INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


Event Time Download Description
2019-06-25 13:41:53Download fileTran, Tran Peak-1.174, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.678
2019-06-25 08:14:10Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.244
2019-06-25 06:12:40Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.504
2019-06-25 06:12:30Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.378
2019-06-25 06:11:34Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.276
2019-06-25 06:02:03Download fileLong, Tran Peak-0.741, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.623
2019-06-19 14:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.284
2019-06-13 16:22:28Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.260
2019-06-09 11:06:13Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.150
2019-06-08 08:35:42Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.410
2019-06-08 08:34:39Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.197
2019-06-08 08:14:40Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.181
2019-05-23 20:00:42Download fileTran, Tran Peak-1.655, Long Peak-2.041, Vert Peak-1.301
2019-05-23 20:00:29Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.181
2019-05-23 19:53:57Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.102
2019-05-23 19:47:04Download fileTran, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.780
2019-05-23 19:46:51Download fileLong, Tran Peak-1.182, Long Peak-1.103, Vert Peak-0.812
2019-05-23 19:46:40Download fileTran, Tran Peak-0.946, Long Peak-0.583, Vert Peak-1.025
2019-05-23 19:46:12Download fileTran, Tran Peak-1.316, Long Peak-1.182, Vert Peak-1.671
2019-05-23 18:58:58Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.229
2019-05-22 16:10:20Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.197
2019-05-22 16:02:09Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.418
2019-05-22 16:01:55Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.457
2019-05-22 16:01:38Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.260
2019-05-22 16:00:36Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.300
2019-05-22 16:00:21Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.292
2019-05-22 16:00:10Download fileLong, Tran Peak-1.308, Long Peak-1.482, Vert Peak-0.489
2019-05-22 15:59:59Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.189
2019-05-22 15:59:49Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.615
2019-05-22 15:59:15Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.236
2019-05-21 16:40:11Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.315
2019-05-20 08:46:35Download fileVert, Tran Peak-0.717, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.482
2019-05-20 08:45:51Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.504
2019-05-20 08:45:33Download fileVert, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.575
2019-05-20 08:45:13Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.410
2019-05-20 08:43:33Download fileLong, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.402
2019-05-20 08:39:16Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.300
2019-05-20 08:38:28Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.418
2019-05-20 08:37:21Download fileVert, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.504
2019-05-20 08:35:56Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.221
2019-05-20 08:33:02Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.363
2019-05-08 14:23:03Download fileVert, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.575
2019-05-08 14:22:44Download fileTran, Tran Peak-1.301, Long Peak-2.483, Vert Peak-1.301
2019-05-08 14:15:53Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.512
2019-05-08 14:04:08Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.560
2019-05-08 09:55:32Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.197
2019-05-04 03:59:49Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.481
2019-05-03 02:39:06Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.457
2019-04-29 12:09:22Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.134
2019-04-22 04:21:25Download fileVert, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.835, Vert Peak-0.709
2019-04-21 08:47:30Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.583
2019-04-20 20:46:32Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.497
2019-04-20 04:44:19Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-1.103, Vert Peak-1.025
2019-04-19 06:45:28Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.749
2019-04-18 23:59:51Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.119
2019-04-18 07:14:23Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.638
2019-04-15 16:56:04Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.331
2019-04-15 16:54:01Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.504
2019-04-15 16:52:24Download fileLong, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.197
2019-04-15 10:20:35Download fileLong, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.583
2019-04-15 10:02:45Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.969
2019-04-15 10:02:35Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.654
2019-04-15 09:57:22Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.386
2019-04-15 09:51:18Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.307
2019-04-15 09:50:56Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.772
2019-04-15 09:50:44Download fileLong, Tran Peak-0.646, Long Peak-1.048, Vert Peak-0.536
2019-04-07 06:05:32Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.552
2019-04-01 23:18:26Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.575
2019-03-28 04:40:26Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.520
2019-03-27 05:16:07Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.481
2019-03-25 06:54:46Download fileVert, Tran Peak-0.536, Long Peak-1.348, Vert Peak-1.143
2019-03-24 21:02:27Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.599
2019-03-20 16:21:59Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.394
2019-03-20 16:15:58Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.402
2019-03-20 16:14:27Download fileTran, Tran Peak-1.033, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.544
2019-03-20 15:59:21Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.402
2019-03-20 15:59:11Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.418
2019-03-20 07:06:34Download fileTran, Tran Peak-1.285, Long Peak-1.324, Vert Peak-1.324
2019-03-18 15:45:16Download fileVert, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.567
2019-03-18 15:39:22Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.300
2019-03-18 14:49:11Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.410
2019-03-18 14:31:49Download fileTran, Tran Peak-1.182, Long Peak-1.182, Vert Peak-0.670
2019-03-18 14:31:35Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-1.143, Vert Peak-0.441
2019-03-18 14:31:19Download fileVert, Tran Peak-1.206, Long Peak-1.025, Vert Peak-0.954
2019-03-18 14:31:09Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.355
2019-03-18 14:30:47Download fileVert, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.883, Vert Peak-1.900
2019-03-18 14:30:32Download fileVert, Tran Peak-1.742, Long Peak-0.993, Vert Peak-1.395
2019-03-18 14:30:21Download fileVert, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.599
2019-03-18 14:29:53Download fileLong, Tran Peak-1.316, Long Peak-0.985, Vert Peak-1.088
2019-03-18 14:29:43Download fileTran, Tran Peak-1.009, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.623
2019-03-18 14:29:23Download fileTran, Tran Peak-1.269, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.481
2019-03-18 14:28:53Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.339
2019-03-18 14:28:40Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.426
2019-03-18 14:28:20Download fileTran, Tran Peak-0.883, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.434
2019-03-15 07:29:18Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.173
2019-03-14 11:38:04Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.158
2019-03-10 07:18:01Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.623
2019-03-09 07:07:07Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.481
2019-03-09 06:23:50Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.221
2019-03-04 19:55:37Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.654
2019-03-04 19:48:38Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.623
2019-02-16 08:18:00Download fileVert, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.646
2019-02-16 08:10:27Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.670
2019-02-13 22:26:00Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.528
2019-02-07 12:26:17Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-1.103, Vert Peak-0.930
2019-02-01 07:40:04Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.623
2019-01-29 03:40:19Download fileLong, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.323
2019-01-28 14:31:28Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.284
2019-01-28 14:24:30Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.150
2019-01-24 07:44:53Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.189
2019-01-24 07:38:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.110
2019-01-24 05:23:27Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.071
2019-01-24 05:22:59Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.150
2019-01-23 20:41:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.142
2019-01-23 20:33:05Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.339
2019-01-22 08:19:32Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.244
2019-01-22 07:21:26Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.378
2019-01-22 07:11:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2019-01-22 07:10:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-22 07:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 07:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:59:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-22 06:59:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2019-01-22 06:59:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:59:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:58:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-22 06:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 06:58:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 06:58:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:57:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 06:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-22 06:56:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 06:56:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:55:59Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.221
2019-01-22 06:40:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 06:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-22 06:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:19:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-22 06:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:19:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:18:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 06:18:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 06:17:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-22 06:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-22 06:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-22 06:00:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:59:45Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-22 05:50:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:49:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-22 05:49:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 05:49:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:48:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-22 05:48:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 05:48:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 05:47:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 05:47:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-22 05:47:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.244
2019-01-22 05:47:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:40:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-22 05:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-22 05:20:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-22 05:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:09:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:09:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-22 05:09:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 05:08:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-22 05:08:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 05:08:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 05:08:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:07:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:07:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:07:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 05:07:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-22 05:06:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-22 05:06:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:50:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-22 04:49:50Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:49:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:49:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:49:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-22 04:39:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-22 04:39:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:38:53Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:38:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-22 04:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:37:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:37:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 04:37:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-22 04:37:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-22 04:36:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:36:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-22 04:36:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:36:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-22 04:20:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 04:19:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:19:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:19:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:18:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:18:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 04:17:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:17:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:17:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:17:13Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 04:16:56Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-22 04:16:46Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-22 04:10:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-22 04:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:59:53Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:59:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:59:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:59:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:58:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:58:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:58:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 03:57:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:57:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:57:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-22 03:56:52Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:56:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:50:12Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:29:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-22 03:29:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:29:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:29:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:28:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-22 03:28:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:28:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:27:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:27:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-22 03:27:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 03:26:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:26:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:26:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:26:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-22 03:20:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:09:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:09:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-22 03:09:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 03:09:08Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:08:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:08:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:08:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:08:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:07:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-22 03:07:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-22 03:06:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-22 03:06:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-22 03:06:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-22 03:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-22 02:40:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-22 02:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-22 02:30:18Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.236
2019-01-22 02:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-19 08:30:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-19 08:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-19 08:13:40Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-1.427, Vert Peak-1.182
2019-01-19 08:13:30Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.402
2019-01-19 08:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-19 07:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-19 07:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-19 07:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-19 06:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-19 06:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-19 06:06:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-19 06:06:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-19 06:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-19 04:55:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-19 04:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-19 03:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-19 02:39:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-19 02:39:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-19 02:39:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-19 02:39:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-19 02:38:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-19 02:38:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-19 02:37:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-19 02:37:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-19 02:37:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-19 02:36:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-19 02:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-19 02:16:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-19 02:00:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-19 01:59:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-19 01:59:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-19 01:58:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-19 01:58:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-19 01:58:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-19 01:58:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-19 01:57:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-19 01:57:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-19 01:57:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-19 01:56:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-19 01:56:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-19 01:56:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-19 01:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-19 01:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-19 01:08:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-19 01:08:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-19 01:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-19 00:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-19 00:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2019-01-18 23:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-18 23:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 22:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 22:46:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-18 22:45:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-18 22:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 22:29:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 22:27:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-18 22:27:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 22:26:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 22:26:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-18 22:26:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-18 22:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 08:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 08:00:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-18 07:57:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 07:57:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 07:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-18 07:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-18 07:09:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 07:09:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 07:09:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-18 07:08:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 07:08:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 07:07:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-18 07:07:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-18 07:07:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-18 07:06:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 07:06:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 07:06:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.449
2019-01-18 06:29:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 06:29:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:29:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:28:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 06:28:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-18 06:28:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-18 06:27:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 06:26:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 06:26:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-18 06:26:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 06:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 06:09:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-18 06:09:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:09:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:09:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 06:08:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 06:08:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-18 06:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 05:58:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 05:58:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-18 05:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-18 05:17:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 05:16:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 05:16:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-18 05:16:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 05:15:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 05:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-18 05:08:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-18 05:08:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 05:07:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 05:07:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 05:06:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-18 05:06:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 05:06:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 05:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 04:49:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 04:49:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-18 04:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 04:49:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 04:48:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 04:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.213
2019-01-18 04:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 04:20:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 04:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 04:19:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 04:19:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 04:18:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 04:18:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 04:18:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 04:18:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 04:18:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 04:17:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-18 04:17:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-18 04:16:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:58:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 03:58:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-18 03:58:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:57:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 03:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-18 03:49:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-18 03:49:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-18 03:49:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:48:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-18 03:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 03:48:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:48:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 03:47:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:39:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-18 03:39:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 03:38:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-18 03:38:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:38:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-18 03:38:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:37:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-18 03:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-18 03:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 03:06:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:06:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:06:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 03:05:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-18 03:05:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 02:58:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 02:58:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 02:57:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 02:57:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 02:57:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 02:56:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 02:56:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-18 02:55:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 02:55:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-18 02:49:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-18 02:48:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 02:48:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 02:48:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 02:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 02:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-18 02:39:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-18 02:39:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-18 02:38:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 02:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 02:37:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 02:37:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 02:30:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 02:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:57:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:57:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:57:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:56:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-18 01:56:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:56:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:55:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:55:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 01:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 01:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-18 01:38:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 01:37:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 01:37:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.205
2019-01-18 01:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-18 01:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 01:19:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-18 01:18:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-18 01:18:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-18 01:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-18 00:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-18 00:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-18 00:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-18 00:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 23:40:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 23:39:48Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.363
2019-01-17 23:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-17 23:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 23:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 23:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-17 22:59:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 22:58:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:58:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 22:57:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:57:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-17 22:57:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:57:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 22:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-17 22:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 22:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:37:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 22:37:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:36:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 22:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-17 22:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 22:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 21:50:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 21:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 21:49:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 21:49:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 21:48:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 21:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-17 21:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-17 21:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-17 21:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 21:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 21:29:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 21:28:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 21:28:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-17 21:27:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-17 21:27:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 21:27:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 21:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 20:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 20:39:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 20:39:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 20:38:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 20:38:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-17 20:38:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 20:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 20:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-17 20:19:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-17 20:19:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 20:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 20:06:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 20:03:04Download fileVert, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.599
2019-01-17 20:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 19:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 19:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 19:29:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 19:26:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 19:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 19:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 19:09:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-17 10:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 09:46:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 09:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-17 09:08:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 08:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 08:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 07:07:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 07:07:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 07:06:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 07:06:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 07:06:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 06:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 06:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 06:30:13Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 06:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-17 06:29:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-17 06:26:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 06:20:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 06:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-17 06:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 06:08:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 06:01:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2019-01-17 06:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-17 05:59:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-17 05:59:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-17 05:58:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:58:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:57:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:57:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:57:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:57:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:56:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 05:56:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:56:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:55:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 05:55:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:39:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:39:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:39:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:38:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:38:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:38:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:37:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:37:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:29:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:19:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:19:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:19:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:19:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:18:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:18:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:17:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 05:17:40Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:17:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 05:17:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:16:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 05:16:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:16:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 05:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:59:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:59:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 04:59:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-17 04:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-17 04:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-17 04:29:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 04:29:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 04:28:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 04:28:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 04:28:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:28:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-17 04:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 04:09:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:09:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 04:08:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:08:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 04:08:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-17 04:08:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-17 04:00:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 04:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2019-01-17 03:39:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:39:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:39:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:38:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:38:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:38:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-17 03:38:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-17 03:37:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:37:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-17 03:36:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:36:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:36:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 03:36:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 03:35:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:29:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-17 03:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:19:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-17 03:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-17 03:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-17 03:19:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:18:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 03:18:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:18:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:17:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:17:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:17:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-17 03:17:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 03:16:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 03:16:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 03:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 03:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 03:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 02:59:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 02:59:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:59:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-17 02:59:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 02:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-17 02:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 02:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:29:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-17 02:29:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 02:29:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 02:28:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:28:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:28:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:28:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:27:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:27:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:27:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:27:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:26:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-17 02:26:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:26:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:25:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:09:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-17 02:09:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:09:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:09:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 02:08:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 02:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:50:12Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-17 01:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:49:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:49:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:49:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:48:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:48:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-17 01:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-17 01:29:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-17 01:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 01:11:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.166
2019-01-17 01:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-17 01:09:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:09:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:09:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:09:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 01:08:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-17 01:08:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:08:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:07:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:07:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.236
2019-01-17 01:07:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:07:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2019-01-17 01:06:46Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 01:06:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:06:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 01:06:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-17 00:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 00:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-17 00:39:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 00:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 00:39:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 00:39:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-17 00:38:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-17 00:38:39Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-17 00:38:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 00:37:53Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-17 00:37:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-17 00:37:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 00:37:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2019-01-17 00:36:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-17 00:35:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-17 00:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-17 00:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 00:19:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 00:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 00:19:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-17 00:18:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-17 00:18:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-17 00:18:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-17 00:18:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-17 00:17:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-17 00:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 23:50:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.166
2019-01-16 23:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 23:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-16 23:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-16 23:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-16 23:29:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:28:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-16 23:28:32Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:28:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 23:28:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:27:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-16 23:27:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 23:27:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 23:27:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-16 23:26:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 23:26:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:26:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-16 23:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:09:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-16 23:09:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 23:09:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 23:08:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 23:08:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-16 23:08:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 23:08:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 23:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-16 22:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 22:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.236
