INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Победа

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...301

Event Time Download Description
2022-12-04 08:55:37Download fileTran, Tran Peak-4.264, Long Peak-3.854, Vert Peak-3.539
2022-12-04 08:30:58Download file---, Tran Peak-0.000, Long Peak-0.000, Vert Peak-0.000
2022-12-04 05:55:47Download fileTran, Tran Peak-6.290, Long Peak-5.959, Vert Peak-5.438
2022-12-04 05:32:23Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.441
2022-12-04 05:18:05Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.355
2022-12-04 04:35:40Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.441
2022-12-03 15:50:13Download fileTran, Tran Peak-6.747, Long Peak-6.904, Vert Peak-5.903
2022-11-26 21:40:13Download fileLong, Tran Peak-5.943, Long Peak-6.242, Vert Peak-5.131
2022-11-26 21:10:44Download fileTran, Tran Peak-3.972, Long Peak-4.114, Vert Peak-3.279
2022-11-26 20:28:39Download fileTran, Tran Peak-1.096, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.749
2022-11-26 20:24:35Download fileTran, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.638
2022-11-26 12:59:18Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.662
2022-11-21 19:58:34Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.631
2022-11-21 19:54:57Download fileTran, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.701
2022-11-21 19:49:02Download fileTran, Tran Peak-2.420, Long Peak-2.262, Vert Peak-2.097
2022-11-21 19:45:57Download fileTran, Tran Peak-0.946, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.670
2022-11-21 18:57:48Download fileTran, Tran Peak-2.325, Long Peak-2.420, Vert Peak-1.900
2022-11-21 18:54:48Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.402
2022-11-21 18:51:34Download fileTran, Tran Peak-1.758, Long Peak-1.781, Vert Peak-1.332
2022-11-21 18:39:31Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.441
2022-11-21 18:32:33Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.339
2022-11-21 18:31:49Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.434
2022-11-21 18:03:05Download fileTran, Tran Peak-11.389, Long Peak-11.523, Vert Peak-10.026
2022-11-21 16:18:48Download fileTran, Tran Peak-4.430, Long Peak-4.595, Vert Peak-3.744
2022-11-21 15:32:27Download fileTran, Tran Peak-4.359, Long Peak-4.729, Vert Peak-4.146
2022-11-21 14:35:33Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.465
2022-11-19 12:36:58Download fileTran, Tran Peak-5.675, Long Peak-6.045, Vert Peak-4.958
2022-11-19 11:05:23Download fileTran, Tran Peak-2.672, Long Peak-2.451, Vert Peak-2.262
2022-11-19 10:15:44Download fileTran, Tran Peak-0.977, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.835
2022-11-19 10:02:19Download fileTran, Tran Peak-9.356, Long Peak-9.151, Vert Peak-8.394