Настоящият уеб портал предоставя възможност за публичен достъп и визуализация на данни от измервателните уреди за измерване на фини прахови частици и сеизмични явления в околната среда за три пункта от мониторинговата мрежа на „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД. Пунктовете са част от съгласуван с органите по оклна среда, План за мониторинг на околната среда на Дружеството. Системата показва в реално време данните от измервателните устройства за измерване на фини прахови частици.

Данните са показават след извикване на данните за определен Пункт в лявата част на страницата във вид на графика(и)/таблица(и) за фини прахови частици с с рамери до 2,5 и до 10 микрометра (измерват се в реално време) и отложен прах (методът е с ръчно събиране на данни и не позволява да бъде представен на графиката в реално време), които се виждат в реално време за - последния час, за текущ ден, седмично, месечно и от избрана дата до избрана дата от потребителя. Под графиката има бутон архив, който извиква информация за предходни периоди