2019-01-16 22:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-16 22:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-16 22:29:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-16 22:20:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-16 22:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 22:19:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 22:19:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-16 22:19:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-16 22:18:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 22:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 22:17:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 22:17:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 22:17:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-16 22:16:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-16 22:16:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-16 22:16:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-16 22:16:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 22:15:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 22:15:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 22:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 21:59:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 21:59:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 21:59:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 21:59:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 21:59:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 21:58:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-16 21:58:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-16 21:58:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 21:58:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 21:57:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 21:57:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 21:57:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 21:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-16 21:40:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 21:39:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 21:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 21:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 20:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-16 20:49:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 20:49:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 20:49:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 20:49:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 20:48:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 20:48:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 20:48:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 20:48:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 20:47:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-16 20:47:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 20:47:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-16 20:46:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 20:46:40Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-16 20:46:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 20:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-16 20:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 20:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 20:29:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-16 20:20:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-16 20:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 20:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-16 19:39:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 19:39:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 19:39:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 19:38:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-16 19:38:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 19:38:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-16 19:37:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 19:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 19:37:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-16 19:29:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-16 19:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 19:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 19:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-16 18:46:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-16 18:46:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-16 18:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 18:29:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-16 18:29:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 18:26:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 18:26:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-16 18:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-16 18:07:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-16 10:02:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.402
2019-01-16 10:02:08Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.497
2019-01-16 10:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 09:49:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:49:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:49:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:49:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 09:48:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-16 09:48:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 09:48:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-16 09:47:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:47:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-16 09:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-16 09:47:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 09:46:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:29:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 09:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-16 09:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 09:29:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 09:28:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-16 09:28:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 09:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-16 09:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-16 08:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-16 08:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-16 08:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:29:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:29:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-16 08:29:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:18:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:18:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 08:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-16 07:29:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-16 07:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 07:29:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-16 07:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-16 07:11:37Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.465
2019-01-16 06:49:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 06:49:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 06:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-16 05:59:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-16 05:59:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-16 05:58:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 05:58:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-16 05:58:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-16 05:58:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-16 05:57:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-16 05:57:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-16 05:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-16 05:44:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2019-01-16 05:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-16 03:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-16 02:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-16 02:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-16 02:29:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.181
2019-01-16 01:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-16 01:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 01:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-16 01:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-16 01:29:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 01:29:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-16 01:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-16 01:05:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-16 00:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-16 00:29:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-16 00:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-16 00:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-15 23:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-15 23:40:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-15 23:39:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:38:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:38:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 23:38:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-15 23:37:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 23:37:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:37:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:36:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 23:36:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 23:20:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:19:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-15 23:19:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 23:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 22:50:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-15 22:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 22:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 22:29:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 22:28:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 22:27:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-15 22:27:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 22:27:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 22:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 22:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-15 21:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:39:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:39:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:38:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-15 21:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-15 21:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:37:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:37:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:36:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:36:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:35:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-15 21:35:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:35:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:27:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:26:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-15 21:26:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:20:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:19:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:19:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-15 21:19:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:18:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-15 21:18:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:18:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:18:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:17:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:17:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 21:17:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:16:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 21:16:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:16:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-15 21:16:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 21:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-15 21:09:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:09:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 21:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-15 20:50:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 20:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-15 20:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-15 20:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 19:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-15 19:49:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-15 19:30:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 19:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 19:29:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-15 19:29:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-15 19:29:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-15 19:28:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-15 19:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 19:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-15 18:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:39:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:39:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:39:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:38:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 18:38:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-15 18:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:37:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 18:37:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 18:37:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:36:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 18:36:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 18:36:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 18:35:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-15 18:35:37Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-15 18:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 18:19:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-15 18:19:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 18:18:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-15 18:18:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-15 18:18:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 18:17:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-15 18:17:31Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-15 18:17:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 17:59:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 17:59:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 17:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 17:49:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-15 17:49:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 17:48:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 17:48:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 17:47:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-15 17:47:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 17:47:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-15 17:47:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 17:46:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 17:46:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 17:46:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 17:46:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-15 17:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-15 17:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-15 17:08:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-15 17:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-15 16:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-15 16:30:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-15 16:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-15 16:29:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-15 16:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-15 16:29:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 16:19:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-15 16:19:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 16:18:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 16:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-15 16:17:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 16:17:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-15 16:16:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-15 16:16:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-15 16:16:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.173
2019-01-15 15:29:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-15 15:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-15 15:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-15 10:44:28Download fileVert, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.386
2019-01-15 10:31:59Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.323
2019-01-15 09:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-15 08:57:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 08:57:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 08:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 08:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 07:39:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.292
2019-01-15 07:29:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 06:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-15 06:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-15 06:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 05:58:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-15 05:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 04:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 04:29:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-15 04:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-15 03:55:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-15 02:29:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 01:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-15 01:36:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 01:32:25Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.504
2019-01-15 01:19:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-15 00:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-15 00:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-14 22:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-14 22:18:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 22:18:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 21:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 21:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-14 21:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 20:58:47Download fileTran, Tran Peak-1.592, Long Peak-1.285, Vert Peak-1.505
2019-01-14 20:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-14 20:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-14 19:58:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-14 19:58:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 19:58:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 19:58:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-14 19:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-14 19:29:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 19:29:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-14 19:28:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-14 19:25:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-14 19:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-14 19:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 19:09:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 19:09:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 19:08:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-14 19:08:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 19:07:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 19:07:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 19:07:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 19:06:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 19:06:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-14 19:06:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-14 19:05:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-14 19:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-14 18:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 18:32:56Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.213
2019-01-14 18:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 17:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-14 17:49:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-14 07:28:08Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.260, Vert Peak-0.307
2019-01-14 07:18:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 07:17:29Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-14 07:17:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-14 07:16:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 07:16:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 07:16:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-14 07:00:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-14 06:57:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-14 06:56:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-14 06:56:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-14 06:30:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-14 06:20:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-14 06:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 05:49:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 05:48:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-14 05:48:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-14 05:47:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 05:47:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-14 05:47:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-14 05:47:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 05:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 05:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 05:37:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-14 05:37:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-14 05:37:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-14 05:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-14 05:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-14 04:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 04:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 04:39:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 04:39:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 04:38:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 04:38:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 04:38:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-14 04:37:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-14 04:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-14 04:19:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 04:19:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 04:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-14 03:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 03:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 02:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2019-01-14 02:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-14 01:58:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 01:50:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-14 01:40:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 01:20:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-14 01:10:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 01:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-14 01:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 00:39:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2019-01-14 00:39:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 00:39:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-14 00:38:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 00:38:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-14 00:38:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-14 00:37:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 00:37:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-14 00:37:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-14 00:36:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-14 00:35:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-14 00:19:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 00:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-14 00:19:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-14 00:18:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-14 00:18:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-14 00:10:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-14 00:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-14 00:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 23:59:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-13 23:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:59:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 23:58:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 23:58:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 23:57:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 23:57:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 23:57:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:56:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 23:56:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:56:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 23:55:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:55:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:50:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-13 23:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 23:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 23:29:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 23:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 23:28:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 23:28:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 23:27:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 23:27:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:27:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 23:26:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:26:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 23:26:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 23:25:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:25:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-13 23:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:38:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:38:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:37:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 22:37:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:36:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:36:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 22:29:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 22:29:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-13 22:29:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 22:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 22:28:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 22:28:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:27:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-13 22:27:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 22:27:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 22:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 22:10:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 22:09:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 21:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 21:39:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 21:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 21:26:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-13 21:26:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 21:20:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 21:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 20:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-13 20:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 20:30:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2019-01-13 20:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-13 20:06:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-13 20:00:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 19:59:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 19:59:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 19:59:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 19:58:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 19:58:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 19:58:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-13 19:57:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 19:57:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-13 19:50:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 19:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-13 19:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 19:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-13 19:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-13 19:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-13 18:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 18:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 18:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 18:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-13 17:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 17:28:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 17:27:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 17:27:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 17:00:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 10:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 10:19:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 10:19:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 10:18:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-13 10:18:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 10:18:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 10:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-13 10:17:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-13 10:17:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-13 10:16:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-13 10:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 09:36:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 09:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:19:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 09:19:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:19:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:19:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:18:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:18:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 09:18:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 09:18:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 09:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 09:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 09:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 08:50:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 08:49:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 08:49:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 08:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-13 08:49:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 08:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 08:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 08:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 08:09:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 08:09:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-13 08:08:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 08:08:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-13 08:08:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-13 08:08:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-13 08:07:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 08:07:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 08:07:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 08:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-13 07:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 07:49:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 07:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 07:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.229
2019-01-13 07:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-13 07:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-13 07:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 06:59:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 06:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 06:58:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 06:57:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-13 06:57:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-13 06:57:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-13 06:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-13 06:56:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-13 06:39:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 06:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 06:39:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 06:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 06:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-13 05:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 05:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 05:29:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 05:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 04:59:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 04:59:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-13 04:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 04:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 04:39:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-13 04:39:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 04:38:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-13 04:38:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-13 04:38:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-13 04:38:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 04:37:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 04:37:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-13 04:36:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 04:36:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-13 04:36:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 04:36:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-13 04:35:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 04:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 04:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 03:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-13 03:49:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 03:49:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 03:48:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 03:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-13 03:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 03:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 03:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-13 03:09:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 03:09:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 03:09:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-13 03:09:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 03:08:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-13 03:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-13 02:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-13 02:11:03Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.465
2019-01-13 02:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-13 01:56:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 01:56:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-13 01:56:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 01:55:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 01:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-13 01:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 00:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-13 00:49:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-13 00:49:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-13 00:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 00:28:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-13 00:17:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-13 00:10:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-13 00:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 23:56:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 23:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-12 23:40:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-12 23:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-12 23:19:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-12 23:19:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 23:18:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 23:17:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-12 23:17:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 22:49:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 22:48:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 22:47:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-12 22:47:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 22:47:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-12 22:46:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 22:46:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 22:46:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-12 22:45:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 22:45:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-12 22:27:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:39:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 21:39:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:38:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:38:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:35:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:19:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:19:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-12 21:18:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:18:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:18:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-12 21:18:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-12 21:17:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 21:00:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 20:46:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-12 20:46:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-12 20:46:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 20:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-12 20:07:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 20:07:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-12 20:07:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-12 20:06:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-12 19:50:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 19:49:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 19:49:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 19:49:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-12 19:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 19:39:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 19:38:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-12 19:38:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-12 19:37:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 19:37:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-12 19:37:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 19:33:15Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.386
2019-01-12 19:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 19:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-12 18:37:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 18:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-12 18:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 18:19:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 18:19:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 17:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-12 17:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 17:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 15:59:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-12 15:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-12 15:20:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-12 15:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-12 14:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-12 14:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 12:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-12 11:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 11:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 11:09:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-12 10:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-12 10:17:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 10:16:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 10:16:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 10:16:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-12 09:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 09:17:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-12 08:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-12 08:49:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 08:49:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 08:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 08:47:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-12 08:47:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 08:47:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-12 08:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 08:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-12 08:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-12 07:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-12 07:49:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-12 07:49:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 07:49:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 07:18:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 06:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 06:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-12 06:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 06:07:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-12 06:07:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-12 05:50:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-12 05:49:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-12 05:49:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-12 05:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-12 05:09:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-12 05:08:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-12 05:08:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-12 04:55:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 04:55:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 04:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-12 03:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 03:00:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-12 02:20:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-12 01:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-12 01:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 01:09:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-12 01:09:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-12 00:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-12 00:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-12 00:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-12 00:05:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 23:59:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-11 23:46:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 23:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 23:39:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-11 23:20:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-11 22:57:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:57:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:48:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:48:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 22:39:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-11 22:39:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 22:38:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-11 22:38:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-11 22:37:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-11 22:37:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:19:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:18:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:18:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 22:18:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-11 22:18:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-11 22:17:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-11 21:55:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 21:47:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 21:39:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 21:39:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-11 21:38:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 21:38:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-11 21:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 21:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-11 21:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 21:29:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-11 21:29:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-11 21:28:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 21:28:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-11 21:28:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-11 21:27:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 21:27:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 21:27:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 21:26:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 21:26:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-11 21:25:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 21:25:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 21:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 20:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-11 20:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-11 20:29:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 20:29:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 20:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-11 20:28:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.229
