INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Победа

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...335

Event Time Download Description
2023-09-11 15:36:52Download file---, Tran Peak-1.411, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.662
2023-09-11 15:36:49Download file---, Tran Peak-3.153, Long Peak-1.458, Vert Peak-1.127
2023-09-11 15:36:46Download file---, Tran Peak-1.726, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.686
2023-09-11 15:35:59Download file---, Tran Peak-2.097, Long Peak-0.954, Vert Peak-0.906
2023-09-11 15:35:52Download file---, Tran Peak-1.482, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.765
2023-09-11 15:35:49Download file---, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.347
2023-09-11 15:35:16Download file---, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.229
2023-09-11 15:35:13Download file---, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.213
2023-09-11 15:35:04Download file---, Tran Peak-1.253, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.678
2023-09-11 15:35:01Download file---, Tran Peak-1.537, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.686
2023-09-11 15:34:58Download file---, Tran Peak-2.112, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.709
2023-09-11 15:34:54Download file---, Tran Peak-1.797, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.497
2023-09-06 13:25:25Download file---, Tran Peak-0.851, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.292
2023-09-06 13:25:22Download file---, Tran Peak-1.529, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.512
2023-09-06 13:25:11Download file---, Tran Peak-1.324, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.386
2023-09-06 13:24:53Download file---, Tran Peak-1.245, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.465
2023-09-06 13:24:50Download file---, Tran Peak-1.348, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.481
2023-08-24 19:23:04Download fileTran, Tran Peak-3.602, Long Peak-3.531, Vert Peak-3.153
2023-08-24 19:21:21Download fileTran, Tran Peak-2.609, Long Peak-2.814, Vert Peak-3.838
2023-08-24 19:19:05Download fileTran, Tran Peak-3.831, Long Peak-3.760, Vert Peak-3.358
2023-08-24 19:15:23Download fileTran, Tran Peak-2.767, Long Peak-2.798, Vert Peak-2.459
2023-08-24 19:13:05Download file---, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.095
2023-08-22 12:33:18Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.071
2023-08-22 12:30:14Download file---, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.071
2023-08-22 12:26:10Download file---, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.071
2023-08-22 12:23:56Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.063
2023-08-22 12:22:39Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.071
2023-08-22 12:21:35Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.071
2023-08-22 12:21:31Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.063
2023-08-22 12:04:53Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.063