INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Звънарка

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...925

Event Time Download Description
2021-05-04 05:14:46Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.843
2021-05-01 21:25:32Download fileTran, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.347
2021-04-28 12:55:52Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.260
2021-04-21 15:23:19Download fileTran, Tran Peak-1.103, Long Peak-1.955, Vert Peak-0.780
2021-04-21 15:09:57Download fileTran, Tran Peak-1.017, Long Peak-1.348, Vert Peak-0.985
2021-04-21 14:38:49Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.804
2021-04-21 14:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.772
2021-04-21 14:15:00Download fileTran, Tran Peak-1.852, Long Peak-2.593, Vert Peak-1.695
2021-04-21 14:14:06Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.575
2021-04-14 15:39:01Download fileVert, Tran Peak-0.765, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.379
2021-04-14 15:35:16Download fileVert, Tran Peak-0.646, Long Peak-1.458, Vert Peak-1.371
2021-04-14 15:26:56Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.701
2021-04-14 15:23:32Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.646
2021-03-24 11:41:17Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.662
2021-03-24 11:24:57Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.552
2021-03-17 04:29:20Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.236
2021-03-16 16:36:30Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.560
2021-03-16 16:31:25Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.725
2021-03-16 00:27:37Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.552
2021-03-15 18:38:15Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.567
2021-03-11 09:54:35Download fileVert, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.631
2021-03-11 09:47:35Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.536
2021-03-06 16:29:27Download fileTran, Tran Peak-1.521, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.678
2021-03-06 16:29:20Download fileTran, Tran Peak-1.040, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.694
2021-03-06 16:29:17Download fileLong, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.662
2021-03-06 16:29:11Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.434
2021-02-23 14:12:41Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.599
2021-02-23 14:12:33Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.591
2021-02-23 13:45:21Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.552
2021-02-23 13:45:09Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.497