2019-01-11 20:10:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 20:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 19:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-11 19:18:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-11 19:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-11 18:29:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-11 18:29:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-11 18:29:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-11 18:29:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-11 18:28:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-11 18:28:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 18:27:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 18:27:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-11 18:26:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 18:26:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-11 18:26:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-11 18:26:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-11 17:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 17:01:41Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.347
2019-01-11 17:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-11 16:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-11 10:20:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 10:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-11 10:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-11 09:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 09:39:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-11 09:36:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-11 09:30:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-11 09:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-11 09:00:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-11 08:46:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 08:46:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-11 08:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.166
2019-01-11 08:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 08:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-11 08:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-11 08:09:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-11 08:00:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-11 07:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-11 07:37:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.213
2019-01-11 07:36:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-11 07:36:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-11 07:36:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-11 07:35:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-11 07:35:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-10 19:15:29Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.536
2019-01-10 17:09:22Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.236
2019-01-10 16:49:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-10 16:49:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-10 16:49:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 16:48:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-10 16:48:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 16:48:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-10 16:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-10 16:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-10 16:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 16:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 16:29:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 15:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-10 15:39:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-10 15:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-10 15:38:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-10 15:37:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-10 15:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-10 15:36:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 15:36:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-10 15:36:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-10 15:35:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 15:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-10 15:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-10 15:19:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-10 15:19:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-10 15:19:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2019-01-10 15:19:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-10 15:18:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-10 15:18:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 15:18:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 14:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.221
2019-01-10 14:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-10 14:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-10 14:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-10 14:08:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 14:08:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 14:08:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 14:07:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-10 14:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 13:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 13:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-10 12:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 12:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 12:05:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 11:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-10 11:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-10 11:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-10 10:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-10 10:37:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-10 10:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 10:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.307
2019-01-10 10:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-10 10:18:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-10 10:18:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-10 10:18:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-10 10:18:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 10:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-10 10:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-10 09:29:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-10 09:28:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-10 09:28:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 09:28:28Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.252
2019-01-10 09:28:15Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.284
2019-01-10 09:27:56Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.189
2019-01-10 09:27:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 09:27:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-10 09:26:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 09:26:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-10 09:26:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2019-01-10 09:26:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-10 09:25:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-10 09:25:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2019-01-10 09:25:27Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.181
2019-01-10 09:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-10 09:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-10 08:49:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-10 08:49:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-10 08:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-10 07:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-10 07:26:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-10 07:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-10 06:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 05:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-10 05:36:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 05:36:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-10 05:36:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 05:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-10 05:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-10 05:09:56Download fileTran, Tran Peak-1.955, Long Peak-1.324, Vert Peak-1.860
2019-01-10 03:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-10 03:18:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-10 03:15:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-10 03:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-10 02:06:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-10 01:04:50Download fileTran, Tran Peak-2.932, Long Peak-2.286, Vert Peak-3.066
2019-01-10 00:57:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-10 00:52:05Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.268
2019-01-10 00:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-10 00:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-09 23:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 23:09:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-09 23:08:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-09 23:08:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 23:07:56Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.355
2019-01-09 23:04:26Download fileTran, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.236, Vert Peak-0.370
2019-01-09 23:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.166
2019-01-09 22:37:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 22:37:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 22:36:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 22:19:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 22:19:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 22:18:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 22:18:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-09 22:18:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 22:18:12Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.268
2019-01-09 22:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:59:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:59:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-09 21:59:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:58:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-09 21:58:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:58:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:57:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 21:57:18Download fileVert, Tran Peak-0.914, Long Peak-1.884, Vert Peak-1.663
2019-01-09 21:50:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:49:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:49:18Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.504
2019-01-09 21:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 21:48:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-09 21:47:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:47:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 21:47:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:47:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:46:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-09 21:46:40Download fileTran, Tran Peak-1.994, Long Peak-2.207, Vert Peak-2.301
2019-01-09 21:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:29:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:29:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:29:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-09 21:28:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:27:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:27:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:27:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:27:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:26:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:26:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:26:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-09 21:26:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-09 21:26:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-09 21:25:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:13:36Download fileVert, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.560
2019-01-09 21:09:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-09 21:09:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 21:08:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 21:08:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-09 21:08:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.213
2019-01-09 21:04:23Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.339
2019-01-09 21:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-09 20:50:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 20:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-09 20:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 20:39:49Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.292
2019-01-09 20:33:29Download fileVert, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.434
2019-01-09 20:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 20:23:30Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.567
2019-01-09 20:16:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 20:00:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 19:59:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 19:59:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-09 19:58:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 19:58:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 19:58:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 19:57:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 19:57:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 19:57:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-09 19:57:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-09 19:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 19:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-09 19:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 18:46:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 18:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 18:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-09 18:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 18:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-09 17:57:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 17:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.181
2019-01-09 17:41:02Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.307
2019-01-09 17:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-09 17:38:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 17:37:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 17:37:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 17:36:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-09 17:36:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 17:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-09 17:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 17:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 17:19:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 17:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-09 16:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.189
2019-01-09 16:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-09 16:29:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 16:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 16:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-09 16:28:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 16:28:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-09 16:27:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 16:27:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 16:27:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 16:26:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 16:26:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 16:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-09 16:09:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 16:09:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 16:08:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-09 16:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-09 16:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 15:50:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-09 15:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 15:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-09 10:09:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-09 10:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:29:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-09 09:29:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:28:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:28:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:28:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:27:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:27:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-09 09:27:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-09 09:27:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:26:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-09 09:26:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:26:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:25:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:25:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:25:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-09 09:25:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-09 09:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-09 09:19:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:19:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:19:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:19:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:18:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-09 09:18:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:18:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:17:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:17:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:17:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:17:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:16:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-09 09:16:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:16:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:09:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:09:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 09:08:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-09 09:08:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:08:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 09:07:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:07:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 09:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-09 08:59:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-09 08:59:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-09 08:58:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-09 08:58:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 08:50:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 08:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-09 08:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-09 08:16:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 08:16:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 08:16:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 08:16:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 07:58:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-09 07:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 07:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 07:09:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2019-01-09 06:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-09 06:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-09 06:09:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-09 06:09:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-09 05:37:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-09 05:20:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-09 04:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 04:27:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-09 04:27:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-09 04:26:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-09 04:26:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 04:26:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 04:25:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 04:25:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 04:25:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-09 03:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-09 03:19:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 03:19:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-09 03:19:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-09 03:18:41Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-09 03:18:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-09 03:17:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-09 03:17:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 03:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-09 02:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-09 02:05:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-09 02:05:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-09 02:05:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-09 01:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-09 01:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-09 01:09:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-09 01:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-09 00:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 23:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 23:46:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 23:46:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-08 23:45:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 23:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 23:30:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 23:29:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 23:29:33Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 23:29:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-08 23:29:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 23:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 23:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 22:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 22:36:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 22:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-08 22:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 22:09:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 22:09:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-08 21:59:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 21:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 21:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 21:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 21:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 21:09:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 21:09:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 21:08:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 21:07:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 21:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 20:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 20:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 20:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 20:09:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 20:09:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 19:59:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:59:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:59:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 19:58:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 19:58:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 19:57:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:39:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 19:39:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 19:38:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 19:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 19:38:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 19:37:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-08 19:37:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:37:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:36:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:36:39Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-1.033, Vert Peak-0.891
2019-01-08 19:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-08 19:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 19:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:09:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 19:09:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 19:09:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 19:05:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-08 19:05:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 19:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-08 18:48:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 18:48:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 18:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 18:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-08 18:29:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 18:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 18:09:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-08 18:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 18:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:59:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.166
2019-01-08 17:59:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:59:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:58:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:58:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 17:58:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 17:58:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 17:57:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:57:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 17:57:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 17:57:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 17:56:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 17:56:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:55:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 17:55:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:55:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-08 17:55:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-08 17:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 17:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-08 17:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2019-01-08 17:19:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 17:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-08 16:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-08 16:29:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:28:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:28:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:28:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:28:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:28:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:27:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:27:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:27:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:26:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:26:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:26:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:25:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:20:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:19:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 16:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:19:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:19:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:18:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:18:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:18:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:18:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 16:17:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-08 16:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:17:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:16:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:16:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 16:16:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 16:16:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 16:07:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-08 15:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 14:57:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 14:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-08 14:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 14:09:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-08 14:09:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 14:08:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 14:08:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-08 14:08:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-08 14:08:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.197
2019-01-08 14:07:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 14:07:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 14:06:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 14:06:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 13:56:57Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:56:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 13:56:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:56:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:49:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:49:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 13:49:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:49:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:48:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-08 13:48:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:38:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 13:29:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 13:29:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 13:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 12:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:39:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:38:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:38:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:37:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:37:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-08 12:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 12:19:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 12:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 12:09:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 12:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 11:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-08 11:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 11:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-08 11:29:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 11:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 11:28:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 11:28:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 11:27:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-08 11:27:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 11:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:59:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:49:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:49:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 10:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:48:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 10:47:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 10:47:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 10:47:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 10:46:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-08 10:46:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 10:46:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-08 10:20:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 10:19:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:19:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 10:18:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 10:18:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 10:17:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:17:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:17:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 10:16:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-08 10:16:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:16:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 10:16:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 10:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-08 10:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 09:49:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-08 09:45:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 07:08:45Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.386
2019-01-08 06:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 06:58:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 06:50:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 06:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 06:15:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 06:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 06:06:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 06:06:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 06:05:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 06:05:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-08 06:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 05:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 05:49:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 05:49:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-08 05:40:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 05:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-08 05:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 05:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 05:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-08 05:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-08 04:56:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-08 04:56:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:55:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:39:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:39:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-08 04:39:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:38:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:38:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:38:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:38:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:37:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-08 04:37:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-08 04:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-08 04:37:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 04:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-08 04:19:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:19:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:19:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:18:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-08 04:18:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 04:18:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:17:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-08 04:17:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:17:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:16:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 04:16:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-08 04:15:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-08 04:15:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-08 04:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-08 04:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-08 03:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 03:29:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2019-01-08 03:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 03:29:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 03:28:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-08 03:28:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-08 03:27:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 03:27:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 03:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 02:50:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 02:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 02:39:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 02:39:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:38:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 02:38:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:38:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:37:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 02:37:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 02:37:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:36:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-08 02:36:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:36:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 02:35:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:35:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 02:35:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-08 02:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 02:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 02:17:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 02:17:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 02:15:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 02:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 01:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-08 01:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 01:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 01:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-08 01:15:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:15:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 01:09:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:09:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-08 01:09:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:08:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-08 01:08:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:08:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-08 01:07:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 01:07:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-08 01:07:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:06:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:06:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-08 01:06:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 01:06:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-08 01:05:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-08 01:05:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 00:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 00:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-08 00:29:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-08 00:19:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 00:19:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-08 00:18:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-08 00:18:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 00:18:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-08 00:17:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2019-01-08 00:17:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-08 00:16:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-08 00:16:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-08 00:15:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-08 00:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-08 00:15:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 23:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 23:19:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 23:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-07 23:15:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 23:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 23:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:59:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-07 22:59:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:59:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:59:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-07 22:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:58:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:58:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:57:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-07 22:57:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:57:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:56:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:56:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:56:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 22:56:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:55:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2019-01-07 22:55:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:55:05Download fileVert, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.583
2019-01-07 22:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.236
2019-01-07 22:19:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:19:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 22:19:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-07 22:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-07 22:18:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 22:18:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 22:17:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:17:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 22:17:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 22:16:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:16:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:16:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2019-01-07 22:15:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-07 22:15:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 22:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-07 22:00:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:49:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:49:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:49:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:48:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:48:32Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.236
