert Peak-3.799
2017-12-21 15:36:03Download fileVert, Tran Peak-1.537, Long Peak-1.174, Vert Peak-2.656
2017-12-21 15:35:55Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.418
2017-12-21 15:35:37Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.331
2017-12-21 15:35:30Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.300
2017-12-20 09:39:40Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.370
2017-12-19 16:27:00Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.331
2017-12-19 16:26:54Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.307
2017-12-19 16:26:16Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.284
2017-12-19 16:24:54Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.150
2017-12-19 16:21:24Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.166
2017-12-19 16:17:04Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.599
2017-12-19 16:15:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.370
2017-12-19 16:14:17Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.229
2017-12-19 16:14:14Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.323
2017-12-19 16:14:01Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.142
2017-12-19 16:13:45Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.166
2017-12-19 16:13:27Download fileTran, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2017-12-19 16:12:14Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.370
2017-12-19 16:11:50Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.142
2017-12-19 16:11:46Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.134
2017-12-19 16:11:34Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.418
2017-12-19 16:11:26Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.575
2017-12-19 16:11:08Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.481
2017-12-19 16:10:48Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.331
2017-12-19 16:10:38Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.489
2017-12-19 16:10:25Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.402
2017-12-19 16:09:23Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.370
2017-12-19 16:08:49Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.315
2017-12-19 16:08:39Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.457
2017-12-19 16:08:26Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.410
2017-12-19 16:08:14Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.292
2017-12-19 15:05:47Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.410
2017-12-19 15:05:31Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.599
2017-12-19 15:04:54Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.434
2017-12-19 15:02:17Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.828
2017-12-19 15:02:03Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.638
2017-12-19 07:19:15Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.355
2017-12-19 07:19:12Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.307
2017-12-18 13:04:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.284
2017-12-18 13:04:43Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.355
2017-12-18 13:04:38Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.331
2017-12-18 13:04:12Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.410
2017-12-18 13:04:08Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.355
2017-12-18 13:03:48Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.512
2017-12-18 13:03:26Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.213
2017-12-18 13:03:18Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.370
2017-12-18 13:02:49Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.158
2017-12-18 13:02:42Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2017-12-18 13:02:23Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.481
2017-12-18 13:02:20Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.244
2017-12-18 13:01:59Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.229
2017-12-14 16:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2017-12-14 16:09:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2017-12-14 16:00:46Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.158
2017-12-12 12:46:45Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.347
2017-12-12 12:35:14Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.804
2017-12-11 15:13:08Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.236
2017-12-11 15:12:57Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.252
2017-12-11 10:26:06Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.347
2017-12-11 10:25:56Download fileLong, Tran Peak-1.072, Long Peak-1.174, Vert Peak-0.835
2017-12-11 10:24:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.394
2017-12-11 10:24:00Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.457
2017-12-11 10:23:51Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.449
2017-12-11 10:19:18Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.363
2017-12-11 10:18:45Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-1.529, Vert Peak-2.538
2017-12-11 10:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.473
2017-12-11 10:18:24Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.481
2017-12-11 10:18:20Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.339
2017-12-11 10:18:01Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.725
2017-12-11 10:17:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.252
2017-12-11 10:15:17Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.315
2017-12-11 10:14:43Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.504
2017-12-11 10:11:56Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2017-12-11 10:11:42Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.355
2017-12-11 10:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.662
2017-12-11 10:11:12Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.323
2017-12-11 10:11:09Download fileVert, Tran Peak-1.033, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.662
2017-12-11 10:11:03Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.418
2017-12-11 10:10:50Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.749
2017-12-10 10:50:59Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.205
2017-12-10 09:14:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2017-12-09 22:46:44Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.473
2017-12-08 16:43:22Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.402
2017-12-08 16:43:12Download fileLong, Tran Peak-1.245, Long Peak-0.828, Vert Peak-1.308
2017-12-08 16:43:04Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.323
2017-12-08 16:36:54Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.331
2017-12-08 16:36:44Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.473
2017-12-08 15:04:58Download fileTran, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.252
2017-12-08 15:04:50Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.236
2017-12-08 14:37:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2017-12-08 14:37:35Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.323
2017-12-08 14:37:23Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.473
2017-12-08 14:36:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.315
2017-12-08 14:35:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.189
2017-12-04 09:20:24Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.166
2017-12-04 09:11:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.150
2017-12-03 16:50:33Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.331
2017-12-03 16:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.300
2017-12-03 16:48:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.197
2017-12-03 16:48:25Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.315
2017-12-03 16:48:15Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.402
2017-12-03 16:42:12Download fileVert, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.481
2017-12-03 16:42:03Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.481
2017-12-03 16:39:52Download fileLong, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.331
2017-12-03 16:39:17Download fileTran, Tran Peak-1.860, Long Peak-2.183, Vert Peak-5.186
2017-12-03 16:39:12Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.166
2017-12-03 16:39:11Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-12-03 16:38:47Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-12-03 16:38:36Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.110
2017-12-03 16:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-12-03 16:38:27Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.102
2017-12-03 16:38:23Download fileTran, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.173
2017-12-03 16:38:14Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.339
2017-12-03 16:36:45Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.126
2017-12-03 16:36:37Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.300
2017-12-03 16:36:22Download fileVert, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.315
2017-11-30 14:20:22Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.205
2017-11-28 19:25:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.213
2017-11-28 17:12:01Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.315
2017-11-24 10:00:21Download fileTran, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.229
2017-11-24 10:00:03Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.386
2017-11-24 09:59:59Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.599
2017-11-24 09:59:37Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.930
2017-11-24 09:59:11Download fileVert, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.725
2017-11-24 09:59:02Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.323
2017-11-24 09:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.922
2017-11-24 09:58:16Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.394
2017-11-24 09:56:54Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.394
2017-11-24 09:56:36Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.394
2017-11-24 09:55:10Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.394
2017-11-24 09:54:34Download fileLong, Tran Peak-1.482, Long Peak-0.733, Vert Peak-1.230
2017-11-24 09:52:47Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2017-11-24 09:52:43Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.197
2017-11-24 09:51:13Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.205
2017-11-24 09:50:34Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.315
2017-11-23 14:54:28Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.118
2017-11-23 14:54:02Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.252
2017-11-23 14:53:45Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.236
2017-11-23 14:53:22Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.654
2017-11-23 14:53:09Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.465
2017-11-23 14:53:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.449
2017-11-23 14:52:46Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.355, Vert Peak-1.387
2017-11-23 14:52:38Download fileTran, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.441, Vert Peak-1.537
2017-11-23 14:52:17Download fileTran, Tran Peak-2.633, Long Peak-0.851, Vert Peak-1.907
2017-11-23 14:52:00Download fileLong, Tran Peak-1.119, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.851
2017-11-23 14:51:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.173
2017-11-23 14:43:26Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.126
2017-11-23 14:43:13Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.134
2017-11-23 14:43:01Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.323
2017-11-23 14:42:51Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.126
2017-11-23 14:42:44Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.173
2017-11-23 14:42:37Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2017-11-23 14:42:07Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.252
2017-11-23 14:41:49Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2017-11-23 09:11:41Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2017-11-22 11:00:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.236
2017-11-22 10:56:01Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.434
2017-11-22 10:54:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.292
2017-11-22 10:54:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.173
2017-11-22 10:50:41Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.197
2017-11-22 10:49:26Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.323
2017-11-22 10:48:18Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.221
2017-11-22 10:47:40Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2017-11-22 10:39:02Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.347
2017-11-22 10:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.244
2017-11-22 10:37:58Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.189
2017-11-22 10:37:00Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.173
2017-11-22 10:36:26Download fileVert, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.969, Vert Peak-1.308
2017-11-22 10:36:18Download fileVert, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.512
2017-11-22 10:36:07Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.150
2017-11-22 10:35:27Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.158
2017-11-22 10:35:15Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.883
2017-11-22 10:34:08Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.599
2017-11-22 10:33:56Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2017-11-22 10:33:14Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2017-11-22 10:33:08Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.268
2017-11-22 10:32:33Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.339
2017-11-22 10:32:17Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.654
2017-11-22 10:30:50Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.236
2017-11-22 09:32:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.205
2017-11-22 08:41:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.189
2017-11-22 08:41:09Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.236
2017-11-22 08:37:45Download fileTran, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.134
2017-11-22 08:37:17Download fileTran, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.181
2017-11-22 08:37:06Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.134
2017-11-22 08:36:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2017-11-22 08:36:26Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.292
2017-11-21 09:59:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.276
2017-11-21 09:58:21Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.197
2017-11-21 09:39:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.244
2017-11-21 09:36:53Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.236
2017-11-21 09:36:35Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.339
2017-11-17 11:40:04Download fileVert, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.615
2017-11-17 11:39:56Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.363
2017-11-17 11:39:15Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.465
2017-11-17 11:38:41Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.363
2017-11-17 11:12:01Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.347
2017-11-17 11:09:05Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.512
2017-11-17 11:08:56Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.418
2017-11-17 11:06:40Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.378
2017-11-17 11:05:39Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.449
2017-11-17 11:05:35Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2017-11-17 11:05:29Download fileTran, Tran Peak-2.483, Long Peak-1.434, Vert Peak-4.335
2017-11-17 11:05:17Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.434
2017-11-17 11:05:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.567
2017-11-16 16:24:24Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.236
2017-11-16 13:15:30Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.158
2017-11-16 13:15:17Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.260
2017-11-16 11:24:29Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.339
2017-11-15 15:28:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.126
2017-11-15 08:13:05Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.315
2017-11-15 08:12:10Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.276
2017-11-15 08:12:02Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.331
2017-11-15 08:09:26Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.315
2017-11-15 08:08:28Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.347
2017-11-15 08:08:25Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2017-11-14 16:15:02Download fileTran, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 16:13:53Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.599
2017-11-14 16:09:30Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 16:09:07Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 16:08:19Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.520
2017-11-14 16:08:09Download fileTran, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.142
2017-11-14 16:08:00Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.678
2017-11-14 16:06:56Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.307
2017-11-14 16:06:26Download fileVert, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.607
2017-11-14 16:05:26Download fileTran, Tran Peak-1.088, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.733
2017-11-14 16:05:18Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.701
2017-11-14 16:03:14Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.142
2017-11-14 16:02:30Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.110
2017-11-14 16:01:27Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 16:00:56Download fileTran, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.110
2017-11-14 16:00:30Download fileVert, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.465
2017-11-14 16:00:14Download fileVert, Tran Peak-0.875, Long Peak-1.434, Vert Peak-2.782
2017-11-14 15:59:44Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.457
2017-11-14 15:59:39Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.402
2017-11-14 15:57:32Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.102
2017-11-14 15:57:24Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 15:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 15:56:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.110
2017-11-14 15:56:54Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.158
2017-11-14 15:56:47Download fileTran, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.158
2017-11-14 15:56:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.142
2017-11-14 15:56:12Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.221
2017-11-14 15:55:31Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.118
2017-11-14 15:55:23Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2017-11-14 15:55:19Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.497
2017-11-14 15:55:15Download fileVert, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.347
2017-11-14 15:54:24Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.528
2017-11-14 15:53:56Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.528
2017-11-14 15:52:57Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2017-11-14 15:52:33Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.394
2017-11-14 15:52:27Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.733
2017-11-14 15:51:54Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.780
2017-11-14 15:50:48Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.441
2017-11-14 15:50:23Download fileVert, Tran Peak-1.001, Long Peak-0.906, Vert Peak-1.395
2017-11-14 15:49:18Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.686
2017-11-14 15:49:08Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.339
2017-11-14 15:49:03Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.591, Vert Peak-1.387
2017-11-14 15:48:26Download fileVert, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.300, Vert Peak-1.001
2017-11-14 15:47:36Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.173
2017-11-14 15:47:07Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.520
2017-11-14 15:42:15Download fileTran, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 15:42:07Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.307
2017-11-14 15:41:40Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.292
2017-11-14 15:41:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.284
2017-11-14 15:41:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.221
2017-11-14 15:41:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.150
2017-11-14 15:38:15Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.378
2017-11-14 15:37:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.236
2017-11-14 15:37:04Download fileTran, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.142
2017-11-14 15:36:15Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2017-11-14 15:34:05Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.331, Vert Peak-1.143
2017-11-14 15:33:59Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.780, Vert Peak-1.135
2017-11-14 15:33:39Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.370
2017-11-14 15:32:52Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.457
2017-11-14 15:32:47Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.402
2017-11-14 15:28:47Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.363
2017-11-14 15:28:18Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.118
2017-11-14 15:27:59Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2017-11-14 15:27:52Download fileTran, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2017-11-14 15:27:30Download fileTran, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.284
2017-11-14 15:26:31Download fileTran, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2017-11-14 15:26:26Download fileTran, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.158
2017-11-14 15:25:43Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.363
2017-11-14 15:24:46Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.268
2017-11-14 15:23:09Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.307
2017-11-14 15:23:03Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.315
2017-11-14 15:20:32Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.307
2017-11-12 16:27:29Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.441
2017-11-11 17:15:29Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.402
2017-11-10 09:39:47Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.339
2017-11-10 09:38:01Download fileTran, Tran Peak-1.687, Long Peak-1.844, Vert Peak-3.279
2017-11-10 09:36:45Download fileTran, Tran Peak-7.882, Long Peak-6.865, Vert Peak-8.938
2017-11-10 09:36:27Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.307
2017-11-10 09:36:12Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.386
2017-11-10 09:34:50Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.560
2017-11-10 09:33:59Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.363
2017-11-09 16:16:11Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.331
2017-11-09 16:16:08Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.118
2017-11-09 16:15:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.134
2017-11-09 16:15:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.221
2017-11-09 16:15:02Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.142
2017-11-09 16:13:29Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.891
2017-11-09 16:13:18Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.962
2017-11-09 16:13:14Download fileTran, Tran Peak-1.025, Long Peak-1.505, Vert Peak-2.104
2017-11-09 16:13:09Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.331
2017-11-09 16:12:38Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.213
2017-11-09 16:12:18Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2017-11-09 16:12:14Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.236
2017-11-09 16:11:08Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.173
2017-11-09 16:09:52Download fileLong, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.512
2017-11-09 16:09:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2017-11-09 16:09:38Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.197
2017-11-09 16:05:10Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.339
2017-11-09 16:04:06Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.236
2017-11-09 16:01:41Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.284
2017-11-09 16:01:07Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.300
2017-11-09 15:59:26Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.512
2017-11-09 15:59:14Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.331
2017-11-09 15:57:51Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.434
2017-11-09 15:57:28Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.229
2017-11-09 15:57:20Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-1.103, Vert Peak-1.907
2017-11-09 15:57:05Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.378
2017-11-09 15:54:27Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.481
2017-11-09 15:54:20Download fileLong, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.473
2017-11-09 15:53:43Download fileLong, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.465
2017-11-09 15:51:10Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.252
2017-11-09 15:49:37Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.370
2017-11-09 15:47:57Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.213
2017-11-09 15:44:46Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.434
2017-11-09 15:44:42Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.410
2017-11-09 15:44:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2017-11-09 15:43:55Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.229
2017-11-09 15:43:22Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.252
2017-11-09 15:43:19Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.331
2017-11-09 15:42:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.449
2017-11-09 15:41:26Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2017-11-09 15:41:20Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2017-11-09 15:40:55Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.394
2017-11-09 15:40:19Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.315
2017-11-09 15:40:11Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.118
2017-11-09 15:39:54Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.197
2017-11-09 15:39:38Download fileTran, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2017-11-09 15:39:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.197
2017-11-09 15:38:50Download fileLong, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.394
2017-11-09 15:38:28Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.150
2017-11-09 15:37:59Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.134
2017-11-09 15:37:39Download fileTran, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.363
2017-11-09 15:37:28Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.481
2017-11-09 15:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2017-11-09 15:37:20Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.426
2017-11-09 15:37:15Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.268
2017-11-09 15:37:00Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.938
2017-11-09 15:36:31Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2017-11-09 15:36:26Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.300
2017-11-09 15:36:21Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.300
2017-11-09 15:36:03Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.221
2017-11-09 15:35:49Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.260
2017-11-09 15:34:13Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.189
2017-11-09 15:33:21Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.363
2017-11-09 15:33:16Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.260
2017-11-09 15:33:11Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.497
2017-11-09 15:32:33Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.181
2017-11-09 15:32:04Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.820
2017-10-29 15:36:57Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.315
2017-10-26 07:58:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.292
2017-10-24 14:03:33Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.386
2017-10-23 20:09:03Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.323
2017-10-23 18:32:51Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.701
2017-10-20 09:20:36Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.276
2017-10-20 09:20:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2017-10-18 16:03:39Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.370
2017-10-16 17:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.150
2017-10-16 17:39:43Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.426
2017-10-16 17:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.331
2017-10-16 07:28:37Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2017-10-15 17:16:20Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.378
2017-10-15 17:00:20Download fileTran, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.158
2017-10-15 17:00:08Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2017-10-15 16:59:46Download fileVert, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.347
2017-10-15 16:59:37Download fileTran, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2017-10-15 16:59:32Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.370
2017-10-15 16:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2017-10-15 16:59:20Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.544
2017-10-15 16:59:16Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2017-10-14 17:08:43Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.173
2017-10-12 08:32:59Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.331
2017-10-07 16:40:28Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.315
2017-10-07 15:08:15Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.370
2017-09-26 18:15:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.292
2017-09-25 15:50:50Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.150
2017-09-24 18:04:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.158
2017-09-24 17:38:15Download fileLong, Tran Peak-2.002, Long Peak-0.875, Vert Peak-1.340
2017-09-24 17:38:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.189
2017-09-23 18:23:21Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.189
2017-09-23 18:23:00Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.150
2017-09-21 09:16:00Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.284
2017-09-21 09:15:51Download fileVert, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.528, Vert Peak-1.048
2017-09-21 09:15:46Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.339
2017-09-21 09:06:52Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.591
2017-09-21 09:06:45Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.315
2017-09-21 09:06:29Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.292
2017-09-21 09:05:58Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.410
2017-09-21 09:05:01Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.355
2017-09-21 09:04:35Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.914
2017-09-21 09:04:19Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.843
2017-09-21 09:03:41Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.386
2017-09-21 09:03:10Download fileTran, Tran Peak-1.237, Long Peak-1.316, Vert Peak-1.892
2017-09-21 09:03:04Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.512
2017-09-21 09:02:58Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.654
2017-09-21 08:59:18Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.426
2017-09-21 08:58:08Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.402
2017-09-21 08:56:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.142
2017-09-19 17:11:13Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.355
2017-09-19 17:10:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.166
2017-09-16 19:05:14Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.575
2017-09-16 18:48:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.260
2017-09-16 18:32:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.189
2017-09-16 18:20:13Download fileVert, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.355
2017-09-16 18:19:57Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.323
2017-09-16 18:19:35Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.229
2017-09-16 15:47:47Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.173
2017-09-15 18:37:00Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.095
2017-09-15 18:36:05Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.118
2017-09-15 18:35:03Download fileLong, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.221
2017-09-15 18:15:16Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.150
2017-09-15 18:14:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.229
2017-09-15 18:14:13Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.173
2017-09-15 18:13:49Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.142
2017-09-15 18:10:38Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.166
2017-09-12 14:11:04Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.173
2017-09-12 14:09:27Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.181
2017-09-04 14:58:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.110
2017-09-03 13:57:02Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.236
2017-09-02 19:35:18Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.386
2017-09-02 09:02:51Download fileTran, Tran Peak-0.883, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.323
2017-09-02 08:56:39Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.284
2017-09-02 08:56:28Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.189
2017-09-02 08:56:19Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.347
2017-09-02 08:12:43Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.221
2017-09-02 08:12:36Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.166
2017-09-02 08:12:27Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.166
2017-09-02 08:12:15Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.189
2017-09-01 15:28:49Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.410
2017-08-29 16:45:53Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.150
2017-08-29 16:45:35Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.142
2017-08-29 16:45:27Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.173
2017-08-29 13:22:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.158
2017-08-29 13:22:23Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.158
2017-08-28 19:42:19Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.158
2017-08-27 11:59:34Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.331