2019-01-07 21:48:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:48:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:47:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:47:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:47:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:47:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:46:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:46:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:46:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:45:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:45:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:45:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:44:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:43:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-07 21:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:39:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:39:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:39:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:39:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:38:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:38:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2019-01-07 21:38:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:38:14Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:38:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:37:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:37:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:37:11Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:36:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:36:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:36:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:36:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:36:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:35:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:35:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:35:18Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-07 21:29:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2019-01-07 21:29:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:28:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:28:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:28:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:28:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:27:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:27:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:27:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:26:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:26:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:26:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:25:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:25:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-07 21:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:19:55Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:19:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:19:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:18:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:18:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:18:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:18:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:18:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:17:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 21:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 21:09:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:09:37Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2019-01-07 21:09:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-07 21:09:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:08:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-07 21:08:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 21:07:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:59:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-07 20:59:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:59:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:59:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:58:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:58:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:57:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:57:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-07 20:57:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:57:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:56:41Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:56:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:56:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:55:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:55:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:49:49Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:49:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:49:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:48:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:48:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:48:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:47:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:47:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:47:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:47:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:47:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:46:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:46:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:46:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:45:56Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:45:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:45:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:45:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:39:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:39:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:39:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:39:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:38:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:38:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:38:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2019-01-07 20:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:37:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:37:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:37:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:36:52Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:36:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:36:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:36:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:35:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:35:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-07 20:35:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:35:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:29:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-07 20:29:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:29:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:29:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:28:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:28:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:28:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:28:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:27:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:27:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:27:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:27:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2019-01-07 20:27:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:26:29Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:26:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:26:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:25:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:25:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:25:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:24:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:19:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:19:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:19:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:19:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:19:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:18:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:18:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:18:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-07 20:17:54Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:17:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:17:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 20:17:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:17:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:16:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:16:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 20:16:13Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:15:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:15:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-07 20:15:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 20:09:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-07 19:59:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 19:59:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:59:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 19:59:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:58:33Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2019-01-07 19:58:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-07 19:58:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:57:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:56:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 19:56:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:55:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-07 19:55:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:55:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:39:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:39:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-07 19:39:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-07 19:38:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:38:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 19:38:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-07 19:37:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 19:37:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:37:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 19:19:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:19:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:19:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:18:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 19:18:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:18:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:17:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 19:17:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:17:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:16:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:16:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 19:16:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:16:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:15:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 19:15:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 19:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2019-01-07 18:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-07 18:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.197
2019-01-07 18:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 18:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-07 18:29:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 18:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:28:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 18:28:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 18:27:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 18:27:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-07 18:26:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:26:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:26:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 18:25:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 18:25:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-07 18:19:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 18:19:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:19:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:18:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 18:18:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 18:18:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 18:17:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:17:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:16:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 18:16:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 18:16:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:16:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:15:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 18:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 18:09:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:08:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 18:08:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 18:07:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 18:07:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 18:07:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 17:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 17:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 17:23:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 17:19:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-07 17:19:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 17:19:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-07 17:18:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 17:18:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 17:18:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 17:18:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 17:17:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 17:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 17:17:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 17:16:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 17:16:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 17:16:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 17:15:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 17:15:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 17:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-07 17:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 16:59:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 16:59:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-07 16:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 16:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 16:15:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 16:15:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 16:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 15:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 15:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 15:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-07 14:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-07 13:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-07 13:16:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 13:16:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 13:15:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 13:15:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-07 13:15:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-07 12:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 12:49:37Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 12:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-07 12:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 11:56:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 11:56:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-07 11:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-07 11:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 11:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:53:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:53:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:52:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:51:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:51:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 10:51:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:51:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:50:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:50:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:49:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:49:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:48:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:48:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:47:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:47:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:46:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:46:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:45:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 10:45:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:44:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-07 10:44:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:44:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:44:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:43:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:43:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:43:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:43:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:42:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:42:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:41:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:41:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:41:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:41:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:41:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:40:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:40:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:37:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-07 10:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:16:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 10:16:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 10:16:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-07 10:15:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 10:15:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 09:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 09:19:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 09:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 08:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-07 08:28:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 08:27:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 08:27:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 08:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 08:17:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 08:17:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 08:16:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 08:16:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-07 08:16:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 08:15:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 08:15:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 08:08:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 08:08:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 07:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 07:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 07:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 07:15:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 07:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 06:56:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 06:39:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-07 06:39:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 06:38:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 06:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 06:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 06:19:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 06:19:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 06:18:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 06:17:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 06:17:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-07 06:17:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 06:15:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 06:15:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 05:45:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 05:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 05:27:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 05:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 05:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 04:49:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 04:49:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 04:49:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 04:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-07 03:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 02:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 02:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-07 02:28:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 02:27:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 02:26:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 02:26:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 02:25:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 02:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-07 02:08:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-07 01:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 01:30:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 01:19:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-07 01:19:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 01:18:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-07 01:18:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 01:17:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 01:17:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 01:16:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 01:16:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-07 01:15:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-07 01:15:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-07 01:15:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-07 01:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-07 00:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-07 00:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-07 00:15:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-07 00:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 23:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-06 23:49:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 23:49:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 23:49:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 23:48:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-06 23:48:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 23:47:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 23:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 23:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 23:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 23:19:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-06 23:19:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-06 23:19:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 23:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 23:18:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 23:17:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 23:17:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 23:17:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 23:16:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 23:16:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 23:16:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-06 23:16:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 23:15:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 23:15:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 23:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-06 23:00:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-06 23:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 22:59:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 22:59:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 22:58:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:57:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:56:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:56:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 22:56:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-06 22:56:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:55:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:55:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:39:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:39:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:39:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:38:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 22:38:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:38:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:37:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:37:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 22:37:00Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-06 22:36:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 22:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:19:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 22:19:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:19:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 22:18:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:18:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 22:18:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-06 22:17:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:17:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:17:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 22:17:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:16:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:16:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:16:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 22:16:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 22:15:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 22:15:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 22:01:15Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.307
2019-01-06 22:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 21:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-06 21:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-06 21:29:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:29:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 21:29:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 21:28:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:28:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 21:28:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-06 21:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 21:19:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 21:19:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 21:19:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:18:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:18:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-06 21:17:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 21:17:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 21:17:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 21:17:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:16:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:16:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 21:16:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:16:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 21:15:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 21:15:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 21:15:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-06 20:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 20:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 20:19:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 20:19:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-06 20:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 20:19:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 20:18:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-06 20:18:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 20:18:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 20:17:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 20:17:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 20:16:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-06 20:16:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 20:16:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 20:15:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 20:15:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 20:15:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 20:10:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 20:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:59:54Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-06 19:59:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:59:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:59:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:57:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-06 19:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-06 19:39:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:39:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:39:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:38:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:38:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:37:57Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:37:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:20:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:19:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:19:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:19:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:18:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:18:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:18:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:18:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:17:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-06 19:17:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:17:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:16:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:16:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:16:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:16:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:15:39Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:15:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:15:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:09:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:09:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-06 19:08:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:08:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:08:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:08:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 19:07:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:07:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 19:07:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 19:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 18:30:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:29:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:29:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-06 18:28:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 18:28:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 18:28:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 18:28:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 18:27:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-06 18:27:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-06 18:27:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 18:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 18:19:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 18:19:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:19:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:19:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 18:18:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 18:18:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 18:18:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-06 18:18:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 18:17:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 18:17:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 18:17:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 18:17:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 18:17:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:16:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:16:31Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 18:16:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:15:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 18:15:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 18:15:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 18:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.221
2019-01-06 18:05:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 18:00:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 17:59:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-06 17:59:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 17:59:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-06 17:58:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 17:58:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-06 17:58:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 17:58:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 17:58:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-06 17:57:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.236
2019-01-06 17:57:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 17:57:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-06 17:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 17:56:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 17:56:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-06 17:39:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 17:39:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 17:39:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-06 17:39:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 17:38:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 17:38:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 17:10:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 17:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 16:28:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 16:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-06 16:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 15:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 15:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 15:19:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 15:19:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 15:18:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 15:18:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-06 15:18:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 15:17:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 15:17:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 15:16:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 15:16:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.221
2019-01-06 15:15:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 15:15:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 15:15:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 15:15:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 15:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:59:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:59:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:58:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 14:58:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:57:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 14:57:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 14:57:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 14:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.213
2019-01-06 14:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 14:19:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:19:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:19:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:18:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 14:18:00Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-06 14:17:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:17:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:17:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:17:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:16:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:16:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 14:15:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-06 14:15:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 14:15:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 14:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 14:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.197
2019-01-06 13:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 13:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 13:29:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 13:29:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-06 13:29:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 13:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 13:15:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 13:15:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 12:59:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 12:59:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 12:59:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 12:58:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.229
2019-01-06 12:58:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:57:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:57:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 12:57:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 12:56:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 12:56:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:56:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:55:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 12:55:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2019-01-06 12:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:39:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 12:39:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:38:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 12:38:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:38:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:38:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 12:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 12:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-06 12:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 11:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 11:49:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 11:49:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-06 11:48:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 11:48:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-06 11:48:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 11:47:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-06 11:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 11:46:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 11:46:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 11:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 11:26:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 11:08:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 11:08:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 10:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 09:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-06 09:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-06 09:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-06 08:47:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-06 08:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 08:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-06 07:36:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-06 07:35:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-06 07:35:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 06:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 06:08:45Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 05:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-06 05:49:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-06 05:48:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-06 05:47:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-06 05:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-06 05:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 04:55:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-06 04:55:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-06 04:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-06 04:19:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-06 03:28:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2019-01-06 03:28:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2019-01-06 03:27:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-06 03:27:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 03:27:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-06 02:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2019-01-06 02:36:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-06 02:35:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-06 02:35:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-06 02:35:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-06 02:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-06 01:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-06 00:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-05 23:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 23:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 22:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-05 22:09:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 22:08:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 21:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 21:29:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 21:29:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 20:18:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2019-01-05 20:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-05 19:49:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 19:49:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-05 19:49:15Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2019-01-05 19:08:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-05 18:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 18:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-05 16:47:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-05 15:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 14:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 14:09:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-05 14:08:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 14:07:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-05 14:07:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-05 14:07:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-05 14:06:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 13:48:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-05 12:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-05 12:19:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-05 12:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-05 11:09:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 11:09:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 11:08:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 11:08:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 11:08:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-05 10:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 10:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 09:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2019-01-05 08:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 08:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-05 08:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 08:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 07:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-05 07:19:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 06:46:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 06:46:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 06:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 05:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-05 04:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-05 04:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 04:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 03:29:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-05 03:29:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-05 03:28:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-05 03:28:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-05 03:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-05 02:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-05 02:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 02:38:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-05 02:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-05 02:35:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-05 01:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-05 01:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-05 01:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-05 01:08:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-05 01:07:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-05 01:07:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-05 00:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-05 00:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-05 00:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 23:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 22:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 22:49:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 22:49:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 22:48:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 22:48:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.173
2019-01-04 22:48:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 22:45:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-04 22:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 22:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 22:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-04 21:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 20:57:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 20:57:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-04 20:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 19:57:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-04 19:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 19:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 19:29:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2019-01-04 18:36:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 18:36:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 18:35:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-04 18:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 18:20:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 18:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.166
2019-01-04 13:17:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.591
2019-01-04 09:10:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-04 09:10:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 09:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 09:09:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 09:09:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 09:09:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 09:09:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 09:08:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2019-01-04 09:08:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 09:08:18Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.339
2019-01-04 08:03:53Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:03:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-04 08:03:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-04 08:03:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:02:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:02:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-04 08:02:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 08:02:02Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:01:48Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-04 08:01:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 08:01:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-04 08:01:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:00:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:00:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:00:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-04 08:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-04 08:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2019-01-04 07:59:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:59:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:58:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:58:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:58:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:58:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:58:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:57:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:57:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:57:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:57:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:56:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:56:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:56:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:56:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:55:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:55:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:55:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:55:07Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:54:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:54:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:54:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:54:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-04 07:53:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:53:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:53:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:53:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:52:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:52:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:52:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:52:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:51:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:51:41Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:51:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:51:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:50:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:50:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:50:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:50:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:50:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:49:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:49:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:48:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:48:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:48:05Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.394
2019-01-04 07:47:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:47:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:45:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:36:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:36:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:36:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:36:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:36:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:35:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:35:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:35:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:35:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:34:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:34:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:34:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:33:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:32:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:32:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:31:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:31:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:30:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:30:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:29:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:29:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:28:31Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:28:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:28:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:27:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-04 07:27:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:27:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:27:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:26:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:26:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:26:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:26:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:25:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:25:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:25:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:25:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:24:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:24:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:23:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:23:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:22:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:22:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:21:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:21:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:21:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:20:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:20:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:19:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:19:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:19:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:18:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:18:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:18:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:18:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:17:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:17:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:16:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 07:13:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:12:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-04 07:11:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 07:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:10:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:10:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 07:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 07:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 07:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:52:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:50:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:50:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:49:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:49:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:49:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:49:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:48:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:48:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:48:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:47:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:47:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:47:09Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:46:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:46:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:46:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:46:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:45:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:45:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:45:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:44:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:43:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:42:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:41:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:41:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:39:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:39:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:39:02Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:38:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:38:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:38:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:38:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:38:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:37:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:37:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:37:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:36:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:36:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:36:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:36:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:35:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:35:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:35:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:35:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:34:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:33:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:33:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:32:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-04 06:32:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:31:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:31:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:30:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:29:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:29:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:28:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:28:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:28:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:28:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:28:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:27:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:27:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:27:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:27:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:26:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:24:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:23:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:22:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:22:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:20:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:19:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:19:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:19:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:18:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:18:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:18:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:18:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:17:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:17:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:17:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:16:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:16:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:16:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:16:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:15:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:15:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:15:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:15:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:14:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:13:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:13:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:10:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:10:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:09:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:09:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:09:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:09:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:08:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:08:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:08:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:07:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:07:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:07:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:06:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:06:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:06:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:06:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:05:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 06:05:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:05:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 06:05:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:03:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:02:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:02:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 06:01:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 06:01:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-04 06:00:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 06:00:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:59:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:59:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:59:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:59:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:58:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:58:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:58:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:58:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:57:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:57:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:57:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:57:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:56:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:56:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:56:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:55:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:55:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:55:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:54:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:51:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:51:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:50:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:50:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-04 05:49:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:49:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:49:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:49:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:48:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:48:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:48:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:47:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-04 05:47:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:47:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:46:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:46:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:46:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:46:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:45:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:45:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:45:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:43:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:43:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:43:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:42:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:41:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:41:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:40:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:40:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:39:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:39:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:39:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:38:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:38:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:37:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:37:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:37:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:36:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:36:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:36:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:35:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:35:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:35:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:35:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:34:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:34:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:33:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:33:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:33:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:32:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:31:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:31:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:31:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:29:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:29:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:28:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:28:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:28:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:27:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:27:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:27:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:27:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:26:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:26:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:26:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:25:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:25:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:24:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:24:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:23:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:23:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:23:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:22:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:22:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:21:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:21:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:20:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:19:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:19:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:18:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:18:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:18:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-04 05:17:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:17:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:16:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:16:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:16:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:15:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-04 05:15:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:14:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:13:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:13:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:13:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:12:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:12:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:11:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:11:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:10:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:10:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:09:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:09:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:09:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:09:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:08:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:08:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:07:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:07:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:07:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 05:06:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:06:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:05:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:05:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:05:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 05:04:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:04:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:03:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:03:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:02:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 05:01:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 05:01:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 05:00:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 04:59:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:59:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2019-01-04 04:59:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 04:59:14Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:59:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 04:58:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 04:58:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:58:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 04:57:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2019-01-04 04:57:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:57:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:57:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 04:57:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:56:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-04 04:56:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:56:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:56:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:56:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:41:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:41:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 04:40:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:39:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 04:39:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 04:39:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 04:38:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:22:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 04:21:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:20:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 04:19:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:19:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 04:19:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:18:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:18:27Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:18:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:17:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 04:16:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:16:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:16:36Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.229
2019-01-04 04:16:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 04:02:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 04:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 03:40:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-04 03:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 03:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-04 03:20:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 03:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 03:19:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 03:19:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 03:12:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 03:10:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 03:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 03:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:50:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:50:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 02:48:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-04 02:48:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:41:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 02:40:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 02:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-04 02:39:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-04 02:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-04 02:38:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 02:38:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 02:38:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:37:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:37:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:36:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:36:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 02:36:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:35:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 02:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-04 02:20:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 02:20:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 02:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 02:19:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-04 01:59:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:59:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 01:59:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:58:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:57:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:57:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:56:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:56:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:55:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:27:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 01:26:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:26:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 01:26:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:25:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 01:20:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 01:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:11:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 01:10:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:10:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:09:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 01:09:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:09:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:08:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 01:08:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:08:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 01:07:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:59:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 00:58:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-04 00:58:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 00:58:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 00:57:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-04 00:57:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:57:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:56:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 00:56:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 00:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-04 00:49:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 00:46:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 00:45:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:45:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:44:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-04 00:44:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:44:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-04 00:43:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-04 00:42:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-04 00:41:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-04 00:41:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:40:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 00:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2019-01-04 00:39:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-04 00:37:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-04 00:36:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-04 00:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-04 00:18:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-04 00:17:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-04 00:17:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:59:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:59:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:58:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:58:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:57:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:57:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:56:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2019-01-03 23:56:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-03 23:55:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:55:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:54:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:49:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-03 23:48:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:47:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2019-01-03 23:47:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:46:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:45:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:40:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:39:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 23:39:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:39:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-03 23:38:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:37:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:37:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:36:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-03 23:35:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:35:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:35:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:30:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:29:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:29:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-03 23:28:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:28:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:27:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:27:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-03 23:26:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:18:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:18:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:18:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:18:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:17:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:16:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:16:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:16:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:15:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:15:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:09:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:08:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:08:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:06:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:05:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 23:05:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 23:04:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-03 23:03:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 23:02:18Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.260
2019-01-03 22:52:22Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.835
2019-01-03 22:52:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:51:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:51:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:51:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:50:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:49:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:49:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:49:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:49:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:48:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:48:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:48:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:48:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:47:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-03 22:47:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:47:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:46:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:46:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:46:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:46:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:45:45Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:45:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:45:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:44:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:44:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:43:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:43:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:42:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:42:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:42:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:42:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:41:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:41:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:41:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:39:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:39:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:39:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:38:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:38:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:38:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:38:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:37:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:37:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:37:19Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:36:56Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:36:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2019-01-03 22:36:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:36:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:35:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:35:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:35:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:34:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:34:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:33:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:32:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:32:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:31:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:31:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:30:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:30:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:29:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:29:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:28:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:28:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:28:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:28:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:28:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:27:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:27:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:27:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:27:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:26:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:26:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:26:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:26:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:25:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:25:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:25:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:24:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:23:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:23:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:22:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:22:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:21:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:21:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:21:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:20:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:20:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:19:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:18:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:18:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:18:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:18:01Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:17:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:17:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:17:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:16:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:16:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:15:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:15:38Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:15:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:15:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:14:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:14:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:14:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:14:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:13:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:13:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:13:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:13:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:13:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:12:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:11:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:10:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:10:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:09:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:09:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:09:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:09:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:08:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:08:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:08:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:08:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:07:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:07:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:07:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:07:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:06:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:06:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:06:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:06:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2019-01-03 22:05:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2019-01-03 22:05:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:05:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 22:05:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-03 22:04:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:04:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:04:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:03:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:03:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 22:02:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 22:01:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 22:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:59:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:59:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:59:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-03 21:59:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:58:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:58:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:58:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:57:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:57:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:57:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:57:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:56:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2019-01-03 21:56:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:56:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:55:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:55:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:54:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:54:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:54:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:53:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:53:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:53:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:52:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:52:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:52:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:51:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-03 21:51:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:51:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:50:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:49:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:49:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:49:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:49:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:48:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:48:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2019-01-03 21:48:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:47:52Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-03 21:47:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-03 21:47:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:47:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:46:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:46:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:46:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:45:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:45:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:45:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:45:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:44:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:44:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:44:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:43:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:43:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:43:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-03 21:42:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:42:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:40:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:40:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:39:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:39:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-03 21:39:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:39:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:38:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:38:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:37:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2019-01-03 21:37:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:36:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:36:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:35:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-03 21:35:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2019-01-03 21:35:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:35:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-03 21:34:41Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.757