2017-08-26 07:17:16Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.236
2017-08-23 17:46:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.118
2017-08-23 17:45:33Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.205
2017-08-23 17:34:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2017-08-23 07:47:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.126
2017-08-20 13:45:13Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.363
2017-08-20 10:35:58Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.236
2017-08-20 09:40:45Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.221
2017-08-19 08:06:09Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.205
2017-08-19 07:40:54Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.118
2017-08-19 07:40:51Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.126
2017-08-18 18:03:31Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.197
2017-08-18 17:29:13Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.418
2017-08-18 17:27:00Download fileTran, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.095
2017-08-18 17:25:35Download fileTran, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.221
2017-08-18 17:24:43Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.213
2017-08-18 17:24:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.150
2017-08-18 17:23:46Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.276
2017-08-17 11:03:48Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.323
2017-08-15 06:52:18Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.331
2017-08-14 17:58:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.110
2017-08-14 17:58:22Download fileTran, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2017-08-14 17:57:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.173
2017-08-14 17:55:53Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2017-08-14 17:48:38Download fileTran, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2017-08-14 17:48:24Download fileTran, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2017-08-14 17:47:02Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.118
2017-08-14 17:46:48Download fileTran, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2017-08-14 17:46:24Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.441
2017-08-14 17:46:20Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.158
2017-08-14 17:41:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.102
2017-08-13 16:51:58Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.355
2017-08-13 16:51:39Download fileVert, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.694
2017-08-13 07:42:03Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.134
2017-08-12 04:28:31Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.244
2017-08-08 07:35:00Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.110
2017-08-08 07:01:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.126
2017-08-08 06:10:13Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.118
2017-08-08 06:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.126
2017-08-08 03:36:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.126
2017-08-07 23:07:28Download fileTran, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.102
2017-08-07 23:06:37Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.126
2017-08-07 23:01:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.126
2017-08-07 21:06:28Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.197
2017-08-07 21:02:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.110
2017-08-07 21:01:00Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.150
2017-08-07 20:57:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.142
2017-08-07 20:56:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.134
2017-08-07 20:51:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.126
2017-08-07 20:49:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.102
2017-08-07 20:46:09Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.150
2017-08-07 20:45:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.102
2017-08-07 20:42:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.118
2017-08-07 20:41:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.110
2017-08-07 20:37:45Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.205
2017-08-07 20:33:52Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.166
2017-08-07 20:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.126
2017-08-07 20:26:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.118
2017-08-07 20:25:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.126
2017-08-07 20:25:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.118
2017-08-07 20:22:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2017-08-07 20:22:27Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.142
2017-08-07 20:22:02Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.142
2017-08-07 20:14:59Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.134
2017-08-07 20:13:22Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.102
2017-08-07 20:12:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.110
2017-08-07 20:11:40Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.134
2017-08-07 20:07:43Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.118
2017-08-07 03:35:33Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2017-08-06 23:16:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.118
2017-08-06 20:37:40Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.189
2017-08-06 16:31:01Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.189
2017-08-06 07:56:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.158
2017-08-06 07:34:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.205
2017-08-06 07:32:54Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.221
2017-08-05 17:18:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.102
2017-08-04 19:38:48Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2017-08-04 07:25:05Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.142
2017-08-04 07:24:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.134
2017-08-04 07:24:41Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.166
2017-08-04 07:24:36Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.166
2017-08-04 07:09:39Download fileTran, Tran Peak-1.033, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.260
2017-08-04 07:09:05Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.142
2017-08-04 07:07:03Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.307
2017-08-04 07:06:46Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.260
2017-08-04 07:04:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.134
2017-08-04 06:28:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.126
2017-08-04 04:01:01Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.150
2017-08-04 03:59:09Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.244
2017-08-04 03:01:51Download fileTran, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.102
2017-08-04 02:59:54Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.158
2017-08-04 02:57:29Download fileTran, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.095
2017-08-04 02:56:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.110
2017-08-04 02:41:35Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.118
2017-08-04 02:41:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.118
2017-08-04 02:38:56Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.118
2017-08-03 23:41:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.126
2017-08-03 22:21:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.118
2017-08-03 22:13:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.118
2017-08-03 21:16:43Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.134
2017-08-03 21:16:39Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.158
2017-08-03 21:14:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.110
2017-08-03 21:09:38Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.110
2017-08-03 21:08:25Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.181
2017-08-03 20:43:15Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.118
2017-08-03 20:41:14Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.134
2017-08-03 20:41:05Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.150
2017-08-03 20:33:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.134
2017-08-03 18:59:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.158
2017-07-29 18:09:37Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.307
2017-07-29 17:07:43Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.213
2017-07-29 17:07:31Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.173
2017-07-28 20:23:29Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.166
2017-07-28 20:22:38Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.158
2017-07-28 20:22:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.158
2017-07-28 20:22:23Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.213
2017-07-28 20:03:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.181
2017-07-27 10:17:05Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.347
2017-07-25 17:23:05Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.323
2017-07-25 13:31:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.292
2017-07-22 12:08:17Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.363
2017-07-20 16:19:02Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.142
2017-07-13 16:17:14Download fileVert, Tran Peak-38.455, Long Peak-12.603, Vert Peak-52.627
2017-07-13 16:17:03Download fileVert, Tran Peak-26.451, Long Peak-31.275, Vert Peak-60.335
2017-04-12 14:58:28Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.181
2017-04-12 14:58:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.252
2017-04-11 17:57:11Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.181
2017-04-11 08:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.300
2017-04-10 12:05:31Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.292
2017-04-09 10:29:55Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.150
2017-04-09 08:24:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.197
2017-04-08 08:04:45Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.331
2017-04-08 08:02:50Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2017-04-06 15:14:15Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.394
2017-04-06 15:11:17Download fileVert, Tran Peak-0.504, Long Peak-1.111, Vert Peak-1.009
2017-04-06 15:08:11Download fileVert, Tran Peak-2.585, Long Peak-4.769, Vert Peak-4.445
2017-04-05 14:51:10Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.252
2017-04-05 14:25:52Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.252
2017-04-01 19:40:36Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.221
2017-04-01 16:21:46Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.363
2017-03-31 06:07:29Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.355
2017-03-28 17:42:23Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.260
2017-03-28 17:40:03Download fileTran, Tran Peak-1.395, Long Peak-0.434, Vert Peak-1.143
2017-03-28 15:41:14Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.662, Vert Peak-1.466
2017-03-26 15:20:03Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.465
2017-03-26 15:14:06Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.402
2017-03-26 15:11:26Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.788
2017-03-26 15:03:34Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.307
2017-03-26 11:18:06Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.126
2017-03-26 11:16:25Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.307
2017-03-26 11:12:59Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.244
2017-03-24 18:17:05Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2017-03-24 18:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.883, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.441
2017-03-24 18:09:34Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.244
2017-03-24 18:08:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.134
2017-03-24 18:08:54Download fileLong, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.284
2017-03-24 18:07:56Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.339
2017-03-24 18:00:53Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.938, Vert Peak-0.906
2017-03-24 17:58:12Download fileTran, Tran Peak-0.930, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.741
2017-03-24 17:47:54Download fileTran, Tran Peak-1.781, Long Peak-1.017, Vert Peak-1.096
2017-03-24 17:42:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.134
2017-03-24 16:46:19Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.260
2017-03-24 15:49:00Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.229
2017-03-24 15:35:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.150
2017-03-24 15:28:20Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.370
2017-03-24 15:28:15Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.292
2017-03-24 15:24:47Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.410
2017-03-24 15:23:17Download fileLong, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.449
2017-03-24 15:22:37Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.315
2017-03-24 15:22:18Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.765
2017-03-24 15:22:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.118
2017-03-24 15:21:49Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.087
2017-03-24 14:53:15Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.638
2017-03-24 14:52:43Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.315
2017-03-24 14:52:37Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.315
2017-03-24 14:49:14Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.347
2017-03-24 14:49:10Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.355
2017-03-24 14:48:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.252
2017-03-24 14:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.520
2017-03-24 14:48:32Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.457
2017-03-24 14:24:36Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.276
2017-03-24 14:24:11Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.252
2017-03-24 14:22:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.260
2017-03-24 13:57:52Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.158
2017-03-24 13:57:40Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.386
2017-03-24 13:57:08Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.441
2017-03-24 13:56:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.244
2017-03-24 13:56:49Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.394
2017-03-24 13:55:32Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.355
2017-03-24 13:55:26Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.347
2017-03-24 13:03:24Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.410
2017-03-22 06:59:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2017-03-19 18:41:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.142
2017-03-18 06:44:23Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.520
2017-03-16 16:34:25Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.166
2017-03-16 04:52:24Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.331
2017-03-09 15:51:16Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.339
2017-03-07 16:37:55Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.315
2017-03-07 16:26:53Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.158
2017-03-05 13:12:56Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.260
2017-03-05 13:12:51Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.315
2017-03-05 13:12:23Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.260
2017-03-05 13:12:02Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.528
2017-03-05 13:11:55Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.315
2017-03-05 13:11:46Download fileLong, Tran Peak-1.364, Long Peak-1.970, Vert Peak-1.017
2017-03-05 13:11:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.252
2017-03-05 13:11:21Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.236
2017-03-05 13:11:18Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.197
2017-03-05 13:11:07Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.268
2017-03-05 13:10:44Download fileLong, Tran Peak-8.457, Long Peak-11.397, Vert Peak-34.325
2017-03-05 13:10:44Download fileLong, Tran Peak-8.457, Long Peak-11.397, Vert Peak-34.325
2017-03-05 11:58:27Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.355
2017-03-05 11:19:07Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.646
2017-03-05 11:18:48Download fileTran, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.701
2017-03-05 11:14:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.221
2017-03-05 11:14:01Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.236
2017-03-05 11:11:47Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.158
2017-03-05 11:11:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.158
2017-03-05 11:10:49Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.229
2017-03-05 11:10:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.158
2017-03-05 11:08:14Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.300
2017-03-05 11:07:48Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-1.088, Vert Peak-0.323
2017-03-05 11:07:48Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-1.088, Vert Peak-0.323
2017-03-05 11:07:48Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-1.088, Vert Peak-0.323
2017-03-03 20:10:29Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.347
2017-03-03 16:36:12Download fileLong, Tran Peak-0.599, Long Peak-1.458, Vert Peak-0.489
2017-03-03 16:11:37Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.181
2017-03-03 16:11:04Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.166
2017-03-03 16:06:13Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.166
2017-03-03 16:05:01Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.292
2017-03-03 16:04:45Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.189
2017-03-03 16:04:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.260
2017-03-03 16:03:57Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.449
2017-03-03 16:02:55Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.158
2017-03-03 16:02:32Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.386
2017-03-03 16:00:46Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.252
2017-03-03 16:00:40Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.355
2017-03-03 15:55:42Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.173
2017-03-03 15:53:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.166
2017-03-03 15:47:36Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.473
2017-03-03 15:45:40Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.142
2017-03-01 16:59:11Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.181
2017-03-01 16:59:10Download fileTran, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.181
2017-03-01 16:58:44Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.118
2017-03-01 16:58:27Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.158
2017-03-01 16:58:19Download fileLong, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.954, Vert Peak-0.292
2017-03-01 16:58:08Download fileTran, Tran Peak-1.001, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.418
2017-03-01 16:58:04Download fileTran, Tran Peak-1.403, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.615
2017-03-01 16:57:53Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.284
2017-03-01 16:57:21Download fileLong, Tran Peak-1.695, Long Peak-1.096, Vert Peak-0.954
2017-03-01 16:34:55Download fileTran, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.087
2017-03-01 16:34:38Download fileTran, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.087
2017-03-01 16:34:30Download fileTran, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.118
2017-03-01 16:33:56Download fileTran, Tran Peak-3.066, Long Peak-2.727, Vert Peak-1.718
2017-03-01 16:33:56Download fileTran, Tran Peak-3.066, Long Peak-2.727, Vert Peak-1.718
2017-03-01 16:33:56Download fileTran, Tran Peak-3.066, Long Peak-2.727, Vert Peak-1.718
2017-03-01 16:32:58Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.284
2017-03-01 16:32:51Download fileTran, Tran Peak-1.151, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.654
2017-03-01 16:32:46Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.284
2017-03-01 16:32:40Download fileVert, Tran Peak-1.040, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.465
2017-03-01 16:32:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.276
2017-03-01 16:32:10Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.284
2017-03-01 16:31:51Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.331
2017-03-01 16:31:32Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.213
2017-03-01 16:31:08Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.213
2017-03-01 16:31:04Download fileLong, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.173
2017-03-01 16:30:58Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.213
2017-03-01 16:30:43Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.197
2017-03-01 16:29:15Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.205
2017-03-01 16:29:07Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.465
2017-03-01 16:29:03Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.150
2017-03-01 16:29:00Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.181
2017-03-01 16:28:55Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.205
2017-03-01 16:28:47Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.229
2017-03-01 16:28:37Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.166
2017-03-01 16:27:59Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.284
2017-03-01 16:27:42Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.276
2017-03-01 16:27:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.142
2017-02-28 16:00:30Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.347
2017-02-27 16:14:47Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.347
2017-02-27 08:03:42Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.465
2017-02-22 07:01:03Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.410
2017-02-21 23:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-1.096, Vert Peak-0.339
2017-02-21 19:11:23Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.536
2017-02-19 17:59:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.150
2017-02-16 04:42:15Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.331
2017-02-15 06:11:12Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.386
2017-02-14 07:12:46Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.512
2017-02-13 20:42:34Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.378
2017-02-13 06:36:49Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.331
2017-02-12 07:30:12Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.386
2017-02-11 08:11:35Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.197
2017-02-11 08:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.236
2017-02-11 08:11:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.205
2017-02-11 08:10:56Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2017-02-11 08:09:48Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.205
2017-02-11 08:08:26Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.189
2017-02-10 07:57:47Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.378
2017-02-09 13:57:00Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.284
2017-02-08 15:57:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.181
2017-02-08 00:34:30Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.166
2017-02-06 13:39:01Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.166
2017-02-06 12:59:08Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.315
2017-02-05 13:29:35Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.386
2017-02-05 13:27:09Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.158
2017-02-05 13:26:26Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.244
2017-02-04 14:14:12Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.197
2017-02-03 18:07:31Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.323
2017-02-01 22:15:01Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.497
2017-02-01 15:04:14Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.347
2017-02-01 15:03:31Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.315
2017-01-30 21:13:04Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.386
2017-01-28 09:18:59Download fileVert, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.930
2017-01-25 16:57:44Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.481
2017-01-22 18:41:45Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.323
2017-01-21 00:24:49Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.363
2017-01-17 10:17:23Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.441
2017-01-15 18:07:46Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2017-01-15 07:59:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.197
2017-01-15 07:59:04Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.221
2017-01-14 15:04:55Download fileTran, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.812, Vert Peak-1.017
2017-01-14 08:48:32Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.426
2017-01-13 22:10:37Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.449
2017-01-13 21:22:10Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.339
2017-01-13 19:57:45Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.370
2017-01-13 18:00:50Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.331
2017-01-13 13:53:50Download fileVert, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.993, Vert Peak-1.111
2017-01-13 13:34:40Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.497
2017-01-12 19:10:33Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.315
2017-01-12 09:49:16Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2017-01-12 02:57:52Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2017-01-11 20:46:55Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2017-01-11 18:43:09Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.307
2017-01-11 17:39:50Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.355
2017-01-11 09:52:07Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.654
2017-01-10 18:12:33Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.315
2017-01-10 14:09:54Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.725
2017-01-09 21:20:02Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2017-01-09 19:31:04Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.323
2017-01-09 18:35:00Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.402
2017-01-09 17:56:54Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.536
2017-01-09 17:24:02Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.418
2017-01-09 16:14:43Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.378
2017-01-09 06:55:11Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.331
2017-01-08 19:12:01Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.347
2017-01-08 18:49:42Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.457
2017-01-07 20:44:26Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.378
2017-01-06 18:41:43Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.355
2017-01-06 17:54:58Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.339
2017-01-06 06:53:48Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.323
2017-01-06 04:44:58Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.315
2017-01-06 04:44:48Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.906
2017-01-06 04:43:50Download fileVert, Tran Peak-1.624, Long Peak-1.687, Vert Peak-1.702
2017-01-06 04:41:22Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.686
2017-01-06 04:41:11Download fileVert, Tran Peak-2.097, Long Peak-2.987, Vert Peak-3.263
2017-01-06 04:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-1.900, Vert Peak-1.773
2017-01-06 04:34:03Download fileVert, Tran Peak-1.671, Long Peak-3.886, Vert Peak-3.444
2017-01-06 04:32:00Download fileVert, Tran Peak-3.342, Long Peak-7.630, Vert Peak-6.755
2017-01-06 04:30:19Download fileVert, Tran Peak-5.431, Long Peak-12.233, Vert Peak-10.814
2017-01-06 04:26:17Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.788
2017-01-06 04:01:50Download fileVert, Tran Peak-1.994, Long Peak-4.264, Vert Peak-3.909
2017-01-06 03:31:33Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-1.033, Vert Peak-0.969
2017-01-06 03:25:27Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.355
2017-01-06 02:44:02Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.339
2017-01-05 20:10:49Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.315
2017-01-05 18:09:31Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2017-01-05 10:29:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.812
2017-01-04 22:39:54Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.378
2017-01-04 18:53:10Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.315
2017-01-04 18:34:46Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.418
2017-01-04 18:06:48Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.449
2017-01-03 19:22:25Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2017-01-03 17:47:03Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.512
2017-01-02 22:10:19Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.339
2017-01-02 22:04:38Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.134
2017-01-02 22:04:23Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.426
2017-01-02 22:04:19Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.386
2017-01-02 22:01:13Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.370
2017-01-02 19:18:35Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2017-01-02 09:01:52Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.363
2017-01-01 18:52:19Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.339
2016-12-31 15:34:15Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.331
2016-12-31 14:39:26Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2016-12-31 14:24:25Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.307
2016-12-31 08:17:34Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.315
2016-12-30 23:06:00Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.560
2016-12-30 16:39:05Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2016-12-30 13:56:03Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.307
2016-12-30 06:32:48Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.434
2016-12-30 03:56:55Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.268
2016-12-29 19:03:08Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2016-12-29 14:34:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.449
2016-12-29 13:28:43Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.780
2016-12-29 08:26:26Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.307
2016-12-28 16:16:45Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.307
2016-12-28 00:01:46Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2016-12-28 00:01:12Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.465
2016-12-27 23:28:27Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.465
2016-12-27 14:18:59Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.323
2016-12-27 13:28:59Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.339
2016-12-26 19:21:51Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.363
2016-12-26 18:56:01Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2016-12-26 17:41:27Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.370
2016-12-26 17:23:44Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.323
2016-12-26 08:50:12Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.339
2016-12-25 20:42:05Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.591
2016-12-25 20:41:53Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.465
2016-12-25 19:16:36Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.355
2016-12-24 20:30:32Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.386
2016-12-24 20:28:39Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.394
2016-12-24 16:41:51Download fileTran, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.946, Vert Peak-1.064
2016-12-24 07:16:59Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.378
2016-12-24 07:01:55Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.465
2016-12-24 05:43:57Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.497
2016-12-23 19:24:26Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2016-12-23 13:29:58Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.378
2016-12-23 04:59:45Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.370
2016-12-22 18:07:15Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.410
2016-12-22 17:17:22Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.315
2016-12-21 13:25:13Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.662
2016-12-21 12:47:52Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.489
2016-12-20 21:00:58Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.307
2016-12-20 20:33:00Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.402
2016-12-20 17:27:21Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.315
2016-12-20 12:53:59Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.331
2016-12-19 23:11:02Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.363
2016-12-19 22:03:16Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.355
2016-12-19 20:34:31Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.307
2016-12-19 20:34:17Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.355
2016-12-19 20:33:04Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.426
2016-12-19 18:16:30Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.465
2016-12-19 18:03:57Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.560
2016-12-19 12:20:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.402
2016-12-18 12:43:09Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.363
2016-12-18 09:15:48Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2016-12-17 08:15:03Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.552
2016-12-17 05:04:46Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.449
2016-12-16 19:39:53Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-12-16 19:19:36Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-12-16 18:52:50Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.457
2016-12-16 18:33:00Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.489
2016-12-16 17:30:58Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.386
2016-12-16 17:15:13Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.977
2016-12-16 13:03:13Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.686
2016-12-16 12:24:53Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.323
2016-12-16 07:18:30Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.465
2016-12-16 06:06:04Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2016-12-15 21:39:03Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.512
2016-12-15 20:27:16Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.331
2016-12-15 20:24:34Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.331