2019-01-03 21:20:17Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.662
2019-01-03 19:50:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-03 18:50:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-03 17:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-03 16:50:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-03 16:50:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-03 10:11:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2019-01-03 08:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 04:30:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-03 01:32:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2019-01-03 00:00:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-02 23:50:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-02 23:50:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-02 22:50:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-02 22:50:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-02 22:50:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-02 22:43:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-02 22:43:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-02 22:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2019-01-02 21:31:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-02 21:30:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-02 21:30:27Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.481
2019-01-02 21:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-02 21:11:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-02 21:10:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-02 21:10:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-02 21:00:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.197
2019-01-02 18:20:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2019-01-02 17:00:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-02 17:00:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-02 10:48:34Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.583
2019-01-02 10:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-02 09:14:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 09:14:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 09:13:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-02 09:13:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-02 09:01:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-02 09:00:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-02 09:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.166
2019-01-02 07:54:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-02 07:54:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-02 07:54:01Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-02 07:53:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-02 07:52:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2019-01-02 07:52:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-02 07:52:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-02 07:51:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-02 07:51:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-02 07:51:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-02 07:50:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2019-01-02 07:50:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-02 07:50:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-02 07:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 07:25:20Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.252
2019-01-02 07:03:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2019-01-02 07:03:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-02 07:02:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-02 06:50:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-02 06:11:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 06:10:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-02 06:10:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-02 06:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.166
2019-01-02 05:50:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-02 05:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2019-01-02 05:12:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-02 05:12:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-02 05:12:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2019-01-02 05:11:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2019-01-02 05:11:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-02 05:10:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-02 05:10:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2019-01-02 05:10:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 04:51:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-02 04:51:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2019-01-02 04:50:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-02 04:50:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 04:33:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 04:33:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-02 04:00:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2019-01-02 03:22:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-02 02:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2019-01-02 02:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2019-01-02 02:21:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-02 01:30:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2019-01-02 01:30:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.158
2019-01-02 00:40:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-02 00:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2019-01-02 00:20:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2019-01-01 21:31:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-01 21:14:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-01 21:04:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-01 21:04:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-01 21:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-01 20:51:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2019-01-01 20:50:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2019-01-01 20:50:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2019-01-01 20:50:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-01 20:10:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-01 18:50:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2019-01-01 16:40:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2019-01-01 15:41:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-01 15:23:16Download fileTran, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.386
2019-01-01 15:20:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2019-01-01 15:08:50Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.701
2019-01-01 08:50:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2019-01-01 07:50:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2019-01-01 07:41:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2019-01-01 07:40:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-01 07:40:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2019-01-01 03:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-31 22:09:33Download fileVert, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.347
2018-12-31 22:06:57Download fileTran, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.914
2018-12-31 21:40:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-31 21:40:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-31 21:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-31 20:50:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-31 20:50:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-31 20:20:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-31 20:20:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-31 19:34:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-31 19:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-31 18:11:56Download fileTran, Tran Peak-0.465, Long Peak-1.103, Vert Peak-0.954
2018-12-31 09:14:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-31 04:40:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-31 04:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-30 20:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-30 08:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-30 07:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-30 05:40:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-30 00:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-29 22:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-29 19:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-29 19:33:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2018-12-29 19:32:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-29 18:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.252
2018-12-29 09:40:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-29 09:40:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-29 06:50:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-29 06:50:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2018-12-29 06:22:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-29 06:21:48Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.307
2018-12-29 05:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-29 04:23:49Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.378
2018-12-29 00:50:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-28 23:20:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-28 19:40:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-28 19:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-28 19:32:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-28 19:31:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-28 19:14:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-28 18:40:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-28 18:22:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-28 18:22:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-28 18:00:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-28 10:28:06Download fileTran, Tran Peak-1.419, Long Peak-1.458, Vert Peak-1.592
2018-12-28 08:50:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-28 08:31:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-28 08:30:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2018-12-28 08:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-28 08:25:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.181
2018-12-28 07:40:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-28 07:40:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-28 07:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-28 07:31:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-28 07:13:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-28 07:13:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-28 07:10:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-28 07:01:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-28 07:01:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-28 07:01:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-28 07:00:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-28 07:00:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-28 06:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-28 06:00:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-28 05:12:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-28 05:12:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-28 05:11:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-28 05:11:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-28 05:11:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-28 05:00:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-28 05:00:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-28 04:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-28 04:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-28 03:24:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-28 03:24:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-28 02:52:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-28 02:52:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-28 02:51:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-28 02:51:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-28 02:51:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-28 02:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-28 01:39:04Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.473
2018-12-28 01:30:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-28 01:30:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-28 01:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-28 01:10:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-28 01:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-28 01:04:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-28 01:04:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-28 01:04:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-28 01:03:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-28 01:02:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-28 01:02:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-28 01:02:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-28 01:02:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-28 01:01:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-28 01:01:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-28 01:01:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-28 01:01:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-12-28 01:00:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-28 01:00:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-28 01:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-28 00:31:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-28 00:30:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-28 00:30:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-28 00:30:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-28 00:10:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-27 23:54:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 23:53:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 23:53:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 23:53:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-12-27 23:53:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 23:30:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 23:30:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 23:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 23:20:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 22:45:38Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.300
2018-12-27 22:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 22:12:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 22:12:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 22:11:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 22:11:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 22:10:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 22:10:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 22:10:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-27 21:10:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2018-12-27 20:34:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 20:34:04Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.473
2018-12-27 20:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-27 19:20:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 19:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-27 18:04:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 18:03:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 18:03:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 18:03:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-27 18:02:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 18:02:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 18:01:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 18:01:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 18:01:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-27 18:01:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-27 18:00:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 18:00:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 18:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-27 17:55:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 17:54:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:53:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 17:53:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 17:52:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-27 17:52:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 17:52:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 17:52:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 17:51:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:51:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 17:50:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 17:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 17:35:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:34:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:34:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-27 17:34:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 17:33:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 17:33:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 17:33:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:33:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:32:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2018-12-27 17:32:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-27 17:31:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 17:31:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:30:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-12-27 17:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 17:25:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 17:24:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-27 16:51:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 12:14:01Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.205
2018-12-27 12:13:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.229
2018-12-27 12:13:10Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.260
2018-12-27 12:11:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-12-27 12:08:22Download fileLong, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.623
2018-12-27 12:07:50Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.370
2018-12-27 12:05:45Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.173
2018-12-27 12:05:13Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.520
2018-12-27 12:02:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.110
2018-12-27 11:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-27 11:29:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-27 11:29:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 11:25:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-27 11:24:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-27 11:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.189
2018-12-27 11:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.197
2018-12-27 11:17:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 11:17:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 10:55:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.181
2018-12-27 10:03:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-27 10:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:51:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:51:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:50:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2018-12-27 09:50:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:13:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 09:12:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 09:12:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 09:12:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 09:12:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 09:11:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 09:11:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:10:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-27 09:10:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 09:09:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:09:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:08:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 09:08:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 09:07:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 09:07:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:07:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:06:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-27 09:06:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:05:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 09:05:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:04:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 09:04:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 09:04:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-27 09:04:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:03:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:03:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 09:02:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:02:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 09:01:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:01:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-27 09:00:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 09:00:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 09:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 09:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:58:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:57:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:56:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:55:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:55:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:54:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:54:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-27 08:54:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:54:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:53:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-12-27 08:53:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-27 08:53:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:52:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:52:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:52:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:39:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:39:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:38:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:37:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:37:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:37:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:36:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:36:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:36:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:35:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:35:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:35:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:34:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:33:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:32:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:31:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:31:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:30:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:30:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:30:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:29:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:29:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:29:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:28:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:27:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:27:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:26:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:26:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-27 08:26:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:25:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:25:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:25:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:25:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:24:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:24:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:23:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 08:23:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:23:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:22:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:22:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-27 08:22:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:21:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:21:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-27 08:21:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-27 08:20:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:20:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-27 08:19:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:19:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:18:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:18:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:18:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:17:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:17:06Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:16:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:16:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:15:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:14:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:14:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:14:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:14:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:13:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:13:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 08:13:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:12:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:12:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 08:11:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 08:11:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 08:11:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 08:10:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 08:10:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-27 08:10:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.173
2018-12-27 08:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:52:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:51:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-27 07:51:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:50:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 07:50:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 07:50:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 07:41:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 07:41:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 07:41:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 07:40:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:40:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-27 07:26:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:25:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:25:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-27 07:24:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 07:24:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 07:20:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-12-27 07:20:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:10:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-27 07:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:09:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 07:08:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:07:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 07:07:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:07:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-27 07:07:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 07:06:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-27 07:06:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-27 07:02:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 07:01:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 07:01:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 07:00:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-27 07:00:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:51:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:51:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-27 06:50:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-27 06:50:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 06:50:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:49:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 06:32:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:32:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-27 06:30:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:14:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 06:13:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-27 06:13:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:12:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:12:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 06:11:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.197
2018-12-27 06:11:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 06:10:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 06:10:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 06:10:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 06:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-27 05:57:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:57:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 05:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:56:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:56:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 05:41:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:40:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:40:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 05:39:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:39:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:39:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 05:38:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 05:38:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 05:30:36Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-27 05:21:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 05:21:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:21:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 05:20:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 05:10:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-27 05:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-27 04:40:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 04:40:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-27 04:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-27 04:29:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 04:11:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 04:11:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-27 04:10:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 04:10:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 04:10:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 03:50:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 03:50:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-27 03:50:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-27 03:20:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 03:19:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 03:19:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-27 03:19:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-27 03:10:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 03:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-27 03:00:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 02:50:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-27 02:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 02:27:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 02:26:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 02:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 02:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 01:41:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 01:40:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-27 01:40:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-27 01:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 01:35:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-27 01:34:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-27 01:34:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 01:34:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-27 01:16:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-27 01:15:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-27 01:10:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-27 01:10:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.221
2018-12-27 01:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-27 01:00:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 00:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-27 00:40:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-27 00:40:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 00:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-27 00:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-12-26 23:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-26 23:49:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-26 23:48:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-26 23:41:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 23:41:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 23:40:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-26 23:40:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-26 23:40:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 23:30:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 23:30:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-26 23:11:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 23:10:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-26 23:10:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-26 23:10:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-26 23:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 22:56:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-26 22:39:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 22:30:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-26 22:21:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-26 22:04:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 21:41:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-26 21:40:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 21:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 21:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 21:30:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 21:21:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-26 21:20:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 21:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-26 21:20:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-26 21:07:09Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.284
2018-12-26 20:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 20:30:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 20:30:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 20:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 19:30:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-26 19:30:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-26 19:26:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 19:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 19:00:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 19:00:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-26 18:16:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 18:16:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-26 18:00:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-26 17:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-26 16:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-26 16:30:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-26 16:30:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-26 16:10:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-26 13:36:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-26 13:33:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-26 13:07:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.197
2018-12-26 12:06:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2018-12-26 11:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-26 11:29:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2018-12-26 11:22:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-26 10:52:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2018-12-26 10:40:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-26 10:10:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 10:09:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 10:00:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-26 10:00:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-26 10:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 09:48:31Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.315
2018-12-26 09:00:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-26 08:11:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 08:00:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 07:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-26 07:25:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-26 07:25:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-12-26 07:25:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 07:11:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-26 07:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-26 06:43:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 06:42:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-26 06:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 06:05:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 05:50:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 05:50:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 05:46:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-26 05:43:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-26 05:36:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-26 05:30:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 05:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-26 05:22:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:29:18Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.386
2018-12-26 03:19:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:19:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:18:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:18:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:17:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:17:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:17:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-26 03:16:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:16:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:16:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-26 03:15:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-26 03:15:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:14:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:14:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:13:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:13:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:13:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:12:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:12:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:11:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:11:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:10:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:09:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-26 03:09:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:08:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:08:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:08:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:07:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:07:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:06:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:06:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-26 03:05:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:05:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:05:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-26 03:04:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-26 03:04:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-12-26 03:04:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:03:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:03:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-26 03:03:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:02:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:02:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:02:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:02:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:01:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:01:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-26 03:00:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 03:00:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:55:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:55:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:55:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:42:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:41:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:41:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:40:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-26 02:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-26 02:39:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:39:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:39:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-26 02:38:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-26 02:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:37:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:37:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-26 02:36:38Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:35:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-26 02:35:00Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:34:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:34:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:33:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-26 02:33:28Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-26 02:33:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-26 02:32:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-26 02:32:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:32:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-26 02:31:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:31:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-26 02:31:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-26 02:30:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-26 02:30:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-26 02:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-26 02:10:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-26 02:09:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-26 01:47:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-12-26 01:46:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-25 23:41:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:41:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:41:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:40:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:40:31Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:40:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:39:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:39:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:39:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:39:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:38:51Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:38:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:38:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:38:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:37:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:37:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:37:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:37:11Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:36:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:36:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:36:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:36:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:36:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:35:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:35:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:35:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:35:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:34:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:34:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:34:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:34:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:33:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:33:25Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:33:09Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:32:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:32:33Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:32:19Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:32:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:31:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:31:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:31:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:31:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:30:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:30:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:30:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:30:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:29:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:29:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:29:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:28:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:28:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:28:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:27:59Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.244
2018-12-25 23:27:50Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:27:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:27:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:27:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:26:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:26:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:26:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2018-12-25 23:26:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:26:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:25:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:25:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:25:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:24:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:24:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:24:15Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:24:01Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:23:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:23:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:23:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:22:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:22:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:22:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:22:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:21:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:21:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.236
2018-12-25 23:21:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:21:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:20:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:20:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:20:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:19:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:19:31Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:19:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-25 23:18:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:18:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:17:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:17:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:16:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:16:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:16:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:16:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:16:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:15:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:15:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:15:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:14:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:14:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:13:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-25 23:13:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:13:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:13:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:12:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:12:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:12:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:11:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:11:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:10:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:10:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:09:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:08:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:08:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:07:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:07:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:06:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:06:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:05:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:05:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:05:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:05:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:05:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:04:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:03:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:03:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-25 23:03:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:03:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:02:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 23:01:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:01:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 23:00:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 23:00:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 23:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:49:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:49:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:48:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:47:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:47:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:47:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:46:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:46:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:45:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:45:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:44:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:44:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:43:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:43:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:42:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:42:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:42:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:41:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:41:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-25 22:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:39:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:38:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:38:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:38:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:37:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:37:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:36:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:36:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:35:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:35:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:34:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:34:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:32:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:32:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:32:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:31:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:30:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:30:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:29:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:29:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:29:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:29:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:28:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:28:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:27:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:26:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:26:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:25:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:25:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:25:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:24:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:24:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:24:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:23:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:23:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-25 22:22:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:22:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:22:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:21:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:21:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:21:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:20:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:20:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-25 22:12:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:11:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:11:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:10:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:08:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:08:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:07:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:07:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:06:52Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:06:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:06:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:05:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:05:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:04:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:04:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 22:04:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 22:03:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:03:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 22:02:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-25 22:01:11Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:00:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 22:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:59:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:59:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:59:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:58:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:58:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:57:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:56:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:56:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:55:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:55:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.221
2018-12-25 21:54:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:54:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:53:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:53:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:53:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:53:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:52:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:51:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:51:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:51:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:50:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:49:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:49:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:48:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:48:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:48:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:47:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:47:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:46:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:46:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:46:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:46:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:45:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:44:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:44:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:43:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:42:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:41:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-25 21:41:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:41:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:41:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:40:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:40:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:39:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:39:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:39:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:39:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:38:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:38:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:37:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:37:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:37:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:36:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:36:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:36:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:36:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:35:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:35:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:35:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:35:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:34:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:34:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:34:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:33:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:32:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:31:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:31:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:30:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:29:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:28:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:28:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:28:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:27:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:27:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:26:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:26:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-25 21:25:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:25:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:24:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:23:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:23:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:22:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-25 21:22:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:22:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:21:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:21:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:21:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:20:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:19:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:19:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:18:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:18:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-25 21:18:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:17:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:17:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:16:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:16:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 21:16:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:14:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:14:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:13:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-25 21:13:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:12:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:12:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:11:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:11:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:11:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-25 21:10:57Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:10:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:10:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:09:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:08:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:08:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 21:07:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:07:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:07:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:07:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 21:06:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 21:06:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 20:52:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 20:52:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 20:51:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 20:51:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 20:51:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 20:50:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 20:50:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 20:32:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 20:32:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 20:32:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 20:00:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 19:30:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-25 19:30:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 19:30:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 19:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 19:21:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 19:21:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 19:20:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 19:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 19:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 19:10:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 19:06:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 19:05:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 19:05:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 19:04:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 19:04:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 19:03:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 18:50:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 18:47:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 18:46:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 18:45:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:45:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 18:45:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:44:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 18:44:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 18:43:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:43:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 18:42:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:42:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:41:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:41:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:41:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-25 18:40:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 18:40:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 18:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:31:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:31:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:30:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 18:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-25 18:10:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 18:01:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:59:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 17:59:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:58:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:58:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-25 17:57:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 17:57:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 17:56:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-12-25 17:56:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:56:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:55:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 17:55:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 17:54:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:53:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:53:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:52:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:52:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:52:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:51:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:50:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:50:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:50:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:30:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 17:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-25 17:01:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 17:00:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 17:00:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 17:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:53:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:52:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 16:52:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:51:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:51:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:50:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:50:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:50:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 16:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:45:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:44:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:44:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:43:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:43:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-25 16:43:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:42:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:32:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:32:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 16:24:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-25 16:23:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 16:23:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 16:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:53:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:53:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:52:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-25 15:52:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 15:51:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:51:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 15:51:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:50:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 15:50:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:40:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:40:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-25 15:00:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 15:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 14:51:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-25 14:50:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 14:50:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-25 14:50:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 14:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-25 14:20:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-25 14:02:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 14:02:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 14:01:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 13:32:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 13:20:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 13:10:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 11:40:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2018-12-25 11:10:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-25 11:02:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-25 11:01:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 11:01:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-25 11:01:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 11:00:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-25 11:00:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 11:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 10:50:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 10:30:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 10:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-25 10:10:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-25 09:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-25 08:40:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-25 08:40:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-25 08:11:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-25 08:11:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-25 08:10:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.189
2018-12-25 07:30:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.181
2018-12-24 08:37:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-24 08:11:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-12-24 08:10:30Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.323
2018-12-24 08:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-24 07:38:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-24 07:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-24 06:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-24 06:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-24 06:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-24 05:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-24 05:00:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-24 04:38:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-24 04:38:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-24 04:32:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-24 04:20:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-24 04:20:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-24 04:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-24 04:00:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-24 04:00:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-24 03:50:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-24 03:50:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-24 03:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-24 03:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-24 03:13:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-24 03:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-24 02:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-24 02:32:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-24 02:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-24 02:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-24 01:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-24 01:47:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-24 01:47:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-24 01:40:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-24 01:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-24 01:30:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-24 01:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-24 00:00:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-23 23:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-23 23:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-23 21:49:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-23 21:33:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-23 21:32:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-23 21:15:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-23 09:00:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-23 09:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-23 08:40:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-23 07:40:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-23 07:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-23 05:30:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-23 05:30:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.213
2018-12-23 05:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-23 05:16:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-23 05:16:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-23 04:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-23 02:27:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-23 01:30:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-23 00:01:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-23 00:00:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-23 00:00:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-23 00:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 23:54:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-22 23:54:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 23:00:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-22 23:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-22 20:00:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-22 19:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-22 09:30:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 09:30:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-22 09:25:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-22 09:10:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-22 09:00:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-22 09:00:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-22 08:34:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-22 08:31:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-22 08:11:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-22 08:10:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-22 08:10:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-22 08:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-22 08:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-22 07:26:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-22 07:09:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-22 07:09:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-22 06:58:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-22 06:57:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-22 06:57:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 06:32:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-22 06:32:13Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-22 06:32:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 06:31:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 06:23:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 06:22:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 05:50:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2018-12-22 05:50:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-22 05:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 04:40:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-22 04:40:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 04:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-22 04:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-22 03:45:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-22 03:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 03:31:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 03:30:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-22 03:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-22 02:30:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-22 01:33:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-22 01:32:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 01:32:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.166
2018-12-22 01:32:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-22 01:31:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2018-12-22 01:21:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 01:20:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-22 01:20:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-22 00:56:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-22 00:56:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-22 00:56:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-22 00:55:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 00:54:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-22 00:54:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-22 00:54:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-22 00:53:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 00:53:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-22 00:52:50Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.631
2018-12-22 00:50:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-22 00:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-22 00:10:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 23:57:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-21 23:30:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-21 23:29:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-21 23:29:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-21 23:10:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 23:10:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 23:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-21 22:38:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-21 22:30:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-21 22:12:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 22:11:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-21 22:11:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-21 22:10:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-21 21:31:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-21 21:21:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-21 21:20:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-21 21:20:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-21 21:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 21:10:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-21 21:01:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 21:00:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2018-12-21 21:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 20:41:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-21 20:41:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-21 20:41:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-21 20:40:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 20:40:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 20:31:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2018-12-21 20:04:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 20:04:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-21 20:03:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-21 20:02:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-21 20:02:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 20:02:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 20:01:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:52:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 19:51:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 19:50:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-21 19:50:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 19:44:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:43:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:42:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-21 19:42:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-21 19:41:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-21 19:41:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 19:40:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:40:23Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-12-21 19:27:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:26:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 19:26:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-21 19:26:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2018-12-21 18:40:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-21 18:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-21 18:34:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-21 18:34:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-21 18:33:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-21 18:00:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-21 18:00:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 17:51:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 17:51:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-21 17:50:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 17:50:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-21 17:41:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 17:40:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-21 17:40:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-21 17:31:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-21 17:01:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-21 17:00:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.205
2018-12-21 17:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-21 16:25:52Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.977
2018-12-21 16:21:49Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.765
2018-12-21 12:24:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-21 09:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-21 08:35:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 08:33:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 08:33:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 08:32:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-21 08:32:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-21 08:31:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-21 08:31:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-21 08:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 06:48:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-21 05:24:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 05:24:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-21 04:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-21 04:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-21 03:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-21 02:27:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-21 02:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 02:05:13Download fileVert, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.363
2018-12-21 01:00:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-21 01:00:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 23:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 20:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-20 20:10:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-20 19:40:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-20 19:40:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-20 19:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-20 19:22:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-20 19:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-20 19:10:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-20 19:00:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 18:50:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-20 18:30:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-20 18:29:09Download fileTran, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.244
2018-12-20 17:31:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 17:20:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-20 17:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-20 17:15:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-20 17:14:42Download fileVert, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.528
2018-12-20 17:14:32Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.473
2018-12-20 17:14:09Download fileVert, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.355
2018-12-20 17:09:49Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.315
2018-12-20 17:02:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-20 16:53:11Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.323
2018-12-20 16:51:14Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.386
2018-12-20 16:39:00Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.977, Vert Peak-0.906
2018-12-20 16:27:15Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.323
2018-12-20 15:09:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.197
2018-12-20 14:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-20 12:31:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-20 12:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-20 12:00:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 11:40:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-20 11:39:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 11:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-20 11:38:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-20 11:00:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 10:31:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-20 10:30:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-20 10:11:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 10:10:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-20 10:10:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-20 10:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 10:09:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-20 09:11:59Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.504
2018-12-20 08:45:56Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.662
2018-12-20 08:26:42Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.567
2018-12-20 07:31:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 07:00:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-20 07:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-20 06:40:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.173
2018-12-20 06:07:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 05:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 04:31:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-20 04:31:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 04:30:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-20 04:30:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 04:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-20 04:25:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-20 04:25:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 04:10:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 03:50:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-20 03:50:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-20 03:31:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-20 03:20:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 03:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 03:10:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-20 03:10:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-20 03:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-20 03:09:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-20 03:00:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-20 03:00:39Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-20 03:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-20 02:51:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-20 02:43:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-20 02:20:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-20 02:07:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-20 01:34:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-20 01:33:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-20 01:01:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-20 01:00:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-20 01:00:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-20 00:32:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-20 00:31:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-20 00:31:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-20 00:31:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-20 00:21:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-20 00:20:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-20 00:20:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-20 00:20:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-20 00:00:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.166
2018-12-20 00:00:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.173
2018-12-19 23:53:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 23:43:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 22:40:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-19 22:10:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-19 22:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 21:51:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-19 21:50:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-19 21:50:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 21:20:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 21:20:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 21:00:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 20:58:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 20:57:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-19 20:57:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.166