2016-12-14 21:55:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.339
2016-12-14 17:32:32Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.315
2016-12-14 16:35:08Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.339
2016-12-14 12:41:37Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.646
2016-12-13 12:38:17Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.347
2016-12-12 21:21:36Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.796
2016-12-12 18:44:55Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.323
2016-12-12 15:40:47Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.654
2016-12-12 10:05:23Download fileVert, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.544
2016-12-12 07:29:55Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.347
2016-12-11 19:59:22Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2016-12-11 17:57:05Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.378
2016-12-11 13:21:44Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.552
2016-12-11 12:25:44Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.623
2016-12-11 09:28:42Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.355
2016-12-10 11:02:34Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.386
2016-12-09 17:17:59Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.307
2016-12-08 13:36:58Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.434
2016-12-08 07:27:54Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2016-12-07 17:35:33Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.323
2016-12-07 08:20:14Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.583
2016-12-07 07:00:25Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.378
2016-12-07 06:49:22Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.788
2016-12-06 07:39:24Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.402
2016-12-05 19:46:15Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.315
2016-12-05 07:08:53Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.481
2016-12-04 19:33:32Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.465
2016-12-04 13:56:59Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.670
2016-12-04 11:24:39Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.347
2016-12-04 11:08:33Download fileVert, Tran Peak-1.080, Long Peak-1.584, Vert Peak-1.695
2016-12-04 10:23:35Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.741
2016-12-03 16:01:36Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.638
2016-12-02 18:26:16Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.914
2016-12-02 18:08:32Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.418
2016-12-02 09:09:01Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.307
2016-12-01 20:30:33Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.315
2016-11-30 13:42:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.441
2016-11-30 11:49:46Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.623
2016-11-30 09:26:23Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.457
2016-11-30 07:59:42Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.307
2016-11-27 19:35:39Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.489
2016-11-27 17:33:28Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2016-11-26 20:38:03Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.331
2016-11-26 19:21:57Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.623
2016-11-25 19:54:07Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.331
2016-11-25 18:24:36Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.315
2016-11-25 17:49:23Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.457
2016-11-25 11:24:47Download fileTran, Tran Peak-0.867, Long Peak-1.056, Vert Peak-1.174
2016-11-24 13:44:57Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.701
2016-11-24 11:59:27Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.497
2016-11-24 08:27:27Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.489
2016-11-23 21:29:25Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.331
2016-11-23 20:49:20Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.323
2016-11-23 19:39:41Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.504
2016-11-23 18:53:54Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.363
2016-11-23 17:34:24Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.441
2016-11-23 14:43:47Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.418
2016-11-23 06:02:44Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.370
2016-11-22 19:01:42Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.402
2016-11-22 18:05:34Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2016-11-22 12:04:33Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.504
2016-11-22 06:52:11Download fileVert, Tran Peak-1.411, Long Peak-1.844, Vert Peak-1.955
2016-11-22 05:33:49Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.394
2016-11-21 20:30:57Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.583
2016-11-21 19:53:29Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.670
2016-11-21 19:49:55Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.497
2016-11-21 19:21:14Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.560
2016-11-21 18:14:27Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.339
2016-11-21 17:53:13Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.481
2016-11-21 17:35:35Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.339
2016-11-21 08:44:51Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.449
2016-11-20 23:14:34Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.394
2016-11-20 22:37:32Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.378
2016-11-20 12:47:58Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.599
2016-11-19 18:38:12Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.583
2016-11-19 16:14:16Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.347
2016-11-19 13:55:07Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.307
2016-11-18 03:32:01Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.575
2016-11-17 21:10:50Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.370
2016-11-17 18:34:44Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.370
2016-11-17 12:36:22Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.394
2016-11-17 10:30:58Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.355
2016-11-16 18:50:39Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.378
2016-11-16 09:06:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.347
2016-11-16 05:48:24Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.426
2016-11-15 19:37:32Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.528
2016-11-15 16:07:44Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.355
2016-11-15 09:47:48Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.481
2016-11-15 08:24:44Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.512
2016-11-15 08:22:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2016-11-15 07:03:31Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2016-11-14 10:21:32Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.512
2016-11-14 08:35:40Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.560
2016-11-14 05:49:42Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.434
2016-11-13 03:58:09Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.386
2016-11-12 23:21:41Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.339
2016-11-12 23:02:09Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.749
2016-11-12 18:31:59Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2016-11-12 10:52:29Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.363
2016-11-12 09:07:14Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2016-11-12 08:39:52Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.370
2016-11-11 19:45:35Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.331
2016-11-10 19:36:05Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.331
2016-11-09 16:30:14Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.662
2016-11-09 16:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.977, Vert Peak-0.969
2016-11-09 16:04:42Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.757
2016-11-09 15:54:45Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.339
2016-11-09 15:39:06Download fileTran, Tran Peak-1.860, Long Peak-2.026, Vert Peak-2.081
2016-11-09 15:38:25Download fileTran, Tran Peak-1.261, Long Peak-1.907, Vert Peak-1.726
2016-11-09 15:18:09Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-1.048, Vert Peak-1.040
2016-11-09 15:17:10Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.268
2016-11-09 15:14:37Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.835, Vert Peak-0.670
2016-11-09 15:07:32Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.229
2016-11-08 19:25:42Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.489
2016-11-08 05:42:03Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.772
2016-11-07 16:57:06Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.441
2016-11-07 07:38:46Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.307
2016-11-07 07:22:00Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.410
2016-11-07 07:15:29Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-1.017, Vert Peak-0.977
2016-11-07 05:54:50Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.465
2016-11-06 21:52:52Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2016-11-06 20:06:44Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.481
2016-11-06 19:20:34Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.370
2016-11-06 18:09:47Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.307
2016-11-06 16:31:01Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.575
2016-11-06 14:14:41Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.646
2016-11-06 13:58:55Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.465
2016-11-06 10:19:37Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.418
2016-11-06 08:58:00Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.331
2016-11-06 08:42:55Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.363
2016-11-06 07:59:07Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.331
2016-11-06 07:42:43Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.418
2016-11-06 07:35:00Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-1.064, Vert Peak-0.946
2016-11-06 05:41:38Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.173
2016-11-05 20:30:10Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.339
2016-11-05 19:32:03Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.386
2016-11-05 16:00:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.110
2016-11-05 15:56:49Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.150
2016-11-05 15:56:43Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.150
2016-11-05 15:54:16Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.260
2016-11-05 15:54:08Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.173
2016-11-05 15:52:56Download fileTran, Tran Peak-0.993, Long Peak-1.103, Vert Peak-0.229
2016-11-05 11:22:55Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.520
2016-11-04 19:39:09Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2016-11-04 17:36:22Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.465
2016-11-04 16:01:24Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.859
2016-11-04 07:59:33Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.457
2016-11-04 07:54:42Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.315
2016-11-04 07:54:31Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.441
2016-11-04 07:35:04Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.378
2016-11-04 07:34:02Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.552
2016-11-04 07:30:08Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.410
2016-11-04 07:27:22Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-1.261, Vert Peak-1.064
2016-11-04 06:33:33Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.378
2016-11-04 05:16:32Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.426
2016-11-03 19:34:58Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.378
2016-11-03 17:14:50Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2016-11-03 16:42:22Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.363
2016-11-03 14:29:59Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2016-11-03 10:31:38Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.473
2016-11-03 08:31:20Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.473
2016-11-03 06:47:53Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.481
2016-11-03 05:45:23Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.323
2016-11-03 05:17:04Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.363
2016-11-02 22:59:44Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.560
2016-11-02 12:36:18Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.497
2016-11-02 10:16:11Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.544
2016-11-02 09:43:55Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.355
2016-11-01 14:44:52Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.426
2016-11-01 10:15:56Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.213
2016-11-01 06:02:52Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.654
2016-11-01 04:04:37Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.378
2016-10-31 20:09:43Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.331
2016-10-31 17:24:26Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.134
2016-10-31 17:24:17Download fileVert, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.370
2016-10-31 17:10:33Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.166
2016-10-31 17:10:28Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2016-10-31 17:09:00Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.370
2016-10-31 17:06:45Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.252
2016-10-31 17:06:24Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.205
2016-10-31 17:06:15Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2016-10-31 17:05:47Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2016-10-31 17:05:10Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.166
2016-10-31 17:03:19Download fileVert, Tran Peak-1.206, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.607
2016-10-31 17:03:10Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.166
2016-10-31 17:02:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.284
2016-10-31 17:00:43Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.410
2016-10-31 13:46:09Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.418
2016-10-31 09:18:08Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.378
2016-10-31 09:12:32Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.355
2016-10-31 08:52:56Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.355
2016-10-31 08:10:20Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.323
2016-10-31 07:44:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.363
2016-10-31 07:22:24Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2016-10-31 06:58:44Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.331
2016-10-31 05:26:10Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.694
2016-10-30 19:59:48Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2016-10-30 18:45:42Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.434
2016-10-30 18:45:38Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.418
2016-10-30 18:18:53Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.402
2016-10-30 16:40:57Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.355
2016-10-30 15:27:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.197
2016-10-30 14:07:26Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.363
2016-10-30 13:20:54Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.552
2016-10-30 08:54:04Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.323
2016-10-30 08:23:18Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.307
2016-10-29 21:34:27Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.363
2016-10-29 19:20:44Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2016-10-29 17:29:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.402
2016-10-29 17:22:19Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.355
2016-10-29 15:56:44Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.331
2016-10-29 13:46:19Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2016-10-29 11:15:58Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.307
2016-10-29 10:28:02Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.307
2016-10-29 10:18:26Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2016-10-29 10:18:06Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.434
2016-10-28 20:53:39Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.599
2016-10-28 18:32:03Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.347
2016-10-28 17:10:12Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.315
2016-10-28 15:57:48Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.363
2016-10-28 11:10:24Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.449
2016-10-27 17:26:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.134
2016-10-27 16:24:32Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.331
2016-10-27 15:27:25Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.441
2016-10-27 15:27:17Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.567
2016-10-27 08:43:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.166
2016-10-27 07:41:59Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.654
2016-10-26 21:11:11Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.410
2016-10-26 18:25:17Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.370
2016-10-26 17:48:55Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.678
2016-10-26 13:05:08Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.434
2016-10-26 08:16:29Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.560
2016-10-26 08:03:18Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.339
2016-10-26 07:33:19Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.363
2016-10-25 20:40:34Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.378
2016-10-25 20:29:18Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.497
2016-10-25 20:24:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.150
2016-10-25 19:31:22Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2016-10-25 19:23:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.276
2016-10-25 18:10:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.394
2016-10-25 07:55:20Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.441
2016-10-24 21:37:54Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.307
2016-10-24 21:26:32Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.323
2016-10-24 20:50:35Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.410
2016-10-24 18:33:24Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.418
2016-10-24 12:41:58Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.394
2016-10-24 12:41:21Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.457
2016-10-24 09:47:09Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.441
2016-10-24 09:43:57Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.347
2016-10-24 09:20:51Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.694
2016-10-24 08:47:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.150
2016-10-24 07:55:17Download fileVert, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.835
2016-10-24 03:01:43Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.418
2016-10-24 00:08:50Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.378
2016-10-23 19:01:11Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.512
2016-10-23 18:20:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.378
2016-10-23 12:20:18Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2016-10-22 21:15:27Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.394
2016-10-22 21:13:54Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.457
2016-10-22 21:11:49Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.355
2016-10-22 20:47:38Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.662
2016-10-22 20:44:44Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.307
2016-10-22 20:16:56Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.363
2016-10-22 18:51:43Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.378
2016-10-22 18:38:45Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.891
2016-10-22 16:54:32Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.631
2016-10-22 08:53:11Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.331
2016-10-22 08:29:16Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.489
2016-10-22 08:07:19Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.575
2016-10-22 07:20:29Download fileTran, Tran Peak-0.977, Long Peak-1.096, Vert Peak-1.151
2016-10-22 05:27:22Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.339
2016-10-21 23:44:50Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.370
2016-10-21 14:46:45Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.426
2016-10-21 08:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.418
2016-10-21 08:20:05Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.347
2016-10-21 07:35:04Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.678
2016-10-21 06:46:51Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2016-10-21 05:51:39Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.339
2016-10-20 21:06:32Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.512
2016-10-20 18:58:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.363
2016-10-20 18:44:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.481
2016-10-20 18:08:15Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.300
2016-10-20 12:38:12Download fileTran, Tran Peak-0.985, Long Peak-1.222, Vert Peak-1.230
2016-10-20 08:13:22Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.347
2016-10-20 06:18:55Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.449
2016-10-20 05:03:36Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.331
2016-10-19 21:00:09Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.434
2016-10-19 18:22:24Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.552
2016-10-19 10:20:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.173
2016-10-19 08:53:25Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.307
2016-10-19 08:20:29Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.426
2016-10-19 03:06:30Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.623
2016-10-18 20:49:27Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.481
2016-10-18 20:31:58Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.481
2016-10-18 17:47:36Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.410
2016-10-18 16:59:25Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.418
2016-10-18 16:05:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.410
2016-10-18 10:54:49Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.221
2016-10-18 09:19:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.820
2016-10-18 07:11:43Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.378
2016-10-18 07:10:18Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.796
2016-10-18 06:52:45Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.560
2016-10-18 06:48:35Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.347
2016-10-18 06:46:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.820
2016-10-18 03:57:48Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.654
2016-10-18 01:49:01Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.497
2016-10-18 00:14:57Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.323
2016-10-17 20:44:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.292
2016-10-17 20:03:26Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.473
2016-10-17 18:52:36Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.339
2016-10-17 08:40:42Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.441
2016-10-17 08:19:28Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2016-10-17 08:15:31Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.323
2016-10-16 19:52:22Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.394
2016-10-16 19:49:34Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.339
2016-10-16 18:57:50Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-10-16 18:06:48Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.441
2016-10-16 17:18:03Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-10-16 17:08:16Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.512
2016-10-16 15:41:50Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.544
2016-10-16 15:34:42Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.489
2016-10-16 14:00:27Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.725
2016-10-16 13:44:21Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.481
2016-10-16 10:21:00Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2016-10-16 09:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.205
2016-10-16 07:32:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.378
2016-10-16 07:07:47Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.504
2016-10-16 06:04:06Download fileVert, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.583
2016-10-15 19:54:24Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.481
2016-10-15 19:20:47Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.307
2016-10-15 18:16:17Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.347
2016-10-15 17:34:09Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.733
2016-10-15 15:23:33Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.363
2016-10-15 15:23:07Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.323
2016-10-15 13:20:37Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.339
2016-10-15 11:16:20Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.378
2016-10-15 08:01:21Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.567
2016-10-15 06:46:57Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.307
2016-10-15 06:08:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.173
2016-10-15 01:13:23Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.347
2016-10-14 23:20:06Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.599
2016-10-14 21:33:15Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.363
2016-10-14 19:56:03Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.386
2016-10-14 19:54:49Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.567
2016-10-14 19:53:58Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.315
2016-10-14 16:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.449
2016-10-14 14:03:27Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.315
2016-10-14 13:00:42Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.567
2016-10-14 12:49:17Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2016-10-14 08:52:59Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.402
2016-10-14 07:21:50Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.394
2016-10-13 23:43:59Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.591
2016-10-13 20:20:44Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.749
2016-10-13 20:07:21Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.457
2016-10-13 19:46:17Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.323
2016-10-13 11:23:45Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-10-13 09:18:09Download fileTran, Tran Peak-0.812, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.899
2016-10-13 06:49:57Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2016-10-13 01:54:15Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.544
2016-10-12 22:44:36Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.843
2016-10-12 21:09:24Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.434
2016-10-12 18:43:51Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2016-10-12 18:42:23Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.678
2016-10-11 20:52:59Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.378
2016-10-11 00:30:23Download fileVert, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.670
2016-10-10 16:48:31Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.370
2016-10-10 14:12:47Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.315
2016-10-10 00:31:53Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.497
2016-10-09 23:12:43Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.315
2016-10-09 10:08:22Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.355
2016-10-09 07:15:17Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2016-10-08 22:11:52Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.323
2016-10-08 15:40:35Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.307
2016-10-07 21:00:58Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.473
2016-10-07 18:18:40Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.315
2016-10-07 11:55:30Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.378
2016-10-07 00:06:49Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.355
2016-10-06 13:42:25Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.307
2016-10-06 13:29:22Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.591
2016-10-06 09:54:16Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.512
2016-10-06 09:48:27Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.528
2016-10-05 23:26:29Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.315
2016-10-05 21:41:48Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.331
2016-10-05 20:18:49Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.386
2016-10-05 15:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.835
2016-10-05 06:58:16Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.567
2016-10-04 21:04:55Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.402
2016-10-04 18:46:53Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.315
2016-10-04 16:56:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.300
2016-10-04 15:03:44Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.347
2016-10-04 12:53:50Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.213
2016-10-03 03:37:47Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.434
2016-10-03 00:32:13Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.363
2016-10-02 21:09:02Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.307
2016-10-02 21:07:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.300
2016-10-02 13:23:36Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.418
2016-10-02 08:25:02Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.339
2016-10-02 08:19:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.292
2016-10-02 08:16:11Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.323
2016-10-02 08:16:11Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.323
2016-10-02 00:45:58Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.449
2016-10-01 14:26:14Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.686
2016-10-01 13:53:06Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.189
2016-10-01 11:27:14Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.765
2016-10-01 10:46:23Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.126
2016-10-01 08:12:24Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.150
2016-10-01 07:24:58Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.370
2016-09-30 21:25:24Download fileVert, Tran Peak-1.395, Long Peak-1.892, Vert Peak-1.986
2016-09-30 20:55:46Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.694
2016-09-29 20:06:56Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.426
2016-09-29 17:54:51Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.441
2016-09-29 09:11:37Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.323
2016-09-29 07:34:10Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.355
2016-09-28 12:48:53Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.489
2016-09-27 16:48:33Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.504
2016-09-26 05:54:50Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.394
2016-09-25 17:42:28Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.347
2016-09-24 21:36:26Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2016-09-24 19:34:19Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.323
2016-09-23 20:17:39Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.504
2016-09-23 20:14:40Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.394
2016-09-23 17:49:56Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.481
2016-09-23 17:13:11Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.260
2016-09-20 13:45:03Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.615
2016-09-20 12:26:04Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2016-09-17 21:16:59Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.370
2016-09-16 17:01:37Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.292
2016-09-15 20:37:38Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.363
2016-09-15 19:21:02Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.307
2016-09-14 06:59:25Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.449
2016-09-13 22:31:52Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.347
2016-09-13 22:08:10Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.370
2016-09-12 19:40:44Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.331
2016-09-12 18:36:02Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.426
2016-09-12 15:51:51Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2016-09-12 08:58:55Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.465
2016-09-11 11:43:18Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.229
2016-09-08 22:03:35Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.583
2016-09-07 18:04:50Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.544
2016-09-07 17:09:25Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.213
2016-09-07 17:09:00Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.378
2016-09-07 17:08:50Download fileLong, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.166
2016-09-07 07:37:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.292
2016-09-05 19:26:52Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.449
2016-09-04 11:18:32Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-09-04 07:48:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.244
2016-09-04 07:43:54Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.441
2016-09-04 07:28:29Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.891
2016-09-03 08:06:27Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.252
2016-09-03 08:05:55Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.134
2016-09-02 18:25:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.402
2016-09-02 17:57:07Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2016-09-01 06:45:09Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.229
2016-08-31 20:39:31Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.355
2016-08-31 20:39:00Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.331
2016-08-31 20:37:29Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.284
2016-08-30 21:32:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.268
2016-08-29 19:58:10Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2016-08-28 10:23:12Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.205
2016-08-26 10:59:29Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.441
2016-08-26 10:30:06Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.426
2016-08-26 06:12:21Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.520
2016-08-24 13:12:40Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.268
2016-08-24 13:12:18Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.323
2016-08-22 19:08:59Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.370
2016-08-22 18:55:40Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.441
2016-08-22 13:17:54Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.497
2016-08-22 12:59:12Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.615
2016-08-22 07:48:16Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.370
2016-08-21 20:31:54Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.307
2016-08-21 20:23:14Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.370
2016-08-21 18:27:59Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.512
2016-08-21 18:02:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.158
2016-08-21 18:01:40Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.158
2016-08-21 11:52:59Download fileLong, Tran Peak-1.545, Long Peak-1.206, Vert Peak-0.528
2016-08-20 16:37:50Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.315
2016-08-19 19:24:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.284
2016-08-17 19:11:35Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.252
2016-08-15 19:57:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.229
2016-08-15 19:56:38Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.434
2016-08-15 00:37:46Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.434
2016-08-14 19:39:36Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.268
2016-08-14 17:16:15Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.370
2016-08-14 00:51:21Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.315
2016-08-13 21:40:34Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.828
2016-08-13 21:16:38Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.465
2016-08-13 18:10:55Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.229
2016-08-12 16:09:43Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.512
2016-08-11 18:11:51Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.449
2016-08-10 20:53:57Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.473
2016-08-10 20:53:13Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.315
2016-08-09 18:37:39Download fileTran, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.859
2016-08-09 18:35:40Download fileTran, Tran Peak-4.642, Long Peak-4.548, Vert Peak-4.745
2016-08-09 18:07:23Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.969, Vert Peak-1.056
2016-08-09 16:13:34Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.189
2016-08-09 16:12:48Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.276
2016-08-09 14:59:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.079
2016-08-09 12:16:48Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.197
2016-08-09 12:16:43Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.189
2016-08-09 12:11:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.087
2016-08-08 21:25:18Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.394
2016-08-06 20:38:42Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.583
2016-08-06 20:33:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.213
2016-08-06 20:09:21Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.213
2016-08-06 15:37:33Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.410
2016-08-06 14:42:29Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.268
2016-08-05 15:10:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.189
2016-08-05 14:51:48Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.268
2016-08-05 14:51:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.134
2016-08-05 14:51:15Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.221
2016-08-05 14:50:43Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.347
2016-08-05 14:50:15Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.567
2016-08-05 14:50:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.355
2016-08-05 14:48:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.110
2016-08-05 14:48:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.166
2016-08-05 14:47:49Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.457
2016-08-05 14:40:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.087
2016-08-05 14:40:28Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.197
2016-08-05 14:40:22Download fileLong, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.292
2016-08-05 14:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.166
2016-08-05 14:37:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.284
2016-08-05 14:36:09Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.441
2016-08-05 10:09:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.260
2016-08-05 10:09:29Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.213
2016-08-04 19:50:14Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.441
2016-08-04 14:59:42Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.142
2016-08-03 20:36:09Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.615
2016-08-03 19:29:10Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.394
2016-08-03 07:54:07Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2016-08-02 20:14:41Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.575
2016-08-02 10:50:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.449
2016-08-02 06:18:48Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.473
2016-08-02 06:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.441
2016-08-01 07:43:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.221
2016-07-30 11:58:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.079
2016-07-30 11:43:40Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.631
2016-07-30 00:14:07Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2016-07-29 19:20:08Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.528
2016-07-29 19:17:58Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.386
2016-07-29 18:08:31Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.339
2016-07-29 18:05:47Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2016-07-29 18:05:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.158
2016-07-29 18:04:15Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.394
2016-07-29 18:03:55Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.229
2016-07-29 18:03:26Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.150
2016-07-29 18:02:50Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.867
2016-07-29 17:52:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.158
2016-07-29 17:51:52Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.449
2016-07-29 17:45:52Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.694
2016-07-29 17:45:33Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.363
2016-07-29 17:45:14Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.166
2016-07-29 17:45:08Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.331
2016-07-29 17:26:05Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.197
2016-07-29 17:25:58Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.378
2016-07-29 17:24:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.284
2016-07-29 17:23:38Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.205
2016-07-28 19:36:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.166
2016-07-28 07:42:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.158
2016-07-27 19:39:56Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.347
2016-07-27 19:15:52Download fileTran, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.812
2016-07-27 19:15:01Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.426
2016-07-27 17:25:53Download fileLong, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.197
2016-07-27 17:22:33Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.441
2016-07-27 16:04:59Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.489
2016-07-25 21:09:13Download fileVert, Tran Peak-0.796, Long Peak-1.096, Vert Peak-1.111
2016-07-24 14:13:04Download fileVert, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.694
2016-07-24 14:11:24Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.749
2016-07-23 18:21:02Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.126
2016-07-23 18:19:18Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.394
2016-07-23 14:33:33Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.481
2016-07-21 18:29:58Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.457
2016-07-21 18:22:43Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.426
2016-07-21 18:09:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.276
2016-07-21 18:08:30Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.205
2016-07-21 15:21:31Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.307
2016-07-21 08:44:45Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.126
2016-07-21 08:41:42Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.339
2016-07-21 06:07:33Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.378
2016-07-18 07:10:46Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.449
2016-07-17 06:27:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.134
2016-07-16 18:33:51Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.292
2016-07-14 07:10:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.300
2016-07-13 19:27:07Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.363
2016-07-13 19:14:10Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.804
2016-07-13 19:02:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.181
2016-07-13 07:29:59Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.623
2016-07-13 07:29:38Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.284
2016-07-11 06:30:27Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2016-07-10 19:53:54Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.497
2016-07-10 18:59:09Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.520
2016-07-10 18:57:05Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.465
2016-07-10 18:55:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.300
2016-07-10 12:43:25Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.441
2016-07-10 08:05:16Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.197
2016-07-10 08:04:51Download fileVert, Tran Peak-1.671, Long Peak-2.554, Vert Peak-1.584
2016-07-10 08:04:25Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.260
2016-07-10 08:03:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.197
2016-07-10 08:02:55Download fileVert, Tran Peak-1.009, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.788
2016-07-10 08:02:55Download fileVert, Tran Peak-1.009, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.788
2016-07-10 08:01:07Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.236
2016-07-10 08:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.260
2016-07-10 08:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.883, Long Peak-1.285, Vert Peak-0.646
2016-07-10 07:59:57Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.221
2016-07-10 07:59:43Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.134
2016-07-10 07:59:35Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.221
2016-07-10 07:59:30Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.292
2016-07-10 07:58:52Download fileTran, Tran Peak-1.143, Long Peak-1.261, Vert Peak-1.301
2016-07-10 07:58:27Download fileVert, Tran Peak-1.829, Long Peak-1.844, Vert Peak-1.986
2016-07-10 07:58:09Download fileVert, Tran Peak-1.584, Long Peak-0.591, Vert Peak-1.017
2016-07-10 07:57:55Download fileLong, Tran Peak-0.993, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.962
2016-07-10 07:57:37Download fileTran, Tran Peak-2.711, Long Peak-3.563, Vert Peak-2.751
2016-07-10 07:57:18Download fileLong, Tran Peak-3.500, Long Peak-4.256, Vert Peak-2.372
2016-07-10 07:57:18Download fileLong, Tran Peak-3.500, Long Peak-4.256, Vert Peak-2.372
2016-07-10 07:57:18Download fileLong, Tran Peak-3.500, Long Peak-4.256, Vert Peak-2.372
2016-07-10 07:56:43Download fileLong, Tran Peak-2.365, Long Peak-2.617, Vert Peak-3.239
2016-07-10 07:56:43Download fileLong, Tran Peak-2.365, Long Peak-2.617, Vert Peak-3.239
2016-07-10 07:56:27Download fileLong, Tran Peak-1.624, Long Peak-1.293, Vert Peak-1.970
2016-07-10 07:56:21Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.323
2016-07-10 07:56:13Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.229
2016-07-08 07:51:07Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.355
2016-07-07 18:19:35Download fileLong, Tran Peak-0.891, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.867
2016-07-07 18:16:35Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.489
2016-07-07 18:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.441
2016-07-07 18:11:31Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.205
2016-07-07 18:09:55Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.236
2016-07-07 18:06:04Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.236
2016-07-06 07:15:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.268
2016-07-06 07:08:21Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.181
2016-07-06 07:04:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2016-07-05 08:21:36Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.410
2016-07-03 14:06:42Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.339
2016-07-02 16:16:24Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.426
2016-07-02 15:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.386
2016-07-02 15:32:37Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.670
2016-07-02 15:21:06Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.946, Vert Peak-0.922
2016-07-02 15:19:03Download fileVert, Tran Peak-4.784, Long Peak-5.470, Vert Peak-5.383
2016-07-02 15:17:54Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.339
2016-07-01 17:45:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.260
2016-06-26 21:16:09Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.386
2016-06-25 11:38:01Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.370
2016-06-24 20:59:27Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.315
2016-06-24 20:58:54Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.678
2016-06-24 19:33:31Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.126
2016-06-22 18:02:00Download fileTran, Tran Peak-1.214, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.772
2016-06-22 18:01:35Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.386
2016-06-22 18:01:24Download fileTran, Tran Peak-0.812, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.512
2016-06-21 13:41:19Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.142
2016-06-21 13:37:45Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.276
2016-06-21 13:36:43Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.402
2016-06-21 13:33:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.205
2016-06-17 19:48:02Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.631
2016-06-17 19:46:54Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.394
2016-06-16 21:30:31Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.331
2016-06-16 20:24:10Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.166
2016-06-16 20:24:01Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.110
2016-06-16 20:21:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.126
2016-06-16 20:20:23Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.292
2016-06-16 20:20:13Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.481
2016-06-16 07:51:23Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.347
2016-06-15 18:09:43Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.426
2016-06-15 16:36:38Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.331
2016-06-15 08:40:18Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.292
2016-06-13 21:19:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.260
2016-06-13 14:27:18Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2016-06-13 14:17:46Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.292
2016-06-13 14:16:22Download fileVert, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.560
2016-06-13 14:14:27Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.449
2016-06-13 14:13:58Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.181
2016-06-12 21:41:03Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.449
2016-06-12 20:55:07Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.189
2016-06-12 20:54:47Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2016-06-12 15:35:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.197
2016-06-12 15:34:44Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.370
2016-06-12 15:34:33Download fileTran, Tran Peak-0.891, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.386
2016-06-12 15:33:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.244
2016-06-12 15:33:41Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.528
2016-06-12 15:32:26Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.481
2016-06-12 15:32:18Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.544
2016-06-12 14:58:57Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.347
2016-06-12 13:37:07Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.197
2016-06-12 13:26:07Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-1.245, Vert Peak-1.103
2016-06-12 13:22:05Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.284
2016-06-12 13:21:45Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.363
2016-06-12 13:21:33Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.323
2016-06-12 13:21:16Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.441
2016-06-12 13:21:07Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.331
2016-06-12 13:20:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.118
2016-06-12 13:10:30Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.481
2016-06-12 13:07:45Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.843
2016-06-12 13:04:05Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.307
2016-06-12 12:45:54Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.355
2016-06-12 12:44:06Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.252
2016-06-12 12:43:40Download fileLong, Tran Peak-0.843, Long Peak-1.143, Vert Peak-1.033
2016-06-12 12:43:32Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.686
2016-06-12 12:43:29Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.292
2016-06-12 12:43:25Download fileTran, Tran Peak-1.159, Long Peak-0.599, Vert Peak-1.293
2016-06-12 12:43:18Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.181
2016-06-12 12:43:08Download fileVert, Tran Peak-0.812, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.418
2016-06-12 12:42:57Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.252
2016-06-12 12:42:39Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.134
2016-06-12 12:42:34Download fileLong, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.158
2016-06-12 12:41:07Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.205
2016-06-12 12:13:44Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.181
2016-06-12 12:11:41Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.457
2016-06-12 12:06:13Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.591
2016-06-12 12:03:10Download fileVert, Tran Peak-0.993, Long Peak-3.255, Vert Peak-2.751
2016-06-12 12:02:03Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2016-06-12 11:58:31Download fileTran, Tran Peak-1.285, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.504
2016-06-12 11:58:02Download fileTran, Tran Peak-1.096, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.386
2016-06-12 11:57:31Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.197
2016-06-12 11:55:00Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.150
2016-06-12 11:35:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.197
2016-06-12 11:35:13Download fileVert, Tran Peak-1.245, Long Peak-1.332, Vert Peak-1.773
2016-06-12 11:34:45Download fileVert, Tran Peak-1.237, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.568
2016-06-12 11:34:36Download fileVert, Tran Peak-0.678, Long Peak-1.033, Vert Peak-1.245
2016-06-12 11:34:33Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.268
2016-06-12 11:32:46Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.166
2016-06-12 11:32:30Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.268
2016-06-12 11:32:19Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.244
2016-06-12 11:31:51Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-1.190, Vert Peak-0.402
2016-06-12 11:30:45Download fileVert, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.906
2016-06-12 11:27:25Download fileVert, Tran Peak-0.686, Long Peak-1.143, Vert Peak-1.072
2016-06-12 11:18:32Download fileLong, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.189
2016-06-12 11:16:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.300
2016-06-12 11:16:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.331
2016-06-12 11:16:12Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.205
2016-06-12 11:15:53Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.363
2016-06-12 11:15:42Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.284
2016-06-12 11:15:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.229
2016-06-12 11:15:33Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.347
2016-06-12 11:15:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.205
2016-06-12 11:15:16Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.315
2016-06-12 11:15:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.347
2016-06-12 11:14:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.268
2016-06-12 11:14:43Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.386
2016-06-12 11:14:36Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.323
2016-06-12 11:14:24Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.457
2016-06-12 11:14:20Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.260
2016-06-12 11:14:15Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.331
2016-06-12 11:14:09Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.339
2016-06-12 11:14:00Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.536
2016-06-12 11:13:44Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.512
2016-06-12 11:13:39Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.292
2016-06-12 11:09:29Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.489
2016-06-12 11:08:12Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.205
2016-06-12 10:54:54Download fileLong, Tran Peak-0.977, Long Peak-1.474, Vert Peak-0.173
2016-06-12 10:54:30Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.118
2016-06-12 10:54:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.221
2016-06-12 10:54:14Download fileVert, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.544
2016-06-12 10:54:10Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.150
2016-06-12 10:54:02Download fileLong, Tran Peak-2.971, Long Peak-2.349, Vert Peak-0.930
2016-06-12 10:53:54Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.402
2016-06-12 10:53:37Download fileLong, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.323
2016-06-12 10:53:22Download fileTran, Tran Peak-1.206, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.300
2016-06-12 10:53:18Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.229
2016-06-12 10:53:11Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.087
2016-06-12 10:52:18Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.268
2016-06-12 10:52:08Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.197
2016-06-12 10:51:12Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.977, Vert Peak-0.875
2016-06-12 10:50:58Download fileLong, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.402
2016-06-12 10:50:46Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.954, Vert Peak-0.835
2016-06-12 10:50:42Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.567
2016-06-12 10:48:50Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.173
2016-06-12 10:48:36Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.166
2016-06-12 10:48:30Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.213
2016-06-12 10:48:25Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.189
2016-06-12 10:48:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.158
2016-06-12 10:47:44Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.370
2016-06-12 10:47:32Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.213
2016-06-12 10:47:21Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.252
2016-06-12 10:47:14Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.347
2016-06-12 10:46:57Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.504
2016-06-12 10:46:54Download fileVert, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.378
2016-06-12 10:46:50Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.221
2016-06-12 10:46:30Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.189
2016-06-12 10:44:43Download fileVert, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.331
2016-06-12 10:41:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.189
2016-06-12 09:30:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.142
2016-06-11 21:37:02Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.386
2016-06-11 16:46:21Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.363
2016-06-11 14:42:38Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2016-06-11 14:39:43Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.197
2016-06-11 14:38:27Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.307
2016-06-11 14:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.489
2016-06-11 13:04:30Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2016-06-10 20:58:45Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.434
2016-06-09 22:25:53Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.410
2016-06-09 22:17:38Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.473
2016-06-09 15:52:56Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.197
2016-06-09 15:52:52Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.205
2016-06-09 15:52:45Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.449
2016-06-09 15:52:32Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.765
2016-06-09 15:52:25Download fileTran, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.300
2016-06-09 15:52:22Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.307
2016-06-09 15:52:18Download fileLong, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2016-06-09 15:51:56Download fileVert, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.993, Vert Peak-1.198
2016-06-09 15:51:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.189
2016-06-09 15:51:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.205
2016-06-09 15:51:17Download fileTran, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.126
2016-06-09 15:50:43Download fileTran, Tran Peak-0.851, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.749
2016-06-09 15:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.347
2016-06-09 15:50:31Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.457
2016-06-09 15:50:24Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.544
2016-06-09 15:50:19Download fileTran, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2016-06-09 15:50:13Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.378
2016-06-09 15:50:08Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.102
2016-06-09 15:50:00Download fileVert, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.694
2016-06-09 15:49:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.236
2016-06-09 07:21:04Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.315
2016-06-08 19:09:45Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.449
2016-06-07 19:33:19Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.307
2016-06-07 07:48:24Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.142
2016-06-06 05:35:03Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.544
2016-06-05 23:24:40Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.504
2016-06-05 21:44:38Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.520
2016-06-05 02:02:38Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.339
2016-06-03 21:46:28Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.465
2016-06-03 21:03:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.394
2016-06-03 20:39:05Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.339
2016-06-02 19:32:03Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.276
2016-06-02 09:36:48Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.315
2016-06-01 17:36:49Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.300
2016-06-01 17:36:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.126
2016-06-01 17:35:18Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.749
2016-06-01 17:34:41Download fileVert, Tran Peak-3.468, Long Peak-4.288, Vert Peak-6.258
2016-06-01 17:34:25Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-1.088, Vert Peak-1.269
2016-06-01 17:34:12Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-1.143, Vert Peak-0.473
2016-06-01 17:33:31Download fileVert, Tran Peak-2.593, Long Peak-1.245, Vert Peak-3.965
2016-06-01 17:33:31Download fileVert, Tran Peak-2.593, Long Peak-1.245, Vert Peak-3.965
2016-06-01 17:33:31Download fileVert, Tran Peak-2.593, Long Peak-1.245, Vert Peak-3.965
2016-06-01 17:33:31Download fileVert, Tran Peak-2.593, Long Peak-1.245, Vert Peak-3.965
2016-06-01 17:33:31Download fileVert, Tran Peak-2.593, Long Peak-1.245, Vert Peak-3.965
2016-06-01 17:33:25Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2016-06-01 17:33:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.166
2016-06-01 17:33:00Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.142
2016-06-01 17:32:53Download fileTran, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2016-06-01 17:32:41Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.118
2016-06-01 17:32:37Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.268
2016-06-01 17:32:25Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.213
2016-06-01 17:32:17Download fileVert, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.583
2016-06-01 17:32:09Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.150
2016-06-01 17:31:35Download fileVert, Tran Peak-1.033, Long Peak-1.584, Vert Peak-1.671
2016-06-01 17:31:35Download fileVert, Tran Peak-1.033, Long Peak-1.584, Vert Peak-1.671
2016-06-01 17:31:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.181
2016-06-01 17:31:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.158
2016-06-01 17:30:53Download fileLong, Tran Peak-0.631, Long Peak-1.434, Vert Peak-0.741
2016-06-01 17:30:39Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.276
2016-06-01 17:30:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.197
2016-06-01 17:29:53Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.276
2016-05-31 21:01:11Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.615
2016-05-31 21:00:27Download fileTran, Tran Peak-0.741, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.205
2016-05-31 21:00:10Download fileVert, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.662
2016-05-31 20:59:57Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.370
2016-05-31 20:59:41Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.323
2016-05-31 20:59:07Download fileVert, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.323
2016-05-31 20:58:43Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.158
2016-05-31 20:58:19Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.386
2016-05-31 20:55:41Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.150
2016-05-31 20:55:13Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.465
2016-05-31 20:55:02Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.370
2016-05-31 20:54:47Download fileVert, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.434
2016-05-31 20:42:47Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.347
2016-05-31 20:42:06Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.631
2016-05-31 20:42:01Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.520
2016-05-31 20:41:36Download fileVert, Tran Peak-0.883, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.426
2016-05-31 20:40:57Download fileVert, Tran Peak-1.411, Long Peak-1.151, Vert Peak-0.780
2016-05-31 20:40:57Download fileVert, Tran Peak-1.411, Long Peak-1.151, Vert Peak-0.780
2016-05-31 20:40:39Download fileLong, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.300
2016-05-31 20:40:36Download fileTran, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.181
2016-05-31 20:40:27Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.142
2016-05-31 20:40:04Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.300
2016-05-31 20:39:51Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.323
2016-05-31 20:39:46Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.386
2016-05-31 20:39:35Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.418
2016-05-31 20:39:18Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.355
2016-05-31 20:39:12Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.394
2016-05-31 20:38:59Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.536
2016-05-31 20:38:31Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.300
2016-05-31 20:38:21Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.315
2016-05-31 20:38:15Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.378
2016-05-31 20:37:44Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.370
2016-05-31 20:37:30Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.252
2016-05-31 20:37:14Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.355
2016-05-31 20:36:46Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.378
2016-05-31 20:36:32Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.591
2016-05-31 19:34:15Download fileVert, Tran Peak-1.017, Long Peak-0.528, Vert Peak-2.081
2016-05-31 19:34:07Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.788, Vert Peak-1.088
2016-05-31 19:34:04Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.315
2016-05-31 19:30:44Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.370
2016-05-31 19:30:39Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.441
2016-05-31 19:30:36Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.244
2016-05-31 19:30:17Download fileLong, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.252
2016-05-31 19:30:00Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.504
2016-05-31 19:29:45Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.292
2016-05-31 19:29:09Download fileVert, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.646
2016-05-31 19:28:50Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.481
2016-05-31 19:28:36Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.205
2016-05-31 19:28:33Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.426
2016-05-31 19:28:22Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2016-05-31 19:28:17Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.339
2016-05-31 19:28:05Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.678
2016-05-31 19:27:58Download fileLong, Tran Peak-1.498, Long Peak-1.143, Vert Peak-1.632