2018-12-19 20:20:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 19:40:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 19:40:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-19 18:30:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 18:02:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 17:40:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-19 17:40:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-19 17:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-19 17:00:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-19 17:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-19 16:52:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 16:20:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 16:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-19 15:50:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-19 15:40:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 14:50:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 14:30:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-19 14:30:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-19 14:13:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 14:10:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-19 13:50:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-19 13:30:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-19 13:10:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-19 13:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 13:00:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 12:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 12:10:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-19 12:10:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 11:45:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 11:44:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.173
2018-12-19 11:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-19 11:01:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 11:00:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-19 11:00:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 10:50:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-19 10:43:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-19 09:47:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 09:47:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-19 09:40:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 09:40:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2018-12-19 09:38:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-19 09:31:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 09:11:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 09:10:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 09:10:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 09:10:10Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 09:00:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 08:41:05Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.434
2018-12-19 08:10:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-19 07:50:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-19 07:50:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-19 07:50:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-19 07:44:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-19 07:43:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-19 06:34:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-19 06:07:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-19 04:26:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-19 04:00:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-19 03:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 03:31:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-19 03:30:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-19 03:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-19 02:40:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-19 01:38:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 01:30:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 01:30:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 01:22:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 01:12:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-19 01:10:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-19 01:10:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-19 01:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-19 00:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-19 00:00:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-19 00:00:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 23:29:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 23:03:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 23:03:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 22:54:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-18 22:34:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 22:30:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 22:13:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 22:12:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 22:11:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 22:01:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:56:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:54:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:52:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-18 21:52:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:51:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-18 21:48:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:47:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 21:46:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-18 21:45:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:39:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-18 21:36:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:35:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:35:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2018-12-18 21:34:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-18 21:33:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:30:19Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.355
2018-12-18 21:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 21:19:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:19:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:19:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:18:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:18:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:18:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:17:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:17:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:17:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:17:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:16:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:16:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:16:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:15:59Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:15:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:15:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:15:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:15:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:10:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:09:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:09:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:09:12Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:08:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:08:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:08:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:07:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:07:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:07:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:06:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 21:06:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:06:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 21:05:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 21:05:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 21:05:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-12-18 21:05:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:59:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:59:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:58:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:58:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:58:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:58:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:57:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:57:24Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-18 20:57:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:56:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:56:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:56:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:56:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:55:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:54:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 20:49:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:49:31Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:49:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:48:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:48:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:48:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:48:27Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 20:48:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:47:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:47:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:47:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:47:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:46:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:46:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:46:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:46:11Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:45:50Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:45:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:45:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:45:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:39:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:39:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 20:39:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:38:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:38:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:38:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-18 20:38:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:38:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:37:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:37:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:37:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:37:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:36:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:36:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:36:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 20:35:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:35:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:35:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:33:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 20:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:29:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:28:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:28:09Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:27:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:27:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:27:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:26:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:26:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:26:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:25:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:25:23Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:19:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:19:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:18:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:18:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:17:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:17:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:16:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:16:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:16:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:15:50Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:15:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:15:12Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:09:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:09:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:09:19Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:09:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:08:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:08:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 20:08:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:07:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:07:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:07:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 20:06:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:06:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:06:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 20:06:22Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:05:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 20:05:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:05:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 20:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:59:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:59:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:59:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:59:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:58:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:58:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:58:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:58:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:57:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:57:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:57:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:56:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:56:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:55:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:55:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:55:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:55:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:55:09Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:49:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:49:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:49:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:49:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:48:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:48:49Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 19:48:34Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:48:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:48:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:47:53Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:47:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:47:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:47:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:46:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.244
2018-12-18 19:46:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:46:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:46:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:46:02Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:45:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:45:39Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:45:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:45:06Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:41:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:39:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:39:36Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:39:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:38:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:38:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:38:29Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 19:38:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:37:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:37:28Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:37:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:36:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:36:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:36:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:35:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:35:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:35:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:29:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:28:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:28:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:28:15Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:28:03Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:27:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:27:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:27:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:27:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:26:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:26:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:26:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-18 19:25:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:25:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:25:24Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:25:12Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:20:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-18 19:19:47Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:19:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-18 19:18:59Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:18:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:18:01Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.229
2018-12-18 19:17:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:17:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:17:05Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:16:52Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 19:16:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:16:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:16:02Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:15:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:15:33Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:15:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:15:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 19:09:39Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:09:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:09:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:08:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:08:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:07:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:07:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:07:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:07:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:06:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 19:06:21Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:05:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:05:48Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:05:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 19:05:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 19:05:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 18:59:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:59:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:59:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:59:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-18 18:59:07Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:58:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:58:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 18:58:21Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:58:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:57:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:57:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:57:25Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:57:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 18:56:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:56:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:55:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:55:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 18:55:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:55:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 18:55:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:50:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.181
2018-12-18 18:49:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:49:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:49:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:49:14Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 18:48:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:48:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:48:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:48:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 18:47:43Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:47:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:47:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:46:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:46:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:46:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:46:13Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:30:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:29:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 18:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 18:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:28:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:28:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:20:01Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:09:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:09:39Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:09:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:09:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 18:08:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 18:08:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:07:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 18:07:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 18:07:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 18:00:00Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 17:40:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 17:39:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 17:39:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 17:39:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 17:39:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 17:38:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 17:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 17:38:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 17:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 17:37:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 17:37:43Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 17:37:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 17:37:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 17:37:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 17:36:52Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 17:36:18Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 17:30:10Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.229
2018-12-18 17:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 17:29:39Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 17:29:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 17:28:52Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:59:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 16:59:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:59:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 16:59:18Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:59:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:58:47Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:58:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 16:58:17Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:58:05Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 16:57:54Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 16:57:20Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:29:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 16:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 16:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.236
2018-12-18 16:29:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:28:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:28:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 16:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:09:27Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.236
2018-12-18 16:09:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-12-18 16:08:57Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:08:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 16:08:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:08:14Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:08:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 16:07:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:07:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 16:07:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.181
2018-12-18 16:07:16Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 16:06:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 16:06:40Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.236
2018-12-18 16:06:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 16:06:13Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:06:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 16:05:48Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 16:05:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-18 16:05:20Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 16:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 15:47:44Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 15:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 15:29:24Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 15:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 15:00:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 14:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 14:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 14:39:50Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 14:39:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 14:39:14Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 14:39:02Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 14:38:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 14:38:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 14:38:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 14:37:47Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 14:29:53Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.229
2018-12-18 14:29:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-12-18 14:29:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 14:29:09Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 14:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 14:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 14:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 13:49:57Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-18 13:49:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 13:49:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 13:49:15Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.236
2018-12-18 13:48:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 13:48:44Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.236
2018-12-18 13:48:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 13:48:21Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 13:48:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 13:47:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 13:44:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-18 13:40:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 13:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 13:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 13:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 13:29:16Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-18 13:29:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 13:28:42Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 13:28:30Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 13:28:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 13:28:07Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.229
2018-12-18 13:27:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 13:09:59Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 13:09:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 13:09:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 13:09:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 13:09:00Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.221
2018-12-18 13:00:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 12:50:04Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 12:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 12:39:48Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 12:39:19Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 12:38:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 12:38:44Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 12:38:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 12:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 12:37:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 12:37:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 12:37:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 12:35:26Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-18 12:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 12:29:35Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-18 12:29:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 12:28:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-18 12:28:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 12:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-18 12:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:59:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:59:36Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:58:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 11:58:39Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:58:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.181
2018-12-18 11:58:11Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:57:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:57:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.181
2018-12-18 11:46:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-18 11:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:29:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:29:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 11:29:12Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 11:29:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:28:52Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:28:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:20:03Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:09:53Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:09:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 11:09:24Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:09:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:08:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-18 11:08:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:08:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:08:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:07:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:07:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 11:07:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:07:00Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 11:06:46Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:06:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:06:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 11:05:56Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 11:05:34Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 11:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 10:49:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 10:49:20Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 10:49:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 10:48:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-18 10:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:48:25Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 10:48:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 10:47:54Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:47:40Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 10:47:27Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:47:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 10:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 10:39:32Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:39:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:39:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:38:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 10:38:29Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 10:38:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:38:06Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:37:52Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:37:37Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 10:37:21Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 10:29:55Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 10:29:41Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 10:29:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 10:29:07Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 10:28:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 10:28:38Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:49:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:49:37Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:49:28Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 09:40:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 09:30:00Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:29:50Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 09:29:23Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 09:28:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 09:28:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 09:28:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2018-12-18 09:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 09:19:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.181
2018-12-18 09:19:31Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:19:20Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 09:18:22Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 09:18:07Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 09:17:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:17:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 09:17:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 09:17:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 09:16:54Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:16:42Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 09:16:10Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 09:10:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:59:51Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 08:59:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:59:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:59:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 08:58:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:58:35Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 08:58:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:58:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:57:29Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 08:57:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:56:54Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 08:56:41Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.236
2018-12-18 08:56:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:56:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 08:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:39:38Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:39:19Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:39:02Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 08:38:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:38:07Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:37:53Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:37:26Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:37:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 08:36:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:36:29Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:36:15Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:36:00Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 08:30:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 08:20:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:10:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:09:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:09:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 08:09:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 08:08:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:08:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 08:08:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 08:08:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 08:07:58Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 08:07:49Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:07:33Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.229
2018-12-18 08:07:20Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:06:51Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 08:06:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:06:13Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 08:05:46Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-18 08:05:35Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-18 08:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-18 07:49:50Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:49:40Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 07:49:23Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:49:10Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-18 07:48:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:48:28Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.173
2018-12-18 07:48:12Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-18 07:48:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 07:47:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 07:47:17Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 07:46:50Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 07:46:34Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:46:13Download fileTran, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-18 07:29:55Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 07:29:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:29:14Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:28:45Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:28:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.181
2018-12-18 07:28:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 07:27:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:27:36Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 07:27:17Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:27:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:26:53Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:20:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 07:00:05Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 06:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.189
2018-12-18 06:39:55Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 06:39:44Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.189
2018-12-18 06:29:37Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-18 06:29:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 06:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 06:28:41Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 06:28:30Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-18 06:16:08Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 05:58:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 05:58:09Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 05:30:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-18 05:10:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 05:07:16Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.205
2018-12-18 04:57:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 04:29:15Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 04:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 04:28:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.189
2018-12-18 04:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-18 03:39:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 03:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-18 03:19:11Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.197
2018-12-18 03:19:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-18 01:20:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.189
2018-12-18 01:17:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-18 00:59:58Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-18 00:29:58Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.213
2018-12-18 00:29:43Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 00:29:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-18 00:29:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 00:28:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 00:09:16Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.221
2018-12-18 00:09:03Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 00:08:34Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-18 00:08:22Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-18 00:07:48Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-18 00:07:35Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.189
2018-12-18 00:06:47Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-18 00:06:37Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-18 00:06:27Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-17 23:15:25Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.189
2018-12-17 23:10:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-17 22:56:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.181
2018-12-17 22:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-17 22:00:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.173
2018-12-17 21:35:31Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-17 21:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-17 20:50:05Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.197
2018-12-17 20:24:25Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.623
2018-12-17 20:16:51Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.221
2018-12-17 20:16:33Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.197
2018-12-17 20:00:04Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-17 19:53:16Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-1.174, Vert Peak-1.001
2018-12-17 19:50:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-17 19:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-17 19:29:30Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-17 19:28:56Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-17 19:28:42Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-17 19:28:27Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-17 18:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-17 18:49:32Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-17 18:49:17Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-17 18:48:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-17 18:48:38Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-17 18:48:29Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-17 18:47:56Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.213
2018-12-17 18:47:14Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-17 18:47:01Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-17 18:46:32Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-17 18:46:18Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.213
2018-12-17 18:45:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.229
2018-12-17 18:45:35Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.197
2018-12-17 18:30:02Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.205
2018-12-17 18:00:01Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.205
2018-12-17 17:40:04Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-17 17:39:49Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.213
2018-12-17 17:39:33Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-17 17:39:04Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-17 17:38:41Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.213
2018-12-17 17:38:30Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-17 17:38:18Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.197
2018-12-17 17:38:08Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.205
2018-12-17 17:29:44Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.205
2018-12-17 17:29:31Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.221
2018-12-17 17:29:19Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.221
2018-12-17 17:29:06Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.197
2018-12-17 17:28:56Download fileTran, Tran Pea