2016-05-31 19:27:22Download fileLong, Tran Peak-0.820, Long Peak-1.135, Vert Peak-1.143
2016-05-31 19:26:39Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.426
2016-05-31 19:24:17Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.331
2016-05-31 19:24:04Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.386
2016-05-31 19:23:56Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.339
2016-05-31 19:23:32Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.410
2016-05-31 19:23:27Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.457
2016-05-31 19:23:20Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.402
2016-05-31 19:23:13Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.339
2016-05-31 19:23:01Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.418
2016-05-31 19:22:56Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.473
2016-05-31 19:22:48Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.449
2016-05-31 19:22:38Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.591
2016-05-31 19:22:18Download fileVert, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.891
2016-05-31 19:22:04Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.812
2016-05-31 19:21:53Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.812
2016-05-31 19:21:36Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.922
2016-05-31 19:21:23Download fileVert, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.741
2016-05-31 19:21:13Download fileVert, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.851
2016-05-31 19:21:04Download fileLong, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.662
2016-05-31 19:20:28Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.638
2016-05-31 19:20:23Download fileTran, Tran Peak-0.741, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.694
2016-05-31 19:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.694
2016-05-31 19:20:07Download fileVert, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.638
2016-05-31 19:19:30Download fileVert, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.370, Vert Peak-1.040
2016-05-31 19:19:21Download fileTran, Tran Peak-0.867, Long Peak-0.418, Vert Peak-1.127
2016-05-31 19:19:11Download fileVert, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.402, Vert Peak-1.048
2016-05-31 19:19:10Download fileVert, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.063
2016-05-31 19:18:45Download fileTran, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.102
2016-05-31 19:18:33Download fileVert, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.063
2016-05-31 19:18:22Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.079
2016-05-31 19:18:07Download fileVert, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.355, Vert Peak-1.025
2016-05-31 19:18:01Download fileVert, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.434, Vert Peak-1.230
2016-05-31 19:17:48Download fileVert, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.497, Vert Peak-1.371
2016-05-31 19:17:38Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.355, Vert Peak-1.033
2016-05-31 19:17:21Download fileVert, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.993
2016-05-31 19:17:11Download fileVert, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.489, Vert Peak-1.198
2016-05-31 19:16:56Download fileVert, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.347, Vert Peak-1.277
2016-05-31 19:16:39Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.615
2016-05-31 19:16:31Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.851
2016-05-31 19:16:20Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.922
2016-05-31 19:16:09Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.946
2016-05-31 19:15:55Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.481
2016-05-31 19:15:47Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.520
2016-05-31 19:15:37Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.560
2016-05-31 19:15:22Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.426
2016-05-31 19:15:15Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.434
2016-05-31 19:15:07Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.410
2016-05-31 19:14:47Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.638, Vert Peak-1.324
2016-05-31 19:14:35Download fileVert, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.457, Vert Peak-1.458
2016-05-31 19:14:23Download fileVert, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.520, Vert Peak-1.111
2016-05-31 19:14:03Download fileVert, Tran Peak-0.946, Long Peak-0.623, Vert Peak-1.726
2016-05-31 19:13:56Download fileVert, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.418, Vert Peak-1.592
2016-05-31 19:13:41Download fileVert, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.962, Vert Peak-1.356
2016-05-31 19:13:32Download fileTran, Tran Peak-1.505, Long Peak-0.599, Vert Peak-1.978
2016-05-31 19:13:23Download fileTran, Tran Peak-2.097, Long Peak-0.473, Vert Peak-2.246
2016-05-31 19:13:11Download fileTran, Tran Peak-2.168, Long Peak-1.033, Vert Peak-2.648
2016-05-31 19:13:06Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.938
2016-05-31 19:12:54Download fileTran, Tran Peak-1.513, Long Peak-0.607, Vert Peak-2.562
2016-05-31 19:12:39Download fileLong, Tran Peak-1.639, Long Peak-0.694, Vert Peak-2.562
2016-05-31 19:12:28Download fileTran, Tran Peak-1.450, Long Peak-0.567, Vert Peak-2.286
2016-05-31 19:12:22Download fileTran, Tran Peak-1.710, Long Peak-0.906, Vert Peak-2.491
2016-05-31 19:12:10Download fileVert, Tran Peak-1.545, Long Peak-0.599, Vert Peak-2.104
2016-05-28 21:37:15Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.394
2016-05-28 20:13:50Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.473
2016-05-27 21:41:07Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.355
2016-05-27 07:49:32Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.528
2016-05-26 19:50:52Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.339
2016-05-26 14:55:39Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.638
2016-05-26 14:54:22Download fileVert, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.835
2016-05-26 14:53:06Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.363
2016-05-26 14:49:15Download fileTran, Tran Peak-1.521, Long Peak-1.773, Vert Peak-1.821
2016-05-26 13:26:25Download fileVert, Tran Peak-7.401, Long Peak-6.723, Vert Peak-4.918
2016-05-26 13:21:30Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.394
2016-05-26 13:09:15Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-1.505, Vert Peak-1.332
2016-05-26 08:06:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.268
2016-05-25 18:13:48Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.307
2016-05-25 07:48:44Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-1.096, Vert Peak-0.977
2016-05-25 07:48:26Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-1.608, Vert Peak-1.490
2016-05-25 07:47:32Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.465
2016-05-25 07:35:03Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.804
2016-05-25 07:33:18Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.662
2016-05-25 07:33:12Download fileVert, Tran Peak-0.457, Long Peak-1.371, Vert Peak-1.230
2016-05-25 07:32:49Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.733
2016-05-25 07:32:39Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.528
2016-05-25 07:32:21Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-1.356, Vert Peak-1.245
2016-05-25 07:32:10Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.370
2016-05-25 07:22:16Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-1.088, Vert Peak-0.930
2016-05-25 07:21:56Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-1.222, Vert Peak-1.001
2016-05-25 07:21:45Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.528
2016-05-25 07:21:38Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-1.293, Vert Peak-1.135
2016-05-25 07:13:08Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.686
2016-05-25 07:13:03Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-1.245, Vert Peak-1.033
2016-05-25 07:12:02Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.914, Vert Peak-0.749
2016-05-25 07:11:49Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-2.286, Vert Peak-1.978
2016-05-24 21:20:59Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.418
2016-05-24 20:47:57Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.307
2016-05-24 06:57:15Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2016-05-22 22:17:58Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.567
2016-05-22 09:16:59Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2016-05-20 06:37:17Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.489
2016-05-18 06:22:09Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-1.222, Vert Peak-0.977
2016-05-17 19:24:50Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.378
2016-05-16 22:29:00Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.402
2016-05-16 07:52:06Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.363
2016-05-15 21:51:55Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.347
2016-05-15 21:43:48Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.410
2016-05-15 21:38:08Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.725
2016-05-15 19:14:19Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.339
2016-05-15 17:57:58Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2016-05-14 21:43:17Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.402
2016-05-14 21:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.820
2016-05-14 20:37:30Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.418
2016-05-14 20:23:38Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.244
2016-05-14 20:23:12Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.300
2016-05-14 20:23:02Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.410
2016-05-14 20:22:29Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.418
2016-05-14 20:22:07Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.300
2016-05-14 20:21:25Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.158
2016-05-12 21:53:04Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.307
2016-05-12 17:08:05Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.221
2016-05-12 14:44:13Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.150
2016-05-12 14:44:02Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.102
2016-05-12 14:43:20Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.173
2016-05-12 14:42:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.205
2016-05-12 14:42:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.142
2016-05-12 14:41:49Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.244
2016-05-12 14:41:31Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.197
2016-05-12 14:40:55Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.236
2016-05-12 14:38:45Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.134
2016-05-12 14:38:21Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.307
2016-05-12 14:38:16Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2016-05-12 14:37:59Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.126
2016-05-12 14:37:05Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.244
2016-05-12 14:36:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2016-05-12 14:36:48Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.158
2016-05-12 14:36:42Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.197
2016-05-12 14:33:38Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.189
2016-05-12 14:33:33Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.221
2016-05-12 14:33:17Download fileVert, Tran Peak-1.017, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.386
2016-05-12 14:33:11Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.260
2016-05-12 14:32:45Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.244
2016-05-12 14:31:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.095
2016-05-12 14:31:20Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2016-05-12 14:29:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.173
2016-05-12 14:29:43Download fileTran, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.765, Vert Peak-1.064
2016-05-12 14:29:30Download fileVert, Tran Peak-1.017, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.725
2016-05-12 13:24:04Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.331
2016-05-12 07:53:02Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.142
2016-05-12 03:03:20Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2016-05-11 21:26:49Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.741
2016-05-11 21:10:58Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.426
2016-05-10 22:27:49Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.441
2016-05-10 22:27:14Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.497
2016-05-10 22:19:35Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.544
2016-05-10 16:58:44Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-1.001, Vert Peak-0.946
2016-05-10 05:00:07Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.449
2016-05-09 21:31:32Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.441
2016-05-09 09:08:19Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.481
2016-05-08 21:50:55Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.504
2016-05-08 20:16:36Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2016-05-08 15:17:19Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.804
2016-05-08 15:13:06Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.796
2016-05-08 15:10:55Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.631
2016-05-08 15:06:36Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.457
2016-05-06 21:51:35Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.394
2016-05-06 21:11:38Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.418
2016-05-05 08:59:57Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.457
2016-05-05 04:50:32Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2016-05-04 17:54:31Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.835, Vert Peak-0.709
2016-05-04 14:00:45Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.946, Vert Peak-0.780
2016-05-04 08:40:15Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.497
2016-05-04 02:52:38Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.465
2016-05-03 14:29:08Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.914, Vert Peak-0.835
2016-05-03 07:48:27Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.394
2016-05-03 07:43:37Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.402
2016-05-02 13:32:44Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-1.253, Vert Peak-1.182
2016-05-02 07:11:06Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.386
2016-05-01 22:40:28Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.473
2016-05-01 22:37:58Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2016-05-01 22:34:40Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.654
2016-05-01 22:12:52Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.307
2016-05-01 21:32:23Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.717
2016-05-01 17:05:38Download fileLong, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.236
2016-05-01 17:00:34Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.142
2016-05-01 16:53:56Download fileVert, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.355
2016-05-01 16:53:51Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.150
2016-05-01 16:53:41Download fileVert, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.370
2016-05-01 16:53:28Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.418
2016-05-01 16:45:46Download fileVert, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.867
2016-05-01 16:45:21Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.268
2016-05-01 16:44:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.229
2016-05-01 16:43:45Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.386
2016-05-01 16:43:34Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.134
2016-05-01 16:43:26Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.189
2016-05-01 16:43:09Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.812, Vert Peak-1.151
2016-05-01 16:43:02Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.221
2016-05-01 16:42:53Download fileVert, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.528, Vert Peak-1.048
2016-05-01 16:42:40Download fileVert, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.741
2016-05-01 16:42:18Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.512
2016-05-01 16:42:00Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.370
2016-05-01 16:41:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.236
2016-05-01 16:33:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.095
2016-05-01 15:01:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.181
2016-05-01 14:42:05Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.662
2016-05-01 14:40:57Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.315
2016-05-01 14:37:19Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.835, Vert Peak-1.111
2016-05-01 14:36:58Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.686
2016-05-01 14:33:33Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.189
2016-05-01 14:32:27Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.284
2016-05-01 14:31:58Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.087
2016-05-01 14:30:41Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2016-05-01 14:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.079
2016-04-30 20:54:40Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.410
2016-04-30 10:32:21Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.772
2016-04-30 04:39:49Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.709
2016-04-30 01:30:06Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.497
2016-04-29 14:14:35Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-1.056, Vert Peak-1.048
2016-04-29 07:58:19Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.662
2016-04-28 21:50:07Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2016-04-28 08:26:19Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.355
2016-04-27 21:58:06Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.623
2016-04-27 21:15:33Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.607
2016-04-27 21:13:38Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.694
2016-04-27 20:37:35Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.465
2016-04-27 18:45:48Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.189
2016-04-27 17:29:07Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.434
2016-04-26 20:54:57Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.449
2016-04-26 20:29:32Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.449
2016-04-26 09:22:10Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.394
2016-04-26 08:58:17Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.481
2016-04-26 06:12:20Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.504
2016-04-26 02:40:53Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.331
2016-04-26 02:31:34Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.331
2016-04-26 02:28:23Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.497
2016-04-26 02:24:51Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.772
2016-04-26 02:09:19Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.489
2016-04-26 02:06:09Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.575
2016-04-26 02:03:44Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.552
2016-04-26 02:03:36Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.323
2016-04-26 02:03:09Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.323
2016-04-26 02:02:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.189
2016-04-26 02:01:52Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.307
2016-04-26 02:01:48Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.355
2016-04-26 01:57:59Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.725
2016-04-26 01:54:59Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.339
2016-04-26 01:53:35Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.418
2016-04-26 01:49:17Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.812
2016-04-26 01:47:23Download fileVert, Tran Peak-1.174, Long Peak-1.915, Vert Peak-1.695
2016-04-26 01:47:17Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.741
2016-04-26 01:46:43Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.733
2016-04-26 01:45:18Download fileTran, Tran Peak-1.482, Long Peak-0.962, Vert Peak-1.103
2016-04-26 01:07:10Download fileVert, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.765
2016-04-25 23:36:18Download fileVert, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.859
2016-04-25 23:32:51Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.449
2016-04-25 23:27:51Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.307
2016-04-25 23:26:50Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.426
2016-04-25 23:25:26Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.512
2016-04-25 23:24:24Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.481
2016-04-25 23:22:30Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.615
2016-04-25 21:54:44Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.591
2016-04-25 05:56:04Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2016-04-24 17:59:52Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.402
2016-04-24 17:54:42Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.315
2016-04-24 12:43:31Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.828
2016-04-24 12:37:48Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.678
2016-04-23 22:15:42Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.646
2016-04-23 12:24:35Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.489
2016-04-23 02:32:27Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.465
2016-04-22 20:43:47Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.441
2016-04-22 20:33:39Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.378
2016-04-22 10:35:54Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-1.261, Vert Peak-1.096
2016-04-22 08:05:27Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.434
2016-04-21 23:25:36Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.378
2016-04-21 15:55:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.158
2016-04-21 15:52:48Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.260
2016-04-21 15:52:45Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.434
2016-04-21 15:52:31Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.173
2016-04-21 15:52:23Download fileLong, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.355
2016-04-21 15:52:17Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.465
2016-04-21 15:52:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.173
2016-04-21 15:51:47Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.268
2016-04-21 15:51:33Download fileTran, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.536
2016-04-21 15:51:26Download fileVert, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.394
2016-04-21 15:51:17Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.276
2016-04-21 15:51:09Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.347
2016-04-21 15:51:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.158
2016-04-21 07:06:11Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.418
2016-04-20 21:28:35Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.473
2016-04-20 21:13:38Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.378
2016-04-20 15:22:35Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.339
2016-04-20 15:14:33Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.323
2016-04-20 14:55:46Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.370
2016-04-20 08:17:46Download fileLong, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.063
2016-04-20 08:17:16Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.528
2016-04-19 21:03:14Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.709
2016-04-18 21:10:34Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.599
2016-04-18 21:10:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.300
2016-04-18 20:24:35Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.544
2016-04-18 18:37:31Download fileVert, Tran Peak-1.900, Long Peak-1.978, Vert Peak-1.553
2016-04-18 17:41:27Download fileLong, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.378
2016-04-18 17:36:09Download fileVert, Tran Peak-0.662, Long Peak-1.695, Vert Peak-2.231
2016-04-18 17:35:36Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.331
2016-04-18 17:35:20Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.292
2016-04-18 17:35:10Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.363
2016-04-18 17:34:58Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.339
2016-04-18 17:34:28Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.355
2016-04-18 08:34:26Download fileVert, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.339
2016-04-18 08:13:29Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.300
2016-04-18 08:13:20Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.544
2016-04-18 08:13:06Download fileTran, Tran Peak-1.009, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2016-04-18 08:12:50Download fileTran, Tran Peak-3.019, Long Peak-1.151, Vert Peak-0.985
2016-04-18 08:12:44Download fileLong, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.252
2016-04-18 08:12:16Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.434
2016-04-18 08:11:52Download fileTran, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.244
2016-04-18 08:11:43Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.426
2016-04-18 08:11:29Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.276
2016-04-18 08:11:00Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.536
2016-04-18 08:10:51Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.181
2016-04-18 08:10:11Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.969, Vert Peak-1.395
2016-04-18 08:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.071
2016-04-18 08:09:45Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.268
2016-04-18 08:09:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.260
2016-04-18 08:09:18Download fileTran, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.244
2016-04-18 08:09:07Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2016-04-18 08:08:59Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.331
2016-04-18 08:08:35Download fileVert, Tran Peak-0.906, Long Peak-1.190, Vert Peak-1.419
2016-04-18 08:08:18Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.962
2016-04-18 08:07:58Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.631
2016-04-18 08:07:46Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.229
2016-04-18 08:07:38Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.378
2016-04-18 08:06:58Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.473
2016-04-18 08:06:53Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.355
2016-04-18 08:06:24Download fileTran, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.071
2016-04-18 08:06:19Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.110
2016-04-18 08:05:53Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.363
2016-04-18 08:05:48Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.489
2016-04-18 08:05:43Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.378
2016-04-18 08:00:41Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.370
2016-04-18 07:59:28Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.315
2016-04-18 07:59:20Download fileVert, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.418
2016-04-18 07:50:18Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.575
2016-04-18 07:48:17Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.166
2016-04-17 05:02:43Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.394
2016-04-14 07:10:23Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.339
2016-04-12 16:38:37Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.481
2016-04-12 07:35:39Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.434
2016-04-12 04:49:35Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.465
2016-04-11 20:09:59Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.418
2016-04-11 16:01:15Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.536
2016-04-10 16:02:26Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.473
2016-04-10 15:55:26Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.528
2016-04-10 15:52:32Download fileVert, Tran Peak-0.631, Long Peak-1.545, Vert Peak-1.387
2016-04-09 10:38:26Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.631
2016-04-09 08:56:53Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.339
2016-04-08 20:03:17Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.347
2016-04-08 10:47:31Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.426
2016-04-08 08:07:20Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.315
2016-04-08 07:49:09Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.615
2016-04-08 06:19:46Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.292
2016-04-07 22:22:03Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.418
2016-04-07 22:20:44Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.504
2016-04-07 19:52:14Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.347
2016-04-07 19:51:56Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.300
2016-04-07 19:51:45Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.560
2016-04-07 19:51:21Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.410
2016-04-07 19:49:00Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.536
2016-04-07 19:48:44Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.347
2016-04-07 04:26:57Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.292
2016-04-06 22:09:06Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.662
2016-04-05 23:38:19Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.607
2016-04-05 09:54:47Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.426
2016-04-05 07:27:22Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.473
2016-04-04 22:44:11Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2016-04-04 21:09:39Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-1.009, Vert Peak-0.906
2016-04-04 13:57:54Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.497
2016-04-04 13:57:50Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.623
2016-04-04 13:15:47Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.489
2016-04-03 19:06:41Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-1.206, Vert Peak-0.686
2016-04-03 14:06:06Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.441
2016-04-02 22:15:57Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.465
2016-04-02 22:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.300
2016-04-02 11:30:28Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.300
2016-04-02 07:30:05Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.315
2016-04-02 05:45:46Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2016-04-02 01:14:55Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.631
2016-04-01 22:50:35Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.307
2016-03-31 08:58:59Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.402
2016-03-31 08:58:29Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.489
2016-03-31 04:49:00Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.347
2016-03-30 21:26:58Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.418
2016-03-30 17:00:18Download fileVert, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.071
2016-03-30 17:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.079
2016-03-30 16:59:42Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.489
2016-03-30 10:28:04Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.307
2016-03-30 09:38:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.166
2016-03-30 09:38:16Download fileVert, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.512
2016-03-29 18:26:52Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.473
2016-03-29 18:26:30Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.512
2016-03-29 18:26:19Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.536
2016-03-29 18:26:10Download fileTran, Tran Peak-1.395, Long Peak-0.757, Vert Peak-1.529
2016-03-29 18:25:55Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.638
2016-03-29 18:25:49Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.441
2016-03-29 18:25:07Download fileVert, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.749
2016-03-29 18:25:00Download fileVert, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.859, Vert Peak-1.734
2016-03-29 18:24:34Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.434
2016-03-29 18:23:59Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.205
2016-03-29 09:28:26Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.307
2016-03-29 09:28:11Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.323
2016-03-28 13:37:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.126
2016-03-27 19:53:31Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2016-03-26 20:10:42Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.323
2016-03-26 19:58:19Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2016-03-26 04:53:55Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.394
2016-03-25 21:58:48Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.434
2016-03-25 13:59:20Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.268
2016-03-24 23:33:49Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.465
2016-03-24 20:01:09Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.449
2016-03-24 19:53:26Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.363
2016-03-24 19:10:22Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.402
2016-03-24 02:01:43Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.410
2016-03-21 19:25:50Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.504
2016-03-20 16:50:54Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.150
2016-03-20 14:20:06Download fileLong, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.465
2016-03-20 14:19:22Download fileTran, Tran Peak-0.993, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.709
2016-03-20 14:18:11Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.173
2016-03-20 13:39:18Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.394
2016-03-20 13:18:51Download fileLong, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.938, Vert Peak-0.536
2016-03-20 13:18:36Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.181
2016-03-20 10:51:14Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.142
2016-03-20 10:50:35Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.378
2016-03-20 10:50:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.418
2016-03-20 10:50:22Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.370
2016-03-20 10:50:15Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.489
2016-03-20 10:49:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.205
2016-03-20 10:49:28Download fileLong, Tran Peak-0.875, Long Peak-1.111, Vert Peak-1.040
2016-03-19 19:23:57Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.583
2016-03-19 18:50:19Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2016-03-19 17:36:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.197
2016-03-19 17:35:24Download fileLong, Tran Peak-0.654, Long Peak-1.001, Vert Peak-0.985
2016-03-19 17:35:14Download fileVert, Tran Peak-1.214, Long Peak-0.339, Vert Peak-1.001
2016-03-19 17:35:03Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.583
2016-03-19 17:34:58Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.315
2016-03-19 17:34:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.284
2016-03-19 17:34:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2016-03-19 17:34:23Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.236
2016-03-19 17:34:16Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.363
2016-03-19 13:26:30Download fileLong, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.701
2016-03-19 13:25:55Download fileVert, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.307
2016-03-19 13:25:44Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.402
2016-03-19 13:01:11Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.615
2016-03-19 13:01:01Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.347
2016-03-19 12:31:02Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.796
2016-03-19 12:30:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.678
2016-03-19 12:15:40Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2016-03-19 12:15:35Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.512
2016-03-19 12:15:23Download fileTran, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.725
2016-03-19 12:15:13Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.386
2016-03-19 12:04:05Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.567
2016-03-19 12:01:09Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.662
2016-03-19 06:08:01Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.315
2016-03-19 06:04:50Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.370
2016-03-18 21:10:10Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.331
2016-03-18 20:46:15Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.449
2016-03-18 20:09:37Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.489
2016-03-18 06:46:53Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.307
2016-03-17 17:31:14Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2016-03-16 19:31:27Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.315
2016-03-16 19:15:23Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2016-03-16 19:03:20Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.457
2016-03-16 18:41:41Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.694
2016-03-16 16:38:32Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.158
2016-03-16 16:37:55Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.370
2016-03-16 16:37:50Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.504
2016-03-16 16:37:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.284
2016-03-16 16:37:33Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.355
2016-03-16 16:37:27Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.166
2016-03-16 16:36:46Download fileTran, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.150
2016-03-16 16:36:35Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.355
2016-03-16 16:36:32Download fileVert, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.875, Vert Peak-1.695
2016-03-15 19:30:38Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.426
2016-03-15 15:54:50Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.355
2016-03-15 06:47:02Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.497
2016-03-14 19:56:13Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.402
2016-03-14 18:56:57Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.339
2016-03-14 18:47:45Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.323
2016-03-14 18:47:02Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.402
2016-03-13 19:30:50Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.749
2016-03-13 13:05:11Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.575
2016-03-13 12:55:06Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.331
2016-03-13 09:06:45Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.489
2016-03-13 07:38:30Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.631
2016-03-13 05:21:16Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.378
2016-03-12 17:32:33Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.307
2016-03-12 08:21:13Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.363
2016-03-11 19:45:07Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.386
2016-03-11 03:32:15Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.410
2016-03-10 21:40:39Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.709
2016-03-10 08:08:03Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.347
2016-03-09 07:29:47Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.402
2016-03-08 19:47:50Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.331
2016-03-07 19:30:50Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.497
2016-03-06 05:44:14Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.315
2016-03-05 18:18:08Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.307
2016-03-05 10:13:02Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.150
2016-03-04 18:33:45Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2016-03-03 17:39:28Download fileVert, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.607
2016-03-03 17:39:21Download fileTran, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.733
2016-03-01 08:15:04Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.489
2016-03-01 07:37:10Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.701
2016-02-29 20:30:31Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.457
2016-02-29 18:45:28Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.355
2016-02-28 23:35:48Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2016-02-28 23:35:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.205
2016-02-28 18:58:12Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.465
2016-02-27 19:49:38Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.323
2016-02-26 18:47:14Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.473
2016-02-26 18:36:27Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.560
2016-02-25 19:28:10Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2016-02-25 18:53:28Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.473
2016-02-25 16:46:33Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.284
2016-02-25 16:46:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.166
2016-02-25 09:35:42Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.394
2016-02-24 23:09:38Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.386
2016-02-24 19:59:55Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.402
2016-02-24 18:46:42Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.457
2016-02-24 12:31:38Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.497
2016-02-23 08:03:28Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.331
2016-02-22 20:36:12Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.449
2016-02-22 20:35:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.300
2016-02-22 20:35:14Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.434
2016-02-22 10:03:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.229
2016-02-21 21:32:14Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.465
2016-02-20 22:32:37Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.410
2016-02-20 20:00:10Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.441
2016-02-20 17:49:20Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.307
2016-02-20 05:46:01Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2016-02-19 23:21:07Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.457
2016-02-19 18:56:39Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.765
2016-02-19 18:35:45Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.828
2016-02-18 20:00:35Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.441
2016-02-18 18:50:12Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.465
2016-02-18 18:07:35Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.370
2016-02-18 07:33:57Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.473
2016-02-18 07:21:36Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.363
2016-02-17 19:55:01Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.489
2016-02-17 19:53:07Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.638
2016-02-17 19:07:40Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.497
2016-02-17 19:03:24Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.465
2016-02-17 17:44:49Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.465
2016-02-16 20:54:46Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.812
2016-02-16 19:48:10Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-1.001, Vert Peak-0.946
2016-02-16 07:05:34Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2016-02-16 06:51:34Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.347
2016-02-16 06:50:33Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.497
2016-02-16 05:04:04Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.363
2016-02-16 00:39:57Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.347
2016-02-15 19:46:57Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.520
2016-02-15 19:26:28Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.867
2016-02-15 19:04:51Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.229
2016-02-14 10:02:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.102
2016-02-14 10:02:03Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.134
2016-02-14 07:16:48Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.363
2016-02-13 21:19:54Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.339
2016-02-13 20:41:35Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.638
2016-02-13 19:57:46Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-1.143, Vert Peak-1.072
2016-02-13 19:53:45Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-1.119, Vert Peak-1.080
2016-02-13 18:59:33Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.489
2016-02-13 18:22:08Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.528
2016-02-13 14:28:34Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.355
2016-02-13 10:07:12Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.489
2016-02-12 20:44:48Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2016-02-12 19:10:01Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.512
2016-02-12 07:21:29Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.315
2016-02-12 06:19:52Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2016-02-11 23:56:07Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.378
2016-02-11 19:38:56Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.418
2016-02-11 18:36:28Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.867
2016-02-11 17:11:02Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.426
2016-02-11 07:16:10Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.402
2016-02-11 05:36:38Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.410
2016-02-11 03:27:56Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.363
2016-02-10 20:01:38Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.402
2016-02-10 19:59:25Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.701
2016-02-10 19:13:05Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.891
2016-02-10 19:08:38Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-1.056, Vert Peak-0.985
2016-02-10 09:38:17Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.394
2016-02-09 20:13:06Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.599
2016-02-09 18:35:53Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.780
2016-02-09 10:27:43Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.370
2016-02-09 07:19:03Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.434
2016-02-09 07:01:01Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.544
2016-02-09 06:57:33Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.765
2016-02-09 04:34:38Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.473
2016-02-09 04:32:46Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.434
2016-02-09 01:25:28Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.307
2016-02-08 21:17:25Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.339
2016-02-08 19:55:27Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.544
2016-02-08 19:52:32Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.434
2016-02-08 18:59:08Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.567
2016-02-08 13:54:55Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.623
2016-02-08 10:04:01Download fileLong, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.378
2016-02-08 09:25:56Download fileLong, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.528
2016-02-08 09:25:47Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.268
2016-02-08 07:22:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.339
2016-02-08 07:21:12Download fileLong, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.512
2016-02-08 07:17:10Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.173
2016-02-08 07:17:06Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.284
2016-02-08 07:15:28Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.410
2016-02-08 06:53:46Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.323
2016-02-08 03:52:24Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-1.261, Vert Peak-1.096
2016-02-07 21:35:49Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2016-02-07 19:41:50Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.631
2016-02-07 18:01:31Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.504
2016-02-07 08:05:04Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.347
2016-02-07 07:34:29Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2016-02-06 19:11:14Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.497
2016-02-06 19:04:22Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.434
2016-02-06 17:57:37Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.457
2016-02-05 22:10:04Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.441
2016-02-05 22:05:42Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.489
2016-02-05 21:37:01Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.418
2016-02-05 21:35:03Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.544
2016-02-05 21:14:04Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.583
2016-02-05 20:19:05Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.434
2016-02-05 19:55:54Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.355
2016-02-05 19:09:01Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.370
2016-02-05 17:49:20Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.370
2016-02-05 13:37:06Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.331
2016-02-05 13:08:54Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.536
2016-02-05 06:58:54Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.489
2016-02-04 20:00:16Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.504
2016-02-04 19:23:53Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.370
2016-02-04 18:16:25Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.307
2016-02-04 05:58:40Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.457
2016-02-03 19:53:06Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.307
2016-02-03 19:52:24Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.465
2016-02-03 05:19:06Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.323
2016-02-02 18:43:41Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-02-02 17:57:36Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.520
2016-02-02 02:55:20Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.552
2016-02-01 21:27:16Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.331
2016-02-01 19:01:37Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2016-02-01 07:27:41Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.363
2016-02-01 06:11:43Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.386
2016-02-01 03:14:24Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-1.056, Vert Peak-1.033
2016-02-01 00:08:30Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.741
2016-02-01 00:08:20Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.315
2016-01-31 19:34:36Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.355
2016-01-31 18:28:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.347
2016-01-31 17:57:56Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.323
2016-01-31 08:36:25Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.418
2016-01-31 07:04:24Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.394
2016-01-31 06:33:54Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.434
2016-01-30 21:44:39Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.662
2016-01-30 20:18:39Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.544
2016-01-30 19:23:13Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.504
2016-01-30 18:11:37Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.473
2016-01-30 15:50:45Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.331
2016-01-29 22:22:06Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.307
2016-01-29 19:55:40Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.370
2016-01-29 19:23:33Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.370
2016-01-29 11:25:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.142
2016-01-28 21:45:21Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.394
2016-01-28 21:08:46Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.678
2016-01-28 19:40:10Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.520
2016-01-28 19:10:05Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.323
2016-01-28 13:46:58Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.757
2016-01-28 10:15:09Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.741
2016-01-28 10:13:37Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.339
2016-01-27 20:27:45Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.347
2016-01-27 20:07:29Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.378
2016-01-27 19:55:35Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.363
2016-01-27 18:09:22Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.315
2016-01-27 13:41:04Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.441
2016-01-27 06:27:13Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.520
2016-01-27 05:38:03Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.347
2016-01-26 20:24:55Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2016-01-26 10:01:29Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.465
2016-01-26 07:34:54Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.331
2016-01-26 06:27:05Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.536
2016-01-26 06:09:41Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.504
2016-01-26 00:11:59Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.567
2016-01-25 19:16:33Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.323
2016-01-25 18:52:23Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.567
2016-01-25 18:17:49Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.615
2016-01-25 18:03:27Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.670
2016-01-25 12:46:31Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.599
2016-01-25 06:59:15Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.355
2016-01-25 06:04:53Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.315
2016-01-25 05:21:02Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.804
2016-01-24 19:29:25Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.363
2016-01-24 18:42:58Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.465
2016-01-24 18:09:01Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.575
2016-01-24 07:20:35Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.481
2016-01-23 19:29:08Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.307
2016-01-23 07:32:45Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.402
2016-01-23 06:54:04Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.394
2016-01-23 06:37:51Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.449
2016-01-23 06:17:14Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.363
2016-01-22 18:58:36Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.512
2016-01-22 04:46:41Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.331
2016-01-22 04:39:54Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.717
2016-01-21 23:26:08Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.615
2016-01-21 20:50:18Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.497
2016-01-21 20:10:18Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.347
2016-01-21 20:08:22Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.473
2016-01-21 19:30:08Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.473
2016-01-21 18:26:34Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.378
2016-01-20 18:35:48Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.481
2016-01-20 17:59:29Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.441
2016-01-20 17:49:31Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.567
2016-01-19 22:03:19Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.599
2016-01-19 19:51:34Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.410
2016-01-19 08:41:30Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.307
2016-01-18 20:52:16Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.410
2016-01-18 20:48:47Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.520
2016-01-18 20:25:27Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.552
2016-01-18 20:07:15Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.607
2016-01-18 19:46:10Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.654
2016-01-18 18:32:11Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.394
2016-01-18 09:04:49Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.418
2016-01-18 06:22:10Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.465
2016-01-18 06:20:08Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2016-01-18 02:46:54Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.315
2016-01-18 00:18:24Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.489
2016-01-17 20:13:11Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.426
2016-01-17 19:07:41Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.591
2016-01-16 19:05:56Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2016-01-16 17:41:00Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.394
2016-01-16 15:31:19Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.323
2016-01-16 11:31:38Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.512
2016-01-16 11:11:53Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.969, Vert Peak-0.930
2016-01-16 06:19:58Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.355
2016-01-15 21:12:36Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.883
2016-01-15 21:03:01Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.394
2016-01-15 20:12:39Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-1.001, Vert Peak-0.843
2016-01-15 18:20:51Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.465
2016-01-15 17:16:00Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.449
2016-01-15 08:23:55Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.434
2016-01-14 22:43:55Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.394
2016-01-14 19:31:56Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.615
2016-01-13 20:02:09Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2016-01-13 17:57:01Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.434
2016-01-13 17:07:38Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.567
2016-01-13 08:29:21Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.946, Vert Peak-0.977
2016-01-13 08:28:50Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.315
2016-01-12 17:04:25Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.772
2016-01-12 12:49:10Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.355
2016-01-12 09:05:40Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.575
2016-01-12 06:58:46Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.307
2016-01-10 20:22:48Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2016-01-10 20:14:21Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.497
2016-01-10 19:27:36Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.575
2016-01-10 18:04:30Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.418
2016-01-10 04:25:08Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.370
2016-01-09 19:35:24Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2016-01-09 19:09:07Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.552
2016-01-09 07:09:05Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.599
2016-01-08 19:20:16Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.363
2016-01-08 18:57:42Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.370
2016-01-08 17:37:58Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.646
2016-01-08 10:32:57Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.331
2016-01-08 08:53:22Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.765
2016-01-07 22:31:06Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.418
2016-01-07 22:08:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.599
2016-01-07 19:34:25Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2016-01-07 18:05:25Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.497
2016-01-07 17:53:47Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.512
2016-01-07 17:52:50Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.363
2016-01-07 06:40:12Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.323
2016-01-06 19:54:43Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.497
2016-01-06 19:11:39Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.481
2016-01-06 11:08:48Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.662
2016-01-06 07:01:35Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.410
2016-01-06 06:39:34Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.481
2016-01-05 21:19:29Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.307
2016-01-05 18:32:44Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.662
2016-01-05 13:45:40Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.757
2016-01-05 13:45:34Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.339
2016-01-04 18:33:18Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.394
2016-01-04 18:10:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.567
2016-01-04 07:20:28Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.402
2016-01-03 20:32:01Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.323
2016-01-03 20:08:59Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.434
2016-01-03 17:08:52Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.323
2016-01-03 14:26:39Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.954
2016-01-03 06:34:12Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.544
2016-01-03 03:55:45Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.347
2016-01-03 00:59:35Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.363
2016-01-02 09:18:55Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-1.103, Vert Peak-1.009
2016-01-02 08:18:14Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.560
2016-01-02 08:06:26Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-1.033, Vert Peak-0.993
2016-01-02 08:05:00Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.355
2016-01-02 07:49:44Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.607
2016-01-01 07:44:41Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.465
2016-01-01 06:11:46Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.441
2015-12-31 17:50:25Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.410
2015-12-31 17:47:23Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.426
2015-12-31 17:23:16Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.552
2015-12-31 09:53:45Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.520
2015-12-30 21:09:26Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.481
2015-12-30 19:59:40Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.615
2015-12-30 19:33:53Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.583
2015-12-30 19:02:27Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.615
2015-12-30 18:51:59Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.323
2015-12-30 18:06:34Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.544
2015-12-30 16:21:20Download fileVert, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.749
2015-12-30 16:18:04Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.323
2015-12-30 10:50:09Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.378
2015-12-30 10:03:01Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.615
2015-12-29 23:24:53Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.504
2015-12-29 23:15:52Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.386
2015-12-29 19:44:41Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.686
2015-12-29 19:32:06Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.631
2015-12-29 14:14:52Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2015-12-29 14:14:15Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.615
2015-12-29 12:21:35Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2015-12-29 09:20:02Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2015-12-29 06:07:34Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.355
2015-12-29 01:29:56Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.339
2015-12-28 22:42:13Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.615
2015-12-28 22:33:16Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.646
2015-12-28 17:00:51Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.426
2015-12-28 04:27:30Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.717
2015-12-27 21:41:15Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.434
2015-12-27 18:13:20Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.631
2015-12-27 17:42:37Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.591
2015-12-27 17:15:48Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.394
2015-12-27 16:40:26Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.473
2015-12-27 07:50:47Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.315
2015-12-26 19:12:15Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.370
2015-12-26 18:33:20Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.449
2015-12-26 17:25:44Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.812
2015-12-26 09:02:43Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.386
2015-12-26 07:51:36Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2015-12-25 20:55:57Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.331
2015-12-25 17:43:37Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.307
2015-12-25 07:49:10Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.355
2015-12-25 06:11:38Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.402
2015-12-25 02:17:45Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2015-12-25 02:02:44Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.441
2015-12-25 01:58:33Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.394
2015-12-25 01:58:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.252
2015-12-25 01:58:03Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.670
2015-12-25 01:57:06Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.363
2015-12-25 01:56:22Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.489
2015-12-25 01:55:20Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.544
2015-12-24 18:53:36Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.599
2015-12-24 18:25:55Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.583
2015-12-24 18:10:47Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-1.151, Vert Peak-1.072
2015-12-24 17:18:19Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.370
2015-12-24 15:49:46Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.457
2015-12-24 13:20:30Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2015-12-24 13:10:47Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.638
2015-12-24 12:21:42Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2015-12-24 11:05:53Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.575
2015-12-24 08:48:29Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.394
2015-12-24 08:47:27Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.544
2015-12-24 08:46:59Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.307
2015-12-24 08:46:38Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.339
2015-12-24 08:46:33Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.323
2015-12-24 08:46:27Download fileVert, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.292, Vert Peak-1.080
2015-12-24 08:38:05Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.292
2015-12-24 08:36:01Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.142
2015-12-24 08:35:45Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.189
2015-12-24 08:35:21Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.536
2015-12-24 08:35:16Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.512
2015-12-24 08:35:08Download fileVert, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.623
2015-12-24 08:34:56Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.520
2015-12-24 08:33:42Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.363
2015-12-24 08:22:42Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.300
2015-12-24 08:21:38Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.473
2015-12-24 08:21:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.300
2015-12-24 08:17:57Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.189
2015-12-24 08:17:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.205
2015-12-24 08:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.181
2015-12-24 08:17:33Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.426
2015-12-24 08:14:19Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.441
2015-12-24 08:13:33Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.307
2015-12-24 08:13:04Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.591
2015-12-24 05:35:15Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.741
2015-12-24 05:18:24Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.899
2015-12-23 19:57:10Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.426
2015-12-23 19:53:13Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.575
2015-12-23 18:13:48Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.504
2015-12-23 18:11:54Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.370
2015-12-23 13:47:24Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.315
2015-12-23 08:15:47Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.315
2015-12-23 08:02:06Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.244
2015-12-23 07:49:15Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.394
2015-12-23 07:03:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.520
2015-12-23 01:25:33Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.134
2015-12-22 20:37:38Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.457
2015-12-22 19:11:34Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.473
2015-12-22 17:11:33Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.315
2015-12-22 07:45:16Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.828
2015-12-22 06:31:17Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.552
2015-12-22 05:16:06Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.331
2015-12-21 20:05:47Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.355
2015-12-21 20:04:48Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.378
2015-12-21 19:56:26Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.370
2015-12-21 19:23:43Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.174
2015-12-21 19:21:21Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.883
2015-12-21 17:24:42Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.899
2015-12-21 09:19:29Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.307
2015-12-21 03:15:26Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.560
2015-12-20 19:30:10Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.473
2015-12-20 19:28:01Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.757
2015-12-20 18:47:01Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.733
2015-12-20 18:42:33Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.552
2015-12-20 17:56:29Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.615
2015-12-20 17:50:50Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.489
2015-12-20 17:35:43Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.473
2015-12-20 08:57:11Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.236
2015-12-19 19:53:50Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.662
2015-12-19 19:44:59Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-1.096, Vert Peak-1.056
2015-12-19 18:16:39Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.339
2015-12-19 16:07:05Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.205
2015-12-19 12:09:45Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.772
2015-12-19 06:53:50Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.607
2015-12-19 06:19:22Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2015-12-19 03:31:10Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.615
2015-12-19 01:01:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.205
2015-12-18 20:30:27Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.512
2015-12-18 19:51:27Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.575
2015-12-18 19:44:40Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.307
2015-12-18 19:40:50Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.418
2015-12-18 19:38:44Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.441
2015-12-18 19:34:03Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.528
2015-12-18 19:22:45Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.457
2015-12-18 18:40:06Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.465
2015-12-18 18:25:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.567
2015-12-18 17:51:25Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.378
2015-12-18 17:32:38Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.465
2015-12-18 17:31:13Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.323
2015-12-18 17:25:18Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.339
2015-12-18 17:20:17Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.497
2015-12-18 10:23:01Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.410
2015-12-18 07:45:07Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.449
2015-12-18 07:42:45Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.197
2015-12-18 06:00:49Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.457
2015-12-18 05:56:41Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.607
2015-12-17 19:38:41Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.725
2015-12-17 17:29:23Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.567
2015-12-17 07:56:44Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.315
2015-12-17 07:35:23Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.410
2015-12-17 05:53:26Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.418
2015-12-16 21:57:25Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.158
2015-12-16 20:13:55Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.457
2015-12-16 19:08:46Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.441
2015-12-16 18:33:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.205
2015-12-16 17:45:44Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.694
2015-12-16 03:31:53Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.347
2015-12-15 20:01:20Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.694
2015-12-15 18:56:47Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.363
2015-12-15 18:48:52Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-1.111, Vert Peak-1.040
2015-12-15 18:36:11Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.449
2015-12-15 18:18:54Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.575
2015-12-15 18:06:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.765
2015-12-15 08:07:50Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.370
2015-12-15 07:50:44Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.410
2015-12-15 07:45:32Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.363
2015-12-15 07:45:06Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.307
2015-12-15 07:45:00Download fileVert, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.631
2015-12-15 07:44:28Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.339
2015-12-15 06:44:04Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.386
2015-12-15 04:30:50Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.378
2015-12-15 01:13:30Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.197
2015-12-15 01:12:51Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.213
2015-12-15 01:12:39Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.378
2015-12-15 01:12:18Download fileLong, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.536
2015-12-15 01:12:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2015-12-15 01:11:56Download fileVert, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.449
2015-12-15 01:11:51Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.410
2015-12-15 01:11:42Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.638
2015-12-14 21:46:29Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.394
2015-12-14 19:11:09Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.370
2015-12-14 18:08:20Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.615
2015-12-14 17:02:56Download fileLong, Tran Peak-1.048, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.363
2015-12-14 16:51:23Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.631
2015-12-14 16:51:14Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.575
2015-12-14 16:51:06Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.307
2015-12-14 16:50:52Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.402
2015-12-14 13:33:35Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.197
2015-12-14 13:33:27Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.229
2015-12-14 13:33:10Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.268
2015-12-14 02:43:48Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.504
2015-12-14 00:00:05Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.843
2015-12-13 20:31:27Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.489
2015-12-13 19:29:21Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.347
2015-12-13 18:10:04Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.694
2015-12-13 14:10:38Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.236
2015-12-13 06:28:58Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2015-12-13 04:58:23Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.615
2015-12-13 04:54:32Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.528
2015-12-13 04:39:00Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.851
2015-12-13 03:37:27Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.355
2015-12-13 00:38:26Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.709
2015-12-12 19:48:54Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.292
2015-12-12 19:48:44Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.181
2015-12-12 19:23:36Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.512
2015-12-12 18:06:01Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.520
2015-12-11 19:34:42Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.504
2015-12-11 19:32:11Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.418
2015-12-11 18:56:36Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.497
2015-12-11 18:55:29Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.370
2015-12-11 18:08:16Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.662
2015-12-11 17:56:59Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.489
2015-12-11 09:45:30Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.394
2015-12-11 07:19:46Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.780
2015-12-11 06:42:42Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.583
2015-12-11 00:03:42Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2015-12-10 20:54:12Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.355
2015-12-10 20:10:59Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.646
2015-12-10 20:09:43Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.670
2015-12-10 17:45:00Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2015-12-10 13:58:03Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2015-12-09 19:58:22Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.749
2015-12-09 18:37:11Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.536
2015-12-09 17:17:23Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.560
2015-12-09 10:21:42Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.418
2015-12-09 09:32:19Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.213
2015-12-09 06:59:17Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.504
2015-12-09 06:39:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.150
2015-12-08 19:55:12Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.394
2015-12-08 17:33:46Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.150
2015-12-08 17:28:24Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.457
2015-12-08 11:37:42Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.410
2015-12-08 07:00:18Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.615
2015-12-07 22:11:27Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.567
2015-12-07 21:29:55Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.370
2015-12-07 20:14:28Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2015-12-07 20:11:51Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.457
2015-12-07 19:05:22Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.441
2015-12-07 18:48:32Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.331
2015-12-07 18:36:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.197
2015-12-07 18:29:40Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.457
2015-12-07 18:26:57Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.552
2015-12-07 17:25:03Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.394
2015-12-05 20:16:40Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.426
2015-12-05 16:35:34Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.426
2015-12-05 16:34:59Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.512
2015-12-05 16:34:29Download fileVert, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.307
2015-12-05 16:34:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.355
2015-12-05 16:34:17Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.158
2015-12-05 16:33:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.244
2015-12-04 18:30:58Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.536
2015-12-04 17:42:38Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.977, Vert Peak-0.899
2015-12-04 08:23:46Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.150
2015-12-04 06:43:16Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.497
2015-12-03 20:08:38Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.434
2015-12-03 20:04:00Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.355
2015-12-03 20:03:36Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.489
2015-12-03 19:33:45Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2015-12-03 19:22:11Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.646
2015-12-03 19:19:13Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.694
2015-12-03 18:47:32Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.481
2015-12-03 18:02:51Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.504
2015-12-03 07:16:49Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.355
2015-12-02 18:34:49Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.489
2015-12-02 18:32:09Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.402
2015-12-02 18:19:16Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.520
2015-12-02 18:01:49Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.914
2015-12-02 00:44:33Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2015-12-01 18:48:53Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.567
2015-12-01 18:32:25Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.355
2015-12-01 18:00:16Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.418
2015-12-01 09:35:34Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.189
2015-12-01 09:35:00Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.323
2015-12-01 00:55:51Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.426
2015-11-30 19:42:05Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.473
2015-11-30 18:56:47Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2015-11-30 18:26:05Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.804
2015-11-30 11:18:57Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.323
2015-11-30 11:18:35Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.221
2015-11-30 07:44:57Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.646
2015-11-30 06:27:06Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.544
2015-11-30 06:01:05Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.536
2015-11-29 19:01:48Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.441
2015-11-29 18:38:03Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.410
2015-11-29 18:07:07Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.331
2015-11-29 18:04:36Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.339
2015-11-29 17:31:37Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.426
2015-11-29 17:24:43Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.331
2015-11-29 16:43:26Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-1.064, Vert Peak-1.111
2015-11-29 16:43:22Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.426
2015-11-29 16:40:15Download fileVert, Tran Peak-0.701, Long Peak-1.103, Vert Peak-1.048
2015-11-29 16:33:58Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.307
2015-11-29 16:12:43Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.307
2015-11-29 16:10:21Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.623
2015-11-29 16:04:52Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.536
2015-11-29 16:04:45Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.615
2015-11-29 16:04:29Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.891
2015-11-29 16:04:23Download fileVert, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.859
2015-11-29 14:52:50Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.449
2015-11-29 14:52:45Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.355
2015-11-29 14:52:34Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.449
2015-11-29 14:44:54Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.378
2015-11-29 14:41:20Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.497
2015-11-29 14:40:23Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.315
2015-11-29 14:31:05Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.331
2015-11-29 14:31:00Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.363
2015-11-29 14:30:53Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.686
2015-11-29 14:23:17Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.355
2015-11-29 14:22:51Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.370
2015-11-29 14:20:54Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.315
2015-11-29 14:14:49Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.528
2015-11-29 14:14:30Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.347
2015-11-29 14:14:27Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.355
2015-11-29 14:14:23Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.512
2015-11-29 14:14:18Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.441
2015-11-29 14:14:09Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.772
2015-11-29 14:14:03Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.512
2015-11-29 14:13:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.512
2015-11-29 14:12:33Download fileVert, Tran Peak-1.033, Long Peak-1.584, Vert Peak-1.639
2015-11-29 14:12:12Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.386
2015-11-29 14:11:34Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.307
2015-11-29 14:11:29Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.315
2015-11-29 14:11:00Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.449
2015-11-29 14:10:43Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.591
2015-11-29 14:10:39Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.504
2015-11-29 14:10:34Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.434
2015-11-29 14:10:16Download fileVert, Tran Peak-0.772, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.466
2015-11-29 14:10:16Download fileVert, Tran Peak-0.772, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.466
2015-11-29 14:10:16Download fileVert, Tran Peak-0.772, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.466
2015-11-29 14:10:08Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.520
2015-11-29 14:10:05Download fileVert, Tran Peak-0.591, Long Peak-1.040, Vert Peak-1.048
2015-11-29 14:09:59Download fileVert, Tran Peak-0.615, Long Peak-1.017, Vert Peak-0.977
2015-11-29 14:04:57Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.441
2015-11-29 14:04:52Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.402
2015-11-29 14:03:12Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.686
2015-11-29 14:02:48Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2015-11-29 14:02:22Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.378
2015-11-29 14:02:12Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.686
2015-11-29 14:01:47Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.363
2015-11-29 14:01:32Download fileVert, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.946, Vert Peak-0.930
2015-11-29 14:01:21Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.386
2015-11-29 14:01:08Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.536
2015-11-29 14:00:42Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2015-11-29 14:00:35Download fileTran, Tran Peak-0.812, Long Peak-1.277, Vert Peak-1.206
2015-11-29 14:00:30Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.386
2015-11-29 14:00:17Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.725
2015-11-29 14:00:07Download fileVert, Tran Peak-0.891, Long Peak-1.237, Vert Peak-1.253
2015-11-29 13:53:25Download fileVert, Tran Peak-0.772, Long Peak-1.143, Vert Peak-1.167
2015-11-29 13:53:14Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.497
2015-11-29 13:52:02Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.402
2015-11-29 13:51:59Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.355
2015-11-29 13:51:50Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.394
2015-11-29 13:51:46Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.457
2015-11-29 13:50:59Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.378
2015-11-29 13:50:49Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.520
2015-11-29 13:44:48Download fileVert, Tran Peak-0.899, Long Peak-1.695, Vert Peak-1.624
2015-11-29 13:44:34Download fileVert, Tran Peak-0.875, Long Peak-1.537, Vert Peak-1.458
2015-11-29 13:44:11Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.780
2015-11-29 13:43:17Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.339
2015-11-29 13:42:56Download fileVert, Tran Peak-0.725, Long Peak-1.096, Vert Peak-1.033
2015-11-29 13:42:42Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.473
2015-11-29 13:41:28Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.560
2015-11-29 12:30:26Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.441
2015-11-29 10:10:04Download fileTran, Tran Peak-1.088, Long Peak-1.892, Vert Peak-1.742
2015-11-29 07:45:54Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.402
2015-11-29 07:45:13Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.497
2015-11-29 03:02:35Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.363
2015-11-29 03:00:00Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.449
2015-11-29 02:43:12Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.465
2015-11-29 02:41:04Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2015-11-29 02:30:11Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.473
2015-11-29 02:24:42Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.386
2015-11-29 02:23:52Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.323
2015-11-29 02:23:30Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.307
2015-11-29 02:23:19Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.347
2015-11-29 02:14:06Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.323
2015-11-29 02:11:28Download fileVert, Tran Peak-2.822, Long Peak-5.525, Vert Peak-5.044
2015-11-29 02:11:05Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.363
2015-11-29 00:50:14Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.891
2015-11-28 23:50:15Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.552
2015-11-28 23:20:05Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.528
2015-11-28 22:20:02Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.426
2015-11-28 21:10:09Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2015-11-28 19:19:39Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.410
2015-11-28 18:40:02Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.331
2015-11-28 18:21:45Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.315
2015-11-28 18:11:04Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.347
2015-11-28 17:40:22Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.410
2015-11-28 14:54:38Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.654
2015-11-28 14:54:33Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-1.040, Vert Peak-0.969
2015-11-28 14:50:31Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-1.505, Vert Peak-1.269
2015-11-28 14:50:11Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.473
2015-11-28 14:50:05Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.575
2015-11-28 14:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-2.120, Vert Peak-1.829
2015-11-28 13:01:03Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.946
2015-11-28 05:42:20Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.370
2015-11-28 05:41:32Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.560
2015-11-28 05:34:56Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.347
2015-11-28 05:33:08Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.567
2015-11-28 05:31:43Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.512
2015-11-28 05:30:06Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.607
2015-11-28 04:30:02Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.331
2015-11-27 23:30:13Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.733
2015-11-27 19:30:11Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-1.143, Vert Peak-1.119
2015-11-27 17:43:23Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.386
2015-11-27 17:42:48Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.497
2015-11-27 17:18:28Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.315
2015-11-27 15:01:39Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.394
2015-11-27 15:00:23Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.772
2015-11-27 08:10:32Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.441
2015-11-26 21:35:55Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.426
2015-11-26 19:39:25Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.560
2015-11-26 19:36:01Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.481
2015-11-26 13:44:24Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2015-11-26 11:51:38Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.654
2015-11-26 06:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.300
2015-11-26 01:09:45Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.331
2015-11-25 22:03:13Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.307
2015-11-25 17:53:04Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.402
2015-11-25 16:10:05Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.339
2015-11-25 08:15:34Download fileVert, Tran Peak-3.925, Long Peak-6.715, Vert Peak-5.714
2015-11-25 08:05:08Download fileLong, Tran Peak-4.784, Long Peak-8.150, Vert Peak-7.125
2015-11-25 07:55:06Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-1.135, Vert Peak-1.277
2015-11-25 06:19:49Download fileTran, Tran Peak-3.539, Long Peak-7.007, Vert Peak-4.997
2015-11-25 06:17:43Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.386
2015-11-25 06:14:22Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.315
2015-11-25 06:13:12Download fileTran, Tran Peak-0.899, Long Peak-1.135, Vert Peak-1.174
2015-11-24 20:37:05Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.607
2015-11-23 18:07:35Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.402
2015-11-22 18:10:22Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.473
2015-11-22 16:39:51Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.189, Vert Peak-0.457
2015-11-22 08:41:14Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2015-11-22 06:12:36Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.370
2015-11-21 18:06:01Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.410
2015-11-21 18:04:41Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.402
2015-11-21 17:31:48Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.457
2015-11-21 05:38:20Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2015-11-20 20:46:21Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.307
2015-11-20 20:35:42Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.489
2015-11-20 18:46:49Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.449
2015-11-20 18:33:04Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.355
2015-11-20 17:48:32Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.449
2015-11-20 08:23:12Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.315
2015-11-20 07:16:30Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2015-11-20 06:38:29Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.497
2015-11-19 18:35:02Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.465
2015-11-19 17:38:16Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.528
2015-11-19 08:41:16Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.418
2015-11-19 08:21:50Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.363
2015-11-19 08:17:35Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2015-11-19 06:45:22Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.378
2015-11-18 19:33:29Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.969, Vert Peak-0.891
2015-11-18 19:31:38Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.607
2015-11-18 19:02:52Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.575
2015-11-18 19:00:48Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.418
2015-11-18 10:37:00Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.355
2015-11-18 08:30:58Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.339
2015-11-18 06:57:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.126
2015-11-18 06:49:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.126
2015-11-18 03:16:36Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.095
2015-11-17 18:50:38Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.757
2015-11-17 18:48:05Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.567
2015-11-17 17:08:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.142
2015-11-17 02:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.134
2015-11-16 20:59:41Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.142
2015-11-16 19:37:51Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.560
2015-11-16 19:09:20Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.378
2015-11-16 18:15:51Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.536
2015-11-16 18:14:28Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.631
2015-11-16 17:57:50Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.497
2015-11-16 17:37:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.118
2015-11-16 17:31:12Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.323
2015-11-16 16:52:30Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.307
2015-11-16 10:10:57Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.339
2015-11-16 09:23:30Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.378
2015-11-16 09:17:36Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.583
2015-11-16 08:46:46Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.457
2015-11-16 08:42:46Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.355
2015-11-16 08:32:26Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.418
2015-11-16 08:29:23Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.347
2015-11-16 08:23:34Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.434
2015-11-16 08:20:10Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.386
2015-11-15 17:39:43Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.434
2015-11-15 08:59:07Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.497
2015-11-15 02:29:43Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.300
2015-11-14 18:20:22Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.489
2015-11-14 17:08:20Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.110
2015-11-14 17:04:11Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.229
2015-11-14 15:58:52Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.473
2015-11-14 06:21:52Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.528
2015-11-14 06:21:16Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.449
2015-11-13 21:14:53Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.307
2015-11-13 20:28:42Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.386
2015-11-13 18:59:57Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.914, Vert Peak-0.812
2015-11-13 18:43:23Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.497
2015-11-13 11:11:30Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.339
2015-11-13 07:21:22Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.323
2015-11-13 03:17:01Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.489
2015-11-12 23:35:36Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.315
2015-11-12 19:41:57Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.567
2015-11-11 20:04:40Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.110
2015-11-11 08:11:34Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.378
2015-11-11 07:53:25Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.315
2015-11-10 21:22:57Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.347
2015-11-10 21:22:03Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2015-11-10 16:54:18Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.197
2015-11-10 13:02:52Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.552
2015-11-10 02:28:39Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.307
2015-11-09 22:18:22Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.355
2015-11-09 20:32:26Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.307
2015-11-09 19:01:25Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.591
2015-11-09 18:43:56Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.465
2015-11-09 10:32:14Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.465
2015-11-08 23:53:54Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.489
2015-11-08 22:08:59Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.347
2015-11-08 20:48:27Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.678
2015-11-08 20:42:08Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.985, Vert Peak-0.906
2015-11-08 20:18:59Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.899
2015-11-08 20:15:19Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.859
2015-11-08 20:15:07Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-1.308, Vert Peak-1.167
2015-11-08 20:15:02Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-1.222, Vert Peak-1.103
2015-11-08 20:14:41Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.906
2015-11-08 19:52:55Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.434
2015-11-08 19:35:52Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.654
2015-11-08 19:20:41Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.512
2015-11-08 18:06:34Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.599
2015-11-08 16:38:56Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.173
2015-11-08 08:24:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.300
2015-11-08 01:27:04Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.323
2015-11-07 19:12:17Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.434
2015-11-07 16:07:09Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.378
2015-11-07 10:08:06Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.410
2015-11-07 05:01:40Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.331
2015-11-07 00:15:53Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.891
2015-11-06 21:17:31Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.347
2015-11-06 19:10:15Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.504
2015-11-06 18:56:45Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.520
2015-11-06 09:10:10Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.323
2015-11-05 05:42:43Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.489
2015-11-05 03:32:11Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.331
2015-11-04 19:45:24Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.418
2015-11-04 19:39:56Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.930, Vert Peak-0.851
2015-11-04 18:00:27Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.426
2015-11-03 19:42:14Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-1.088, Vert Peak-0.938
2015-11-03 19:04:52Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.323
2015-11-03 18:41:34Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.504
2015-11-03 10:25:36Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.292
2015-11-03 10:25:29Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.583
2015-11-03 10:25:22Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.583
2015-11-03 10:25:15Download fileLong, Tran Peak-1.009, Long Peak-1.080, Vert Peak-0.638
2015-11-03 10:25:12Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.662
2015-11-03 10:24:58Download fileLong, Tran Peak-1.766, Long Peak-1.174, Vert Peak-1.632
2015-11-03 10:24:54Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.536
2015-11-03 10:24:44Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.567
2015-11-03 10:24:41Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-1.269, Vert Peak-0.449
2015-11-03 10:24:23Download fileTran, Tran Peak-1.198, Long Peak-1.710, Vert Peak-2.349
2015-11-03 07:59:35Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.355
2015-11-02 20:07:45Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.536
2015-11-02 17:55:56Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.623
2015-11-02 08:24:10Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.780
2015-11-02 06:42:08Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.418
2015-11-02 00:06:41Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.378
2015-11-01 19:32:14Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.536
2015-11-01 19:17:44Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.686
2015-11-01 17:47:18Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.418
2015-11-01 01:58:02Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.402
2015-10-31 21:50:57Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.678
2015-10-31 20:36:33Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.481
2015-10-31 20:14:51Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.370
2015-10-31 18:20:02Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.520
2015-10-31 17:20:17Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.434
2015-10-31 17:20:02Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.434
2015-10-31 17:19:45Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.142
2015-10-31 11:25:16Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.370
2015-10-31 09:01:52Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.512
2015-10-31 01:38:45Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.355
2015-10-30 22:56:17Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.418
2015-10-30 19:42:34Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.465
2015-10-30 19:28:56Download fileVert, Tran Peak-0.504, Long Peak-1.568, Vert Peak-1.403
2015-10-30 17:02:19Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.544
2015-10-30 11:44:14Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.638
2015-10-30 11:43:01Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.906
2015-10-30 10:10:13Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.394
2015-10-30 08:42:51Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.418
2015-10-30 07:03:00Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.331
2015-10-30 06:13:51Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.552
2015-10-30 06:11:11Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.315
2015-10-29 23:45:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2015-10-29 23:08:18Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.662
2015-10-29 22:07:43Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.449
2015-10-29 19:54:56Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.583
2015-10-29 19:51:44Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.733
2015-10-29 19:32:27Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.355
2015-10-29 19:23:28Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.772
2015-10-29 18:33:17Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.497
2015-10-29 08:25:12Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.528
2015-10-29 00:47:01Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2015-10-28 23:24:47Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.347
2015-10-28 19:58:55Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.638
2015-10-28 10:15:52Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.631
2015-10-28 07:10:47Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.757
2015-10-26 19:51:42Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2015-10-26 19:22:29Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.646
2015-10-26 19:20:36Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.426
2015-10-26 08:19:23Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.315
2015-10-26 00:17:50Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.631
2015-10-25 19:50:27Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.355
2015-10-25 18:55:31Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.315
2015-10-25 14:30:09Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.434
2015-10-25 08:08:22Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.347
2015-10-25 07:15:52Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.717
2015-10-24 21:36:11Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.418
2015-10-24 20:54:13Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.694
2015-10-24 20:02:59Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.615
2015-10-24 19:12:54Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.504
2015-10-24 19:11:22Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.355
2015-10-24 07:09:22Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.473
2015-10-24 06:46:56Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.331
2015-10-24 05:09:13Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.363
2015-10-23 19:04:20Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.426
2015-10-15 17:36:59Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.315
2015-10-15 17:35:28Download fileLong, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.694
2015-10-15 17:35:07Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.213
2015-10-15 17:32:45Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.197
2015-10-15 17:31:38Download fileVert, Tran Peak-1.269, Long Peak-1.647, Vert Peak-1.474
2015-10-15 17:31:31Download fileTran, Tran Peak-1.190, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.851
2015-10-15 17:29:23Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.772
2015-10-15 17:28:24Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.418
2015-10-15 17:27:44Download fileLong, Tran Peak-3.145, Long Peak-2.262, Vert Peak-4.067
2015-10-14 15:39:43Download fileLong, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.449
2015-10-14 15:38:55Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.449
2015-07-21 22:02:08Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.142
2015-07-21 21:01:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.181
2015-07-20 21:54:46Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.134
2015-07-19 08:32:25Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.158
2015-07-16 15:06:59Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.307
2015-07-13 18:06:38Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.339
2015-07-13 14:39:00Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.638
2015-07-12 16:46:35Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.331
2015-07-11 12:59:53Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.575
2015-07-10 22:02:40Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.079
2015-07-10 20:26:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.229
2015-07-10 15:02:23Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.213
2015-07-10 15:01:36Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.378
2015-07-10 15:01:29Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.276
2015-07-10 15:01:19Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.181
2015-07-10 15:01:15Download fileLong, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.276
2015-07-10 15:01:10Download fileVert, Tran Peak-1.072, Long Peak-1.868, Vert Peak-0.378
2015-07-10 15:01:06Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.828
2015-07-10 15:01:01Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2015-07-10 15:00:54Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.236
2015-07-10 15:00:40Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.386
2015-07-10 15:00:36Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.166
2015-07-10 15:00:33Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.331
2015-07-10 15:00:24Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.339
2015-07-10 15:00:15Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.244
2015-07-10 15:00:08Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.181
2015-07-10 14:59:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.181
2015-07-10 14:59:52Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.213
2015-07-10 14:59:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.189
2015-07-10 14:59:37Download fileLong, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.796
2015-07-10 14:59:31Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.158
2015-07-10 14:59:28Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.126
2015-07-10 14:58:14Download fileLong, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.221
2015-07-10 14:57:27Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.158
2015-07-10 14:57:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.158
2015-07-10 14:56:58Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.126
2015-07-10 14:56:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.229
2015-07-10 14:56:30Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.252
2015-07-10 14:56:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.102
2015-07-10 14:55:07Download fileLong, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.134
2015-07-10 14:50:16Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.087
2015-07-10 14:49:38Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.102
2015-07-10 14:43:13Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.158
2015-07-08 20:11:32Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.095
2015-07-08 17:53:51Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.969, Vert Peak-0.859
2015-07-07 21:24:05Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.449
2015-07-07 08:51:01Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.520
2015-07-06 16:49:11Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.087
2015-07-06 15:07:58Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.465
2015-07-04 13:09:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.095
2015-07-04 07:45:55Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.166
2015-07-02 21:27:04Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.465
2015-07-02 20:18:05Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.394
2015-07-01 15:16:18Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.528
2015-06-28 01:33:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.087
2015-06-27 20:09:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.071
2015-06-27 20:09:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.079
2015-06-26 21:27:48Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.071
2015-06-26 16:35:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.134
2015-06-25 21:23:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.071
2015-06-20 06:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.276
2015-06-20 06:25:37Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.268
2015-06-20 06:24:31Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.284
2015-06-19 18:58:44Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.150
2015-06-19 18:54:10Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.150
2015-06-19 18:49:23Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.938
2015-06-19 18:47:18Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.181
2015-06-19 18:46:21Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.236
2015-06-19 18:44:32Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.969
2015-06-19 18:43:53Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.134
2015-06-19 18:43:35Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.528
2015-06-19 18:43:32Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.126
2015-06-19 18:43:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.095
2015-06-19 18:42:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.213
2015-06-19 18:42:01Download fileVert, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.962
2015-06-19 18:41:53Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.307
2015-06-19 18:41:28Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.583
2015-06-19 18:39:29Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.173
2015-06-19 18:39:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.118
2015-06-19 18:38:54Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.150
2015-06-19 18:38:08Download fileVert, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.638
2015-06-19 18:38:00Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.110
2015-06-19 18:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.205
2015-06-19 18:37:17Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.158
2015-06-19 18:37:00Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.229
2015-06-19 18:33:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.166
2015-06-19 18:32:58Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.197
2015-06-19 18:31:57Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.110
2015-06-19 18:31:47Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.181
2015-06-19 18:31:39Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.221
2015-06-19 18:31:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.142
2015-06-19 18:31:14Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.236
2015-06-19 18:31:08Download fileVert, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.339
2015-06-19 18:30:22Download fileLong, Tran Peak-4.422, Long Peak-3.176, Vert Peak-3.224
2015-06-19 18:30:12Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.268
2015-06-19 18:30:03Download fileLong, Tran Peak-0.946, Long Peak-0.954, Vert Peak-0.378
2015-06-19 18:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.118
2015-06-19 18:29:56Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.370
2015-06-19 18:29:47Download fileTran, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.134
2015-06-19 18:29:40Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.205
2015-06-19 18:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.173
2015-06-19 18:29:25Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.402
2015-06-19 18:29:18Download fileLong, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.512
2015-06-19 18:29:06Download fileVert, Tran Peak-1.537, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.378
2015-06-19 18:28:59Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.197
2015-06-19 18:28:55Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.315
2015-06-19 18:28:47Download fileLong, Tran Peak-1.387, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.536
2015-06-19 18:28:36Download fileTran, Tran Peak-1.561, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.709
2015-06-19 18:28:24Download fileTran, Tran Peak-3.050, Long Peak-2.152, Vert Peak-1.237
2015-06-19 18:28:20Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.150
2015-06-19 18:28:16Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.236
2015-06-19 18:28:10Download fileLong, Tran Peak-0.875, Long Peak-1.789, Vert Peak-0.504
2015-06-19 18:27:46Download fileTran, Tran Peak-5.762, Long Peak-3.728, Vert Peak-3.224
2015-06-19 18:27:46Download fileTran, Tran Peak-5.762, Long Peak-3.728, Vert Peak-3.224
2015-06-19 18:27:36Download fileTran, Tran Peak-1.072, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.552
2015-06-19 18:27:30Download fileTran, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.386
2015-06-19 04:04:10Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.166
2015-06-19 04:03:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.181
2015-06-15 19:26:44Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.142
2015-06-15 19:13:03Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.173
2015-06-13 20:27:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.126
2015-06-13 20:10:16Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.173
2015-06-13 20:06:30Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.126
2015-06-13 20:04:27Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.102
2015-06-13 20:04:23Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.166
2015-06-13 19:58:16Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.150
2015-06-13 17:20:25Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.205
2015-06-13 17:15:52Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.236
2015-06-13 17:15:45Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.189
2015-06-13 09:06:44Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.142
2015-06-07 06:30:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.079
2015-06-06 22:32:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.221
2015-06-06 19:56:49Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.158
2015-06-06 19:55:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.102
2015-06-05 22:28:04Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.166
2015-06-05 20:55:11Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.102
2015-06-04 14:26:59Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.355
2015-06-03 15:59:36Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.189
2015-06-03 15:54:48Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.236
2015-06-03 15:53:27Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.205
2015-06-03 15:52:36Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.528
2015-06-03 15:51:42Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.118
2015-06-03 15:51:00Download fileVert, Tran Peak-19.169, Long Peak-12.264, Vert Peak-61.147
2015-06-03 15:50:43Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.347
2015-06-03 15:50:38Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.276
2015-06-03 15:49:01Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.363
2015-06-03 15:48:12Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.323
2015-06-03 15:46:50Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.851
2015-06-03 15:46:47Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.307
2015-06-03 15:46:25Download fileVert, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.812, Vert Peak-1.986
2015-06-03 15:44:49Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.221
2015-06-03 15:41:10Download fileVert, Tran Peak-3.350, Long Peak-4.611, Vert Peak-7.850
2015-06-03 15:40:58Download fileTran, Tran Peak-2.885, Long Peak-2.010, Vert Peak-5.383
2015-06-03 15:40:38Download fileVert, Tran Peak-29.943, Long Peak-64.158, Vert Peak-247.883
2015-06-03 15:40:29Download fileVert, Tran Peak-28.296, Long Peak-57.088, Vert Peak-183.032
2015-06-03 15:40:22Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-1.600, Vert Peak-1.040
2015-06-03 15:40:16Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.457
2015-06-03 15:39:43Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.363
2015-06-03 15:36:17Download fileLong, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.757, Vert Peak-1.876
2015-06-03 15:35:01Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.347
2015-06-03 15:34:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.378
2015-06-03 15:34:10Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.504, Vert Peak-1.033
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-06-03 15:31:13Download fileLong, Tran Peak-194.626, Long Peak-166.669, Vert Peak-196.667
2015-05-30 23:07:38Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.244
2015-05-30 22:33:24Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.370
2015-05-30 22:19:06Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.307
2015-05-30 21:55:00Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.370
2015-05-30 21:54:44Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.339
2015-05-30 21:46:28Download fileTran, Tran Peak-7.803, Long Peak-10.601, Vert Peak-0.820
2015-05-30 21:35:09Download fileTran, Tran Peak-10.286, Long Peak-3.862, Vert Peak-0.985
2015-05-30 21:34:54Download fileTran, Tran Peak-1.080, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.071
2015-05-30 21:33:59Download fileLong, Tran Peak-10.885, Long Peak-25.419, Vert Peak-0.457
2015-05-30 21:33:00Download fileLong, Tran Peak-3.673, Long Peak-6.834, Vert Peak-2.625
2015-05-30 21:15:48Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.386
2015-05-30 21:10:37Download fileTran, Tran Peak-2.160, Long Peak-2.396, Vert Peak-0.095
2015-05-30 21:07:13Download fileTran, Tran Peak-2.175, Long Peak-7.165, Vert Peak-0.252
2015-05-30 21:05:18Download fileTran, Tran Peak-2.467, Long Peak-5.068, Vert Peak-0.142
2015-05-30 20:53:00Download fileTran, Tran Peak-1.348, Long Peak-4.162, Vert Peak-0.095
2015-05-30 20:32:21Download fileLong, Tran Peak-1.009, Long Peak-2.238, Vert Peak-0.575
2015-05-30 20:31:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.118
2015-05-30 20:31:32Download fileLong, Tran Peak-26.310, Long Peak-28.800, Vert Peak-6.944
2015-05-30 20:30:52Download fileLong, Tran Peak-2.964, Long Peak-9.963, Vert Peak-0.071
2015-05-30 20:29:10Download fileLong, Tran Peak-6.865, Long Peak-13.470, Vert Peak-0.134
2015-05-30 20:28:37Download fileLong, Tran Peak-1.553, Long Peak-2.443, Vert Peak-0.063
2015-05-30 20:28:05Download fileTran, Tran Peak-72.237, Long Peak-29.549, Vert Peak-0.631
2015-05-30 20:19:12Download fileTran, Tran Peak-21.163, Long Peak-5.927, Vert Peak-6.991
2015-05-30 20:18:55Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.631
2015-05-30 20:18:36Download fileTran, Tran Peak-2.767, Long Peak-0.946, Vert Peak-0.181
2015-05-30 20:18:18Download fileTran, Tran Peak-12.721, Long Peak-7.764, Vert Peak-2.499
2015-05-30 20:18:05Download fileTran, Tran Peak-7.212, Long Peak-6.432, Vert Peak-3.074
2015-05-30 20:12:43Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.307
2015-05-30 20:11:35Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.331
2015-05-30 20:05:33Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.331
2015-05-30 20:04:06Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.694
2015-05-30 20:01:16Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.355
2015-05-30 19:23:03Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.331
2015-05-30 18:09:45Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.315
2015-05-30 16:46:08Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.347
2015-05-30 14:54:38Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.370
2015-05-30 14:30:02Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.473
2015-05-30 13:18:04Download fileLong, Tran Peak-14.660, Long Peak-38.022, Vert Peak-1.592
2015-05-30 13:01:49Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.449
2015-05-30 12:56:03Download fileLong, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.181
2015-05-30 12:42:47Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.434
2015-05-30 12:02:48Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.189
2015-05-30 12:02:39Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.150
2015-05-30 11:55:28Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.323
2015-05-30 11:54:20Download fileLong, Tran Peak-1.033, Long Peak-1.214, Vert Peak-0.473
2015-05-30 11:54:10Download fileVert, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.300, Vert Peak-2.617
2015-05-30 11:03:42Download fileLong, Tran Peak-2.664, Long Peak-2.932, Vert Peak-1.048
2015-05-30 10:58:34Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.370
2015-05-30 10:40:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.118
2015-05-30 10:28:40Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.631
2015-05-30 10:07:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.126
2015-05-30 10:06:49Download fileLong, Tran Peak-2.735, Long Peak-13.588, Vert Peak-1.174
2015-05-30 10:05:24Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.899
2015-05-30 09:55:45Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.473
2015-05-30 09:45:55Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.875
2015-05-30 09:29:54Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.213
2015-05-30 09:29:41Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.158
2015-05-30 08:44:56Download fileLong, Tran Peak-1.206, Long Peak-1.308, Vert Peak-0.504
2015-05-30 08:42:57Download fileLong, Tran Peak-3.744, Long Peak-4.469, Vert Peak-2.404
2015-05-30 08:42:28Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.181
2015-05-30 08:41:35Download fileLong, Tran Peak-3.358, Long Peak-3.657, Vert Peak-1.190
2015-05-30 08:34:46Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.489
2015-05-30 08:34:24Download fileLong, Tran Peak-0.954, Long Peak-1.056, Vert Peak-0.331
2015-05-30 08:33:59Download fileTran, Tran Peak-2.617, Long Peak-2.822, Vert Peak-0.780
2015-05-30 08:32:38Download fileLong, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.347
2015-05-30 06:49:50Download fileLong, Tran Peak-1.056, Long Peak-3.594, Vert Peak-0.142
2015-05-30 06:45:05Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.142
2015-05-30 06:43:54Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.126
2015-05-30 06:43:26Download fileLong, Tran Peak-1.340, Long Peak-2.097, Vert Peak-0.765
2015-05-29 20:45:15Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.323
2015-05-29 19:54:40Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.449
2015-05-29 19:43:41Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.110
2015-05-29 19:30:25Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-2.136, Vert Peak-0.142
2015-05-29 19:30:16Download fileVert, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.386, Vert Peak-2.412
2015-05-29 19:20:02Download fileVert, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.623
2015-05-29 15:20:04Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.504
2015-05-29 15:13:10Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.426
2015-05-29 13:52:15Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.323
2015-05-29 12:10:25Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.465
2015-05-29 11:58:09Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.315
2015-05-29 08:15:39Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.213
2015-05-29 08:00:25Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.158
2015-05-29 06:55:54Download fileTran, Tran Peak-1.553, Long Peak-3.145, Vert Peak-0.087
2015-05-29 06:54:46Download fileLong, Tran Peak-2.349, Long Peak-10.979, Vert Peak-0.244
2015-05-29 06:51:08Download fileVert, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.402
2015-05-28 21:08:37Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.331
2015-05-28 19:27:43Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.252, Vert Peak-1.253
2015-05-28 18:31:20Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.386
2015-05-28 18:30:43Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.457
2015-05-28 18:15:27Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.315
2015-05-28 16:24:31Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.654
2015-05-28 12:37:01Download fileVert, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.575
2015-05-28 12:20:59Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.355
2015-05-28 11:55:57Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.355
2015-05-28 08:26:23Download fileLong, Tran Peak-0.796, Long Peak-1.521, Vert Peak-0.087
2015-05-28 08:25:06Download fileLong, Tran Peak-6.148, Long Peak-42.696, Vert Peak-2.987
2015-05-28 08:24:55Download fileTran, Tran Peak-1.190, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.213
2015-05-28 08:18:40Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.323
2015-05-28 07:53:07Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.315
2015-05-28 07:11:40Download fileVert, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.244, Vert Peak-1.064
2015-05-28 06:39:20Download fileLong, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.063
2015-05-28 06:38:58Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-2.349, Vert Peak-0.095
2015-05-28 06:38:43Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.166
2015-05-28 06:38:26Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-1.064, Vert Peak-0.102
2015-05-27 21:59:06Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.678
2015-05-27 20:24:19Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.567
2015-05-27 20:15:35Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.315
2015-05-27 20:07:10Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.528
2015-05-27 20:06:04Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.544
2015-05-27 19:47:13Download fileLong, Tran Peak-0.780, Long Peak-6.408, Vert Peak-0.307
2015-05-27 19:45:51Download fileLong, Tran Peak-0.914, Long Peak-4.035, Vert Peak-0.236
2015-05-27 19:45:27Download fileLong, Tran Peak-10.168, Long Peak-58.444, Vert Peak-0.804
2015-05-27 19:45:07Download fileLong, Tran Peak-4.122, Long Peak-17.561, Vert Peak-0.670
2015-05-27 18:30:47Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.315
2015-05-27 18:11:53Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.378
2015-05-27 13:48:05Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.875
2015-05-27 13:22:40Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.402
2015-05-27 13:08:07Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.426
2015-05-27 12:13:17Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.528
2015-05-27 10:40:25Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.441
2015-05-27 10:11:22Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.229, Vert Peak-1.048
2015-05-27 08:22:16Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.347
2015-05-27 07:58:44Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.457
2015-05-27 07:58:14Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.323
2015-05-27 07:48:09Download fileLong, Tran Peak-1.364, Long Peak-1.844, Vert Peak-0.394
2015-05-27 07:45:35Download fileLong, Tran Peak-2.018, Long Peak-23.094, Vert Peak-0.434
2015-05-27 07:45:22Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-3.909, Vert Peak-0.087
2015-05-27 07:41:26Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.363
2015-05-26 22:21:07Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.394
2015-05-26 21:32:34Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.339
2015-05-26 21:24:42Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.347
2015-05-26 20:24:00Download fileVert, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.567
2015-05-26 20:17:34Download fileTran, Tran Peak-8.820, Long Peak-11.263, Vert Peak-0.725
2015-05-26 20:17:11Download fileLong, Tran Peak-1.340, Long Peak-4.217, Vert Peak-0.205
2015-05-26 20:17:02Download fileLong, Tran Peak-0.638, Long Peak-7.236, Vert Peak-0.166
2015-05-26 19:47:35Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.315
2015-05-26 19:29:39Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.355
2015-05-26 17:16:58Download fileVert, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.386
2015-05-26 17:14:32Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.583
2015-05-26 11:41:55Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.426
2015-05-26 10:35:18Download fileVert, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.678
2015-05-25 22:25:36Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.363
2015-05-25 22:23:09Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.678
2015-05-25 21:59:10Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.323
2015-05-25 21:54:46Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.370
2015-05-25 21:48:23Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.678
2015-05-25 21:32:36Download fileVert, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.331, Vert Peak-1.151
2015-05-25 21:10:42Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.426
2015-05-25 20:16:52Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.331
2015-05-25 19:06:48Download fileVert, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.575, Vert Peak-3.168
2015-05-25 18:59:33Download fileVert, Tran Peak-30.109, Long Peak-30.471, Vert Peak-5.013
2015-05-25 18:58:16Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.071
2015-05-25 18:57:54Download fileTran, Tran Peak-3.129, Long Peak-3.074, Vert Peak-0.252
2015-05-25 18:55:27Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.426
2015-05-25 18:47:30Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.875
2015-05-25 18:44:59Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.497
2015-05-25 18:01:58Download fileLong, Tran Peak-7.496, Long Peak-46.597, Vert Peak-1.568
2015-05-25 18:01:33Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.370
2015-05-25 12:00:18Download fileVert, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.323
2015-05-25 09:13:57Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.355
2015-05-25 08:46:29Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.323
2015-05-25 08:45:54Download fileVert, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.307
2015-05-25 08:45:44Download fileTran, Tran Peak-0.969, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.134
2015-05-25 08:02:39Download fileTran, Tran Peak-43.263, Long Peak-9.293, Vert Peak-2.396
2015-05-25 07:45:20Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.363
2015-05-24 22:01:05Download fileVert, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.481
2015-05-24 21:55:56Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.355
2015-05-24 21:33:30Download fileVert, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.418
2015-05-24 21:12:55Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.449
2015-05-24 20:55:04Download fileLong, Tran Peak-11.389, Long Peak-17.805, Vert Peak-2.010
2015-05-24 20:09:12Download fileVert, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.307
2015-05-24 20:07:47Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.331
2015-05-24 20:07:19Download fileVert, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.323
2015-05-24 20:06:53Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.607
2015-05-24 20:05:06Download fileTran, Tran Peak-58.255, Long Peak-47.717, Vert Peak-0.891
2015-05-24 19:58:36Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.323
2015-05-24 19:35:32Download fileVert, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.394
2015-05-24 19:33:31Download fileLong, Tran Peak-1.080, Long Peak-1.237, Vert Peak-0.079
2015-05-24 19:33:19Download fileVert, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.339
2015-05-24 19:31:08Download fileVert, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.307
2015-05-24 19:19:44Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.339
2015-05-24 19:16:02Download fileVert, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.378
2015-05-24 19:12:41Download fileVert, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.583
2015-05-24 19:12:14Download fileLong, Tran Peak-2.049, Long Peak-3.791, Vert Peak-0.284
2015-05-24 19:09:13Download fileLong, Tran Peak-2.948, Long Peak-2.380, Vert Peak-0.378
2015-05-24 19:08:32Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.087
2015-05-24 19:07:57Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.087
2015-05-24 19:07:19Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-1.789, Vert Peak-0.197